Burauskaitė toliau meluoja,kad mirusieji kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS KGB

Lietuvos gyventojų genocido ir 2019-10-30 Vilnius

rezistencijos tyrimo centrui

Generaliniam direktoriui T. B. Burauskaitei

Didžioji g. 17, 01128 Vilnius

 

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

 

2018-01-05 LGGRTC-o interneto svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbti LGGRTC sukurtų dokumentai (2018-01-05 LGGRTC Duomenų apie KGB agentą „Alksnis“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenų apie KGB agentą „Bronius“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenų apie KGB agentą „Saliutas“), kuriuose teigiama, kad mirusieji kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS KGB.

Didelį rezonansą sukėlusių šių nepagrįstų dokumentų skelbimas LGGRTC-o interneto svetainėje www.kgbveikla.lt tęsiamas, ignoruojant „Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo tarpžinybinės komisijos“ išvadas, kad nėra duomenų, jog D. Banionis ir S. Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS KGB, taip pat šiuos tikrovės neatitinkančius LGGRTC dokumentus sukūrusio LGGRTC darbuotojo Mariaus Ėmužio patvirtinimą LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos Darbo grupei, kad nėra pagrindo teigti, jog kardinolas V. Sladkevičius bendradarbiavo su TSRS KGB.

LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos Darbo grupės Ataskaitoje nurodyta, kad paskelbus šiuos LGGRTC sukurtus dokumentus buvo padaryta didžiulė moralinė žala ne tik V. Sladkevičiui, D. Banoniui, S. Sondeckiui, bet ir jų artimiesiems, pagrįstai manome, ir Lietuvos valstybei, jos autoritetui. Tai buvo padaryta 2018 m., t.y. minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejų, pasitinkant Popiežių Pranciškų Lietuvoje.

Todėl pagrįstai manome, kad Jūs ir Jūsų vadovaujamas LGGRTC tai darote sąmoningai arba ne savo valia. Jūs asmeniškai raštu LGGRTC vardu ir LGGRTC darbuotojai LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos Darbo grupei patvirtinote, kad tai padaryta Jūsų nenurodytų politikų ar kitų asmenų spaudimu, įtaka ar pan.

 

Tai diskredituoja ne tik mūsų valstybės institucijų veiklą ir jose dirbančių darbuotojų kompetenciją, bet ir pačią Lietuvos valstybę. Todėl prašome Jus nedelsiant:

  1. Pašalinti iš www.kgbveikla.ltjoje skelbiamus LGGRTC sukurtus dokumentus(2018-01-05 LGGRTC Duomenų apie KGB agentą „Alksnis“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenų apie KGB agentą „Bronius“, 2018-01-05 LGGRTC Duomenų apie KGB agentą „Saliutas“), kuriuose teigiama, kad mirusieji kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS KGB.
  2. Viešai atsiprašyti mirusiųjų ir jų artimųjų, atlyginti jų artimiesiems dėl to padarytą žalą.

 

 

 

Silvija Sondeckienė Raimundas Banionis Audrius Nakas

 

 

 

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarai

 

 

 

Zigmas Vaišvila Audrius Butkevičius

 

adresai korespondencijai: Lizdeikos g. 29, Vilnius, silvija@studijapro.lt, banionis@banionis.lt, audrius.nakas@gmail.com, audrius.butkevichius@gmail.com 

Facebook komentarai
});}(jQuery));