Ar kas nors pasikeitė Lietuvoje po Gitano Nausėdos išrinkimo prezidentu?

AR PASIKEITĖ KAS NORS LIETUVOJE PO NAUJO PREZIDENTO RINKIMŲ???

Gerai matome, kad vyksta streikai, demonstracijos – tai yra teigiamas pasikeitimas, nes prie D.Grybauskaitės niekas negalėjo vykti, nes buvo tarybinė diktatūra. Šitie streikai geriausiai parodo, ką veikė prezidentė ir seimas, ir ministrų taryba. Susidaro įspūdis, kad kažkas vadovavo valdžiai, kad tik būtų blogiau valstybei ir jos žmonėms. Kas buvo daroma visus Grybauskinius 10 metų, kad tik būtų Lietuvai blogiau: pasiskolinimas iš užsienio bankų po 9 % palūkanų (dar ir dabar mokame!) prisidengiant nepriklausomybės vardu atlikta dujų terminalo statyba su per dideliu laivo išnuomavimu. Vien tik Klaipėdos „Naftos“ vadovas Masiulis padarė valstybei nuostolių apie 400 milijonų. Dar buvo Grybauskaitės pažadas Clinton ir General electric pirkti atominį reaktorių, kurio atsisakė Japonijos vyriausybė. Kiek buvo išleista pinigų samdant patarėjus ir konsultantus dėl atominės elektrinės. Jiems buvo atiduoti pinigai, kurie buvo surinkti sumažinus pensijas!!! Turbūt ne tik protingi idiotai taip neišdrįstų elgtis. O Kubilius su Šimonyte, vadovaujami raudonosios Dalios, jau net ir užmiršo ką yra prisidirbę. Na, o šios dienos konservatoriai (ypač Kasčiūnas ir Majauskas) supranta, kad Lietuvoje nedaug ko liko vogti: liko tik ginklų pirkimas. Buvo auksiniai šaukštai, dabar bus auksinės mašinos ir auksiniai sraigtasparniai.

Kaip juokingai atrodo, kada Lietuvos bepročiai kalba apie gynybą – juk visi šie ginklai yra puolamieji. Įdomu ką pulsime?? Rusijai juokas ima iš tų Lietuvos pirkimų, nes JAV nebeturi kur iškišti ginklų ir suradę palaižūnus Lietuvoje (ypač Grybauskaitę), rusai sako, kad užtektų pusę valandos, kad visi tie ginklai taptų metalo laužu!! Kaip šito nesupranta prezidentas ir visa jo patarėjų komanda? Dabar suprantame, kodėl prezidentas pasirinko vyr. patarėju gen. Žuką, o užsienio reikalų ministras ir gynybos ministras yra gryni Grybauskaitės kadrai, kurie nieko gero nežada Lietuvai. 1940 m. TSRS tankai atvykę į Lietuvą buvo sutikti su gėlėmis. Labai gaila, kad jie nežinojo, koks niekšas ir žudikas buvo Stalinas. O gėles įteikė kariams todėl, kad jiems buvo atsibodusi A.Smetonos diktatūra. O kas vyksta dabar: JAV kariai sakė, kad atvyksta manevrams, o dabar jie pasilieka iki pavasario. O jeigu jiems patiks, gali pasilikti dar ilgiau. 1940 m. įvykius mūsų istorikas-vadina okupacija, tai kaip dabar vadinti JAV tankų šeimininkavimą Lietuvoje?? Labai baisu paskaičiuoti, kiek Lietuvai kainuos visų tankų ir JAV karių išlaikymas!! Turbūt užtektų padidinti pensijas du kartus!!!

Kada mes balsavome už G.Nausėdą , pagrindinė priežastis buvo visą laiką kartojimas, kad jį išrinkus gyvensime KITAIP!!! Šitas kitaip, tai reiškia kuo greičiau ištaisyti visas nesąmones, kurias padarė raudonoji Dalia, būdama Rusijos valstybės paslaptis. Jau pirmoji G.Nausėdos kelionė į Niujorką, parodė, kad jis visiškai nesiskiria, nuo Grybauskaitės pasisakymų. Tai kaip bus 5°^ pasakymų kitaip, jeigu Jungtinių tautų susirinkime jis elgėsi kaip ta KGbistė raudonoji Dalia. Tai kokia yra Nausėdos patarėja užsienio politikai, jei taip kalba G.Nausėda. Mums buvo labai nemalonu viso to klausytis!!! Juk už tokį elgesį Grybauskaitę JAV prezidentas pavadino visiška kvaile, jeigu nemoka sugyventi su didžiąja kaimyne Rusija. Tai gal ir G.Nausėda yra toks pat, nes jis visiškai taip pat kalbėjo, kaip Grybauskaitė. Mums tik neaišku, kaip Lietuva turi tokio naglumo, kad prieš visą pasaulį sprendžia Gruzijos ir Ukrainos klausimus. Juk esami maži alkani viščiukai!!

Štai po to, prasidėjo visiškas nepasitikėjimas visa prezidento patarėjų komanda, kuri yra žymiai padidėjusi negu Grybauskaitės pritarėjų. Mums atrodo, kad visiškai nekompetentinga yra patarėja teisėsaugos klausimais. Kaip galėjo šiek tiek protingas žmogus leisti pasakyti prieš visą Lietuvą, kad prezidentas nesikiš į teisėjų darbą, nes jie yra nepriklausomi!!! Juk toks pasakymas reiškia, kad teismas gali daryti ką nori ir visiškai neatsakyti prieš nieką. Juk dar taip nebuvo net ir prie Grybauskaitės. Arba kitas atvejis, kada grįžo Venckienė, prezidentas pasakė, kad i mažų vaikų seksualinį priekabiavimą jis nesikiš!?! Juk taip galėtų pasakyti tik užjaučiantis pedofilus, arba pats būdamas tokiu (visiškai netikime!).

Jeigu prezidentas domėtųsi šitais klausimais, tai turi pareikalauti išnagrinėti pedofilijos, žudynių bylą iš naujo ir nubausti visus prokurorus ir teisėjus, kurie nagrinėjo šitas bylas. Juk viskas prasidėjo kada įslaptintas liudininkas pareiškė, kad Kedys prašė jį paslėpti už mln. dolerių kolektyviniame sode. Jeigu tai buvo nevisiškas melas, tai kažkas pasinaudojo Kėdžių ir nužudė teisėją Furmanavičių ir Naruševičienę. Buvo liudininkas kuris matė, kad Furmanavičių nužudė mažas, tamsaus gymio žmogelis. Po to Stankūnaitė paskambino seseriai ir pasakė, kad Kedys pradėjo žudyti, būk atsargi mes tuoj atvažiuosime. Tai jau Kedys tikrai negalėjo nužudyti Naruševičienės, nes Ji paprasčiausiai butų neįsileidusi. Ją nužudė tas pats, kuris nužudė teisėją.

 

G.Nausėda taip elgiasi, lyg nežinotu, kad Paryžiaus teisme yra ieškinys. 1.1 milijardu eurų Lietuvai už ..Snoro” banko sužlugdymą. Jeigu teismas priteis, tai įdomu kas mokės: gal Grybauskaitė, Šimonytė, Kubilius ar kiaulės snukis?!?

Gal kas nors nežino, kas yra kiaulės snukis? Tai atsakysime, kad tai yra išvogto ir sužlugdyto „Snoro“ banko užgrobimo organizatorius (vadovaujant Grybauskaitei). Pavardės pasakyti neleidžia dar likęs gėdos jausmas – kaip tai galėjo nutikti, kad mūsų visuomenėje dar yra tokių netikusių piliečių?

„Laisvą laikraštį“ skaitome jau daug metų ir tiesiog malonu, kad yra tokių drąsių, protingų žmonių, kurie neleidžia Lietuvos padugnėms dirbti savo niekšingus darbus. Labai jums ačiū – tikime, kad tautai nebeilgai liko kentėti. Jūsų straipsniai apie teisėsaugą tiesiog sukelia šoką, nes nesitiki, kad taip gali būti. O juk tai KGB darbas. kurio mūsų VSD niekaip nesiaiškina, priešingai, slepia šiuos darbus ir atrodo, lyg pati VSD dirbtų KGB. . Žinant, kad V.Landsbergis į Sąjūdį buvo įkištas LTSR saugumo kaip KGB agentas „dėdulė“. NESUPRANTAME, KAIP TAUTA 30 METŲ KENČIA TOKĮ kgb  „BARDAKĄ“ – juk ir Aukščiausios tarybos pirmininku jis tapo tik reikalaujant KGB. Daug kas stebisi, kad A.Brazauskas galėjo sutartis u V.Landsbergiu. Aišku, kad tai vienodi paukščiai iš to paties lizdo. Kad jie tokie, parodė ir visa Grybauskaitės veikla. Dabar tie veikėjai įslaptino savo veiklą 75 metams. Todėl, norint, kad Lietuva būtų europine valstybė, reikia būtinai tuos KGB-istus išslaptinti.

Arvydas Kadžiulis

Facebook komentarai
});}(jQuery));