Aukščiausioji valstybės valdžia raginama mesti nepotizmą ir politinę korupciją energetikos sektoriuje

Aukščiausioji valstybės valdžia raginama mesti nepotizmą ir politinę korupciją energetikos sektoriuje

 

J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentei DALIAI GRYBAUSKAITEI

 

Ministrui Pirmininkui p. ALGIRDUI BUTKEVIČIUI

 

Energetikos Ministrui p. ROKUI MASIULIUI

2015-12-21

Nr. 20, Vilnius

 

 

DĖL LIETUVOS KOGENERACIJOS IŠSAUGOJIMO

 

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas kartu su energetikos profesionalais, politikais ir mokslininkais ragina Vyriausybę skubiai priimti sprendimus, kurie leistų išsaugoti termofikacines elektrines kaip rezervinius elektros energijos gamybos šaltinius.

 

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas gruodžio 17 d. sukvietė daugelį ankstesnių Lietuvos Vyriausybių ministrų, kuravusių energetikos sektorių, ir ekspertų paminėti elektros jungčių „LitPol Link“ ir „NordBalt“ įjungimą. Šio svarbaus projekto įgyvendinimas tęsėsi nuo 1992 metų ir sutapo su nepriklausomos Lietuvos energetikos kūrimu. Tačiau džiaugdamiesi pasiekimais, negalime abejingai stebėti, kaip nepamatuoti ir trumparegiški sprendimai žlugdo vietinius elektros energijos gamybos pajėgumus – veikti negalės Vilniaus, Kauno ir Panevėžio termofikacinės elektrinės.

 

Praradus efektyvius dujinius elektros gamybos pajėgumus, jų nekompensuos planuojamos pastatyti naujos Vilniaus ir Kauno elektrinės. Kaip rodo Lietuvos energetikos konsultantų atlikta analizė, elektros kainos rinkoje iškart pakyla, kai nebelieka vietinių gamintojų, ypatingai – žiemos mėnesiais, kada Nord Pool Spot biržoje padidėja elektros rinkos kaina.

 

Nesiėmus skubių veiksmų, nuo 2016 m. sausio 1 d. būtų atleisti daugiau nei 100 Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę eksploatuojančių aukštos kvalifikacijos ir didžiulę patirtį turinčių darbuotojų. Būtų prarasti specialistai, kurie reikalingi ne tik trečiosios elektrinės eksploatacijai. Jų kompetencija būtina pasinaudoti statant ir eksploatuojant naująją kogeneracinę elektrinę bei šiukšlių deginimo jėgainę.

 

Energetinio saugumo klausimus sprendžianti ir daug investuojanti Vyriausybė užmiršta, kad sutrikdyti elektros tiekimą elektros perdavimo linijomis yra paprasta. Tai įrodo Krymo pavyzdys. Lietuvai likus tik su viena elektrine Elektrėnuose, gali būti sutrikdytas visos elektros energetinės sistemos darbas.

 

Kreipiamės į Vyriausybę ir raginame skubiai priimti sprendimus, leisiančius bent iki naujų Vilniaus ir Kauno elektrinių veiklos pradžios išsaugoti termofikacines elektrines kaip rezervinius elektros energijos gamybos šaltinius. Jų veiklos palaikymui reikalingos sąnaudos keleriopai atsiperka mažesnėmis importuojamos elektros kainomis ir padidėjusiu energijos tiekimo patikimumu bei saugumu.

 

Pagarbiai,

 

 

Rymantas Juozaitis

 

 

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto pirmininkas

Kreipimuisi pritaria ir jį palaiko:

 

Prof. habil.dr. Leonas Vaidotas Ašmantas

Pirmosios – Penktosios Vyriausybių Energetikos ministras

Dr. Algimantas Vladas Stasiukynas

Šeštosios Vyriausybės Energetikos ministras

Saulius Aloyzas Bernardas Kutas

Septintosios Vyriausybės Energetikos ministras

Kęstutis Daukšys

Tryliktosios Vyriausybės Ūkio ministras

Prof. dr. Vytas Navickas

Keturioliktosios Vyriausybės Ūkio ministras

Arvydas Sekmokas

Penkioliktosios Vyriausybės Energetikos ministras

Artūras Černiauskas

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas

Prof. abil.. Dr. Jurgis Vilemas

Energetikos ekonomikos asociacijos pirmininkas

Prof. abil.. Dr. Eugenijus Ušpuras

Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vadovas

Dr. Sigitas Rimkevičius

Lietuvos energetikos instituto direktorius

Prof. abil.. Dr. Juozas Augutis

Vytauto Didžiojo Universiteto rektorius

Doc. Dr. Anicetas Ignotas

Energetikos ekspertas, buvęs ilgametis Ūkio ministerijos sekretorius

Remigijus Lapinskas

Žaliosios politikos instituto prezidentas

Žilvinas Šilėnas

Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas

Doc. Dr. Anzelmas Bačauskas

 

Energetikos ekspertas, buvęs AB „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius

Prof. abil..dr. Jonas Gylys

Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros profesorius

Doc. Dr. Artur Rogoža

Vilniaus Gedimino technikos Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros vedėjas

Prof. abil.. Dr. Vidmantas Jankauskas

Vilniaus Gedimino technikos Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros profesorius

Prof. abil.. Dr. Vytautas Martinaitis

Vilniaus Gedimino technikos Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros profesorius

Algirdas Stumbras

 

Energetikos ekspertas, buvęs ilgametis „Lietuvos energijos“ generalinio direktoriaus pirmasis pavaduotojas

Pranas Noreika

Buvęs ilgametis Lietuvos elektrinės generalinis direktorius

Algis Viktoras Mekas

Buvęs ilgametis Lietuvos elektrinės technikos direktorius

Kazys Žilys

Buvęs ilgametis Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko pavaduotojas

Vilius Šaduikis

Energetikos senjorų klubo prezidentas

Dr. Vytautas Miškinis

Energetikos ekspertas, buvęs ilgametis Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas

Stasys Bilys

Buvęs ilgametis Elektros tiekimo linijų statybos ir montavimo valdybos viršininkas, rašytojas

Habil. dr. Vaclovas Miškinis

Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vadovas

Dr. Arvydas Galinis

Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vyriaus. m. d.

Dr. Romualdas Škėma

Lietuvos energetikos instituto  Efektyvaus energijos naudojimo tyrimų ir informacijos centro vadovas

Doc. Egidijus Puida

Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros vedėjas

Prof. habil. dr. Stasys Šinkūnas

Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros profesorius

Doc. dr. Valdas Lukoševičius

Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas

Doc. dr. Juozas Gudzinskas

Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas

Doc. dr. Kęstutis Buinevičius

Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas

Dr. Vaclovas Kveselis

Lietuvos energetikos instituto  Regionų energetikos plėtros laboratorijos vadovas

Dr. Vidas Lekavičius

Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos j. m. d.

Martynas Nagevičius

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas

Dr. Vykintas Šuksteris

UAB Terma Consult direktorius

Virginijus Ramanauskas

Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA prezidentas

Saulius Vytas Pikšrys

Lietuvos vėjo elektrinių asociacios direktorius

Vladas Paškevičius

Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas

Algimantas Zaremba

Lietuvos energijos gamintojų asociacijos prezidentas

Šarūnas Prieskienis

Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidentas

Alfredas Sabaliauskas

Lietuvos hidroenergetikų asociacijos prezidentas

Petras Povilas Škiudas

Nacionalinės energetikos ekspertų asociacijos prezidentas

Gediminas Abartis

Nacionalinės elektros technikos verslo asociacijos direktorius

Dr. Donaldas Zanevičius

Lietuvos inžinierių sąjungos prezidentas

Juozas Antanaitis

Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas

Virginijus Štiormer

Lietuvos biodujų asociacijos valdybos narys

Juozas Neverauskas

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas

Antanas Gervylius

UAB „Vilniaus energija“ profesinės sąjungos pirmininkas

Vidas Bauševičius

Vilniaus energetikų profesinės sąjungos pirmininkas

Andrius Kasinavičius

Lietuvos šilumos ir elektros energetikos darbuotojų profsąjungos pirmininkas

Vytautas Stasiūnas

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

Gintaras Adžgauskas

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto direktorius

Algimantas Žiaunys

VŠĮ Nepriklausomo energetinio saugumo tyrimo centro direktorius

Facebook komentarai
});}(jQuery));