skip to Main Content

Atrankos procedūra – ir Aukščiausiojo Teismo teisėjams
Seimas palaikė Teisingumo ministerijos siūlymą skelbti atrankas ir Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo (LAT) pirmininko, skyrių pirmininkų ir teisėjų pareigas užimti. Šiandien po
pateikimo priėmė toliau svarstyti Teisingumo ministerijos pateiktą įstatymo pataisos
projektą.
Pretendentai į bendros kompetencijos ar administracinių teismų teisėjus, teismų pirmininkus, jų
pavaduotojus ar skyrių pirmininkus turi dalyvauti atrankos procese. Tokia tvarka nėra taikoma,
skiriant LAT teisėjus. Kandidatus į Aukščiausiojo Teismo teisėjus Prezidentui pateikia šio teismo
pirmininkas.
Įstatymo pataisoje numatoma, kad pretendentai į šią aukščiausią teisminę instituciją taip pat turėtų
dalyvauti atrankoje. Komisija, įvertinusi pretendentus bei jų žinias, atrinktų tinkamiausius kandidatus.
Teisingumo ministro Elvino Jankevičiaus teigimu, tai suteiktų daugiau skaidrumo ir viešumo
formuojant teisėjų korpusą, stiprintų visuomenės pasitikėjimą teismais ir jų veiklos kokybe.
Teisėjų, teismų pirmininkų, jų pavaduotojų ar skyrių pirmininkų atranką vykdo Respublikos
Prezidento sudaryta Pretendentų į teisėjus atrankos komisija, kurią sudaro 7 nariai: 3 teisėjai ir 4
visuomenės atstovai.
Pagal galiojantį teisinį reguliavimą LAT teisėjus, o iš jų – pirmininką, skiria ir atleidžia Seimas
Respublikos Prezidento teikimu.
LAT teisėjų korpusą sudaro 35 teisėjai.
Siūloma, kad Teismų įstatymo pataisos įsigaliotų nuo 2020 m. sausio 1 d.

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));