Partnerystės įstatymas nebuvo priimtas tik per plauką

du

du

SUTAPIMAI?
Vakar (05-25) stebėjau didelį valdančiųjų nusivylimą, net ašaras, kada nepavyko Seimo plenariniame posėdyje pateikti Partnerystės įstatymo projektą Nr. XIVP-537 ir jo lydimuosius projektus. Apie šio dokumento plagijavimo problemą jau daug pasakyta viešojoje erdvėje. Tačiau yra ir kitų sąmokslo teorijų. Antai kyla daug klausimų, kodėl tik penktadienį įregistruotas įstatymo projektas jau antradienį pateikiamas posėdžių salėje. Pripažinkime, kad tempas – kosminis. Ir tai neturi nieko bendro su Laisvės partijos lyderės pomėgiu kosmosui. Be to, pirmadienį po darbo valandų projektas įtraukiamas į kitos dienos posėdžio darbotvarkę. Tad su juo parlamentarai net nespėjo susipažinti.
Kiekvienas įstatymo projektas iki pateikimo plenariniame posėdyje privalo „nueiti tam tikrą kelią“, kuris reglamentuotas Seimo statute. Antai šio dokumento 136 straipsnio „Įstatymo projekto registravimas ir veiksmai jį užregistravus“ antrame skirsnyje konstatuojama, kad „<…>Dėl užregistruoto įstatymo projekto Seimo kanceliarijos Teisės departamentas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo gavimo dienos pateikia išvadas, ar tas projektas atitinka Konstituciją, įstatymus, teisėkūros principus ir teisės technikos taisykles, taip pat ar kartu pateikti dokumentai atitinka šio statuto reikalavimus<…>“. Vadinasi, Seimo kanceliarijos Teisės departamentas turėjo dirbti nedarbo dienomis, kad pateiktų šio svarbaus įstatymo projekto išvadas.
Lygiai tokiu principu sudaroma ir posėdžio darbotvarkė. Seimo statuto 97 straipsnio „Seimo posėdžių darbotvarkė“ 6 skirsnyje teigiama, jog „<…>Kiekvieno ketvirtadienio, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytus ketvirtadienius (kas trečiojo ketvirtadienio vakarinio posėdžio darbotvarkę sudaro Seimo opozicijos frakcijos – mano pastaba), vakarinio posėdžio pabaigoje ne daugiau kaip 2 valandos skiriamos Seimo narių įregistruotiems projektams svarstyti. Šie projektai į darbotvarkę įrašomi, jeigu tam neprieštarauja daugiau kaip 1/3 Seimo narių, pagal jų registravimo eilę<…>“.
Tą patį konstatuoja ir Seimo statuto 93 straipsnio „Dienos posėdžių darbotvarkė“ pirmas („<…>Seimo Pirmininkas kartu su Seimo Pirmininko pavaduotojais pagal patvirtintą savaitės posėdžių darbotvarkę sudaro detalų kiekvienos posėdžių dienos darbotvarkės projektą, kuriame kiekvienam klausimui atskirai turi būti nurodytas pranešėjas ir svarstymo ar balsavimo laikas<…>“) bei antras („<…>Šis darbotvarkės projektas Seime svarstomas ir priimamas ankstesnę posėdžių dieną<…>“) skirsniai. Čia reikia priminti, kad įstatymo projektas buvo užregistruotas po ketvirtadienio posėdžio – penktadienį. Tad valdantieji taip norėjo apeiti Seimo statutą.
Partnerystės įstatymo įtraukimui į posėdžio darbotvarkę, remiantis LRS statuto 93 straipsnio „Dienos posėdžių darbotvarkė“ trečiuoju ir ketvirtuoju skirsniu, dar galėjo pasipriešinti antradienio (05-25) ryte vykusi Seniūnų sueiga. Bet čia ryškią persvarą turi valdantieji.
Ir vis dėlto kodėl antradienį? Kas galėtų paneigti, kad valdantieji nenorėjo pasinaudoti įstatymo projekto priešininkų gretų išretėjimu. Juk pirmadienį buvo žinoma, jog plenariniame posėdyje nedalyvaus keturi „valstiečiai“ (saviizoliacijoje), o dar du parlamentarai neteko artimų šeimos narių. Tad pergalė valdantiesiems buvo ranka pasiekiama. Kita vertus, net ir politikoje reikia „žaisti“ garbingai.
Aut. Arūnas Gumuliauskas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));