Ar Matijošaitytė pardavinės balsus po švarkeliu

Ar Matijošaitytė pardavinės balsus po švarkeliu

Nauja VRK valdžia nustebino naujais rinkimų standartais. Pasirodo žmonėms Lietuvoje nebeįdomu kas kaip balsavo, rūpi vien kas rinkimus laimėjo. Kažkas panašaus kaip Europos pinigų dalybose, posėdis užtrunka ir pinigus išsidalina paryčiais, gal kai kas ir po stalu. Visame Vilniuje beveik 400 tūkstančių rinkėjų ir jų balsus sumetame į vieną katilą. Tematome kiek koks kandi­datas surinko balsų per visą Vilnių. Nenustebčiau jei per kitus rinkimus matysime tik per visą Lietuvą sumestus rinkėjų balsus. Atseit rinkėjams neįdomu kaip balsavo jų apygarda, tuo labiau jų apylinkė. Lieka neaišku kaip tokiais rinkimais iš viso galima pasitikėti. Gal tai tik vaidinimas saviems ar užsieniui.

Balsuodamas negali matyti ar jau žmona pabalsavo, gal kito parašas jau suraitytas ties jos pavarde. Netgi nemačiau po ko­kiu lapu aš pats pasirašiau. Pro uždėtą langelį mačiau tik savo pavardę. Bet pasitikėjau kad reikiamą tvarką prižiūri stebėto­jai. Kiek mažiau pastebimi kiti balsavimo nesklandumai. VRK palieka spragas ir ateities sandėriams. Atėjus balsuoti negali sužinoti kelintas balsuoji. Tik atsiklausus rinkiminės komisijos pirmininkės buvo leista užrašyti mano eilės numerį. Deja iš to buvo nedaug naudos. Aš palikau balsavimo kambarį prieš pat 17.00, ir ten rinkėjų nė iš tolo nesimatė, o VRK praneša tam lai­kui net 9 galvom daugiau. Mažai apylinkei surinkusiai vos 279 balsus, tokios paklaidos buvimas per kelias valandas jau gali pa­siekti 10 % ar net daugiau. Įtariu kad taip sekėsi ir Matijošaičiui laimėti Kaune, ar lenkams Vilniaus rajone. Tokia praktika per ankstesnius rinkimus buvo įprasta ne vien liberalams ir konser­vatoriams. Nejaugi atėjęs balsuoti aš negaliu gauti bilietėlio kaip bet kurioje save gerbiančioje įstaigoje. Ten be numeriuko galėtų būti pažymėtas ir laikas. Taigi atėjusių balsuoti asmenų skai­čius nebūtų valstybine paslaptimi. Atėjusių balsuoti skaičiaus padidinimui visada bus didelė paklausa. Juk tą balsavusių prie­auglį visada galima užpildyti iš anksto paruoštais biuleteniais. Ir matyt tokiems tikslams buvo metami didžiuliai pinigai. Neįtikė­tinai didžiuliai pinigai Adomėno ir Masiulio namuose matyt pa­siliko po nesėkmingo antro turo praėjusiuose Seimo rinkimuose. Jie gal turėjo atitekti buvusiam VRK pirmininkui sėkmės at­veju. Juk pirmame ture šias partijas lydėjo neišpasakyta sėkmė, o ir antram turui atrodė kad sėkmė šimtaprocentinė. Deja vil­tys nepasiteisino, o pinigai liko neatiduoti. Kažkodėl prokurorai apie tokią galimybę vis dar tyli. Taigi kodėl tokių žygių ne­bus galima pakartoti ir ateityje. O skaidrių rinkimų dar atrodo nenori jokia partija. Visi džiaugiasi kad kažką ir jie laimėjo. Bet po tokių sumaltų rinkimų į valdžią atėjo valstiečiai, ir ne­žinia kokie marginalai dar galės ateiti į valdžią po kitų tokių rinkimų. Jeigu mes rinkimais užkeliame sau ant sprando val­džią, tai manau kad visų susipratusių piliečių rūpesčiu turėtų būti kad rinkimai taptų skaidresniais.

Gintaras Valiukevičius 2019.03.18

Facebook komentarai
});}(jQuery));