„Laisvės” partija pražudys konservatorių Seimą

laisves1

laisves1

2021 m. balandžio 30 d. 11 val. įvyks Seimo nario Valdemaro Valkiūno, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Bronislavo Genzelio, Lietuvos liaudies partijos l. e. p. pirmininko Tauro Jakelaičio, tautos telkimo derybų platformos „Susitelkimas“ atstovės dr. Nendrės Černiauskienės, verslininko, visuomenininko, alternatyvios žiniasklaidos iniciatoriaus Antano Kandroto, disidento Pranciškaus Valicko spaudos konferencija dėl Laisvės partijos legitimumo Seime po vykusių 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų, Laisvės partijos išpuolių prieš asmenis, šeimas ir žodžio laisvę, laisvės minties vagystės.
Filosofinė laisvės samprata, laisvės žodžio turinio ir Lietuvos Nepriklausomybės išsaugojimo svarba šių dienų kontekste. „Atsigręžus atgal, į šį laikmetį, bus didelė gėda“, – teigia Signataras B. Genzelis.
Parlamentaro V. Valkiūno nuomone, kalbėti apie Laisvės partijos legitimumą tiek Seime, tiek Lietuvos teritorijoje reikia nuolat. Šis klausimas buvo keliamas ir iš Seimo posėdžių salės tribūnos, o jį uždavus Seimo nariui V. Valkiūnui buvo inicijuotas Etikos ir procedūrų komisijos tyrimas, kuris pasibaigė Laisvės partijos atstovų skundo iniciatyvininkų labai mažai nušviestu viešai, bet visišku pralaimėjimu (https://www.lrt.lt/…/valkiuno-komentarai-apie…). Seimo nario V. Valkiūno nuomone, turime ginti silpniausią grandį – vaikus, o dabar – ir šeimą, žodžio laisvę, atriboti nuo globalistinės griaunamosios propagandos mokyklines programas.
Lietuvos liaudies partijos ir jos l. e. p. pirmininko T. Jakelaičio principinė pozicija – Laisvės partija į rinkimus pateko neteisėtai, pažeidžiant Rinkimų įstatymą. Tai viešai, Seimo spaudos konferencijoje (https://www.youtube.com/watch?v=yk6m8emN-9c) paliudijo keletas asmenų, taip pat žiniatinklininkas A. Kandrotas. Dėl Laisvės partijos legitimumo rinkimuose Vyriausioji rinkiminė komisija tik atsirašinėjo popieriais, Administracinis teismas atsisakė nagrinėti, o Generalinė prokuratūra nepateikė jokio viešo pranešimo ar pranešimo Lietuvos liaudies partijos iniciatyva pradėtam ikiteisminiam tyrimui arba tokį pranešimą nuslėpė. Vyriausiosios rinkimų komisijos vadovė Laura Matjošaitytė viešai paskelbė, kad vykstant Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams galima pažeidinėti Seimo rinkimų įstatymą (https://lietuvosvisuomenestaryba.lt/…/2020-m-spalio-16…/ ).
Tautos telkimo derybų platformos „Susitelkimas“ atstovė dr. N. Černiauskienė, teisininkė, apžvelgs politizuojamą disidento Pranciškaus Valicko baudžiamą bylą, inicijuotą Laisvės partijos, 2020 m. Seimo rinkimų metu. Akivaizdu, kad Laisvės partija braunasi į teismų nepriklausomumą spręsti, siekia pasiekti pavyzdinio teismo sprendimo ir sudaryti galimybę ateityje užtildyti bet kokius nepatogius asmenis, išsakančius kritiką jų ir peršamo globalizmo turiniui. „Susitelkimas“ kviečia jungtis antisistemines partijas, judėjimus ir savarankiškus politinius tautinius veikėjus – susitelkti veikti kartu – saugant tautines, tradicines, paprotines ir bendražmogiškas vertybes, Lietuvos Respublikos Konstitucines nuostatas.
Pranešėjai kviečia spaudos konferencijoje dalyvauti antisisteminėmis besivadinančias politines partijas, judėjimus ir organizacijas ir pasisakyti dėl neatidėliotino tautos referendumo būtinumo.
Spaudos konferenciją galima žiūrėti per čia – https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1…
Facebook komentarai
});}(jQuery));