Ar „spjaudyti“ krikščioniui ant Bažnyčios priimtina – kaip visuomenės gėris ?

bulota

bulota

 

Ar „spjaudyti“ krikščioniui ant Bažnyčios priimtina – kaip visuomenės gėris ?

Kanados teisininkai susirūpinę dėl savanoriškos Covid 19 savižudybės. O kaip Bažnyčia?  Yra mirčių po pirmos vakcinos, kas nekelia teisininkams ir gydytojams abejonių dėl jos priežasties ir pasekmių. Draudėjai  atsisako išmokėti padarytą didelę  žalą už nužudytą žmogų,  kadangi pats žmogus pasirašė sau savižudybę.  Kaip elgiasi Bažnyčia laidodama sąmoningai pasirašiusius tuos krikščionis, kurie pasirašė savo vardu, savižudybei dokumentą?  Bažnyčia savo įsakymais draudžia savižudžius  laidoti katalikiškomis apeigomis, kaip metusiais iššūkį Dievo įsakymui – NEŽUDYK. Yra išimčių kada ligonis dėl sąmoningumo netekimo, skausmo ir kančios atveju, gali prarasti savitvardą, sąmoningumą, įvykdyti  savižudybę  ir tokiam mirusiam,  patarnavimas kunigui leidžiamas. Bet akivaizdus dokumentas sąmoningam ir sveikam pasirašiusiam ir pasirinkusiam  galimą mirtį , manau draudžiama ir čia Bažnyčia skaudžiai prasilenkia su jos mokymu, kai dar pačios vakcinos yra netinkamos krikščionims eksperimentuoti  su savo kūnu, dėl jų sudėties – nužudytų kūdikių ląstelių. Kokį Dievą šiandieną tiki katalikų bažnyčia,  man užduoda daugelis tikinčiųjų panašių klausimų,  nes parašau keletą straipsnių Covid 19 tema iš krikščioniškos  sampratos,  kai Europos, Amerikos vyskupai, kardinolai prieštarauja šių vakcinų eksperimentui su žmonėmis. Ką daro krikščioniška Lietuva? Kunigai pildo mirusiųjų  dokumentiką, kurioje klausiama ar velionis ne savižudys, ar aprūpintas ligonių sakramentu,  kai dokumente, jau iš anksto žinoma, kad jis savo parašu „spjovė“ ant savos bažnyčios  mokymo-NEŽUDYK. Tokia  Bažnyčios elgsena, mes sudarome politikams manau tikrą spjūvį ant Bažnyčios mokymo ir tyčiojimosi iš jos dieviškų  įstatymų. Politikams  rūpi biznis ir prisidengimas nedorais Bažnyčios vadovais, kurie pagal Jėzaus  pastabas Šventame Rašte, panašioje elgsenoje įvardinami veidmainiais, angių išperomis, pabaltintais karstais. Tą parodė ir sausio 13, kad kai kuriems užimantiems didesnę valdžią politikams, jokia moralė dėl Lietuvą gynusių piliečių neegzistuoja. Jiems rūpi naujo, bet manau iš KGB senelių dar per genus paveldėto „sojūzo“ ES direktyvos. Pagarbiai kun. A. Bulotas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));