Nebrangus vaistas nuo covid-19 ivermektinas uždraustas, nes to reikalavo „Pfiser”

veryga

veryga

Apie PFIZER sutartėles su vyriausybėmis, kurios yra neviešinamos.
Nutekintas dokumentas, kurį paviešino „Twitter” vartotojas Ehdenas, atskleidžia šokiruojančias „Pfizer” tarptautinių sutarčių dėl XX vakcinos sąlygas.
Šalys, perkančios „Pfizer” vakciną, turi pripažinti, kad „Pfizer” pastangos kurti ir gaminti produktą yra „susijusios su didele rizika ir neapibrėžtumu”.
Jei atsiras vaistas ar kitas gydymo būdas, galintis užkirsti kelią, gydyti ar išgydyti XX, susitarimas galioja, ? ir šalis privalo įvykdyti vakcinos užsakymą. ?
Nors vakcinos JAV yra „nemokamos”, už jas mokama iš mokesčių mokėtojų dolerių – 19,50 dolerio už dozę – Albanija, kaip atskleidė nutekinta sutartis, mokėjo 12 dolerių už dozę.
Pfizer vakcinos pirkėjas taip pat turi pripažinti du faktus, kurie iš esmės buvo sumesti po kilimu: tiek jų veiksmingumas, tiek rizika nėra žinomi.
Pirkėjai taip pat privalo „atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti „Pfizer” nuo bet kokių ir visų ieškinių, pretenzijų, ieškinių, reikalavimų, nuostolių, žalos, įsipareigojimų, atsiskaitymų, nuobaudų, baudų, išlaidų ir sąnaudų, kylančių dėl vakcinos, susijusių su ja ar atsiradusių dėl jos.
Vakcinų gamintojai neturi ko prarasti prekiaudami eksperimentiniais skiepais, net jei jie sukelia sunkius sužalojimus ir mirtį, nes pagal 2005 m. JAV priimtą Visuomenės pasirengimo ir pasirengimo ekstremalioms situacijoms įstatymą (angl. Public Readiness and Emergency Preparedness, PREP) jie visiškai atleidžiami nuo sužalojimų, patirtų dėl XX ar bet kurios kitos pandeminės vakcinos.
Tačiau visas vakcinų kompensavimo susitarimų su šalimis mastas yra griežtai saugoma paslaptis, ?? ( ekspertai.eu gavo atsakymą iš debiliuko Dulkio, kad sutartys su Pfizer yra konfidenciali informacija. Supraskit, jums lopai nereikia visko žinoti ) kuri iki šiol buvo labai konfidenciali. Nutekintame dokumente, kurį paviešino „Twitter” vartotojas Ehdenas, atskleidžiamos šokiruojančios „Pfizer” tarptautinių susitarimų dėl XX vakcinų sąlygos.
„Šios sutartys yra konfidencialios, bet, laimei, viena šalis nepakankamai saugojo sutarties dokumentą, todėl man pavyko gauti jo kopiją”, – rašė jis. „Kaip netrukus pamatysite, yra rimta priežastis, kodėl „Pfizer” stengėsi nuslėpti šių sutarčių detales.”
Geležinis susitarimas, sudarytas pagal „Pfizer” sąlygas
Tariamas žalos atlyginimo susitarimas, kuris, kaip pranešama, sudarytas tarp „Pfizer” ir Albanijos, iš pradžių buvo paskelbtas „Twitter”, tačiau dabar „Twitter” jis pažymėtas kaip „nepasiekiamas”. Tačiau „Treadreader” svetainėje galima rasti tviterio įrašų kopijas.
Albanijos susitarimas atrodo labai panašus į kitą internete paskelbtą sutartį tarp „Pfizer” ir Dominikos Respublikos. Ji apima ne tik XX vakcinas, bet ir bet kokį produktą, kuris pagerina tokių vakcinų naudojimą ar poveikį.
Šalys, kurios įsigyja „Pfizer” XX injekciją, turi pripažinti, kad „Pfizer” pastangos kurti ir gaminti Produktą” yra „susijusios su didele rizika ir neapibrėžtumu”. ??
O tuo atveju, jei atsiras vaistas ar kitas gydymo būdas, galintis užkirsti kelią, gydyti ar išgydyti XX, susitarimas lieka galioti ?, ir šalis privalo įvykdyti savo užsakymą. Pavyzdžiui, ivermektinas yra ne tik saugus, nebrangus ir plačiai prieinamas, bet ir sumažina mirtingumą nuo XX 81 proc. Vis dėlto jis ir toliau ignoruojamas, o teikiama pirmenybė brangesniam ir mažiau veiksmingam gydymui bei masinei eksperimentinei vakcinacijai. ?
„Jei jums buvo įdomu, kodėl #Ivermektinas buvo nutrauktas, – rašė Ehdenas, – taip yra todėl, kad susitarimas, kurį šalys sudarė su „Pfizer”, neleidžia jiems atsisakyti sutarties, kurioje teigiama, kad net jei bus rastas vaistas XX gydymui, sutartis negali būti nutraukta.” ( tai tada paaiškinama, kodėl Lenkijoje staiga iš vaistinių dingo šis preparatas ).
Net jei „Pfizer” nepristato vakcinos dozių per numatytą pristatymo laikotarpį, pirkėjas negali atšaukti užsakymo. Be to, „Pfizer” gali koreguoti sutartyje numatytų dozių skaičių ir jų pristatymo grafiką, „remdamasi principais, kuriuos nustato „Pfizer”, o vakcinas perkanti šalis turi „sutikti su bet kokiu pakeitimu”.
Nesvarbu, jei vakcinos pristatomos labai vėluojant, net ir tada, kai jų nebereikia, nes aiškiai nurodoma, kad „jokiomis aplinkybėmis „Pfizer” netaikys jokių baudų už pavėluotą pristatymą ir nebus už jas atsakinga”. Kaip galima įtarti, sutartyje taip pat draudžiama grąžinti „bet kokiomis aplinkybėmis”. ?? ( Korporacijos diktuoja sąlygas vyriausybėms. Švabo koncepsija ).
Didelė paslaptis: „Pfizer” iš JAV ėmė daugiau nei iš kitų šalių
Nors XX vakcinos JAV yra „nemokamos”, už jas mokama mokesčių mokėtojų lėšomis – 19,5011 JAV dolerio už vieną dozę. Albanija, kaip atskleidė nutekinta sutartis, mokėjo 12 JAV dolerių už dozę, o ES – 14,70 JAV dolerio už vieną injekciją. Nors skirtingų pirkinių apmokestinimas skirtingomis kainomis yra įprastas dalykas vaistų pramonėje, jis dažnai smerkiamas.
Kainų skirtumo tarp JAV ir ES atveju „Pfizer”, kaip teigiama, suteikė ES kainų nuolaidą, nes ji finansiškai rėmė jų vakcinos kūrimą. ?Vis dėlto, pažymėjo Ehdenas, „Pfizer nuskriaudė JAV mokesčių mokėtojus, tikriausiai ir Izraelį”. Be to, „Pfizer” pabrėžia, kad šalys neturi teisės sulaikyti mokėjimų bendrovei dėl jokių priežasčių.
Matyt, tai taikoma ir tuo atveju, kai gaunamos sugadintos prekės. Pfizer XX vakcinų pirkėjai neturi teisės jų atsisakyti „remdamiesi nusiskundimais dėl aptarnavimo”, nebent jos neatitinka specifikacijų ar FDA galiojančių Geros gamybos praktikos taisyklių. Ehdenas priduria: „Šis susitarimas yra viršesnis už bet kokius vietinius valstijos įstatymus”. ? ( GREAT RESET ) ?
Nors pirkėjas praktiškai neturi galimybės nutraukti sutarties, „Pfizer” gali nutraukti sutartį, jei „iš esmės pažeidžia” bet kurią sutarties sąlygą.
Saugumas ir veiksmingumas „šiuo metu nežinomi”.
„Pfizer” vakcinos XX pirkėjas taip pat turi pripažinti du faktus, kurie iš esmės buvo nutylėti: Jų veiksmingumas ir rizika nėra žinomi. Pagal sutarties 5.5 punktą:
„Pirkėjas pripažįsta, kad Vakcina ir su Vakcina susijusios medžiagos, jų sudedamosios dalys ir sudėtinės medžiagos yra sparčiai kuriamos dėl ypatingų XX pandemijos aplinkybių ir bus toliau tiriamos ir po Vakcinos pateikimo Pirkėjui pagal šią Sutartį.
„Pirkėjas taip pat pripažįsta, kad ilgalaikis Vakcinos poveikis ir veiksmingumas šiuo metu nėra žinomas ir kad gali būti šiuo metu nežinomų neigiamų Vakcinos poveikių.”
I dalis ( bus daugiau )
II dalis
Pirkėjo nuostolių atlyginimo taip pat aiškiai reikalaujama sutartyje, kurios 8.1 skirsnyje nurodyta:
Pirkėjas sutinka atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti „Pfizer”, „BioNTech”, kiekvieną iš jų susijusių įmonių, rangovus, subrangovus, licencijų davėjus, licencijų gavėjus, sublicencijų turėtojus, platintojus, sutartinius gamintojus, paslaugų teikėjus, klinikinių tyrimų tyrėjus, trečiąsias šalis, kurioms „Pfizer”, „BioNTech” ar bet kuri iš jų susijusių įmonių gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai skolingos dėl tyrimų …
„nuo bet kokių ir visų ieškinių, pretenzijų, ieškinių, reikalavimų, nuostolių, žalos, įsipareigojimų, atsiskaitymų, nuobaudų, baudų, išlaidų ir sąnaudų (įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstus honorarus advokatams ir kitas tyrimo ar bylinėjimosi išlaidas …, kylančių dėl Vakcinos, susijusių su ja ar atsiradusių dėl jos …”.
Tuo tarpu pirkėjas taip pat privalo 10 metų išlaikyti sutarties sąlygų konfidencialumą.? ( Tikroji ,,demokratija”. Čia kaip su užsisląptinusiais KGB sąrašais. )
Pirkėjai privalo saugoti ir ginti „Pfizer
„Pfizer” ne tik turi teisę į visišką žalos atlyginimą, bet sutartyje taip pat yra skirsnis „Pirkėjo gynybos prisiėmimas”, kuriame teigiama, kad tuo atveju, jei „Pfizer” patiria nuostolių, už kuriuos prašo atlyginti žalą, pirkėjas „nedelsdamas prisiima tokių atlygintinų reikalavimų gynybos vadovavimą ir kontrolę atlygintino gavėjo vardu, pasitelkdamas atlygintinam (-iems) gavėjui (-ams) priimtiną (-us) patarėją (-us), nepriklausomai nuo to, ar atlygintinas reikalavimas pareikštas teisėtai, ar ne”. Ehden pažymi:
„Pfizer” užtikrina, kad šalis už viską sumokės: „Išlaidas ir kaštus, įskaitant … honorarus ir išlaidas advokatui, kuriuos atleistasis (-ieji) patiria dėl bet kokio atlygintino reikalavimo, kas ketvirtį atlygina Pirkėjas.” ? ( pamėginkite gauti Lietuvos vyriausybės ir Pfizer pirkimo pardavimo sutartį. Jokių šansų. Tai kas čia užsiima sąmokslo teorijom. Ar būtų sąmokslo teorijų, jei viskas būtų skaidru? Klausimas, aišku, retorinis ).
2020 m. kovo 17 d. Federalinio registro (Federal Register) – kasdienio JAV vyriausybės leidinio – dokumente, pavadintame „Deklaracija pagal Visuomenės pasirengimo ir nepaprastosios parengties įstatymą dėl medicininių kovos su XX priemonių”, pateikiama formuluotė, kuria įsteigiamas naujas XX vakcinų teismas, panašus į jau veikiantį federalinį vakcinų teismą.
JAV vakcinų gamintojams pagal PREP aktą jau taikoma visiška kompensacija už žalą, patirtą dėl šios ar bet kurios kitos pandeminės vakcinos. Jei susižalotumėte dėl XX?? vakcinos (arba tam tikros grupės kitų pagal šį įstatymą nurodytų vakcinų), turėtumėte pateikti prašymą dėl kompensacijos Sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentui (DHHS) Kongreso skirtais asignavimais finansuojamai Kompensavimo už sužeidimus dėl kovos priemonių programai (angl. Countermeasures Injury Compensation Program, CICP).
Nors CICP yra panaši į Nacionalinę vakcinų sužalojimų kompensavimo programą (NVICP), kuri taikoma vakcinoms, nesusijusioms su pandemija, kompensacijos dydis pagal CICP yra dar mažesnis. Kaip pranešė daktarė Meryl Nass, maksimali išmoka, kurią galite gauti – net ir nuolatinio neįgalumo ar mirties atvejais – yra 250 000 JAV dolerių vienam asmeniui; tačiau, kad CICP jums skirtų nors centą, turėsite išnaudoti savo privatų draudimo polisą.
CICP taip pat taikomas vienerių metų senaties terminas, todėl turite veikti greitai, o tai taip pat sudėtinga, nes nežinoma, ar ilgalaikiai padariniai gali pasireikšti praėjus daugiau nei metams. ? ( Štai dėl ko Lt diktatūrinis režimas blokina visas Karbauskio iniciatyvas kompensuoti žalą ).
„Pfizer” kaltinama piktnaudžiavimu valdžia
Kaip matyti iš konfidencialios „Pfizer” sutarties su Albanija, vaistų milžinė nori, kad vyriausybės garantuotų, jog bendrovei bus kompensuotos visos išlaidos, patirtos dėl jai iškeltų bylų dėl žalos atlyginimo. Be to, „Pfizer” pareikalavo, kad šalys įkeistų valstybės turtą ????, įskaitant bankų atsargas ?, karines bazes ? ir ambasadų pastatus, kaip užstatą už tikėtinus ieškinius dėl vakcinos XX sukeltų sužalojimų.
Naujajame Delyje įsikūrusi „World Is One News” (WION) 2021 m. vasario mėn. pranešė, kad Brazilija atmetė „Pfizer” reikalavimus ir pavadino juos „piktnaudžiavimu”. ( Prisiminkite, kaip elitas parodė Brazilijos prezidentui jo vietą Niujorke, kada jis turėjo valgyti picą lauke kaip koks bomžas!!! Kur tai matyta? Diplomatiniai protokolai jau negalioja ? ). Tarp reikalavimų buvo ir tokie, kad Brazilija:
1. Atsisako savo turto užsienyje suvereniteto „Pfizer” naudai.
2. Netaikytų bendrovei savo vidaus įstatymų.
3. Nenubaustų „Pfizer” už vakcinų pristatymo vėlavimą.
4. Atleisti „Pfizer” nuo bet kokios civilinės atsakomybės už šalutinį
poveikį.
„STAT News” taip pat atkreipė dėmesį į teisės ekspertų susirūpinimą, kurie taip pat teigė, kad „Pfizer” reikalavimai buvo piktnaudžiavimas įgaliojimais. Anglijos Kilio universiteto (Keele University) pasaulinės sveikatos teisės dėstytojas Markas Eklestonas-Turneris (Mark Eccleston-Turner) sakė STAT:
,,Pfizer bando išgauti kuo daugiau pelno ir sumažinti savo riziką kiekvienu šios vakcinos kūrimo ir platinimo momentu. Vakcinos kūrimas jau buvo smarkiai subsidijuojamas. Taigi gamintojo rizika yra labai minimali.”
Daugėja XX vakcinos nesėkmių ir nepageidaujamo poveikio požymių.
„Pfizer” ir toliau pasirašo pelningus slaptus vakcinų sandorius visame pasaulyje. 2021 m. birželį ji pasirašė vieną didžiausių iki šiol sudarytų sutarčių – su Filipinų vyriausybe dėl 40 mln. dozių.
Tuo tarpu XX „proveržio atvejų”, kurie anksčiau buvo vadinami vakcinos nesėkmėmis, daugėja. JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) duomenimis, liepos 19 d. duomenimis, 5914 žmonių, kurie buvo visiškai paskiepyti XXX vakcina, buvo hospitalizuoti arba mirė nuo XX.
JK liepos 15 d. duomenimis, 87,5 proc. suaugusiųjų gyventojų buvo gavę vieną XX vakcinos dozę, o 67,1 proc. buvo gavę dvi. Vis dėlto simptominių atvejų tarp iš dalies ir visiškai paskiepytų asmenų daugėja: per dieną vidutiniškai nustatoma 15 537 nauji užsikrėtimo atvejai, t. y. 40 proc. daugiau nei prieš savaitę.
Liepos 19 d. CDC ataskaitoje taip pat pranešama, kad pranešimų apie nepageidaujamus įvykius, susijusius su vakcinomis, sistema (VAERS) gavo 12 313 pranešimų apie XX vakcina paskiepytų žmonių mirtį, t. y. daugiau nei dvigubai daugiau nei prieš savaitę, kai buvo gauti 6 079 pranešimai apie mirtį.
Tačiau netrukus po pranešimo jie grąžino ankstesnės savaitės 6 079 pranešimų skaičių, pagal nutylėjimą nurodydami, kad tą savaitę (week 34 ) mirčių nuo vakcinos nebuvo , todėl kilo rimtų klausimų dėl skaidrumo ir vakcinų saugumo.
Taip pat atsiranda daug kitų nepageidaujamų reiškinių – nuo kraujo krešulių, toksinio poveikio reprodukcijai iki miokardito (širdies uždegimo). Tačiau, kaip matyti iš konfidencialių žalos atlyginimo susitarimų, net jei paaiškėtų, kad vakcina yra kraupi nesėkmė ir kelia pavojų trumpalaikei ir ilgalaikei sveikatai, šalys neturi teisės kreiptis į teismą, kaip ir niekas, kas gavo eksperimentinius skiepus.
Vienas klausimas, kurį turėtume užduoti visi, yra šis: Jei XX vakcinos iš tiesų yra tokios saugios ir veiksmingos, kaip tvirtina gamintojai, kodėl jie reikalauja tokio lygio kompensacijos?
Facebook komentarai
});}(jQuery));