Ar R.Žemaitaitis traukiasi iš Tvarka ir teisingumas?

Po šį šeštadienį įvykusio partijos Tvarka ir teisingumas valdybos posėdžio, kurio metu buvo išreikštas didelės daugumos nepasitikėjimas pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu, jokių pastarojo komentarų ar pasisakymų viešojoje erdvėje nėra. Ar ta tyla reiškia tylų sutikimą pritarti daugumos nuomonei?

Partijos nariai tarpusavyje platina pranešimą kuriuo išsako ne tik motyvus kodėl nepasitiki R.Žemaitaičiu, bet tuo pačiu ir kelia kitus klausimus, dėl jo spendimų pagrįstumo ir jo veiksmų teisėtumo, suspenduojant LR Seimo narį Petro Gražulio narystę partijos veikloje, ir kitus šiurkščius pažeidimus.

Tai pat keliamas klausimas dėl R.Žemaitaičio kompetencijos. Didžioji dauguma jaučiasi suklaidinta ir nusivylusi, nemato jo kaip lyderio ir reikalauja jo atsistatydinimo.

Dauguma partijos skyrių pareiškė „tylųjį protestą“ neatvykdami į šį penktadienį- sekmadienį vykusį sąskrydį. Dalyvavo tik mažiau nei dešimtoji dalis partijos skyrių.

 
Agnė Minderytė

 

KREIPIMASIS 

Partijos sėkmė ir mūsų atsakomybė 

Gerbiami kolegos, 

Manau, mes visi privalome žinoti, kas nutiko sąskrydžio metu „Šeimų sueigoje“.  

Sąskrydžio metu įvyko Valdybos posėdis. Kažkieno nurodymu ir neaišku, kokiu gi pagrindu, 

eiliniai partijos nariai iš viso nebuvo įleidžiami į salę, kurioje turėjo vykti posėdžiauti Valdyba.  

Kiek vėliau, kilus dideliam nepasitenkinimui ir vis augant įtampai, visgi pavyko visiems norintiems 

stebėti susirinkimą. Jo metu partijos primininkas iškėlė vieną ir vienintelį klausimą dėl LR seimo 

nario Petro Gražulio pašalinimo iš partijos. Tiesa, vėliau šis klausimas buvo perfrazuotas ir vyko 

balsavimas dėl laikinos jo narystės partijoje sustabdymo. Kaip gi viskas iš tiesų vyko ir kuo pagristi  

kaltinimai Petrui Gražuliui? Vieninteliai argumentai buvo valdomos žiniasklaidos pranešimai, kitaip 

tariant gandai, jokių kitų įrodymų R.Žemaitaitis nepateikė. Kyla esminis klausimas, kaip save  

teisininku prisistatantis pirmininkas gali taip elgtis ? Ar P.Gražulio asmeniniai reikalai yra politiškai 

strategiškai tokie svarbūs, kad tai būtų vienintelis partijos valdybos svarstymų tikslas ? 

Antras dalykas, kurį reikėtų paminėti – tai pati balsavimo procedūra, kuri – pavadinkime teisingai – 

buvo visišku chaosu ir balsavimo klastojimu. Nebuvo sudaryta balsų skaičiavimo komisija. 

Pirmininkas tiesiog spontaniškai iškelia klausimą, pateikia niekuo nepagrįstus argumentus, 

vadovaudamasis tik gandais ir vyksta rankų kėlimas, be pavardžių, be atrankos, ar tas narys turi 

balsavimo teisę ar ne (balsuoja Vytautas Kamblevičius, Juozas Imbrasas ir galimai kiti). 

Prisiminkime, kad R.Žemaitaitis pristato save kaip teisininką. Tad pagrįstai kyla klausimas: kas tai – 

kvailystė ar asmeninių infantiliškų diktatoriškų ambicijų tenkinimas?  

Kitas keliamas klausimas Valdyboje – tai buvo apskričių koordinatorių tvirtinimas. Buvo 

pasiūlyti tvirtinti išrinkti apskričių koordinatoriai ir pridėti susirinkimo ir rinkimų protokolai. Rinkti 

koordinatoriai buvo vadovaujantis partijos įstatų 4.12 ir 4.13 punktu. 

Partijos pirmininkas ir atsakingas sekretorius Almantas Petkus viešai suabejojo tokiu siūlymu, 

motyvuodami, kad turi peržvelgti įstatus, įvardindami, kad nepasitiki koordinacinėmis tarybomis ir 

teikiamu siūlymu. 

Ir vėl kyla klausimas, ar atsakingas sekretorius, pats ėjęs  apskrities koordinacinės tarybos 

pirmininko pareigas ne vienerius metus, nežinojo, kaip vadovaujantis įstatais yra renkamas 

koordinacinės tarybos pirmininkas ? Ar partijos pirmininkas, baigęs teisės mokslus, nežino, kaip yra 

formuojamos apskričių tarybos ir renkami tarybų pirmininkai? Tai ar čia neišmanymas, ar 

autoritarinis nenoras tvirtinti neparankių aktyvių bendrapartiečių? Ko yra bijoma? Kodėl taip 

elgiamasi ir nepasitikima skyrių pirmininkų sprendimais, kurie yra  partijos narių įpareigojami 

viešai išreikšti jų nuomonę.  

Ir vis tik turime konstatuoti svarbų faktą, kad šis valdybos posėdis buvo tikrai neeilinis, ir 

pagrindinis klausimas, kuris turėjo būti atsakytas, ar partiečiai vis dar pasitiki partijos pirmininku ar 

mato jį kaip lyderį, taip ir liko – neatsakytas. 

 Kelis kartus kalbėjęs Prezidentas Rolandas Paksas aiškiai įvardijo vieną asmenį, ardantį ne tik 

partiją, bet ir veikiantį savavališkai, neatsižvelgiant į valdybos sprendimus, atstovaujant partijos 

poziciją seime. Tai – Remigijus Žemaitaitis.  

Daug kalbama apie grupelę maištininkų partijoje, kurie nori destabilizuoti partiją ir sukiršinti narius. 

Jų paveikslas dabartinio pirmininko piešiamas kaip grupelės apsėstų žmonių, kurie nežinia ko 

siekia. Atsakingai galima pareikšti, kad tikrai taip nėra. Ta neparanki R.Žemaitaičiui grupelė, tai 

partijos nariai, kurie viešai išdrįso pasakyti tai, kas buvo kalbama nuo pat pradžios ir išdrįsti viešai 

kelti  klausimą: ar tikrai teisingai pasirinktas partijos pirmininkas, kuris balsuodamas LR 

Seime bei kalbėdamas viešumoje, reiškia savo nuomonę visos partijos vardu, pamina partijos 

vertybes ir moralę.  

Būkime atviri: tai yra pirmininkas, kuris asmeninio interviu metu aiškiai pareiškė :“Yra klausimų, 

kuriais negalime surasti bendros kalbos. Aš stengiuosi nuo tų klausimų nueiti. Kam konfliktuoti 

su žmogumi, kuris yra mano geras draugas.“ 

(https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/politikai-be-grimo-r-zemaitaitis-apie-desros-

gaminima-pauksciu-stebejima-ir-krepsini-kaip-lietuvos-geda-56-736750).  

Ar gali draugystės ir pramogų, medžioklės, žvejybos interesai būti aukščiau už rinkėjų interesus ir 

nuomonę? 

Partija – tai ne elnių ūkis kuriuo taip didžiuojasi pirmininkas, kur viena ranka glosto ir maitina savo 

elniukus o kita – juos skerdžia ir skaičiuoja pelną. Taip  elgiamasi ir mūsų partijoje: viena ranka 

glostomi pataikūnai ir apsimetėliai, kita ranka – atsikratoma partiečių, kurie išdrįsta paprieštarauti jo 

– „vienintelio teisuolio“ nuomonei. 

Ar tikrai nusipelnė toks žmogus būti partijos lyderiu, be moralės, be nuomonės, be inteligencijos? 

Lankstus tik kitų partijų atstovams, kur medžioklės ar žvejybos draugų interesai aukščiau tautos 

interesų, į šį klausimą atsakykite patys. 

Ir tikrai ne Prezidentas Rolandas Paksas nori grįžti, o jis yra prašomas grįžti ir suvienyti 

partiečius. Skaudu matyti, kaip ilgamečiai bendražygiai yra supriešinami, supykdomi, kurie tiek 

metų yra veikę išvien, o dabar veikia  vienas prieš kitą, ir naudoja didžiulius pajėgumus vienas kito 

naikinimui, užuot žengti, kaip ir anksčiau, koja kojon, nuoširdžiai dirbant Lietuvai ir jos žmonėms.  

Šiuo metu yra surinkta beveik 70 procentų skyrių pirmininkų parašų, kurie pasisako už 

nepasitikėjimą dabartiniu partijos pirmininku ir siekia išankstinių partijos pirmininko rinkimų.  

Tai buvo pasakyta ir pristatyta praėjusį šeštadienį vykusiame Valdybos posėdyje . R.Žemaitaitis tai 

žino, ir jam būtų išmintinga padaryti išvadas bei atlikti veiksmus, ir taip parodyti, kad nors kiek 

gerbia partiečių poziciją, o ne trokšta tik patenkinti savo politines ir asmenines ambicijas.  

Kam naudingas manipuliuojamas partijos vadovas, kuris negali apginti savo nuomonės, kokie 

televizijos kanalai pastarąjį kviečiasi ir kuri interneto žiniasklaidos priemonė nušviečia pirma visas 

naujienas ir kitą pirmininko veiklą, kurios partijos atstovai pirma sveikina nepalankųjį Petrą Gražulį 

susilaukus naujagimio? 

Jei savo finansinį kapitalą susikrovė iš viščiukų, nutrijų ir elnių lavonėlių, tai nereiškia kad 

politinį kapitalą gali įgyti, taip pat pasielgdamas su bendrapartiečiais ir visais Lietuvos žmonėmis. 

Kviečiu partijos narius netylėti ir vienytis 

Tvarkietis Miroslavas 

2018 06 26 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));