Žvejyba ir medžioklė UŽDAROSE vietose yra draudžiama.

medziokle

medziokle

Kabinetinio patrulio (KAPA) komentaras dėl judėjimo ir kitų ribojimų atlaisvinimo (!) – tik tai, kas aktualu.
1. Kiekviename kontrolės poste yra paskirtas posto vyresnysis, kuris sprendžia visus klausimus.
KAPA paaiškinimas: kilus ginčui, savo pretenziją galėsite pateikti posto vyresniajam, kuris ir nuspręs, ar turite teisę gyventi.
2. Jei vykstate iš vienos savivaldybės į kitą (kai abiem savivaldybėms nėra taikomi judėjimo ribojimai), tačiau turite kirsti vieną iš savivaldybių, kuriai galioja judėjimo ribojimai, vykti galite, tačiau tik tuo atveju, jei vykti TRANZITU yra būtina.
KAPA primena: Tranzitas ( lot. trans „per”, ire „eiti”) – teisės aktais reglamentuotas prekių ar keleivių gabenimas iš vienos valstybės į kitą per kurios nors vienos ar kelių valstybių teritoriją.
KAPA taip pat atkreipia dėmesį: jei asmuo, keliaudamas per Lietuvą tranzitu, bus „nuklydęs“ nuo logiškai pagrindžiamo tranzitinio maršruto, bus sustojęs ir išlipęs iš automobilio (pvz., pasysioti), savivaldybėje, kurią galėjo tik pervažiuoti tranzitu ir pan., jam gali būti taikoma administracinė atsakomybė.
3. Kai vykstama į ne savo gyvenamosios vietos savivaldybėje turimą nekilnojamąjį turtą arba kai asmuo vyksta į savivaldybę, kurioje yra registruotas, tačiau asmeniui galioja ir kiti apribojimai, tarkim, bendravimas tik neperžengiant vieno namų ūkio ribų (pavyzdžiui, grįžimas pas tėvus, senelius ir (ar) kitus giminaičius šį reikalavimą pažeistų).
KAPA paaiškina: jei kitoje savivaldybėje turite nekilnojamojo turto objektą, kuriame gyvena jūsų tėvai ar seneliai, nuvykti į nekilnojamojo turto objektą galite, tačiau užeiti į šio objekto vidų – ne, kadangi ten gyvena jūsų tėvai ir seneliai. Kita vertus, esate laimingasis, jei vienas iš jūsų tėvelių ar senelių yra miręs, o likęs tėvėlis/mamytė ar senelis/senelė gyvena vienas – tokiu atveju galite pasinaudoti socialinio burbulo galimybe. Taip pat jums pasisekė, jei jūsų tėveliai ar seneliai sunkiai serga – tokiu atveju taip pat galėsite užeiti į jums nuosavybės teise priklausantį objektą remdamiesi taisykle, suteikiančia teisę slaugyti sunkiai sergantį asmenį, kuris savimi negali pasirūpinti pats.
4. Kai vykstama persikraustymo tikslu, vykti galima ir tarp skirtingų savivaldybių, kai joms taikomi judėjimo ribojimai, tačiau tokiu atveju vykti būtina su visais asmeniniais daiktais, o pareigūnas situaciją vertintų individualiai (pvz., vykimas su keliais asmeniniais daiktais netraktuojamas kaip persikraustymas).
KAPA paaiškina: persikraustyti į kitą savivaldybę yra leidžiama tik daug asmeninių daiktų turintiems asmenims, todėl, jei esate ubagas ir turite vos kelis asmeninius daiktus – soriukas, bet persikraustyti jums neleidžiama. Ne bėda – palaukite, kol prabagotėsite ir posto vyresniajam galėsite parodyti turįs daugiau, nei tik kelis, asmeninius daiktus.
5. Mirus Vardenio Pavardenio mamai ar močiutei ir laidotuvėms vykstant kitoje savivaldybėje, ŽMOGUS vykti gali, o jo sutuoktinė ir (ar) vaikai – ne.
KAPA paaiškinimas: Vardas Pavardenis yra žmogus (kadangi mirė jo mama ar močiutė), todėl jis, būdamas žmogumi, į kitą savivaldybę vykti. Žmogaus sutuoktinė ir vaikai į kitą savivaldybę vykti negali, nes dotuoju atveju tik Vardenis Pavardenis yra laikomas žmogumi.
6. Vykstant į laidotuves rekomenduojame su savimi turėti mirties liudijimo kopiją ir (ar) patvirtinimą iš laidojimo paslaugas teikiančios įstaigos apie laidotuvių datą. Užjausdami Jus dėl netekties, primename, kad bet kokie susibūrimai, kuriuose dalyvauja daugiau kaip vienos šeimos ir (ar) namų ūkio nariai, PO laidotuvių ceremonijos yra draudžiami.
KAPA, užjausdamas dėl netekties, ceremonijos dalyviams pataria: čierkelą už mirusįjį „padarykit prie kasos”, t. y. laidotuvių ceremonijos metu, bet tik tol, kol nabašnikas yra kartu su jumis. Tai paaiškinama tuo, kad virusas, būdamas mandagiu, supratingu ir užjaučiu, ceremonijos dalyvius pradeda pulti iškart po laidotuvių ceremonijos, bet ne jos metu.
7. Aukšto meistriškumo sportininkai vykti į kitą savivaldybę, kuriai taikomi judėjimo ribojimai, dėl sporto pratybų gali, tačiau būtina turėti atitinkamos sporto federacijos raštą, kuriame nurodyta, kad asmuo yra aukšto meistriškumo sportininkas, kurio vykimo į kitą savivaldybę tikslas yra aukšto meistriškumo sporto pratybos, ir patvirtinta, kad tik savivaldybėje, į kurią vyksta aukšto meistriškumo sportininkas, yra jo atstovaujamos sporto šakos pratyboms pritaikyta infrastruktūra (jeigu tokių yra ne viena, turi būti nurodytas tokių savivaldybių sąrašas; tokiu atveju leidžiama vykti į savivaldybę, kuri yra artimiausia aukšto meistriškumo sportininko gyvenamajai savivaldybei).
KAPA komentaras: be komentarų – viskas ir taip yra labai aišku.
8. „Socialinio burbulo“ nariams leidžiama judėti iš vienos savivaldybės į kitą, jeigu jie yra skirtingose savivaldybėse. Siekiant pagrįsti savo teisę, kalbant apie tokius artimus kontaktus, dokumentai nebūtini – tikrinantiems pareigūnams reikės žodžiu pateikti jų prašomas detales (vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pan.) apie save ir (ar) kitą artimo kontakto dalyvį. Tuo atveju, jei Jūsų pateikti faktai ir argumentai pareigūnų neįtikins, Jums gali būti neleidžiama vykti toliau (arba liepta nutraukti artimą kontaktą) ir, įvertinus aplinkybes, pradėta administracinio nusižengimo teisena.
KAPA paaiškina: jei posto vyresniojo nepavyks įtikinti, posto vyresnysis jums lieps iš karto nutraukti kontaktą su socialinio burbulo nariu. Kontaktą turėsit nutraukti „čia ir dabar”, t. y. būdamas kontrolės poste. Kontakto nutraukimui patvirtinti privalėsite (žinoma, atidžiai stebint posto vyresniajam) „padaryti” skambutį socialinio burbulo nariui ir pranešti jam, kad su juo nebekontaktuosit tol, kol „nesibaigs virusas”, t. y. visą likusį savo gyvenimą.
9. Medžioklė ir žvejyba, kai ja užsiima ne daugiau kaip 2 asmenų arba vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių grupės ATVIROJE vietoje savo gyvenamojoje savivaldybėje, yra leidžiama.
KAPA komentaras: žvejyba ir medžioklė UŽDAROSE vietose (pavyzdžiui, šaudymas į žvėris tiruose, ar pan.) yra draudžiama.
Daugiau linksmų istorijų skaitykite: https://www.delfi.lt/…/nauji-ribojimai-gana-griezti…
May be a cartoon
Facebook komentarai
});}(jQuery));