skip to Main Content

Baltramiejaus naktys

 

Nuo liepos vidurio pasaulį sukrėtė brutalaus teroro grandinė. Kelias naktis vyko nuožmūs teroro išpuoliai ir kruvini maištai Prancūzijoje, Turkijoje, Armėnijoje, JAV, Kazachstane. Liepos 14 d. velai vakare Nicoje įvykęs barbariškas išpuolis, per kurį žuvo 85 žmones, keli šimtai sužeisti. Iš Tuniso kilęs 31 metų vietos gyventojas vilkiku traiškė nacionalinėje šventėje dalyvaujančius Nicos gyventojus ir gausius svečius, tame tarpe turistus iš Rusijos, Estijos, Airijos, Ispanijos ir kitų pasaulio kraštų. Policija jį nušovė, imtasi aiškintis tragedijos aplinkybes. Sekančią naktį Turkijoje vyko karinis perversmas, jis greitai žlugo, bet šio perversmo metu žuvo keli šimtai žmonių, apgriauta daug pastatų. Dar sekančią naktį-iš liepos 16 į 17-ają Armėnijos sostinėje Jerevane užgrobta policijos būstinė, žuvo žmonės, o JAV tą pačią naktį snaiperis nušovė kelis policininkus. O naktį iš liepos 17 į 18-ają kruvini įvykiai sukrėtė Kazachstaną. Nuo 5 val. ryte prasidėjo policijos pareigūnų medžioklė-keturi policininkai nukauti, o septyni sunkiai sužeisti.

,,Miegantis“ agentas ar paklaikęs fanatikas?

Nica iki šiol buvo viena iš ramiausių Prancūzijos vietų. Smurtas ir teroras pagrinde plito Paryžiuje ir jo apylinkėse, Marselyje ir jo apylinkėse. Kai kuriose Prancūzijos vietovėse vykdavo ir mafijos klanų susirėmimai, konkuruojančios grupuotės apsišaudydavo, nesutardamos dėl įtakos sferų. Tuo tarpu Nicoje, į kurią atvyksta daugybė turistų, būdavo ramu. Brutalus išpuolis, kurį įvykdė daugybę žmonių nužudęs, Nicoje jau keliolika metų gyvenantis arabas Muchamedas Buchlelis, sukrėtė visą Prancūziją. Viena iš versijų, jog jis buvo ,,miegantis” agentas-jau gerokai seniau užverbuotas ,,Islamo valstybės“ patikėtinis, laukęs valandos x-įsakymo vykdyti teroro veiksmus. Yra ir kita versija-neva tai eilinis banditas, staiga užsidegęs fanatiška neapykanta aplinkiniams. Iki šiol M.Buchlelis nebuvo patekės į saugumo tarnybų akiratį. Jis buvo šiek tiek žinomas policijai-yra padaręs keletą smulkių nusikaltimų. Neužilgo po teroro išpuolio Nicoje atsakomybę už jį prisiėmė ,,Islamo valstybė“.

Keisto maišto pasėkmės

Turkijoje naktį is liepos 15 į 16-ają prasidėjo karinis perversmas. Šis perversmas žlugo, jau ryte buvo aišku, jog nuožmiai, nuo aviacijos antskrydžių ir šaudymų iš kulkoksvaidžių prasidėjės perversmas dėl menkos koordinacijos ir kitų priežaščių buvo nuslopintas. Prezidento R.Erdogano pusėn stojo dalis kariuomenės, žymi policijos dalis ir aktyvūs jo šalininkai iš provincijos. Nors Ankaroje ir Stambule žuvo daug žmonių, apgriauti Turkijos parlamento rūmai, vienas iš pagrindinių saugumo tarnybos pastatų, policijos būstinė, bet prastai koordinuotas perversmas žlugo. Suimta virs 9300 žmonių, tame tarpe 103 generolai ir admirolai, daug teisėjų, daug policijos pareigūnų, įvairių ministerijų darbuotojų, kai kurie savivaldos institucijų pareigūnai. Teigiama, jog jie prisidėjo prie perversmo organizavimo.

Turkijoje iš darbo jau atleista ir daug įvairiose srityse dirbusių žmonių-jau virš 40 tūkstančių. Vyksta itin skandalingi procesai-prasidėjo masiniai švietimo sistemos darbuotojų atleidimai. Jau atleista apie 15 tūkstančių šioje srityje dirbusių žmonių-eilinių mokytojų ir mokyklų vadovų, aukštujų mokyklų vadovų, profesorių ir eilinių dėstytojų. Pas kai kuriuos iš jų įvykdytos ir kratos, išnešti kompiuteriai, knygos, telefonai bei kiti daiktai. Masiniai atleidimai ir kratos pries švietimo sistemos darbuotojus-tai grubios politinės represijos, tai atviras susidorojimas.

Tarp kruvinos ,,demokratijos” ir kariškių priespaudos

Po perversmo prezidentas R.Erdoganas ir kiti įtakingi valdžios atstovai perversmo organizavimu apkaltino JAV jau septyniolika metų gyvenantį islamo dvasininką F.Giuleną. Šis 75 metų imamas pasižymi ir kaip verslo imperijos savininkas. Be to, F.Giulenas vadovauja prieš daugelį metų įkurtai visuomeninei organizacijai ,,Hizmet”. Imamas Turkijoje tapo įtakingas nuo 1980 metų. Tuomet F.Giulenas rengdavo masines lekcijas, į kurias susirinkdavo gausios minios žmonių, jis pradėjo leisti savo knygas, įsteigė keletą laikraščių. Buvo ir kita šio imamo veiklos pusė-jis siūlydavo verslininkams taip vadinamą ,,stogą“. Šie noriai sutiko bendradarbiauti su F.Giulenu, nes jis laikėsi žodžio-gavęs užmokestį ar dalį versle, apgindavo nuo banditų, spręsdavo nesutarimus su konkurentais, užtardavo valdžios įstaigose. Kai kas pateikia versiją, jog šis imamas jau daugelį metų yra slaptas JAV Centrinės žvalgybos valdybos bendradarbis.

Po perversmo prasidėję įvykiai-kai žmonės tiesiog gatvėje papjovė keliolika perversme dalyvavusių kareivių, o suimti kariškiai ir policininkai buvo atvirai mušami, laikomi arklidėse ir ten marinami badu, pašiurpino pasaulį. Net buvo atvejų-kai broliai pakorė brolius, vien tik įtardami, kad neva šie prisidėjo prie perversmo. O viename kaime vyras spardė, po to su metaliniu strypu užmušė savo žmoną-už tai, kad ši kambaryje laikė F.Giuleno nuotraukas. Turkijoje kariškiai jau tradiciškai kišdavosi į šalies valdymą, jų priespauda būdavo nuožmi. Aišku, jie išlaikė sekuliarią, pasaulietinę Turkiją, tuo tarpu R.Erdoganas ir jo šalininkai stumia šalį islamizacijos keliu. Tokios dabartinės kruvinos turkiškos ,,demokratijos“ grimasos-kai gatvėse pjaunami žmonės, broliai karia brolius, iš darbo atleidžiamitūkstančiai pedagogų, nuožmiai puolami R.Erdoganą kritikavę žurnalistai-tai apgailėtini reiškiniai.

 

Apie kokia demokratinę Turkiją galima kalbėti? Tai tėra demokratijos imitacija. 

Proamerikietiškos grupuotės prieš stabilią Armėniją

O štai įvykiai Armėnijoje nebuvo visai netikėti. Proamerikietiškos grupuotės nuo pereitų metų pabaigos keldavo didelį triukšmą, reikalaudamos suartėti su NATO ir Europos Sąjunga. Tačiau jau daug metų Jerevane nebūdavo pastatų užgrobimų. Ir štai liepos 17-ają paryčiais, apie 4 valandą, virš dvidešimt ginkluotų smogikų surengė vienos iš Jerevano policijos būstinių šturmą, per jį žuvo du policijos pareigūnai, dar trys buvo sužeisti. Aštuoni policijos pareigūnai buvo paimti įkaitais. Pastatą neužilgo apsupo gausios policijos pajėgos, atvyko ir keli kariuomenės šarvuočiai. Tačiau staigaus šturmo nesiimta, nes norima nepakenkti įkaitams, vyksta derybos. O laisvėje esantys smogikų bendrininkai pradėjo platinti raginimus pradėti Armėnijoje ginkluotą sukilimą. Be to, pareikalauta Armėnijos prezidento S.Sargsiano atsistatydinimo, ir nuo birželio 20d. įkalinto opozicijos veikėjo Ž.Sefiliano paleidimo iš kalėjimo.

Kas tas Ž.Sefilianas? Pulkininkas Ž.Sefilianas gimė 1967 metais Libano sostinėje Beirute, čia gyvenančių armėnų šeimoje. 1989 m. jis atvyko į Armėniją, keletą metų aktyviai kovojo Kalnų Karabacho kare. Po to dar eilę metų tarnavo karinėse pajėgose, buvo vieno specialaus paskirties dalinio vadas. Vėliau aktyviai įsitraukė į politinę veiklą, palaikė artimus ryšius su amerikiečių diplomatais. O šių metų birželio 20 d. Ž.Sefiliano automobilyje ir bute rasti keli automatai bei daug šovinių. Jis buvo suimtas , kartu su juo sulaikyti dar septyni Ž.Sefilianui artimi asmenys, pas juos irgi rasti nelegalūs ginklai-automatai, šovinių dėžės, sprogmenys. 

Armėnijoje ekonominė ir socialinė padėtis gana stabili. Per kelis pastaruosius metus ekonominė padėtis šalyje gerokai pasikeitė į gerą-šiuo metu žemiau skurdo ribos randasi 15,5 procento žmonių, bedarbystės lygis 7,1 procento. Tiesa, Armėnijoje yra ir skurdžių rajonų, kuriuose bedarbystės lygis viršija 20 procentų, o faktiškai pusė vietos gyventojų gyvena skurdžiai. Tačiau palyginus su kaimynine Gruzija, padėtis Armėnijoje daug geresnė. Politinių ir ekonominių krizių krečiamojeGruzijoje žemiau skurdo ribos randasi net 35 procentai žmonių, o ir bedarbystes lygis siekia 15,2 procento

Plintančio smurto priežastys

 

Turime iškelti klausimą-kokios pagrindinės pasaulyje plintančio smurto priežastys? Pirma-tai nuo 2000 metų plintanti nauja amerikietiško imperializmo banga. Kai JAV klanai patyrė pralaimėjimą Sirijoje ir tik dalinai įvykdė savo planus Ukrainoje, buvo pradėta skleisti terorą po visą pasaulį.

Neabejotina, jog JAV slaptosios tarnybos prisidėjo prie didžiulės sumaišties Turkijoje kurstymo. JAV klanams neparanki ir dabartinė Armėnijos politinė linija, Kazachstano politinė linija-tad šiose šalyse įvykdyti proamerikietiškų grupuočių išpuoliai neatsitiktiniai. Antra-vykdant smurto išpuolius siekiama ir ekonominės naudos. Plečiantis smurtui, labai išauga ginklų poreikis. Ne paslaptis, jog JAV ginklų gamybos ir prekybos magnatai labai artimai susiję su JAV administracija. Ir trečia-vyksta skirtingų civilizacijų susikirtimas. Amerikietiška bulvarinė kultūra susiduria su tradicine Rytų kultūra-ypač

 

Rusijoje, Kinijoje ir kai kuriuose kituose gretimuose kraštuose egzistuojančiomis visai kitomis kultūrinėmis normomis bei papročiais. Vyksta ne tik ginkluoti susirėmimai, vyksta psichologinis- informacinis karas, kova dėl žmonių protų ir širdžių.

 

Giedrius Grabauskas

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));