Žvėrimi Aurelijų Berą pavertė gyvenimas Lietuvoje

beras

beras

Nieko naujo..

Žiūriu televizorių, jaudinuosi dėl tos tragedijos, sukrėtusio visą Lietuvą.

 beras

Tas įvykis išgarsins Lietuvą visam pasauliui labiau nei Dakaro ralis, kuriam geri dėdės atseikėjo 20 tūkstančių ne savų pinigų, o mokesčių mokėtojų, t.y. mūsų visų, ir neatsiklausė. Ne tik neklausė, bet ir mėgino nuslėpti, kad taškė mūsų pinigus pramogoms. Mano nuomone, kurios niekas nepaiso, geri dėdės tuos pinigus (taip vadinamus valdiškus) turi gražinti ir panaudoti ten, kur jie turėjo būti panaudoti gal kareivėlių batams, o gal košei ir t.t.

 

Nes pinigų trūksta vyriausybei, ne tik nelaimėliams, bet ir ubagams pensininkams.

 

Įsismaginęs ponų – draugų „elitas“ daro ką tik nori, kaltų nėra, visi savi. Jau daug metų Pikasas negauna atsakymo į pateiktus 100 klausimų. Runkeliai Lietuvos ir sena močiutė iš Garliavos negauna atsakymo, ar dar gyva mergaitė Lietuvaitė vardu Deimantė. Kai kas viešai teiravosi „kas nužudė J.Furmanavičių?“. Prokurorai keičiasi, Seimas tas pats – neįgalus, ir panelė ta pačia mėlyna suknele.

 

Aš neklausiu „kas nužudė J.Furmanavičių“, norėčiau tik paklausti, gal atsirastų nepriklausomas, drąsus ir nešališkas žurnalistas, reikėtų pasikalbėti ramiai su tuo nelaimėliu, iš Saviečių ir jo žmona. Žmogus aprims, atsigaus po suteiktos medikų pagalbos, bus tinkamai pamaitintas maistu, o ne vien tik raminamais vaistais. Nualintam badu organizmui reikia laiko ir tam tikrų sąlygų atsigauti. Dabar tąsomas surakintas, kaip žvėrys, jis fiziškai ir dvasiškai palūžęs, nepajėgus paaiškinti savo veiksmų, atsakyti į žurnalistų ir prokurorų klausimus, reikia suteikti galimybę normaliai pavalgyti.

 

Mūsų ponų – draugų „elitas“ nesupranta, kad žmonės badauja. Pensininkai ašarodami jų neįtikina, kada tas nelaimėlis paskutinį kartą valgė, ar turėjo ką valgyti? Graudu matyti vargšą žmogų ir kietaširdžių ponų ištinusius veidus ekranuose, pilvus nebetelpančius už kelnių diržo. Ponai – draugai iš „elito“, ar jūs žinote ką reiškia badas ir kaip žmogus jaučiasi. Iš istorijos žinome, kad baisiausiais metais – Leningrado blokada, Ukrainos golodomoras, būdavo kanibalizmo, kaip jaučiasi tėvai, žiūrėdami į alkanas vaikų akis.

 

Dabar, taip vadinamoje demokratinėje Lietuvoje, iš televizijos ekranų bla-bla-bla ponų-draugų kaip jie rūpinasi vargšais. Tai kaip gi rūpinasi, jeigu žmonės badauja, visokios žlobienės, socialinės darbuotojos, bendruomenės pirmininkė tik šneka, šneka daug ir kaltina, kaltina, kaltina ir šmeižia. Kaltas avinėlis, kad vilkas alkanas, nori ėsti.

 

O kas pamatė ne tik akimis, bet ir širdimi, tą beviltiško skurdo iškankintą žmogų. Jei jis norėjo ūkininkauti, tai kodėl poniutės iš vaikų atėmėt duonos kąsnį? Iš to būrio kaltintojų, abejingai atliekančių savo pareigas, ar atsirado nors vienas, kad pasiūlytų nelaimėliui stiklinę arbatos. O kaip tą arbatą išgerti, kai rankos už nugaros surakintos. Ar taip ir tąsė alkaną vos stovintį ant kojų, išsekusį kaip iš Buchenvaldo lagerio, po teisėsaugos kabinetus.

 

Ar jūs, kaltintojai, pasirūpinot, kad jo šeima gautų tinkamą lauknešėlį Šv. Kalėdoms, Naujiems Metams? Keturi vaikai – kokio dydžio dovaną davėte. O gal besočiai pasidalinot kas buvo skirta varganai šeimai. Ar šeimos paliudijimai sutaps su jūsų ataskaitomis. Ne atžyma prie pavardės, kad „gavo“, o konkrečiai. Ar paliudys tai vaikų motina. Meluojate, šmeižiate, kad žmogus geria… Iš ko, kokių lėšų, kas toks geras girdė? Jei būtų gėręs, tai paveldėtą žemę būtų seniai pragėręs, kaip dauguma Lietuvos sklypininkų padarė. Iš žemės savininkų atėmė ir išdalino po 2-3 ha girtuokliams ir tinginiams, nepratusiems dirbti. Tokie ir pragėrė svetimą, dabar gauna pašalpas kaip sunkiai gyvenantys. Žinau ką rašau – man žemė negrąžinta ir net už nugriautus pastatus pinigai (taip manau) pavogti.

 

Tokia demokratija „laisvoje“ Lietuvoje. Nėra kaltų, atsakingų, nėra kontrolės ir t.t. niekas sukčių netikrins. Tie sklypeliai dar daugiau padidino stambius žemvaldžių plotus.

 

Žmogus norėjo dirbti paveldėtą žemę, godūs abejingieji laukė, kada vargšas neištvers ir pasiduos. Taip ir atsitiko.

 

Kuo tai šeimai padėjo bendruomenė? Kuo padėjo bendruomenės pirmininkė? Ji renkama dirbti, o ne glaistyti iškilusių viešumon negerovių, slėpti kaimynų, bendruomenės, kaimo „elito“

ir savo abejingumo, nebuvo nei pas rajono Merą, neskambino telefonu, neprašė pagalbos, nepranešė apie sunkiai gyvenančią šeimą, turinčią keturis vaikus, dabar daug šneka visi tik tam, kad išgelbėti savo sveiką kailį ir kėdę ant kurios šiltai, patogiai ir sočiai įsitaisė.

 

Televizija rodė koks gailestingas, rūpestingas Caritas. Taip rūpinasi pabėgėliais, tai kodėl savus lietuvius pamiršta. Pav. Kėdainių Šv. Juozapo Bažnyčios Caritas – nežinojo, nenorėjo žinoti ar iš savų naudos nesitikėjo? Kai runkelis pradeda mąstyti, iškyla daug klausimų. Aš neklausiu „kas nužudė J.Furmanavičių?“, nes tai gali būti pavojinga, galiu netyčia nukristi nuo laiptų ar nuo dviračio, ar nuo žuvies gali pilvas suskaudėti… visko būna. Jeigu tą nelaimėlį uždarys į taip vadinamą „cypę“, o gal dar ir „daržovę“ padarys, tai bendruomenės „elitas“ laimės gabalą žemės „dykai“. Kam gi buvo naudinga, kad vargšų šeima pražūtų nuo bado. Vėl aš apie tą patį ėriuką ir alkaną vilką.

 

Pensininkai irgi kalti, kad jų daug, kad negali išmokėti mokesčių, kad stokoja maistui. O kam tas rūpi? Valdžiažmogiui apetitai auga, daugėja milijonierių, viešų ir slaptų. Net iš tolimų šalių atsibasto „elitiniai“ plėšrūnai pasipelnyti. Gal gi runkeliai ir juos išrinks į Seimą. „Reikia tik įstatymus ir Lietuvos Konstituciją pakeisti ir viskas bus čiki-čiki. Jeigu nelaimėlis būtų suvažinėjęs porą pensininkų, tai būtų pamalonintas sėdėti ministro kėdėje, gera alga.

 

Laikas bėga, „elitas“ tunka, televizijos laidos juokina žmones apie dietas ir ponų norus sulieknėti, viskas labai paprasta, nereikia tų dietų. Ponai – draugai gyvenkite nors porą mėnesių už 40 Eur maistui į mėnesį ir nereikės dietų, nereikės vaidinti vargšų. Savo algas atiduokite pensijų gražinimui, kurias atėmėt tam, kad ant savo beširdės krūtinės pasikabinti blizgančią „cackę“. Ką padarysi – kiekvienas savaip supranta „elito“ žaidimus ir žaisliukus. Brežnevo laikų „elitas“ irgi mėgo tokius žaidimus.

 

O jeigu tas nelaimėli numirs valdiškoje įstaigoje nuo nervinio ar fizinio išsekimo. Ką policija aiškins runkeliams, kad ji „ne prie ko“, ar sakys, kad „neturi liemenių“, ar kad milijonus kainavusi elektroninė įranga „nesuderinta“. Ne. Turbūt kalbės runkeliams suprantama kalba „nėra transporto“, „nėra kuro“, todėl ir deramai negalėjo atlikti savo pareigų. Televizija rodė -kieme prie šuns būdos mėtėsi grandinė šuniui pririšti ir be paklodžių apsieiti. Jurgelį, neauklėjusį savo vaikų, tai vaikai ir nesusigaudo kaip daryti, kada ir kuo galima pasinaudoti ekstremalioje situacijoje.

 

Savo optimistinį laišką nenoriu baigti liūdnai. Taigi aš neklausiau „Kas nužudė J.Furmanavičių?“ nenoriu, kad mane priskirtų prie Kremliaus agentu, nes gali atlėkti daryti kratą, paimti kompiuterį ir pamirštų atiduoti. Neklausiu… O vis dėl to Kas? Nieko naujo, taip ir stribai darydavo, stalčiuose ieškodavo banditų. Labai jau daug laiko praėjo. Pikasas dar turbūt laukia. Ilgai laukęs dar palauks, ne ponas – elitas.

 

Dabar svarbiausia laimėti rinkimus į Seimą ir su nauja komanda vesti Lietuvą į šviesią ateitį. Taip jau buvo: ėjom, ėjom 50 metų. Vienus okupantus dabar pakeitė kiti. Elitas gi nusipelnė gyventi geriau ir gyvens. O kokia gi iš runkelių nauda. Mažai kas tą cukrų įperka, nesveika valgyti. Blogį nugalėkime gerumu.

 

Atsivežkime iš Afrikos pabėgėlių, lietuviai patys išbėgs toli – toli, kur krantai ūkanoti. Dabar lietuvių vežti nereikės, tapo supratingi. Lietuvą garsina pasauliui kaip kas sugeba.

Su pagarba „Laisvam laikraščiui“

 

Lietuvė, pensininkė Runkelė Danutė

 

(atrodo, kad nepamiršau nei vieno, visus titulus išvardinau).

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));