Akivaizdi grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui – jos nugirdymas

Akivaizdi grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui – jos nugirdymas

 

 

 

LR SEIMO IMUNITETO  TARNYBAI

LR  SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETUI

 

 

Rusijos imperatorienės ir Lietuvos aneksuotojos Jekaterinos II valdymo metodas buvo ,,Girtą liaudį lengviau valdyti“.  

Tautos naikinimas degtinės pagalba pasiekė ypač pavojingą ribą Baltarusijoje ir Rusijos vakaruose (Lietuvoje). XIX a. viduryje viena karčema teko 250-300 ,,abiejų lyčių sieloms“. Gardino gubernijoje 1854-1855 m. gimė 48 000, o mirė 89 000 žmonių. Rusijos vyriausybė paskyrė garsų poetą G.R. Deržaviną ištirti tokias dideles mirčių priežastis. Pasirodė, kad kaltas buvo alkoholis. (Державин Г.Р. Соч., т. 7. Спб., 1872, с. 232-233). 

Prieš vysk. Motiejaus Valančiaus pradėtą 1858 m. blaivystės sąjūdį prasidėjo okupacinės rusų valdžios represijos. Apie jas rašė ir Marksas (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 16, с. 207). Rusijoje 1863-1866 m. vienam žmogui gryno spirito teko apie 4,55 litro; po 10 m. – 4,18, dar po 10 m. – 3,32, o 1893 m. – 2,46 litrai.  

F.M. Dostojevskis paskelbė savo pastabas prieš girtavimą XIX a. 7 dešimtmetyje: ,,Dabar kai kuriose vietose karčemos stovi ne šimtams gyventojų, o tik dešimtims. Maža to, mažoms dešimtims. (…) Kuo jos atsiperka?! Liaudies ištvirkimu, vagystėmis, lupikavimu, plėšimais, šeimų irimu ir liaudiška gėda – štai kuo jie atsiperka!“ Dostojevskis manė, kad liaudžiai prieš girtavimą turi padėti inteligentija. (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 21. Л., 1980, с. 94-96).

Alkoholio pardavimai 11 penkmetyje davė TSRS iždui 169 milijardus rublių. T.y. vidutiniškai 33 milijardus ,,girtų“ rublių per metus. Mainais ji nusinešė 5 milijonus žmogiškų gyvybių. Be to įvairių nuostolių pavidale ji nusinešė 600 milijardų rublių. T.y. apie 120 milijardų rublių per metus. (П.Н. Шихарев. «Жить без алкоголя». Москва, «Наука», 1988. С. 6).

Komisijos Совета Министров СССР (į kurios sudėtį įėjo akademikas АН СССР G. Marčuk, akademikas АМН СССР N. Blochin ir akademikas АПН СССР М. Кandrakov) išvados: ,,..Maskvoje .. pagrindinėmis mirties priežastimis darbingo amžiaus žmonių tarpe yra traumos ir apsinuodijimai, 80% atvejų susiję su alkoholio vartojimu. 60% vyrų, naudojančių alkoholį, miršta iki 50 m.“ ,,Kasmet nuo apsinuodijimo alkoholiu miršta 40 tūkstančių žmonių. Daugiau pusė avarijų keliuose įvyksta dėl alkoholio vartojimo.“ ,,66% visų vagysčių, 80% plėšimų, daugiau nei pusė sunkių nusikaltimų padaroma apgirtusių asmenų.“

JAV. National Academy of Sciences (NAS), Institute of Medicine kongresui 2003 m. paskelbė pranešimą „Reducing Underage Drinking: A Collective Responsibility”, kuriame nurodo alkoholio vartojimo kainą (53 milijardai dolerių nuostolių).

Smurtiniai nusikaltimai: $29 368 000 000

Automobilių avarijos: $19 452 000 000

Gaisrai: $189 000 000

Paskendimai: $426 000 000

Bandymai nusižudyti: $1 512 000 000

Pražūtingas Alkoholio sindromas: $493 000 000

Apsinuodijimai alkoholiu: $340 000 000

Gydymas: $1 008 000 000

VISO: $52 788 000 000 http://www.marininstitute.org/Youth/costs_underage_drinking.htm

2001 metais penkiolikoje ES šalių surinkta alkoholio akcizo suma siekė 25 milijardus eurų; Bendri materialūs alkoholio vartojimo kaštai ES visuomenei 2003 metais siekė 125 milijardus eurų (įvairių tyrimų vertinimu — tarp 79 ir 220 milijardų); Nematerialūs kaštai 2003 metais siekė 270 milijardų eurų ir, priklausomai nuo skaičiavimo metodo, svyravo nuo 150 milijardų iki 760 milijardų eurų. P. Anderson,  B. Baumberg. Alkoholio tyrimų institutas, Jungtinė Karalystė 2006 m. birželis.

Alkoholio vartojimas dabar labai ženkliai viršijo net carinės okupacijos metus, kai šviesūs protai stojo blaivinti liaudį. O pelną iš žmonių girdymo kraunasi tik saujelė girdytojų.

Engelsas rašė, kad pagrindinė alkoholizmo priežastis yra alkoholinių gėrimų prieinamumas. 

1975 m. PSO padarė išvadą, kad be įstatyminių priemonių (t.y. draudžiamųjų), visos prieš alkoholinės propagandos rūšys yra neefektyvios.

Kas tie žmonės (tiksliau nežmonės), kurie mus girdo? Pirmiausia alkoholio mafija. Ekonomistų skaičiavimu 1985 m. alkoholio biznio žmonės nuo viršaus iki apačios uždirbo per metus 10 milijardų rublių. (1985 m. kainomis). Antra nežmonių grupė – valdžia, kuri mano, kad ,,girtus lengviau valdyti”. ,,Girtus lengviau apiplėšti”. ,,Girtą tautą lengviau išnaikinti.” Федор Г. Углов „САМОУБИЙЦЫ”.

Lietuvos Respublikos sveikatos politikos vienas iš siekių, yra mažinti alkoholio prieinamumą ir vartojimą.

Ekonomiškai ir politiškai alkoholio prekybos vietų didinimas yra valstybės savižudybė. 

Prašau LR Seimo IT ir NSGK ištirti grupės seimo narių, siekiančių gražinti alkoholio prekybą į degalines, lojalumą Lietuvos valstybei ir priimti atitinkamas priemones, kad būtų sustabdyta jų kenkėjiška veikla Lietuvos piliečiams. 

 

Su pagarba

Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));