Atsisakius žalios rodyklės, sąmoningai didinamos grūstys gatvėje

Papildoma-lentele

Papildoma-lentele

 

 

Atsisakoma senojo eismo organizavimo būdo – lentelių su žalia rodykle

 

Papildoma lentele

Susisiekimo ministerija informuoja, kad įsigaliojus naujiems eismo organizavimo reikalavimams, nuo 2020 m. pradžios prie šviesoforų nebeliks lentelių su žaliomis rodyklėmis. Taip siekiama sumažinti konfliktinių situacijų skaičių ir apsaugoti pažeidžiamiausius eismo dalyvius.

Kadangi nuo 2020 m. sausio 1 d. prie šviesoforų esančios žalios rodyklės netenka galios, šių metų pabaigoje savivaldybės keliuose ir gatvėse pradėjo keisti eismo organizavimą, atsisakydamos lentelių su žaliomis rodyklėmis.

Tiek Vilniaus savivalybė, įvedusi vienos juostos judėjimą didžiausiose sankryžose, ir taip užprogramavusi kilometrines grūstys, tiek ir Susiekimo ministerija, atsisakiusi žaliųjų rodiklių, surana tūkstačius priežasčių tokioms nesąmonėms pagrįsti.

Pv., ministreija teigia, kad tyrimai ir praktika rodo, kad šis eismo organizavimo būdas nedera su jutikliniu šviesoforų valdymu, turi neigiamos įtakos eismo saugai ir kitų sankryžų krypčių pralaidumui. Neaišku, kokie tyrimai, nes praktika rodo visai priešingus dalykus – automobilių grūstys tik padidėja, neleidžiant laisvai sukti į dešinę.

Ministreija sako, kad šviesoforais reguliuojamose sankryžose dešiniojo posūkio reguliavimui panaudojus lenteles su žalia rodykle sumažėja į dešinę sukančiųjų laukimo laikas, tačiau padidėja konfliktinių situacijų su kitais eismo dalyviais, judančiais pagal eismą leidžiančius signalus. Didžiausias pavojus sukeliamas labiausiai pažeidžiamiems eismo dalyviams – pėstiesiems ir dviratininkams. Tai lemia žmogiškasis faktorius, nesugebėjimas aprėpti informacijos gausos ar elementari vairuotojo klaidos galimybė, nes būtina stebėti pėsčiuosius ir transportą, kuriems dega leidžiamasis signalas.

Tačiau praktika rodo, kad yra kaip tik priešingai – mat panaikinus žalias rodykles, sukti į dešinę bus praktiškai neįmanoma, nes tuo pačiu metu, kai užsidega žalias šviesoforas važiuoti tiesiai arba sukti į dešinę, per kertamą gatvę pasipila pėstieji – kol jie praeina, visi, sukatys į dešinę, turi juos praleisti. Dažniausiai pėstieji vol velkasi, pensininkai lėtai krypuoja vienas paskui kitą – kol visus praleidi, žiūrėk, jau usžigedė ir raudonas signalas. Todėl vairuotojai, norintys pasukti į dešinę, nekantrauja, matantys lėtai šlaiužainčius pėsčiuosius. Visada atsirana pėstysis, kuris, pamatęs, kad tuoj užsigeds raudonas signalas, bėgte pasileidžia per gatvę – jį sukatiems į dešinę taip pat privalu praleisti. Žodžiu, vairuotojų dabar laukia tikras košmaras ir taip perpildytuose miestų gatvėse.

Ministreija informuoja,, kad siekiant sumažinti konfliktinių situacijų skaičių ir apsaugoti pažeidžiamiausius eismo dalyvius, 2014 m. buvo priimtas sprendimas nuo 2020 metų atsisakyti lentelės su žalia rodykle, kaip eismo saugumo neužtikrinančio ir jutikliniam šviesoforų valdymui ydingo eismo organizavimo būdo. Savivaldybės turėjo 5 metus tinkamai pasiruošti eismo organizavimo pokyčiams.

Atlikus tyrimą, nustatyta, kad ne visi vairuotojai sustoja ir įsitikina, jog judėti toliau bus saugu ir nebus trukdoma kitiems eismo dalyviams. Net ir sustojus sukuriamos konfliktinės situacijos ir išlieka pavojus pažeidžiamiausiems eismo dalyviams, nes transporto priemonės blokuoja pėsčiųjų perėjas, trukdo pėstiesiems įžengti į pėsčiųjų perėją, kai jiems įsijungia žalias šviesoforo signalas ir pan.

2013–2014 metais atlikto tyrimo duomenimis, šis dešiniojo posūkio reguliavimas pavojingas pėstiesiems ir dviratininkams, ydingas jutikliniam šviesoforų valdymui, trikdo žalios bangos veikimą, sukantieji į dešinę blokuoja sankryžas, sumažina iš kitų krypčių judančių transporto priemonių pralaidumą, neefektyviai išnaudojamas eismo juostų pralaidumas, nes vairuotojai vengia rinktis dešinę eismo juostą, todėl tarp eismo dalyvių dažnai kyla konfliktinės situacijos.

Daugiau apie lentelių su žalia rodykle keliamas grėsmes ir trūkumus skaitykite Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje: http://bit.do/zalioslenteles1

Žmonės nori senos tvarkos

Internete plinta peticija adresuota Vilniaus miesto savivaldybei.

Peticijos autorius Vladas piktinasi nauju eismo reguliavimu kai kuriose sankryžose, kurie, pasak jo, blogina transporto eismo organizavimą mieste.

„Deklaruojant rūpinimąsi eismo saugumu yra dirbtinai kuriami ir didinami eismo kamščiai ties kiekvienu transporto žiedu (žieduose sumažinta eismo juostų, panaikinta galimybė persirikiuoti žiede, palikta tik po vieną juostą atskirai krypčiai, dėl ko net savaitgaliais driekiasi eilės ties kiekvienu žiedu), naikinamos eismo juostos, jas atiduodant dviračių takeliams ir parkavimui. Taip pat transporto srauto perkrautose gatvėse visai dienai viena juosta leidžiama važiuoti tik autobusams, o visi kiti vairuotojai priversti važiuoti vienintele juosta“, – dėstė peticijos autorius.

Taip pat pilietis atkreipė dėmesį į tai, kad tokiais veiksmais didindami transporto kamščius Vilniuje, taip pat Eismo organizavimo skyriaus specialistai didina ir oro užterštumą mieste, ko nenori nei vienas Vilniaus gyventojas.

Pasirašantieji peticiją pritaria šiems jos reikalavimams:

1. Kuo greičiau panaikinti „patobulinimus“ visuose Vilniaus miesto eismo žieduose, atstatant prieš tai buvusį eismo juostų ženklinimą ir eismo žiedų pralaidumą.

2. Grąžinti eismo juostas, kurios panaudotos dviračių takeliams ir parkavimuisi, miesto transportui. Dviračių takelius ir parkavimosi vietas kurti papildomai, nemažinant esamos transporto struktūros.

3. Pakeisti atsakingus už šiuos „patobulinimus“ asmenis kompetentingais darbuotojais, kurie iš esmės spręstų miesto transporto eismo organizavimą mažinant šviesoforų ir didinant apvažiavimo sprendimų skaičių.

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/auto/radaras/2019/12/18/news/peticija-pries-eismo-pakeitimus-vilniuje-nori-senos-tvarkos-zieduose-12966883/

Facebook komentarai
});}(jQuery));