Asta Rubinaitė : Nusikaltėliai Lietuvoje nebaudžiami ir gali žudyti žmones, užgrobiant jų turtą ?

kauno1-1

kauno1-1

 

Lietuvos Respublikoje, turint įtakingų pažinčių, galima karti, kankinti, skandinti, terorizuoti, persekioti (pasinaudojant tarnybinėmis padėtimis) žmones. Klastoti dokumentus, užgrobti svetimą turtą ir jį švaistyti ir daryti kitus nusikaltimus. Nepavykus nužudyti, apšaukti išprotėjusiais ir su padirbtom pažymom, susidoroti “oficialiai” išvežant į “psichūškę” iki gyvos galvos. Aukoms, “per plauką” išlikusioms gyvoms, net nėra kam pasiskųsti, nes nieks nepriima pareiškimų, arba, neatlieka jokio tyrimo, teigiant, kad nusikaltimo nėra.

 

rubinas

Galimai organizuotam nusikalstamume, dalyvauja/užsakovas, mano brolis, Artūras Rubinas (nuotr. viršuje, teistas- apiplėšimas, sunkus kūno sužalojimas). Motyvas – turtas. Iš patikimų šaltinių (policijos pareigūnų, pavardžių rašyti negaliu) gavau informaciją, kad Deivydas Pašukonis (AAVPK vyriausias Tyrėjas) yra Artūro Rubino, žmonos Gretos Rubinės (Pašukonytės) artimas giminaitis ir jie artimai bendrauja. Taip pat draugiškus santykius palaiko su Zita Andruškiene , kuri galimai organizavo Tėčio pakorimą ir, padirbus mano Tėčio testamentą,(tą įrodė 6 ekspertai ir yra užgrobus jo visą turtą) , galimai bendrininkai.

Labai svarbu pažymėti, kad vyriausias tyrėjas Deivydas Pašukonis iš manęs nepriiėmė ir netyrė mano pareiškimų, dėl užpuolimų. 2019-03-01 Po užpuolimo, žurnalistės Dainos Baranauskaitės-Čiginskienės, paprašiau, kad paskambintų  į policiją, bei leistų man paskambinti artimiesiems ( tą įrodo išklotinės). Po mėnesio už tokį prašymą, pradėjo mano atžvilgiu ikiteisminį tyrimą. Dėl kito užpuolimo, kur pats advokatas Antanas Pliauga mane išvadino valkata, narkomane… po 6 mėn. nubaudė, man būnant ligoninėje ,70 e. bauda (pirmą kartą baustai) už nusižengimą, kurio net nepadariau. Informavau, kad turiu video įrašą, įrodantį, kad esu nekalta ir galiu jį pateikti, nepaisant to, vistiek nelaukęs minėto įrašo, mane nubaudė, manęs net neapklausus. Šališkai – nekaltai ! Pats važinėjo po namus, mane “paimti”, nors nebuvo tada paskelbta jokia paieška. Gaudė nelegaliai, galimai su prokuroro Arūno Juknevičiaus žinia (pateikiu pokalbio įrašą). Sistemingai buvau persekiojama ir užpuldinėjama nepažįstamų asmenų, po vieno užpuolimo, “per plauką” likau gyva. Buvau kankinama, lupami nagai, spardoma, daužoma, skandinama, pjaustoma, randai likę iki šiol (po 8 mėn. ! Gal irgi pasakys, kad man vaidenasi?). Skųstis nėra kam, nes, pasiskundus, pradedami prieš mane pačią ikiteisminiai tyrimai. Siekiant išvengti, dar vieno ikiteisminio tyrimo, pasakiau, kad pasiklydau miške. Kadangi nelegaliai nepavyko susidoroti (nes jau paskutiniais mėnesiai išvis iš namų niekur neišeinu, o mūsų privačią teritoriją, stebi vaizdo kameros), sugalvojo būdą, kaip susidoroti “oficialiai” išvežant su suklastotom pažymom į Utenos psichiatrijos ekspertinį skyrių iki gyvos galvos, dėl nusikaltimo, kurio net nėra. Mane informavo, kad man ketina suleisti medikamentų, kad būčiau neadekvati (jau vieną kartą buvau apnuodyta). Su manimi susidorojus, susidorot planuoja ir su motina ir su mano broliu Arūnu Rubinu. Padaryti nelaimingus atsitikimus/savižudybes, ar “paverčiant” išprotėjusiais. Mano asmens sveikatos ambulatorinė kortelė yra apie 5 mėn. AAVPK veiklos skyriuje, kuriame vyriausiu tyrėju dirba Deivydas Pašukonis. Nuo 2019-11-05 iki 2020-01-29 reikalingą gydymo eigos išrašą, neįmanoma gauti, kuris reikalingas gydymo procesui, kardiologams. Kas gali dabar užtikrinti, kad neišplėšyti lapeliai, ar neprirašinėta ko nors, kas jiems palanku. Namas centre, butas centre, garažas centre, Tėčio visas palikimas, viską po mūsų mirčių paveldėtų Artūras Rubinas ir jo šeima (Pašukoniai). Per trečiuosis asmenis yra grąsinama, dėl to kad sužinojom viską, įmesti granatą ir raginama, geriau išsinuomuoti ir išsikelti į kitą rajoną, o čia viską palikti. Galimai nori, pats įsikelti į namus, o paskui su vaikais, sunku bus iškeldinti. Bet kokia kaina siekia užgrobti namus, policijos pareigūnai savi, nėra kam pasiskųsti.

 

Susitikus su Artūru Rubinu, teigė, kad jis gali daryti, ką nori, važinėti be teisių ir t.t. Jį policija “užstos”, o policijos pareigūnai yra nebaudžiami, “nes varnas, varnui akies nekerta”.

Namas centre, sena svajonė;

Maždaug prieš 10 metų, susirgus motinai, Artūras Rubinas, pasisiųlė suremontuoti jos namą. Paprašius, kad nuvežtų pas gydytojus, teigė, kad neturi laiko. Name viską išgriovė, langus, duris, grindis, laiptus, sienas.. Išnešė visus baldus į lauką, atjungė elektrą, gamtines dujas. Pirmam aukšte išliejo cementą. Buvau grįžus trumpam į Lietuvą, prašė manęs, kad motinai surasčiau išnuomoti butą, kadangi buvo jau šalta (lapkričio mėnuo) ir tokiom sąlygom neįmanoma motinai gyventi, išgriautam name. Motina laiko veislinius parodinius šuniukus, jis teigė, kad jie nereikalingi ir pasisiųlė, juos išvežti ir sumėtyti į Nemuną. Artūras Rubinas, pradėjo kelti prieš motiną balsą, vadovauti, jaustis, kaip savininkas, motina iš savo namų niekur išvykti kategoriškai nesutiko.  “Statybos darbai” iškarto pasibaigė . Paliko motiną “ant cemento”, be elektros, dujų, laiptų.. Baldus ir kitus daiktus sulijo/apsnigo ir reikėjo viską išmesti. Vėliau sistemingai mums priekaištavo, kad “remontui” išleido 60000 litų ir reiškė visokias pretenzijas. Visiems šmeižė, kad mes visi “bepročiai” ir t.t.  Po šiai dienai motina nežino, ką daryti, nes elektros instaliacija lubose (uždėtas gipskartonis) reikia perdaryti, ardant visas lubas. Cementą ardyti, nes padarė, žemą nestandartinį aukštį ir t.t. Lengviau/pigiau namą nugriauti ir pastatyti naują. Prieš tai motina gyveno su visais patogumais, buvo vonia, tualetas, gamtinės dujos, elektra. Reikėjo tik langus pakeisti.

Kudikystėje Artūras Rubinas sunkiai sirgo. Motina parom budėdavo renimacijoje. Vežiojo pas visokius profesorius ir sanatorijas. Po didelių pastangų, pasveiko. Nepaisant to, visada būdavo lepinamas. Sulaukęs 16 metų Artūras Rubinas pabėgo iš namų, gėrė, “valkatavo”. Alytuje, vidzgirio mikrorajone, dalyvavo jaunų nusikaltėlių grupuotėje, kurie mušdavo ir plėšdavo žmones. Buvo žinomas pravardėm – Šliauka, Kosmonautas. Už vieną tokį užpuolimą yra teistas. Apgavęs ne kartą ir mane pačią įsiūlant neveikiančius mobilius, ar kitus daiktus. Taip pat pasiskolindavo mobilius telefonus, magnetolas ir t.t. ir negrąžindavo. Vėliau “siautėjo” užsienyje. Broliui Arūnui Rubinui įsidarbinus Norvegijoje, pakvietė Artūrą Rubiną kartu su jo draugu, padirbėti. Po kiek laiko Artūras Rubinas apiplėšė (paėmė nemažą pinigų sumą) brolį ir išvyko. Jei savus apiplėšinėja, tai nėra nieko švento ir už pinigus gali padaryti betką. Po teismus “tąsytas” ir Norvegijoje, galimai ir kitose šalyse.

Apie 10 metų su Artūru Rubinu artimai nebendravau ir gyvai nebuvau mačius. 2017-09-02 Mirus Tėčiui, pradėjom bendrauti. Į paveldėjimo bylą nesikišo, nieko nepadėjo. Man bylą laimėjus, prasidėjo advokato Antano Pliaugos melagingų pareiškimų rašymas su labai sunkiais kaltinimais. Artūras Rubinas su manimi bendraudamas visko manęs klausinėjo, ką aš jam pasakydavau žinojo policijos pareigūnai, o ką žinojo policijos pareigūnai žinojo jis. Nors teigė, kad jis nieko nepažįsta ir kad jo aš niekur nekiščiau, nebūtų jo niekur pavardės. IT nr. 03-2-00157-19 pasisiųlė nusamdyti man Advokatą, su kuriuo jis bendravo. Pamačius, kad Advokatas, akivaizdžiai atstovauja Prokuroro interesus ir eina prieš mane, Advokato “paslaugų” atsisakiau. Artūras Rubinas įkalbinėjo duoti minėtam Advokatui, nors mažą darbelį atlikti, kategoriškai atsisakiau, kadangi galiu atstovauti savo interesus pati.

Vieša paslaptis, kad Artūras Rubinas yra prasiskolinęs.

Faktai;

  1.             Kadangi aš neužsiminėjau, neužsiimu ir neketinu užsiiminėti jokia nusikalstama veika, tai nėra kaip prikibti. Tada sugalvojo susidoroti pradedant IT nr. 03-2-00157-19, dėl nusikaltimo, kurio net nėra, ir išvežti į “psichuškę” iki gyvos galvos, teigiant, kad tai reikalinga “tyrimui”. Kaiminystėje (Geležinkelio g. 9, Alytuje), kur buvo sudėję pareigūnai mini kameras ir ten sistemingai lankosi, gyvena neįgali psichiškai nesveika, kaimynų dukra, kuri prisikabinėja prie žmonių visko prašinėdama, neleidžianti praėiti. Nekartą žmonės kvietė policiją, bet nieks ja nesidomėjo ir nesidomi, nes ji nieko neturi ! Paskelbė man paiešką nepagrįstai, paskyrė kardomąsias priemones paso paėmimą, registruotis policijos įstaigoje kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį, kaip kokiai žmogžudei. Viskas tik dėl to, kad pati buvau užpulta ir paprašiau, kad paskambintų į policiją ir artimiesiems !
  2.             Jeigu Artūras Rubinas tikrai būtų man norėjęs padėti, būtų savo žmonos giminaičio vyriausio tyrėjo Deivydo Pašukonio, paprašęs, kad elgtųsi pagal įstatymą, o nekaltai manęs, net neapklausęs, nebaustų. Be to Deivydas Pašukonis suinteresuotas asmuo, mane nelegaliai gaudė ir sistemingai važinėjo po namus, mane išvežti. Kiti policijos pareigūnai, net stebėjosi ir klausė manęs, ką aš tokio esu padariusi, kad mane taip gaudo, kaip kokią manjakę. Seka telefonus, klausosi pokalbių, buvo sudėję mini slaptas kameras, sekė namus su naktinio matymo prietaisais (patys pareigunai taip sakė) ir t.t. Skaitau, kad taip yra švaistomi LR biudžeto pinigai, persekiojant nekaltus (nukentėjusius) žmones, taip vykdant patiems nusikalstamas veikas. Taippat AAVPK veiklos skyrius (kuriame dirba vyriausiu tyrėju Deivydas Pašukonis), jau 5 mėnuo negrąžina mano sveikatos ambulatorinės kortelės, kuri reikalinga gydymo procesui, kardiologams.
  3.             Violeta Aušiūraitienė (IT nr. 03-2-00157-19 tyrėja) yra Živilės Janavičienės (Antano Pliaugos dukros) artima giminaitė/draugė. Facebook “laikina” pati pirma Živilės Janavičienės nuotraukas ir yra jos drauguose.

 

IMG 20200422 142359

  1.             Vidas Ogulevičius (AAVPK imuniteto skyriaus viršininkas) pats mane gaudė, apklausinėjo, dalyvavo kratose (nelegaliai)  IT nr. 01-1-48816-18 byloje. Vieša paslaptis Alytuje, kad jis yra geras Antano Pliaugos draugas.
  2.             Nuo 1019-10-17 iki 2019-10-24 Neįmanomi mano tokie sužeidimai, po “pasiklydimo miške”, nulupti nagai, išsukta ranka ir pirštas, mėlynas pilvas, daugybiniai kūno supjaustymai/sužalojimai (gilūs randai yra iki šiol, po 8 mėn.), į smegenis išsiliejęs kraujas (turiu išvadą). Kodėl nieks nepradėjo ikiteisminio tyrimo, dėl sunkaus kūno sužalojimo ir pasikėsinimo nužudyti? Dėl kokių priežasčių tyrėja Violeta Aušiūraitienė, labai skubėjo mane kuo greičiau, kad ir nevaikščiojančią ir praradinėjančią sąmonę, “parsivežti” į Alytų? Kadangi žinojau, kad minėta tyrėja yra giminaitė/draugė Antano Pliaugos šeimos ir įtariau, kad į minėtą mano užpuolimą ir kankinimą yra įsivėlusi, jei liudijau, kad pasiklydau miške.

Logiškai mąstant, kodėl nuo mūsų šeimos jau treti metai neatsikabina advokatas Antanas Pliauga (kuris žlugdė paveldėjimo bylą), rašinėdamas melagingus pareiškimą po pareiškimo, o pareigūnai stropiai reaguoja sukeldami visas pajėgas (apie 10 pareigūnų gaudė), dėl nusikaltimo, kurio net nėra. Tai koks tikslas ir kieno pareigūnai interesus atstovauja? Tik turtas ir pinigai. Reikėtų ištirti, ar Tėčio pakorime, nėra bendrininkas Artūras Rubinas, nes jis pas Zitą Andruškienę su savo šeima (Pašukoniais) dažnai lankydavosi. Motyvas – Turtas.

Faktai patys kalba už save;

  1.             Kodėl Artūras Rubinas su savo šeima (Pašukoniais) artimai bendrauja su Zita Andruškiene ir visiškai nesuinteresuotas pabaigti paveldėjimo bylų ir viską parduoti? Ar ne bendrininkai pakariant Tėtį, motyvas – turtas.
  2.             Jeigu jis kaip minėjo tikrai norėjo man padėti (ir vaidino, kad padeda), kodėl savo draugo ir jo žmonos giminaičio tyrėjo Deivydo Pašukonio, nepaprašė, kad elgtūsi nors pagal įstatymus ir nekaltai manęs nebaustų, jau nekalbant, kad pats tyrėjas gaudė nelegaliai “išvežti”. Kodėl pas jį patį į namus sistemingai nevažinėjo policijos pareigūnai, tame tarpe ir pats Deivydas Pašukonis? Pas mus viską užfiksavę apsaugos video kameros.
  3.             Kodėl policijos pareigūnai Artūro Rubino nebaudžia , net važinėjant be teisių, gali daryti, ką nori, nieko nebijo?
  4.             Kodėl policijos pareigūnai ir nusikaltėliai,  mūsų šeimos narius persekioja ir užpuldinėja (vieno užpuolimo metu, tik “per plauką” likau gyva), išskyrus Artūrą Rubiną? Kodėl pas jį namuose kratų neatliko, o pas mus visus buvo atliekamos kratos ir paiimami daiktai?
  5.             Kodėl jam nieks neskambinėja, negrąsina, neužpuldinėja,  nesiuntinėja žvakių su mini karstais, o mini skeletus mums atsiuntė tik tris (o kur ketvirtas, jam ?)?

 

Nusikaltėliai Lietuvoje nebaudžiami, ir gali banditauti ir žudyti toliau žmones, taip užgrobiant jų turtą ?

Lietuvos Respublikoje, turint įtakingų pažinčių, galima karti, kankinti, terorizuoti, persekioti (pasinaudojant tarnybinėmis padėtimis) žmones. Klastoti dokumentus, užgrobti svetimą turtą ir jį švaistyti ir daryti kitus nusikaltimus. Nepavykus nužudyti, apšaukti išprotėjusiais ir su padirbtom pažymom, susidoroti “oficialiai” išvežant į “psichūškę” iki gyvos galvos. Aukoms, “per plauką” išlikusioms gyvoms, net nėra kam pasiskųsti, nes nieks nepriima pareiškimų, arba, neatliekant jokio tyrimo, teigiant, kad nusikaltimo nėra.

2020-06-08 Iš Kauno apygardos prokuratūros į mano rašytą 2020-05-30 skundą/pareiškimą gavau atsakymą, kad parašiau analogišką skundą/pareiškimą ir jo nenagrinės. Tas netiesa, o be to niekada mano pareiškimų ir nenagrinėjo, tai iš kur žino, ar įvykdytas buvo nusikaltimas, ar ne? Viskas vyksta selektyviai, teismo posėdžiai ir t.t. O būnant sunkioje ligoje, esu persekiojama pareigūnų, net ligoninėse (kardiologijos skyriuje) ir terorizuojama.

Ikiteisminis tyrimas nr. 03-2-00157-19 vyksta neobjektyviai, šališkai. Ikiteisminio tyrimo tyrėja Violeta Aušiūraitienė yra suinteresuoto asmens Antano Pliaugos giminaitė/draugė. AAVPK veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Deivydas Pašukonis yra suinteresuoto asmens Artūro Rubino žmonos artimas giminaitis, bei jo pačio draugas. Prokuroras Arūnas Juknevičius, skaitau kad pats mano atžvilgiu užsiiminėja nusikalstama veika, grąsindamas susidoroti ir teigdamas, kad jam jokios iš psichiatrų pažymos nereikalingos, bei prisipažindamas, kad mane nelegaliai gaudė. Užmušt nepavyko, tai rado “oficialų” būdą, kaip susidorot. Ikiteisminio tyrimo teisėja Asta Jakučiūnienė (Prokuroro žmonos bendradarbė) akivaizdžiai šališka, kuri išviso nereguoja/neatsakinėja arba mano visus prašymus/skundus, nepagrįstai atmeta. Toleravo, kad teismo posėdyje, dalyvautų, man “už akių”  (be atstovavimo sutarties) buvusi jos bendradarbė ir draugė advokatė Ramunė Kuzmienė. Taippat geriausia draugė buvusios ikiteisminio tyrimo teisėjos Vaidutės Stangvilienės (dabar kartu dirba). Visi savi ir gali susidoroti su žmogum, kaip tik nori, jokie įstatymai negalioja.

Artūrą Rubiną, patį reikia vežti gydyt (arba į kalėjimą), jei trokšta, dėl turto susidoroti su visa savo šeima. Nemąstantis visai.

Mūsų šeima notariškai pasirašė dokumentą, kad išsižadam Artūro Rubino šeimos ir neketinam nei jam, nei jo šeimos nariams (giminei), ką nors palikti (jokio turto). Bet kokiu atveju šitas sprendimas nekeičiamas, nes gali mus priversti prievartos būdu, ką nors pasirašyti, ar patys suklastoti dokumentus. Aš jau pati buvau užpulta ir kankinama, dėl pinigų, nieko nesutikus, palikta numirti (miške), po 7 parų kankinimo tik per “plauką likau gyva”.

Pagarbiai

Asta Rubinaitė

Facebook komentarai
});}(jQuery));