Sveikatos mokslų universiteto studentai reikalauja leisti jiems mokytis

lsmu

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai kreipėsi į šios mokslo įstaigos rektorių, reikalaudami panaikinti diskriminacines atsisakančių skiepytis studentų mokslo sąlygas.

Rektoriaus įsakymas nurodo, kad norėdami tęsti studijas, nenorintys skiepytis studentai kas dvi dienas turi pateikti PGR tęstą, kad neserga covid virusu. Toks testavimas kainuotų daugiau nei tūkstantį eurų per mėnesį.

Todėl grupė studentų kreipėsi į rektorių dėl studijų nuotoliniu būdu:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Rektoriui

 

PRAŠYMAS DĖL STUDIJŲ NUOTOLINIU BŪDU

2021-08-25

Susipažinęs su universitete šiais mokslo metais įsigaliosiančia studijavimo tvarka, ir vadovaujantis žemiau pateiktais argumentais prašau galimybės studijuoti nuotoliniu būdu.

 

1) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo”, kurio pakeitime, išleistame 2021 m. rugpjūčio 11 d., yra nurodoma, kad: – 3.2.1.2. tęstinis profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos ir neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomi, atsižvelgiant į rekomenduojamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, užtikrinant kitus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus visuomenės sveikatos saugos ir higienos ir kitus susijusius reikalavimus, ir kai dalyvauja asmenys, atitinkantys vieną iš šio nutarimo 3.1.1.1–3.1.1.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų, arba nuotoliniu būdu.

2) Universiteto bendruomenė geba efektyviai vykdyti ir organizuoti veiklą nuotoliniu būdu, ką įrodo praeiti mokslo metai.

3) Esu studentas, neatitinkantis „Studijų proceso organizavimo ir būtinųjų studijavimo sąlygų tvarkos aprašo“ 3.2 punkto ir neturintis finansinių galimybių testuotis kas 48 val., kaip nurodoma rektoriaus 2021 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 2021-V-0461 „Dėl 2021 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 2021-V-0359 „Dėl studijų proceso organizavimo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.” pakeitimo 1.1 punkte.

  • Studentai, kuriems testavimas yra apmokamas dėl sveikatos priežasčių, neturi galimybės testuotis kas antrą dieną, nes testavimo punktuose nėra tiek daug laisvų vietų, o pirmenybė teikiama tiems, kas tiriasi dėl stacionarinių paslaugų ir nėščiosioms (o mes tik studentai). Nuolatinės laiko sąnaudos dėl testavimosi taip pat gali atsiliepti ir studijų kokybei.
  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamente (III studijų reglamento skyrius, 25.2 punktas) minima, kad studentas, esant poreikiui, gali mokytis pagal individualią programą. Dėl susiklosčiusios epidemiologinės padėties ir situacijos, kai studentas neatitinka „Studijų proceso organizavimo ir būtinųjų studijavimo sąlygų tvarkos aprašo“ 3.2 punkto kriterijų, prašome suteikti galimybę studijuoti pagal individualią programą, t. y. pakeičiant studijų formą į nuotolinę, o praktiką atliekant kontaktiniu būdu. (Prašome suteikti tokias pačias sąlygas kaip švietimo ir sveikatos įstaigų darbuotojams testuotis kas 7-10 dienų ir tuo užtikrinant užkrečiamos ligos prevenciją, kaip yra numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. Nr. 178 nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“).

 

Tikimės, jog į šį prašymą bus atsižvelgta.

 

 

 

 

Vardas Pavardė, parašas

Facebook komentarai
});}(jQuery));