Kreipiuosi į policijos pareigūnus ir kariuomenę.
Jūs – tokie pat Lietuvos Respublikos piliečiai kaip ir mes, o mes – kaip jūs, Visi įsipareigojome gerbti jos Konstituciją, demokratinę santvarką ir įstatymus.
Esate gyvi, kvėpuojantys protingi žmonės – ne įrankiai ar automatai.
Laisvi, o ne valstybės ar Vyriausybės nuosavybė.
Profesiją pasirinkote irgi laisva valia – vedini savų įsitikinimų, garbės ir pareigos jausmo.
Dabar, kai jums primins pareigą, paklauskite savęs: kokią pareigą? Kam iš tiesų davėte priesaiką – ginti ir saugoti demokratinę respubliką ir jos piliečius ar ginti ir saugoti Konstituciją ir tarptautinę teisę sulaužiusius šios Vyriausybės narius, kurie pusės Lietuvos gyventojų atvirai nebepripažįsta nei piliečiais, nei net žmonėmis, ir į akis atvirai tyčiojasi.
Jūsų jie irgi, deja, nei piliečiais, nei žmonėmis nelaiko lygiai taip pat – tik bukais klusniais vykdytojais (jei netikite – pabendraukite, paskaitykite, ką jie rašo, iš ko ir kaip juokiasi, pamėginkite jų pasiteirauti patys), kuriuos nukreips prieš mus ir jūsų pačių šeimas, draugus, gimines. „Galimybių pasas” ir jus saugos nebeilgai, ir tik tol, kol vis dar būsite įsakinėtojams reikalingi.
Tad labai prašau – pagalvokite, kieno jūs pusėje. Ir vardan ko.