Čekistiniai rinkimai Lietuvoje

 

 

Čekistiniai rinkimai Lietuvoje

 

Reikia prisiminti “perestroikos” 1985-1991 laikus, kurie Michailo Gorbačiovo buvo skatinami iš Maskvos ir prisiminti kuo tai pasibaigė. Lietuva pirmoji 1990-03-11 paskelbė savo Nepriklausomybę, galų gale subyrėjo ir visa TSRS.

 

Dabar vėl tenka stebėti įvykius Maskvoje, kur jaunoji karta siekia, kad Maskvoje vyktų letitimūs rinkimai. Pasirodo, kad kandidatais į Maskvos dūmą gali tapti tik tie, kuriems leista, kuriems kremliniai čekistai leidžia, užregistruoja. Taigi matome aiškiai, kad Maskvoje vis dar  yra tokie laikai, kaip ir prie sovietų buvo. Kandidatais į valdžios organus galėjo tapti tik kgb ir kompartijos patikrinti, aprobuoti asmenys. 

 

Jokio savarankiškumo tautai ar tarkim toje teritorijoje gyvenantiems asmenims  nebuvo palikta. Balsuoji už tai, kas tau parinkta. Tai ir Maskvoje, tas sovietizmas, čekistinis rinkimų organizavimas yra tvirtai įaugęs į kraują.

 

O va Maskvos jaunimas, teisės mokslus baigę net su raudonais diplomais (Liubov Sobol), siekia, kad rinkimai į Maskvos dūmą vyktų ne pagal čekistų aprobuotus kandidatus, o vyktų realiai pagal įstatymą ir kad maskviečiai turėtų savo, o ne čekistų parinktus, kandidatus. Mato, kur čekistinis valdymas veda.

 

Tai čia kalbėdamas apie rinkimus į Maskvos dūmą siekiu išsiaiškinti ir parodyti tuos metodus, kuriuos naudoja čekistai, kremliniai fsbistai, kitaip tariant kgbistai, užsikonspiravę komunistai. Čia nereikia žiūrėti tiksliai į pavadinimus, reikia žiūrėti į naudojamus metodus.

 

Tai čekistai naudoja rinkimuose į Maskvos dūmą tokį metodą, kad nepraėję pro jų filtrą asmenys negali tapti kandidatais į Maskvos dūmos rinkimus.  Tai labai aiškiai matyti iš tų mitingų 2019-07-27, 2019-08-03, 2019-08-10 ir juose skelbiamų lozungų ir pasisakymų. 

 

Taigi kalbėdamas apie Maskvos dūmos rinkimus matau, kad į Maskvos dūmą gali kandidatuoti tik čekistų parinkti, aprobuoti asmenys. Tai yra rinkimams į Maskvos dūmą gali būti realiai registruoti tik aprobuoti, parinkti asmenys.  Prieš tuos, kurie išimtinai taikiai kaunasi už įstatymu pagrįstą teisę kandidatuoti ir rinkti yra naudojami klastojimai, grubi jėga, daužoma lazdomis, sulaikomi ir net keliamos baudžiamosios bylos. Tuo tarpu šiuos protestus sukėlė išimtinai antikonstitucinė, čekistinė valdžia, kuri siekia nekaltus padaryti kaltais. Kaip neprisiminsi 2012-05-17 Deimantės budeliško pagrobimo ir po to nekaltiems keliamų bylų, o kaltuosius paaukštinat pareigose.

 

Išskiriame du pačius svarbiausius čekistinių rinkimų požymius. Pirmiausiai tai turi būti antiįstatymiai rinkimai ir kandidatai privalo būti aprobuoti.

 

O kaip Lietuvoje?

 

Tiksliai vyksta čekistiniai rinkimai ir svarbiausias jų požymis yra tai, kad vyksta antikonstituciniai rinkimai pagal Seimo rinkimų įstatyme įtvirtintą nelygią rinkimų teisę [1-4]. Ir niekada nereikėtų pamiršti, kad šią antikonstitucinę nelygią rinkimų teisę revanšistiškai Lietuvos 1990-03-11 Nepriklausomybės aktui 1992-07-09 įtvirtino signatarai su LTSR-LR AT pirmininko prof. Vytauto Landsbergio parašu.

 

Kitaip tariant čekistai įvykdė revanšą Nepriklausomybės aktui užsitikrindami privilegijas patekti į valdžią. Kandidatai rinkimuose  yra aprobuojami antikonstituciniais partiniais sąrašais. O rinkėjams yra palikta tik balsavimo teisė. Kurį berinktum sąrašą bus vis tiek antikonstitucininkai. Čekistiškai protingai sugalvota, visada aprobuoti antikonstitucininkai lieka valdžioje. Paaiškinsiu, kad dabar Seime yra tik 5 save išsikėlę, o visi kiti SĄRAŠINIAI antikonstitucininkai.

 

Kažkada straipsnyje skaičiau vieno garbingo žmogaus atsiminimus, kad jis 1989 metais pats matė kgbistų sąrašą iš 6337 asmenų, kurie pasirengę kautis prieš Lietuvą. Tai mano išsiaiškintas čekistas tuoj puls paneigti, kad tokių kgbistinių sąrašų būti iš viso negali, nesąmonė. Ir tenka su tuo išsiaiškintu čekistu sutikti. Manau, kad tikrai toks kgbistų sąrašas tikrai kompromituotų čekistinę veiklą. Juk jie yra tikrai ne idiotai. Tačiau kas galėtų paneigti, kad tokių sąrašų negali būti koks nors DEŠIMT? Vieni su kitais “pešasi” ir viskas atrodo, kaip SHOW sąrašinių DEMOKRATIJA, o iš tikro pilnai čekistinis   valdymas.

 

Kitas požymis, kad Lietuvą valdo čekistai yra tai, kad Seime čekistai yra visumoje užslaptinti 100-ui metų. Tik čekistai taip ir gali sugalvoti ir įvykdyti.

 

Dar vienas požymis, kad Lietuvą valdo čekistai yra tai, kad visos 7 Seimo sudėtys buvo ir yra antikonstitucinės, nelegitimios, kurios demonstruoja ABSOLIUČIĄ tylą, kai raginama daugybę kartų atkurti legitimumą, pirmiausiai LR Konstituciją atitinkančius rinkimus – pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę, kai apygardos yra lygios ir vienas rinkėjasturi vieną balsą [1-4].

 

Čia nieko naujo nesugalvota. Tai atitinka Jungtinių Tautų teisę, Europos teisę, LR Konstituciją, LR Konstitucinio teismo išaiškinimą ir sveiką protą, kuris sako, kad jeigu save išsikėlęs kandidatu asmuo gali gauti iš vieno rinkėjo tik vieną balsą, tai ir bet koks kitas kandidatas į tą patį Seimą iš rinkėjo gali gauti tik vieną balsą.

 

Čekistinių rinkimų rezultate turime Seimo ir LR KT sudėtį, kurie principialiai nepaklūsta LR Konstitucijai, tarptautinių teismų sprendimams. Antikonstituciškumas ir yra čekistinio valdymo požymis. Kitaip tokius madingai mandagiai vadinu hibridiniais stribais.

 

Kaip vienas iš svarbių klausimų, nes buvo rengiamas referendumas dėl dviejų pilietybių, LR KT ir LR Seimas taip pat užsispyrusiai ir tyčia nepaklūsta LR Konstitucijai šiuo klausimu. Tai čekistinio  valdymo požymiai. Tikslas neteisinė ir nedemokratinė valstybė, o taip pat LR piliečių konstitucinės tesės suspendavimas.

 

Išvados: 

 

Maskvos įvykių stebėjimas dėl rinkimų į Maskvos dūmą padėjo aiškiausiai suvokti tuos metodus, kuriuos naudoja čekistai užgrobdami valdžią, na ir visa kitką.

 

Tas milžiniškas užsispyrimas, kurį demonstruoja seimūnai, kad Lietuvoje nevyktų Konstituciją atitinkantys tiek savivaldybių, tiek Seimo rinkimai parodo, kad Lietuvoje vyksta čekistiniai rinkimai.

 

Kremliaus čekistai taip pat užsispyrusiai neleidžia, kad vyktų įstatymą atitinkantys Maskvos dūmos rinkimai. Tik Maskvoje jaunimas jau yra ryžtingas ir jau juos 2019-08-10 palaikantis mitingas surinko arti 50000 žmonių.

 

Stebint ir įvertinus rinkimų į Maskvos dūmą realias savybes, ko gero kiekvienų metų liepos 9-ji [4] galėtų būti dar vadinama ne vien antikonstitucinės valdžios diena, bet ir ČEKISTŲ REVANŠO DIENA, nes 1992-07-09 signatarai su V.Landsbergio parašu gerai apgalvoję ir suplanavę [4] priėmė antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą įvesdami privilegijas ir užprogramavo stagnaciją Valstybėje.

 

Čekistai iš paskutiniųjų gina čekistinius rinkimus ir arba mirtinai tyli, arba nukreipia kalbą kita linkme. Jie tuoj pat bando įrodyti, kad juoda yra balta ir atvirkščiai.

 

Straipsnio pavadinimą dalinai pasiskolinau iš Maskvos mitinguotojų, kurie šaukia:

 

Šalin čekistų valdžią!”, Leisk! , Išleisk! 

Turi omenyje, kad leistų pagal įstatymą kandidatuoti rinkimuose ir kad neteisėtai suimtus išleistų.

 

Literatūra:

 

  1. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/).
  2. 2016-09-17 straipsnis “Profesoriaus išminties perlai” (http://www.ekspertai.eu/profesoriausismintiesperlai/).
  3. 2016-09-19 “Politikos liūto blūdai” (http://www.ekspertai.eu/politikos-liuto-bludai/).

2018-03-11 straipsnis “Okupuota nepriklausomybė” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).

  1. 2019-07-07 straipsnis “Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena” (http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/

http://www.ekspertai.eu/liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8894:liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena&catid=33&Itemid=141).

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2019-08-12

Facebook komentarai
});}(jQuery));