Petras Navikas : Kodėl “Olympic Casino Group Baltija” tapo A.Adamkienės fondo rėmėja?

Alma_adamkiene_in_vilnius_cropped

Alma_adamkiene_in_vilnius_cropped

Kas gali paneigti, kad Prezidento Valdo Adamkaus dekretas….
Praėjo 15 metų nuo Prezidento Valdo Adamkaus dekreto priėmimo dėl Lošimų priežiūros komisijos nario Petro Naviko įgaliojimų sustabdymo šioje komisijoje, bet neaiškios tikrosios įgaliojimų sustabdymo priežastys. Mažai tikėtina, kad jo knygoje “Azartinių lošimų priežiūros kronika? paviešintos korupcijos apraiškos Lošimų priežiūros komisijoje, galėjo turėti įtakos valstybės nacionaliniam saugumui, jeigu šiuo klausimu nedelsdamas ir neišaiškinęs visų aplinkybių, ėmėsi Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.
O buvo taip. Priėmus įstatymą dėl leidimo organizuoti azartinius lošimus Lietuvoje ir įsteigus jų priežiūros ir kontrolės komisiją, Prezidentas Valdas Adamkus pasiūlė man būti komisijos nariu. Pareiškė, kad azartiniuose lošimuose klesti nelegalūs, šešėlinėje ekonomikoje sukaupti pinigai. Jūs esate įgijęs ne mažą patirtį kontroliuodamas mokesčius, finansus, nuovokus, principingas žmogus. Tikiu, jog sąžiningai ir kvalifikuotai galėtumėte atlikti šias pareigas.
Vardan kilnaus tikslo ir Prezidento Valdo Adamkaus pareikšto pasitikėjimo, sutikau prižiūrėti azartinius lošimus, nors teko atsisakyti įdomaus ir kūrybinio darbo savo firmoje.
Sąžiningai atlikau pareigas. Informavau Prezidentą, Seimo pirmininką, Premjerą apie azartinių lošimų įstatymo pažeidimus, galima korupciją Priežiūros komisijoje. Pateikiau pasiūlymus ir prašiau pavesti valstybės institucijoms patikrinti Priežiūros komisijos darbą, jos priimamų sprendimų pagrįstumą ir teisėtumą bei administracinio teismo atsisakymų nagrinėti Komisijos sprendimų teisėtumą, motyvuojant, kad aš – Priežiūros komisijos narys neturiu teisės teikti teismui tokių prašymų. Bet Prezidentas nei jo patarėjai nereagavo į pateiktą informaciją.
Tačiau Prezidentūra azartiniais lošimais susidomėjo, kai Lošimų priežiūros komisijos pirmininkas Č. Blažys pateikė informaciją Prezidento patarėjui M. Ladigai, dėl mano parašytos knygos, kurioje, atseit, subjektyviai interpretuojami teisės aktai, ignoruota kitų komisijos nuomonė ir dėl to trikdomas Komisijos darbas. Sužinojęs apie tai, norėjau paaiškinti patarėjui ir Prezidentui apie teikimo sustabdyti įgaliojimus tikslą ir priežastis, tačiau nei vienas iš jų nesiteikė išklausyti. Pažymėtina, kad Č. Blažys kreipėsi dar į Specialiųjų tyrimų tarybą ir Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl P. Naviko nusikalstamos veiklos išleidžiant knygą. Šios institucijos atmetė jo skundus.
Dekretas priimtas grubiai pažeidus įstatymais nustatytą įgaliojimo sustabdymo tvarką. Devynis mėnesius nemokėtas darbo užmokestis ir atimta mano teisė dirbti ne tik ankstesnį, bet ir kitą darbą, išskyrus Lošimų priežiūros komisijoje. Mat, šį sąlyga nustatyta Lošimų įstatymu. Tapau bedarbiu. Šių aplinkybių negalėjo nežinoti Prezidentas.
Tikrindamas lošimų bendrovę nustačiau jog šios bendrovės padalinys pervedė 70 tūkst. Lt Naujosios Sąjungos (socialliberalai) partijai už palankų sprendimą, sąlygotą lošimų komisijos narių, kuriuos paskyrė Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas – šios partijos pirmininkas. Šį klausimą nagrinėjo Rinkimų komisija.
Taip pat pastebėjau, jog per 2005 m. devynis mėnesius bendrovė reklamai išleido apie 2 mln. litų, kai lošimų įstatymu uždrausta reklamuoti azartinius lošimus. Šį pastebėjimą pranešiau Komisijos nariams ir pasiūliau ištirti šį klausimą bei priimti sprendimą. Tikrindamas taip pat sužinojau, jog šį bendrovė yra Prezidento žmonos Almos Adamkienės fondo rėmėja, o dekretas dėl įgaliojimų sustabdymo Priežiūros komisijoje buvo neužilgo priimtas.
Profesorius Vytautas Landsbergis šeštos Vyriausybės premjero leidimą privatizuoti objektą Vilniaus centre taip įvertino: kas gali paneigti…? Taigi ir šiuo atveju kas gali paneigti, kad dalis lošimų reklamai išleistų lėšų galimai buvo pervesta Prezidento žmonos fondui, o gal ir panaudota Prezidento rinkiminės kompanijos išlaidoms apmokėti?
Gal skaitytojams žinomos ir kitos aplinkybės…. Prašyčiau atskleisti.
2021-01-29
Facebook komentarai
});}(jQuery));