Konstitucijos parazitai ir išdavikai – vyt lauk

zigmas

zigmas

 

 

 

Konstitucijos parazitai ir išdavikai – vyt lauk

 

Lietuvoje vyksta procesai, kurie yra iš anksto užprogramuoti. Taigi nesunku ir prognozuoti. Kai vyksta antikonstituciniai rinkimai visą laiką turime blogėjančia valdžia, mažiau kompetentingą. Kai išimtinai yra ignoruojamas antikonstituciškumas, tai ir rezultatų ilgai laukti nereikėtų. Laukiame, nesulaukiame virš 30 metų. Kiek dar laukti reikės?

Tai čia nepaliesime dviejų pilietybių klausimo, kalbos klausimo. Nors atsakymo reikalauja „Ar dar gyva Deimantė?“  Čia Seimas atliko apkaltą Neringai Venckienei pagal generalinio prokuroro nusikalstamą video, kuriame buvo iškirpta viskas kas viršijo 12 sek. , panaikino kitų kaltes ir atliko nusikaltimą, kurį Seimas nusikalstamai patvirtino. Tai parodo, kad antikonstituciniam Seimui nusikaltimai yra prie širdies. O juk pilnas dabar video dabar yra.

Straipsnį parašyti paskatino, nepaliko kitos išeities, kgbistiškas  signataro dr. Zigmo Vaišvilos  siekis padaryti referendumą dėl LR Konstitucijos 55 str. pakeitimų padarant vienmandates apygardas ir tuo pačiu rezultatu apribojant rinkėjo ir renkamojo teises. Tai yra LR Konstituciją padaryti sau prieštaraujančią ir antikonstitucišką. Tai čia yra tokia veikla palikti tą patį rezultatą. Labai daug stengiasi, dirba, pluša, o gaunasi piš, o gal ne piš.

 

1992-07-09 signatarų ir Vytauto Landsbergio nuplagijuotas nuo Rusijos Federacijos Seimo rinkimų įstatymas, kurio 42 str. „2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“

 

Rusijos Federacijoje yra taip renkama valstybinė Dūma:

225 депутатов избирались по пропорциональной системе по единому федеральному округу, при заградительном барьере 5 процентов, 225 — по мажоритарной системе по одномандатным округам. 

В мажоритарной части (по одномандатным избирательным округам) кандидаты могут выдвигаться как политическими партиями, так и в порядке самовыдвижения.

Один и тот же кандидат может быть выдвинут как по партийному списку, так и по одномандатному избирательному округу[19], однако в случае его прохождения в Госдуму и по партийному списку, и по одномандатному избирательному округу ему придётся отказаться от одного из полученных мест.“

 

Kaip matome pilna Rusijos Federacijos kopija, nieko galvoti nereikia. Tik va Pagrindinis Lietuvos Įstatymas (LPĮ) trukdo, mat jame yra numatyta „67 straipsnis. Deputatų rinkimai rinkiminėse apygardose yra lygūs: rinkėjas turi vieną balsą, rinkėjai dalyvauja rinkimuose lygiais pagrindais.“ Tai LPĮ reikia pakeisti ir pakeičia 1992-07-07 dieną: „67 straipsnis. Deputatų rinkimai yra lygūs: rinkėjo balsas yra lygiavertis kiekvieno kito turinčio teisę rinkti piliečio balsui.” Tai kas ten besisigaudys kas yra „lygiavertis“, o kas ne. Taip yra apeinamas tas nepatogumas. O LR Konstitucijoje 55 straipsnyje įrašoma: „„Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu. Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių. Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas.“   Tačiau apgavystė turi trumpas kojas, juk vis tiek sąrašiniai rinkimai pagal LR Konstituciją yra neteisėti, ar tu pusiau, ar ne pusiau, vis tiek neteisėti. Ir ne vien dėlto, kad yra Seimo narių vieta sąraše ir ne tokia pati, nevienoda. Renkamas sąrašas, o ne Seimo narys. Skirtumas tai yra. Taip ir gyvename su pilna Rusijos Federacijos kopija.

 

LR Konstituciniam Teismui buvo patekusi šioji rinkimų byla. Tai LR Konstitucinis Teismas ją teisingai išsprendė išaiškindamas [11] : „2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.”  Tačiau dėl korupcijos su Seimu “pamiršo” tai įrašyti savo nutarime. Todėl iš po LR Konstitucinio Teismo išėjo antikonstitucinis Seimo rinkimų įstatymas. O neturėjo to būti pagal Konstituciją.

 

Buvau nusiuntęs Didžiajam šeimos gynimo maršui išaiškinimą [77], kad klaidos nepadarytų. Tai beveik ir nepadarė. Vietoj dr. Zigmo Vaišvilos parašė „Lietuvos visuomenės taryba“. Nesimato tuomet dr. Z. Vaišvilos. O juk referendumo idėja yra šiandien galiojančiam antikonstituciniam Seimo rinkimų įstatymui. Taip po truputėlį ir nusisukčiaujama.  Ten ne tas žodelis, ne taip pasakyta na ir taip toliau.

 

„Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021″ Vingio parko scena (2 dalis) [2021-05-15]   https://www.youtube.com/watch?v=GlmwW5V_sVU

Vytenis Butkevičius – Lietuvos turgaviečių ir prekyviečių asociacijos vadovas

Todėl mes privalome keisti šiandien galiojantį rinkimų įstatymą, taip, kad tauta galėtų kontroliuoti kas pakliūva į Seimą ir Vyriausybę ir kaip ten pakliuvę žmonės vykdo nuostatus, vykdo programas pagal kurias buvo išrinkti. Mes juk ir esame tauta. Tai radikalus siūlymas. Lietuvos visuomenės tarybos, Vytenio Butkevičiaus ir Audriaus Butkevičiaus siūlymą – rinkimai vyktų tik 141-oje vienmandatėje apygardoje, daugiau jokių partinių sąrašų. Lietuvos žmonės turi teisę žinoti kas juos atstovauja parlamente. Aš siūlau kaip senais laikais priimti rezoliuciją mitinge, kuris pritartų referendumo idėjai, kuriuo būtų siekiama apginti Lietuvos Respublikos konstitucines nuostatas ir pakeisti šiandien galiojantį Lietuvos Respublikos rinkimų įstatymą, rezoliucijos projektą įteikiu mitingo organizatoriams.

 

Ir štai kaip antikonstitucinis galiojantis rinkimų įstatymas yra pakeičiamas LR Konstitucijos dviejų straipsnių pakeitimais, lyg jie būtų kuo tai blogi, nenurodant jokių trūkumų. Jokių pakeitimų LR Konstitucijoje nereikia, o jie yra daromi dr. Zigmo Vaišvilos:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO, 59 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pirmos dalies pakeitimas  Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją šioje redakcijoje:    „Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami vienmandatėse apygardose ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu iš kandidatų, kuriuos kelia Lietuvos Respublikoje registruotos ir veikiančios, valstybės ir užsienio lėšų negaunančios politinės partijos bei nevyriausybinės organizacijos ir kurie įsipareigoja vykdyti rinkimų programą. Kandidatai į Seimo narius piniginių užstatų nemoka, rinkimų apygardoje turi surinkti 3 procentus iškėlimą kandidatu remiančių apygardos rinkimų teisę turinčių piliečių parašų.“

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio antros ir ketvirtos dalių pakeitimas bei papildymas penkta dalimi  Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją šioje redakcijoje: „Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai Seime jis prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir vykdyti savo rinkimų programą bei jį kandidatu į Seimo narius iškėlusios politinės partijos ar nevyriausybinės organizacijos rinkimų programą.“  Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio 4 dalį ir išdėstyti ją šioje redakcijoje: „Pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės interesais, savo rinkimų programa bei jį kandidatu į Seimo narius iškėlusios politinės partijos ar nevyriausybinės organizacijos rinkimų programa, savo sąžine ir negali būti varžomi jokių mandatų.“  Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnį 5 dalimi: „Seimo nariui, nevykdančiam savo rinkimų programos ir jį kandidatu į Seimo narius iškėlusios politinės partijos ar nevyriausybinės organizacijos rinkimų programos, rinkimų apygardos 8 procentų rinkimų teisę turinčių piliečių parašų iniciatyva Seime inicijuojama apkalta.“

3 straipsnis. Dėl pirmalaikių Seimo rinkimų  Kadangi po Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo 1992 metų spalio 25 dienos referendume vykstantys Seimo rinkimai dėl jų vykdymo daugiamandatėje ir vienmandatėse apygardose pažeidžia Konstitucijos 55 straipsnyje nustatytą reikalavimą dėl lygios Seimo rinkimų teisės, po šio įstatymo priėmimo referendume Respublikos Prezidentas skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus. Prieš tai Vyriausioji rinkimų komisija sudaro 141 vienmandatę rinkimų apygardą.  Jei šio įstatymo per 5 dienas po referendumo rezultatų paskelbimo nepasirašo Respublikos Prezidentas, tai per 3 dienas šį įstatymą pasirašo Seimo Pirmininkas, o Seimas skelbia pirmalaikius Respublikos Prezidento rinkimus, vykdomus drauge su pirmalaikiais Seimo rinkimais.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

Tačiau Z. Vaišvilos variante yra konstitucinis apribojimas būti iškeltiems kitiems kandidatams. Tai kai buvo pristatomi pakeitimai, tai kalbėjo signataras Z. Vaišvila, o dr. Nendrė Černiauskinė ir Tauras Jakelaitis tylėjo. Taip kaip pritarė?

 

Tai pirmajame straipsnyje yra kalbama apie „lygia, tiesiogine rinkimų teise“ apribojant rinkėjo ir renkamojo teises būtent taip: „iš kandidatų, kuriuos kelia Lietuvos Respublikoje registruotos ir veikiančios, valstybės ir užsienio lėšų negaunančios politinės partijos bei nevyriausybinės organizacijos...“. O tai reiškia, kad vien tik teiginio, kad „lygia, tiesiogine rinkimų teise“ neužtenka, reikia jį dar ir įgyvendinti. O tai reiškia, kad negali būti apribota ar apsiribota tik tais kandidatais, o reikia visais asmenimis, kurie tenkina rinkimus pagal bendrus reikalavimus. Tokiu būdu signataras Z. Vaišvila atlieka įsisenėjusios problemos kgbistinį įgyvendinimą.

 

Trečiame straipsnyje yra pripažįstama , kad visi aštuoni Seimo rinkimai yra nelegitimūs, neteisėti. Tai yra „Seimo rinkimai dėl jų vykdymo daugiamandatėje ir vienmandatėse apygardose pažeidžia Konstitucijos 55 straipsnyje nustatytą reikalavimą dėl lygios Seimo rinkimų teisės   Taigi visą laiką taip buvo ir taip neturi būti.

Taigi visi, kurie gina antikonstitucinius rinkimus yra kgbistinės pakraipos. Ne be reikalo juos įslaptino 100 metų.

 

Beje vienmandačiai rinkimai yra lygūs, na kaip JAV nuo pat pradžių. Vienas rinkėjas – vienas balsas.  Tik JAV, siekiant mažų ir didelių valstijų rinkimų galimybių sulyginimui, yra įvesta prezidento rinkikų tvarka, pagal kurią mažos valstijos turi daugiau balsų, o didelės mažiau. Kad vyktų politinis gyvenimas visoje šalyje. Ne kiekvienas tai supranta [13].

 

Pasižiūrėkime kaip atskiri asmenys pasisako antikonstituciškai.

Štai Algimantas Rusteika vietoj konkrečių pasiūlymų parašo jumoristinį, išsityčiojantį tekstą [76]. O jau ponas Vytautas Sinica – jam matai kritika ne toje vietoje, nežiūri kaip yra kritikuojamas, jam kažką ne toje vietoje kritiką įrodo, tuo tarpu aiškiai yra logikos trūkumas.

Ponia Rūta Janutienė visą laiką skundžiasi, kad rinkėjai neatėjo. O kodėl jie turi ateiti į neteisėtus rinkimus?

Profesorius dr. Ignas Vėgėlė: „Nutarimais reguliuojame tai, ką Konstitucinis Teismas sako, kad gali regulioti tik įstatymais, nors gyvename teisinėje valstybėje.“

Tai man prašau parodyti, kaip toje teisinėje valstybėje gyvename? Kai partinės gaujos eina į valdžią neteisėtai, nelegitymiai.

Savo gaują atvedė Ramūnas Karbauskis, Saulius Skvernelis, po to savo gaują atvedė Gabrielius Landsbergis.

 

JE Prezidentas Gitanas Nausėda galėtų pasirašyti, jei tinka, 2016-06-22 vienmandačių Seimo rinkimų įstatymą ir pravesti pirmalaikus Seimo rinkimus kaip vienintelis teisėtas Lietuvos prezidentas. Jokių referendumų dėl Seimo rinkimų nereikia.

 

Tai čia žemiau yra pateiktas literatūros sąrašas, kuris yra pilnai valdžios ignoruotas. Kiekvienas gali pasiskaityti ir padaryti išvadas. Vyti lauk reikia LR Seimą ir LR Konstitucinį Teismą.

 

Literatūra:

 

 1. 2016-04-13 dr. Jonas Ramanauskas. Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai – valdžia nelegitimi http://www.ekspertai.eu/eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitymi88021/

http://www.aidas.lt/lt/politika/article/14506-04-15-eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitimi

 1. 2016-06-06 dr. Jonas Ramanauskas. Viešas kreipimasis į LR Konstitucino Teismo teisėjus http://www.ekspertai.eu/viesas-kreipimasis-i-lr-konstitucino-teismo-teisejus
 2. 2016-06-10 dr. Jonas Ramanauskas. Viešas kreipimasis į partijas ir Seimąhttp://www.ekspertai.eu/viesas-kreipimasis-i-partijas-ir-seima88771/
 3. 2016-06-14 dr. Jonas Ramanauskas. JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ http://www.ekspertai.eu/je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/
 4. 2016-06-22 dr. Jonas Ramanauskas. Ar Seimo nariai taps TYČINIAIS NUSIKALTĖLIAIS PRIEŠ VALSTYBĘ? http://www.ekspertai.eu/ar-seimo-nariai-taps-tyciniais-nusikalteliais-pries-valstybe/?
 5. 2016-07-10 dr. Jonas Ramanauskas. Seimas – juodoji skylė http://www.ekspertai.eu/seimas-juodoji-skyle89134/
 6. 2016-07-15 dr. Jonas Ramanauskas. Besiblaškančiam Seimui – teisėtą rinkimųsistemą http://www.ekspertai.eu/besiblaskanciam-seimui-teiseta-rinkimu-sistema/
 7. 2016-08-10 dr. Jonas Ramanauskas. Viešas atsakymas LR Prezidento kanceliarijai dėl antikonstitucinių Seimo rinkimų http://www.ekspertai.eu/viesas-atsakymas-lr-prezidento-kanceliarijai-del-antikonstituciniu-seimo-rinkimu/
 8. 2016-08-22 dr. Jonas Ramanauskas. Šnipšto demokratija – neteisėtai išrinktas 1992.10.25 Seimas http://www.ekspertai.eu/snipsto-demokratija-neteisetai-isrinktas-1992-10-25-seimas/
 9. 2016-09-01  dr. Jonas Ramanauskas. Nusikaltėlių irštvos, Seimo vagims ir niekšams http://www.ekspertai.eu/nusikaltelu-irstvos-seimo-vagims-ir-nieksams/
 10. 2016-09-11  dr. Jonas Ramanauskas. ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/
 11. 2016-09-17  dr. Jonas Ramanauskas. Profesoriaus išminties perlai http://www.ekspertai.eu/profesoriausismintiesperlai/
 12. 2016-09-19  dr. Jonas Ramanauskas. Politikos liūto blūdai http://www.ekspertai.eu/politikos-liuto-bludai/
 13. 2016-09-23  dr. Jonas Ramanauskas. Dėl neteisėtų, antikonstitucinių Seimo rinkimų

http://www.ekspertai.eu/del-neteisetuantikonstituciniu-seimo-rinkimu89967/

 1. 2016-10-06 dr. Jonas Ramanauskas. Ar OKUPANTAS pasirengęs balsų skaičiavimo aferai? http://www.ekspertai.eu/ar-okupantas-pasirenges-balsu-skaiciavimo-aferai90078/
 2. 2016-10-14  dr. Jonas Ramanauskas. Dvigubi seimūnai – grėsmė demokratijai http://www.ekspertai.eu/dvigubi-seimunai-gresme-demokratijai/
 3. 2016-10-16 dr. Jonas Ramanauskas. Valstybė naujoviškai   http://www.ekspertai.eu/valstybe-naujoviskai/
 4. 2016-10-20 dr. Jonas Ramanauskas. LR Prezidentūros raudonieji „futbolistai“ http://www.ekspertai.eu/lr-prezidenturos-raudoniejifutbolistai/
 5. 2016-10-27 dr. Jonas Ramanauskas. Stručių politika, nusikaltėliai nubausti valdžia http://www.ekspertai.eu/struciu-politikanusikalteliai-nubausti-valdzia90302/
 6. 2016-10-31 dr. Jonas Ramanauskas. Valdžios vertybių degradacija

http://www.ekspertai.eu/valdzios-vertybiu-degradacija/

 1. 2016-11-14  dr. Jonas Ramanauskas. Bulvarinis rinkimų balaganas

http://www.ekspertai.eu/bulvarinis-rinkimu-balaganas/

 1. 2016-12-08 dr. Jonas Ramanauskas. Seimo konstituciniai nusikaltėliai

http://www.ekspertai.eu/seimo-konstituciniai-nusikalteliai/

 1. 2017-01-30 dr. Jonas Ramanauskas. Antikonstitucinės valdžios grožybės (I d.) http://www.ekspertai.eu/antikonstitucines-valdzios-grozybesi-d/
 2. 2017-01-30 dr. Jonas Ramanauskas. Antikonstitucinės valdžios grožybės (II d.)http://www.ekspertai.eu/antikonstitucines-valdzios-grozybesii-d91308/
 3. 2017-02-16  dr. Jonas Ramanauskas. Rinkimų kodekso projekto aferizmai http://www.ekspertai.eu/-rinkimu-kodekso-projekto-aferizmai/?comm=1
 4. 2017-02-23  dr. Jonas Ramanauskas. Cenzūra Lietuvoje    http://www.ekspertai.eu/cenzura-lietuvoje91515/
 5. 2017-03-11  dr. Jonas Ramanauskas. OKUPUOTA NEPRIKLAUSOMYBĖ

http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/

 1. 2017-03-23  dr. Jonas Ramanauskas. Per pakaušį išlindęs gudrumas  http://www.ekspertai.eu/per-pakausi-islindes-gudrumas91809/
 2. 2017-04-05  dr. Jonas Ramanauskas. Okupanto žiurkės http://www.ekspertai.eu/okupanto-ziurkes/
 3. 2017-05-25  dr. Jonas Ramanauskas. Atleiskite, jie nežino ką daro?

http://www.ekspertai.eu/atleiskitejie-nezino-ka-daro92443/

 1. 2017-08-10  dr. Jonas Ramanauskas. KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis) http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/
 2. 2017-12-31  dr. Jonas Ramanauskas. Valstybė ir teisė http://www.ekspertai.eu/valstybe-ir-teise94435/
 3. 2018-02-20  dr. Jonas Ramanauskas. Egidijus Kūris – tai tegul eina po velnių http://www.ekspertai.eu/egidijus-kuris-tai-tegul-eina-po-velniu94875/
 4. 2018-06-03  dr. Jonas Ramanauskas. Vieni apie miltus, kiti apie tiltus http://www.ekspertai.eu/vieni-apie-miltuskiti-apie-tiltus95947/
 5. 2018-06-11  dr. Jonas Ramanauskas. Didžiausias nusikaltėlis su bent 5 proc. žmogiškumu (II dalis) http://www.ekspertai.eu/didziausias-nusikaltelis-su-bent-5-proczmogiskumuii-dalis96062/
 6. 2018-06-19  dr. Jonas Ramanauskas. Pezėt ir kniaukt http://www.ekspertai.eu/pezet-ir-kniaukt96130/
 7. 2018-08-05  dr. Jonas Ramanauskas. Didžiausias nusikaltėlis su bent 5 proc. žmogiškumu (III dalis) http://www.ekspertai.eu/didziausias-nusikaltelis-su-bent-5-proczmogiskumuiii-dalis/
 8. 2018-09-28  dr. Jonas Ramanauskas. Ką reiškia Zigmo Vaišvilos mosikavimas rankomis? http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7290:ka-reiskia-zigmo-vaisvilos-mosikavimas-rankomis&catid=33&Itemid=141
 9. 2019-01-11  dr. Jonas Ramanauskas. Atimti, atimti, atimti… https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7965:atimti-atimti-atimti&catid=31&Itemid=101
 10. 2019-02-15  dr. Jonas Ramanauskas. Referendumai kaip smilkalų dūmai http://www.ekspertai.eu/referendumai-kaip-smilkalu-dumai97757/
 11. 2019-02-28 dr. Jonas Ramanauskas. Antrankius, LR KT teisėjams antrankius! https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8230&catid=31&Itemid=101
 12. 2019-03-25  dr. Jonas Ramanauskas. Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-nutarimas-yra-galutinis-ir-neskundziamas98096/
 13. 2019-04-15  dr. Jonas Ramanauskas. Antikonstitucininkas signataras Vytenis Povilas Andriukaitis

http://www.ekspertai.eu/antikonstitucininkassignataras-vytenis-povilas-andriukaitis98322/

 1. 2019-04-29 dr. Jonas Ramanauskas. Referendumai be apgavysčių. O gal su? http://www.ekspertai.eu/referendumai-be-apgavysciuo-gal-su98470/
 2. 2019-05-20 dr. Jonas Ramanauskas. Prezidento rinkimai. Kas čia darosi? http://www.ekspertai.eu/prezidento-rinkimaikas-cia-darosi98639/
 3. 2019-07-08  dr. Jonas Ramanauskas. Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena

http://www.ekspertai.eu/liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/

 1. 2019-07-20 dr. Jonas Ramanauskas. Kas yra kas, apie Moniką Garbačiauskaitę – Budrienę http://www.ekspertai.eu/kas-yra-kasapie-monika-garbaciauskaite-budriene/
 2. 2019-07-31 dr. Jonas Ramanauskas. Lietuvos antikonstitucinė valdžia yra LYDERĖ

http://www.ekspertai.eu/lietuvos-antikonstitucine-valdzia-yra-lydere99337/

 1. 2019-08-09  dr. Jonas Ramanauskas. Vilniaus Forumo antikonstitucininkai

 http://www.ekspertai.eu/vilniaus-forumo-antikonstitucininkai99393/

 1. 2019-08-12 dr. Jonas Ramanauskas. Čekistiniai rinkimai Lietuvojehttp://www.ekspertai.eu/cekistiniai-rinkimai-lietuvoje99404/
 2. 2019-08-29  dr. Jonas Ramanauskas. Užgrobta valstybė (I dalis)

http://www.ekspertai.eu/uzgrobta-valstybei-dalis99507/

 1. 2019-09-02  dr. Jonas Ramanauskas. Užgrobta valstybė (II dalis)

http://www.ekspertai.eu/uzgrobta-valstybeii-dalis99524/

 1. 2019-09-16  dr. Jonas Ramanauskas. Irštvoje nieko naujo

http://www.ekspertai.eu/irstvoje-nieko-naujo99619/

 1. 2019-09-30  dr. Jonas Ramanauskas. Irštvoje siautėja čekistai

http://www.ekspertai.eu/irstvoje-siauteja-cekistai99741/

 1. 2019-10-03  dr. Jonas Ramanauskas. Konstitucijos priešas – LR KT pirmininkas Dainius Žalimas http://www.ekspertai.eu/konstitucijos-priesas-lr-kt-pirmininkas-dainius-zalimas/
 2. 2019-10-06  dr. Jonas Ramanauskas. Antikonstitucinis košmaras tęsiasi http://www.ekspertai.eu/antikonstitucinis-kosmaras-tesiasi99786/
 3. 2019-10-09  dr. Jonas Ramanauskas. Kas iš tikro yra Kęstutis Kazimieras Girnius?

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9280:kas-is-tikro-yra-kestutis-kazimieras-girnius&catid=33&Itemid=141

http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-kas-is-tiesu-yra-kestutis-kazimieras-girnius/

 1. 2019-10-14   dr. Jonas Ramanauskas. Užgrobta valstybė (III dalis)

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9305:uzgrobta-valstybe-iii-dalis&catid=33&Itemid=141

 1. 2019-10-16  dr. Jonas Ramanauskas. Mažvydas Jastramskis – antikonstitucininkas

http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-mazvydas-jastramskis-antikonstitucininkas/

 1. 2019-10-24  dr. Jonas Ramanauskas. Valdas Vasiliauskas įsismarkavo

http://www.ekspertai.eu/valdas-vasiliauskas-isismarkavo99906/

 1. 2019-10-29 dr. Jonas Ramanauskas. Gerovės Lietuva čekistams

http://www.ekspertai.eu/geroves-lietuva-cekistams99960/

 1. 2019-10-31  dr. Jonas Ramanauskas. Gabrielius Landsbergis kiaulių garde, ką jis ten veikia? http://www.ekspertai.eu/gabrielius-landsbergis-kiauliu-gardeka-jis-ten-veikia99978/
 2. 2019-11-04  dr. Jonas Ramanauskas. Dainius Žalimas – pasiklydęs protas   http://www.ekspertai.eu/dainius-zalimas-pasiklydes-protas/
 3. 2019-11-10  dr. Jonas Ramanauskas. Neringos sugrąžinimas pašalinio stebėtojo akimis http://www.ekspertai.eu/neringos-sugrazinimas-pasalinio-stebetojo-akimis100039/
 4. 2019-11-11  dr. Jonas Ramanauskas. Zigmo Vaišvilos antikonstituciniai svaičiojimai

http://www.ekspertai.eu/zigmo-vaisvilos-antikonstituciniai-svaiciojimai100063/

 1. 2019-11-21 dr. Jonas Ramanauskas. Rungtynės su kartelėmis prieš Lietuvą

http://www.ekspertai.eu/rungtynes-su-kartelemis-pries-lietuva/

 1. 2019-11-25  dr. Jonas Ramanauskas. Košmaro konstruktoriai

http://www.ekspertai.eu/kosmaro-konstruktoriai100177/

 1. 2019-12-23 dr. Jonas Ramanauskas. Vytauto Landsbergio antikonstituciniai blūdai

http://www.ekspertai.eu/vytauto-landsbergio-antikonstituciniai-bludai/

 1. 2020-01-21  dr. Jonas Ramanauskas. Signatarės Zitos Šličytės antikonstituciniai blūdai http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-signatares-zitos-slicytes-antikonstituciniai-bludai/
 2. 2020-03-01  dr. Jonas Ramanauskas. Komunistinės rinkimų konvulsijos

http://www.ekspertai.eu/komunistines-rinkimu-konvulsijos100900/

 1. 2020-03-11  dr. Jonas Ramanauskas. Retro Kovo 11-osios trisdešimtmečiui

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9985:retro-kovo-11-osios-trisdesimtmeciui&catid=33&Itemid=141

http://biciulyste.com/tevyne-musu/dr-jonas-ramanauskas-retro-kovo-11-osios-trisdesimtmeciui/

 1. 2020-10-08 dr. Jonas Ramanauskas. Aštunti antikonstituciniai 2020-10-11 Seimo rinkimai https://www.ekspertai.eu/astunti-antikonstituciniai-2020-10-11-seimo-rinkimai/
 2. 2021-03-02   dr. Jonas Ramanauskas. Zigmo Vaišvilos triukai  https://www.ekspertai.eu/vaisvilos-triukai/ https://www.laisvaslaikrastis.lt/zigmo-vaisvilos-triukai/
 3. 2021-03-15  dr. Jonas Ramanauskas. Lietuvoje partijų nėra. Gaujos neteisėtai eina į valdžią   https://www.ekspertai.eu/lietuvoje-partiju-neragaujos-neteisetai-eina-i-valdzia/
 4. 2021-04-13  dr. Jonas Ramanauskas. Konstituciniai rinkimai – lygiai ir tiesiogiai   https://www.ekspertai.eu/konstituciniai-rinkimai-lygiai-ir-tiesiogiai104213/

https://www.aidas.lt/lt/visuomene/article/25362-04-14-konstituciniai-rinkimai-lygiai-ir-tiesiogiai

 1. 2021-05-05  dr. Jonas Ramanauskas.  Kas yra juokinga Algimatui Rusteikai Seimo rinkimų reformoje?    https://www.laisvaslaikrastis.lt/kas-yra-juokinga-algimatui-rusteikai-seimo-rinkimu-reformoje/
 2. 2021-05-08 dr. Jonas Ramanauskas. Didžiajam šeimų gynimo maršui apie rinkimus ir pilietybes  http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-didziajam-seimu-gynimo-marsui-apie-rinkimus-ir-pilietybes/

Didžiajam šeimų gynimo maršui apie rinkimus ir pilietybes

 1. 2021-05-14 dr. Jonas Ramanauskas. Vytautas Sinica – Lietuvos priešas   https://www.ekspertai.eu/vytautas-sinica-lietuvos-priesas104375/
 2. 2021-05-19 dr. Jonas Ramanauskas  Lietuvos visuomenės tarybos Seimo rinkimai – gadinimas   https://www.laisvaslaikrastis.lt/lietuvos-visuomenes-tarybos-seimo-rinkimai-gadinimas/
 3. 2021-06-02 dr. Jonas Ramanauskas. Seimo rinkimų konstituciniai nusikaltėliai Lietuvoje   https://www.laisvaslaikrastis.lt/seimo-rinkimu-konstituciniai-nusikalteliai-lietuvoje/

 

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2021-09-01

Facebook komentarai
});}(jQuery));