skip to Main Content

Armėniškas ,,maidanas” žlugo

Šią vasarą Armėniją sukrėtė grėsmingi įvykiai. Dar birželio mėnesį įvairiose šalies vietose vyko triukšmingi mitingai, įvyko ir eilė rezonansinių areštų. O liepos antroje pusėje  padėtis tapo itin grėsminga, liepos  17-ają paryčiais grupė proamerikietiškos opozicijos veikėjų užėmė vieną iš Jerevane esančių policijos įstaigų-Armėnijos policijos patrulinio pulko  būstinę. Šturmo metu žuvo policijos pulkininkas A. Vanojanas, ir buvo sužeisti dar penki policininkai. Vienas iš jų-leitenantas R.Airapetianas už dviejų parų mirė. Liepos 30-ają nuo snaiperio kulkos žuvo  budėjęs policijos pareigūnas J.Teponosianas. Užimtame pastate laikyti ir įkaitai-grupė policijos pareigūnų, jie po kurio laiko paleisti, tada įkaitais buvo paimta grupė greitosios pagalbos medikų, šie paleisti liepos 30 dieną.

Liepos 17d.-rugpjūčio 7 d. įvykiai Jerevane tai armėniškas ,,maidano“ variantas. Tik šis ,,maidanas“ nepavyko. Policijos būstinę užėmusi ginkluota grupė ,,Sasna crer“ iškėlė reikalavimus-pareikalavo, jog iš savo posto pasitrauktų Armėnijos prezidentas S.Sargsianas, kad būtų paleistas birželio 20d. suimtas opozicijos veikėjas Ž.Sefilianas (jis suimtas po to, kai jo automobilyje bei namuose rasta daug nelegalių ginklų), ir išplatino pareiškimą į Armėnijos žmones su kvietimu eiti i gatves ir nuversti valdžią. 

Šis kvietimas nebuvo tuščias, nuo liepos 18 d. proamerikietiška opozicija pradėjo rengti masines akcijas Jerevane-arti užimtos policijos būstinės ir kiek toliau-miesto centre. Akcijų metų greta įvairių armėniškų vėliavų plevėsavo NATO ir Ukrainos vėliavos Net bandyta statyti barikadas tačiau policijos pareigūnai greitai reagavo į tokius atvejus ir ardė barikadas, o aršius riaušininkus suiminėjo. Ypač grėsminga padėtis susiklostė liepos 29-liepos 31 dienomis. Štai liepos 29 d. vakare apie tūkstantis opozicijos šalininkų veržėsi link ,,Sasna crer” užimto pastato. Kadangi minia nepakluso raginimams sustoti, buvo panaudotos spec.priemonės-garsinės granatos, ašarinės dujos, guminės lazdos. Suimta virš šimto protestuotojų. Ir liepos 30-ają opozicija surengė triukšmingą mitingą ir eitynes link užimto poli pastato. Vėl vyko protestuotojų susidūrimai su policija, panaudotos garsinės granatos, guminės lazdos. Liepos 30 d. ryte buvo duotas ultimatumas ginkluos grupės nariams-kad iki tos dienos 16 val. jie turi sudėti ginklus ir pasiduoti. Vyko derybos, tačiau ,,Sasna crer“ veikėjai nepasidavė. 

Vis tik liepos 31 d. derybos pratęstos ir vakare apie 21 val. prasidėjo pasidavimo procedūra-,,Sasna crer” nariai paliko ginklus  pastato viduje ir po vieną pradėjo išeiti link policijos posto, kur juos tikrino specialaus būrio pareigūnai ir vedė link policijos mikroautobusų. Rugpjūčio pradžioje teismas sankcionavo 23 ,,Sasna crer“ narių areštus dviejų arba trijų mėnesių laikotarpiams. Įkalinti grupuotės lyderiai P.Manukianas, V. Avetisianas ir kiti šios grupuotės nariai-tai įvairaus amžiaus Armėnijos piliečiai, nuo 23 iki 68 metų.

Jau sekančią dieną opozicija vėl pradėjo vykdyti triukšmingas akcijas-mitingus ir eitynes Jerevano centre. Policija elgėsi taktiškai, nors kai kurie protestuotojai aiškiai provokavo, matyt tikėdamiesi jog policija iškart naudos grubią jėgą, bus pralietas kraujas, o tokia situacija įkaitins aistras ir prasidės masinės riaušės. Pareigūnai nereagavo į įžeidinėjimus, o ypač aktyvius provokatorius suimdavo. Vakarinės eitynės pritraukdavo daug jaunimo, buvo skanduojami šūkiai prieš Armėnijos prezidentą S.Sargsianą. 

Tačiau nuo rugpjūčio 8 d. akcijos tapo labiau blankios ir mažiau skaitlingos. Armėniškas ,,maidanas” išsikvėpė, tai buvo bandymas destabilizuoti padėtį  šioje šalyje, sukelti masinį chaosą. Bet sukelti ypatingų padarinių nepavyko, nors padėtis Armėnijoje lieka  įtempta. Tai yra pastaruoju metu agresyvių globalistų klanų vykdomo plano dalis. Šalia Rusijos kuriamos įtampos zonos Kazachstane, Moldovoje, Armėnijoje ir kai kuriuose kituose kraštuose. O arti Rusijos esančiuose NATO šalyse-Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rumunijoje yra dislokuojamos gausios amerikiečių, vokiečių ir kai kurių kitų stambių NATO narių karinės pajėgos. Tad galime konstatuoti, jog armėniškas ,,maidanas” buvo šiuo metu vykdomo hibridinio  karo dalis. Tame kare naudojami ir psichologinės –informacinės įtakos elementai, ir ekonominiai svertai, ir tiesioginiai ginkluoti veiksmai bei masinės riaušės.

Giedrius Grabauskas

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));