A.Verygos kova su korona jau nužudė virš 1000 žmonių, pati korona – tik 90

verygos

verygos

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos kova su korona virusu nusineša žymiai daugiau aukų, nei pats korona virusas.

Taip mano profesorius Eduardas Vaitkus : „Problema ta, kad greitai taps nebeaišku, kur yra realus, o kur iliuzinis pasaulis. Korona virusas tikrai yra ir tai tikrai yra tam tikra problema. Žinome, kad nuo viruso jau mirė apie 90 žmonių, ir jis yra nustatytas maždaug 3 tūkst. žmonių. jeigu paskaičiuosime, tai mirė 2,7 proc. žmonių nuo visų, pas kuriuos tas virusas yra aptiktas. Epidemiologiškai ir statistiškai yra sakoma, kad yra bent 10 kartų daugiau tų, kuriems tas virusas nesurastas, tačiau jie jį turi. jiegu pritaiskysime tokią skaičiuoklę, tai mirtingumas nuo viruso yra 0,27 proc. Žinoma, kad tai yra beabejotinai daugiau, nei nuo įprastinio gripo viruso, nuo kurio miršta maždaug 0,1 proc. susirgusių. Tai yra mirtingumas nuo koronos yra 2-3 kartus didesnis, nei nuo gripo, ir tai tikrai yra problema. Aš pamenu, kaip paauglys berniukas Kauno klinikose numirė nuo gripo komplikacijų. Jis buvo sveikas, ir numirė nuo gripo. Todėl mano klausimas yra tokas – ar šios problemos, kuri tikrai yra, sprendimas yra žalingesnis už pačią problemą? Kadangi Lietuvoje mes negalime tikėtis, kad pati valdžia ims ir nustatyts metodikas ir rekomendacijas, kaip įvertinti neigiamas pasekmes, kurios atsirado kovojant su korona virusu. Todėl aš pasiremsiu Didžiosios Britanijos vyriausybės patarėjų grupės duomenimis. Jie suskaičiavo, kad per tris mėnesius nuo gegužės 1 d. šioje šalyje numirė 16 tūkst. žmonių dėl valdžios apribotų sveikatos apsaugos sistemos paslaugų. Jeigu šiuos skaičius mes perkeliame į Lietuvą, tai tokiu atveju gauname, kad per tris mėnesius 600 žmonių turėtų būti numirę dėl mūsų sveikatos apsaugos sitemos apribojimų. Taigi, papildomai miršta 200 žmonių dėl mūsų kovos su korona virusu per mėnesį, ir 90 žmonių, kurie per devynis mėnesius numirė nuo korona viruso. jeigu mąstome tokių skaičių kategorijomis, tai natūraliai kyla klausimas – o kodėl valdžia taip elgiasi? Aš pasakysiu savo nuomonę, ir kodėl aš taip galvoju. Gali būti, kad yra viena kryptis – yra virusas, ir valdžios uždavinys – išgyventi kažkiek mėnesių, tol, kol tas virusas stebuklingu būdu dings. gali būti, kad valdžia tikisi mus visus paskiepyti, o gal tikisi, kad virusas dings pats savaime. Tokios versijos praktiniai žingsniai būtų apriboti, uždaryti, neleisti ir pan. Mūsų valdžia taip ir elgaisi. Kokia galėtų būti kita išeitis. Aš sakau, kad virusas atsirado ir jis niekur neišnyks, ir mums reikia išmokti su juo gyventi. Jeigu besimptominių viruso formų yra tiek daug, kad žmogus, turintis virusą ir nieko nejausdamas, užkrečia kitus, reiškia, kad mes niekaip negalėsime išnaikinti. Tačiau tokiu požiūriu žiūtint, nereikia jokių karantinų. reikia tik mūsų jautresnius ir vyresnius žmones, kurie numirs, jeigu pasigaus šį virusą, maksimaliai izoliuoti. O jeigu žmogus, jaučia, kad jis turi virusą, ir vis tiek keliauja į darbą, tai tokiu atveju prašome užsidėti kaukę ir sėdėti namie. ir namiškiams patariame rečiau eiti į tą kambarį, kuriame yra ligonis. Tokį požiūrį pritaikė ir švedai, ir Švedijoje numirusių nuo gripo skaičius tam pačiam diagnozuotų susirgusių skaičiui yra du kartus mažesnis, nei Italijoje ar Anglijoje. Bet švedai nestabdė savo ekonomikos, neapribojo kontaktų ir nepasakė, kad jūs kaip normalūs piliečiai turite apskųsti savo tėvus, jeigu jie vaikšto be kaukės. Mūsų valdžia tai pasakė tiesioginiu tekstu. Todėl aš sakau – gerais norais yra kelias į pragarą grsįtas ir šitą kelią pasirinko Veryga, Skvernelis ir ko. – Man nesvarbu, kad jų norai geri, man svarbu, kuo tai biagsis. Man svarbu, kuo jų norai baigsis, ir todėl sakau, kad situacija su korona virusu yra nepateisinama. Kas suskaičiuos ir atsakys už tuos mirusius žmones, kurie mirė dėl paskelbto karantino. Reikėtų pirmiausiai juos suskaičiuoti. Kauno universiteto kardiologams skirta 100 tūkst. eurų per šešis mėnesius parašyti studiją apie miokardo infarkto gydymo ypatumus viruso sąlygomis. Ar jūms nepasiūlė 100 tūkst., už studiją apie maisto apsipirkimo ypatumus viruso sąlygomis? Aš tada paprašyčiau studijos apie tai, kad bent 20 tūkst. žmonių būtų numirę, jeigu nebūtų taikytos visos priemonės. Skaičius vis tiek paimčiau iš lubų, ir tokią studiją parašyti – juokų darbas. Anglijos mokslininkai pateikė savo skaičius ir mes galime juos kritikuoti, nes pagal tą metodologiją pas mus 200 žmonių kas mėnesį miršta dėl Verygos taikytų priemonių. Galima susikaičiuoti, kiek daugiau žmonių šiemet mirė, palyginti su pernai, ir tada pareikalauti politinės ir kitokios atsakomybės iš mūsų valdžios? dar kyla ir fiansinis klausimas – kas tų žmonių mirtis įvertins finasine prasme? Neatsakę į šiuos klausimus, liksime toje pačioje situacijoje.

vaitkus

XXI amžius yra biomedicinos ir inovacijų, skaitmeninių technologijų amžius. Abi šios temos yra ant tiek didelės ir galingos, kad gali išlaisvinti žmoniją nuo ligų ir bado arba ją panardinti į vergovę amžiams. Šios sritys neturi ribų, jos lengvai peržengia politinių santvarkų ir valstybių ribas. Visuomenė jų plėtros akivaizdoje, pradeda jaustis nesaugi. Kas bus, jeigu jos pateks į piktų ir nesąžiningų žmonių rankas? Šia tema kalbėjomės drauge su visuomenės atstovais, mano inicijuotoje spaudos konferencijoje, Seime.

Stebėjome per visą pasaulį nuvilnijusią didžiulę visuomenės susirūpinimo bangą. Ji iškilo dėl nepasitikėjimo sprendimais, kuriuos daro valdantieji teikdami, kad siekia suvaldyti biomedicininę krizę, kuri iškilo paskelbus CORONA viruso sukeltą infekciją, pasaulinę pandemiją. Ši, pilietinio nepasitenkinimo banga, pasireiškė daugiatūkstantiniais žmonių mitingais Berlyne, Londone, Paryžiuje ir kitose šalyse. Jos atgarsiai pasiekė ir mūsų šalį.
Visame pasaulyje susirūpinusiems savo ir savo artimųjų likimu žmonėms, rimtą susimąstymą sukėlė kalba, kurią pasakė, specialiai į milijoninį mitingą Berlyne iš JAV atvykęs, nužudyto neaiškiomis aplinkybėmis JAV prezidento J. Kenedžio brolio sūnus, Rob. Kenedis jaunesnysis. Pateikdamas dvi pagrindines priežastis jis pabrėžė, kad pasaulis šiuo metu yra atsidūręs ant negrįžtamų pokyčių ir apsisprendimo slenksčio.

PIRMA. Pasaulinė pandemija sulėtino ekonominę plėtrą ir sujaukė mūsų planus, o izoliacinės priemonės pakeitė daugelio iš mūsų gyvenimo būdą ir įpročius bei padidino sergamumą ir mirtingumą nuo lėtinių ligų. R. Kennedy j. atvirai ir nedviprasmiškai pareiškė, kad už šios pandemijos kyšo pasaulinių farmacinių korporacijų ausys. Gaudamos didesnius pelnus, negu naftos ir ginklų gamybos pramonė bei pasinaudodamos dėl visuomenės sumaterialėjimo ir dvasinio nuosmukio įsivyravusia korupcija, jos perėmė biomedicinos mokslo, vaistų bei vakcinų saugumą ir efektyvumą kontroliuojančių įstaigų ir net PSO darbo kontrolę. Jų godumas išaugo iki tiek, kad šis nebaudžiamumas jas paskatino pamėginti užvaldyti ir pasaulinės ekonomikos bei finansų sistemas.

ANTRA nemažiau svarbi poveikio į visuomenę tema – globalinio ryšio ir informacijos srautų valdymo kontrolė. Savo kalboje R.Kenedy j. atkreipė dėmesį į tai, kad privačios kompanijos jau šiuo metu yra investavusios daugiau negu 5 tril. d. į šias technologijas. Tai daugiau negu gali sau leisti bet kuri vyriausybė pasaulyje. Mūsų akyse, kaip grybai iš po lietaus dygsta 5G ryšio technologijų antenos. Mums aiškinama, kad pasinaudodami šiomis technologijomis turėsime internetą bet kur ir galėsime atsisiųsti filmus į savo telefonus per kelias sekundes. Tačiau niekas neaiškina, kad šios, jau dirbtinio intelekto ir tūkstančių kosminių palydovų pagalba kontroliuojamos technologijos iš esmės pakeis skaitmeninės informacijos valdymą pasaulyje. Jos leis šių technologijų savininkams stebėti kiekvieną žemės paviršiaus centimetrą ir kiekvieną mūsų veiksmą 24 val. per parą. Nesunku suvokti, kad tas, kas valdys šias technologijas, valdys ir mūsų sveikatos, ekonomikos, socialinio gyvenimo, finansų ir kitokius išteklius, o tai reiškia, kad valdys kiekvieną žmogų, nepriklausomai nuo jo valios ir kiekvieną vyriausybę, nepriklausomai nuo to, kokiais politiniais principas remiantis ji bus sudaryta.

Iš tikrųjų, abi šios aplinkybės yra iš anksto gerai suplanuoto mėginimo, nepastebimai užvaldyti žmonijos sveikatos išteklius ir svarbiausius informacijos srautus, etapai. Pagal saujelės paranojikų siekiamus tikslus užgrobti pasaulinę valdžią, galima šį mėginimą sutapatinti su nepaskelbtu žmonijai III-iuoju pasauliniu karu. Tai kelia pasimetimą ir baimę, nes mes nežinome:

Kas mūsų laukia ateityje?

Kokią ateitį šios globalinės korporacijos ruošia mūsų vaikams?

Kas bus visoje šioje sumaištyje su tokia maža pasaulio žemėlapyje šalimi, kaip Lietuva?

Kaip mūsų vyriausybė ketina elgtis toliau šio nepaskelbto, neįprasto-psichoemocinio III-iojo pasaulinio „karo“ akivaizdoje?

Kam tarnauja mus valdantiej: globalinėms finansinėms korporacijoms ar juos išrinkusiai tautai?

Tai klausimai, kurie lieka iki dabar neatsakyti.

#neabejingi

Facebook komentarai
});}(jQuery));