Prašoma pašalinti „tris mušketininkus” iš rinkimų dėl nelegalaus finansavimo

tryse

tryse

Nuo 2020 06 06 Remigijus Žemaitaitis įregistruotas politinės partijos Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) pirmininku. Nuo 2020 06 19 partijos Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) valdybos nariais įregistruoti Remigijus Žemaitaitis, Vytautas Laurinaitis, Vytautas Jucius, Kęstutis Trečiokas, Loreta Jakinevičienė, Lina Šukytė Korsakė, Kęstutis Bartkevičius (Registrų centro išrašas pridedamas).

2020 08 07 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) pavadinimas pakeistas į Partija „Laisvė ir teisingumas“.

Iki paskutinės politinės kampanijos dienos (vėliausiai iki 2020 07 20, tiksli data nežinoma, nes VRK interneto tinklapyje nėra viešai skelbtinų duomenų apie priimtus sprendimus registruoti partijas 2020 m. rinkimų į Seimą politinės kampanijos dalyviais), partija Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai), vėliau VRK tinklapyje pakeista į „Laisvė ir teisingumas“, buvo įregistruota politinės kampanijos dalyviu. Kartu buvo įregistruoti ir partijos Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) kandidatai vienmandatėse rinkimų apygardose, tarp  jų: Kęstutis Bartkevičius (Mažeikių rinkimų apygardoje Nr.38), tuo pačiu metu (iki 2020 07 30) Registrų centre registruotas  Partijos Tvarka ir teisingumas valdybos nariu, bei  Remigijus Žemaitaitis (Kelmės-Šilalės rinkimų apygardoje Nr.41), tuo pačiu metu (iki 2020 07 30) Registrų centre registruotas Partijos Tvarka ir teisingumas  pirmininku ir valdybos nariu.

2020 m. liepos 8 d. VRK sprendimu Nr. SP-96 patvirtinti neva Partijos Tvarka ir teisingumas vardu teikti 68 apygardų komisijų nariai, tarp kurių  Nijolė Jagelavičienė, Vilniaus m. tarybos ir „Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) narė, Natalija Šlaichtič, A.Paulausko judėjimo „Naujoji sąjunga“ narė bei kiti asmenys, turintys sąsajas su Lietuvos laisvės sąjunga ir Naująja sąjunga. Tuo pačiu sprendimu buvo patvirtinti neva Partijos Tvarka ir teisingumas teikti  du apygardų komisijų pirmininkai: 38- Mažeikių apygardoje pirmininke Inga Gužienė, Kęstučio Bartkevičiaus, kandidatuojančio su Lietuvos laisvės sąjunga patikėtinė ir 40- Telšių apygardoje pirmininke Irena Levickienė, Kęstučio Trečioko, kandidatuojančio su Lietuvos laisvės sąjunga patikėtinė.

 Kandidatus į apygardos komisijų narius ir pirmininkus  neva Partijos Tvarka ir teisingumas vardu pateikė  neva partijos atstovė rinkimams Edita Karčiauskienė, kuri tuo pačiu metu dirbo  Remigijaus Žemaitaičio padėjėja Seime ir 2020 06 06 vykusios konferencijos metu buvo paskirta partijos Partijos Tvarka ir teisingumas likvidacinės komisijos nare.

Atkreiptinas dėmesys, kad Partija Tvarka ir teisingumas nuo 2020 06 06 yra įgijusi likviduojamos partijos statusą, bet atstovaujama likvidacinės komisijos pirmininko Almanto Petkaus, tuo pačiu metu dirbančio seimo nario Remigijaus Žemaitaičio padėjėju Seime,  pažeisdama Seimo rinkimų įstatymą, dalyvavo ir dalyvauja 2020 m. spalio 11 d. rinkimų į Seimą politinėje kampanijoje.

Partija Tvarka ir teisingumas, atstovaujama likvidacinės komisijos pirmininko Almanto Petkaus, pervedė 6000,00 EUR (2020 08 04  – 3000,00 EUR ir 2020 08 06 – 3000,00 EUR)  partijos Laisvės sąjungos (liberalų)/Laisvė ir teisingumas kandidatui Kelmės – Šilalės apygardoje Nr.41 Remigijui Žemaitaičiui. Politinė partija  Laisvės sąjungos (liberalų)/Laisvė ir teisingumas ir kandidatas priėmė neteisėtai gautą auką iš likviduojamos Partijos Tvarka ir teisingumas.

2020 08 04 Partija Tvarka ir teisingumas, atstovaujama likvidacinės komisijos pirmininko Almanto Petkaus pervedė 1400,00 EUR partijos Laisvės sąjungos (liberalų)/Laisvė ir teisingumas kandidatui Baltijos rinkimų apygardoje Nr.24 Linai Šukytei Korsakei. Partija  Laisvės sąjungos (liberalų)/Laisvė ir teisingumas bei kandidatas priėmė neteisėtai gautą auką iš likviduojamos Partijos Tvarka ir teisingumas.

Likviduojama Partija Tvarka ir teisingumas pervedė 4400,00 EUR (2020 08 04 – 1400,00 EUR ir 2020 08 06 – 3000,00 EUR)  partijos Laisvės sąjungos (liberalų)/Laisvė ir teisingumas kandidatui Kęstučiui Bartkevičiui Mažeikių rinkimų apygardoje Nr.38. Politinė partija  Laisvės sąjungos (liberalų)/Laisvė ir teisingumas ir kandidatas priėmė neteisėtai gautą auką iš likviduojamos Partijos Tvarka ir teisingumas.

Likviduojama Partija Tvarka ir teisingumas pervedė 2900,00 EUR (2020 08 04 – 1400,00 EUR ir 2020 08 06 – 1500,00 EUR)  partijos Laisvės sąjungos (liberalų)/Laisvė ir teisingumas kandidatui Loretai Jakinevičienei Dainavos rinkimų apygardoje Nr.67. Politinė partija  Laisvės sąjungos (liberalų)/Laisvė ir teisingumas ir kandidatas priėmė neteisėtai gautą auką iš likviduojamos Partijos Tvarka ir teisingumas.

Iš viso partija Laisvės sąjunga (liberalai)/Laisvė ir teisingumas bei jos kandidatai neteisėtai priėmė 14700,00 EUR politinei kampanijai finansuoti  iš likviduojamos Partijos Tvarka ir teisingumas, atstovaujamos likvidacinės komisijos pirmininko Almanto Petkaus.

Partija laisvės sąjunga (liberalai)/Laisvė ir teisingumas ir jos kandidatai Remigijus Žemaitaitis, Lina Šukytė Korsakė, Kęstutis Bartkevičius, Loreta Jakinevičienė, priėmė neteisėtas gautas lėšas iš draudžiamo finansavimo šaltino, nes pagal LR Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo  kontrolės įstatymo 7 str. 6 p. nuostatas partija ir jos keliamas kandidatas gali priimti tik nuosavas politinės partijos lėšas, gautas iš politinės partijos finansavimo šaltinių ir naudoti partijos, partijos iškeltų kandidatų sąrašų bei partijos iškeltų kandidatų politinėms kampanijoms finansuoti.

Atsižvelgiant į išdėstytus faktus, pripažintina, kad Partija Tvarka ir teisingumas, atstovaujama Remigijaus Žemaitaičio ir Almanto Petkaus bei partija  Laisvės sąjunga (liberalai)/Laisvė ir teisingumas, atstovaujama Artūro Zuoko bei Remigijaus Žemaitaičio pažeidė LR Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo  kontrolės įstatymo nuostatas, Seimo rinkimų įstatymą, todėl prašome VRK, kad  partiją laisvės sąjunga/Laisvė ir teisingumas bei jos kandidatus pašalintų iš 2020 m. rinkimų į Seimą politinės kampanijos dalyvių sąrašo.

Rima Petruškienė

Loretos Jakinevicienes gautos ir priimtos aukos Page 1
Facebook komentarai
});}(jQuery));