25 mlrd. € žydų ieškinys prieš Lietuvos vyriausybę – Stanislovas Tomas, advokatas, profesorius


25 mlrd. € žydų ieškinys prieš Lietuvos vyriausybę – Stanislovas Tomas, advokatas, profesorius

 

 

 

 

 Visai neseniai Stanislovo Tomo bendražygis signataras Zigmas Vaišvila viešai paskelbė apie tai, kad stoja į Stanislovo Tomo pirmininkaujamą konservatorių partiją.  Kai keli žmonės iš Lietuvos visuomenės tarybos suabejojo, ar Stanislovo Tomo iniciatyva surinkti 50 tūkst. eurų iš pensininkų, pardavinėjant jiems katę maišę – pažadus padidinti pensijas – Zigmo Vaišvilos visi tie žmonės buvo pašalinti iš LVT kaip „išdavikai”

ALDONA JANKEVIČIENĖ

Diskusija tema – „Į kieno galvą pataikė „kuvalda””.
Čia kaip Frakenbok klausia – įspėk, kurioje ausyje man zyzia, o atsakymas – abiejose.

Tegul žydai nuteisia savus niekšus, tegul pareikalauja iš Putino išmesti, iškratyti, nes sudeginti – per daug garbinga, savo tautietį Leniną, ir visus kraugerius, pasivadinusius bolševikais, nužudžiusius milijonus, dirbtinai sukėlusius „holodomorą” Ukrainoje, kai badu nužudyta derlingiausioje pasaulio šalyje dešimtys milijonų, mano nuomone, kaip kerštas už kažkada nugalėtą ir atimtą Chazarų kaganatą, tegu brenda į kraujo jūrą ir atgailauja.

Kitaip – ne jiems spręsti, kam statome paminklus ir ne jiems mus mokyti.

O tarpusavio diskusija, kad savi žudė savus, verta tik Paleckio. Taip, gynėsi nuo okupantų ir teisingai žudė parsidavėlius kolaborantus, Buvo, žinoma, ir nekaltų aukų, nes vyko žiaurus karas. Ir dabar, pasitaiko, nuteisia nekaltus.
Todėl ta „kuvalda”, ačiū Dievui, išnyko iš LVT, greit išnyks ir iš Lietuvos.

Tik kas šlykščiausia šioje istorijoje, tai, kad ir dabar, neatsiprašęs, kad žiauriai suklydo, Zigmas Vaišvila LVT puslapyje kaltina kitus – Zenoną Andrulėną, Joną Mažintą , Aurimą Drižių ir mane, esą dėl šmeižto.

Kame tas šmeižtas, ne-gerbiamas žmogau? Juk mes visi nuolat kalbėjome ir rašėme, kad pats atsimerktumei ir pamatytumei, kokioje realybėje gyveni, ar proto sutemos užvaldė negrįžtamai?

Z. Andrulėnas apkaltintas dėl domeno įgijimo. Betgi patranka be šovinių nešaudo. Kas nurodė, kad pensininkas.eu sąskaiton prašoma rinkti pinigus tam apsišaukėliui advokatui? Tik ne Andrulėnas ir ne mes, kuriuos nuolat „šalinate” neaišku kokia teise ir kokiu pagrindu.

Todėl dar kartą raginu visus valdybos narius įvertinti Zigmo Vaišvilos kaip visiško manipuliatoriaus ir melagio veiksmus, nes didžiulė gėda, kad toks žmogus prisistato LVT pirmininku. Be to, jis nėra pasitraukęs iš „kraujais besirašančiųjų partijos „, taigi, tebėra draugai ir bendraminčiai su „kuvalda”. Tuomet, kai aš vilkau į dienos šviesą apsimetėlį ir sukčių, daugelis valdybos narių nenorėjo patikėti, abejojote. Pasitvirtino su kaupu.Taigi dabar liko apsivalyti iki galo. Todėl visiems valdybos nariams siūlau apsvarstyti, ar gali toliau būti pirmininku toks asmuo, kuris skleidžia atvirą, jau įrodytą melą, savo klaidas ir kaltes versdamas ant kitų. Tai itin žema.

Žinodama Z. V. būdą, prognozuoju – dabar prasidės itin šaižus žviegimas ir manęs užblokavimas.

Taigi atsisveikinu „suvisam „.
Ite missa est.

Facebook komentarai
});}(jQuery));