Žvelkime tiesai į akis…

Žvelkime tiesai į akis…

Negaliu nusisukti nuo žmonių, kurie ieško palaidotos tiesos, kurie negali būti įtikinti melu, nesutinka su tiesa be tiesos. Šiandien trumpam atsisuksiu į tiesą veidu, negaliu vaikščioti susilenkusi – kartu su lietuviais, tikrai patriotais, atsitieskime.

Pirmoji klaida – atkuriant nepriklausomybę pasirinktas JAV atstovas, lenkus palaikęs daugiau nei lietuvius – Valdemaras Adamkavičius. Faktų yra. Susitiko lenkų prezidentas Lechas Kačinskis ir – cituoju: „Kalbant apie mano tautiečius, nieko ypatingo neatsitiktų, jeigu jų pavardės būtų rašomos lenkiškai“. V.Adamkus į tai atsakė: „Pavardė yra turtas. Niekas negali į tą turtą kėsintis, ji priklauso kiekvienam iš jūsų“. V.Adamkus toliau rutuliojo mintį, lyg jis būtų Lenkijos prezidentas ar tos valstybės ministras pirmininkas. Ir dar paskubina: „Tikiu, kad ši pastaba bus priimta ir skubiai sutvarkyta įstatymiškai“.

Necituosiu visų jo metiniame pranešime mestų kaltinimų Seimui, Vyriausybei, kurie neva nemoka tvarkyti valstybės reikalų. O kodėl šitas Amerikos ponas pamiršo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsnį, kurio pirmojoje dalyje sakoma: „Respublikos prezidentas yra valstybės vadovas“. Ne premjeras, ne Seimas, bet prezidentas.

Na, o dabar apie panelę Dalią Grybauskaitę, kuri visiškai nusisuko nuo skaudžių tautos žaizdų. Kaip ji galėjo ištarti N.Sadūnaitei žodžius, kad niekada nežinojo ir nežino, kur yra Deimantė Kedytė. Tai kas turi žinoti apie šią skausmingą, senukus Kedžius žlugdančią ir mergaitę globojusios tetos istoriją? Ji tęsėsi beveik dešimtmetį. Kuo gyveni, prezidente, jeigu tautos skausmas, tautos ašaros tau nežinomasis „iksas“? Kam glostai vaikams galvas – vaidyba neatsipirksi… Pačios rankose teisėsauga, ką ji išdarinėja, ką išdarinėja cenzūra, užgniauždama žmogaus norus, mintis, nuomonę, sekdama telefoninius pokalbius? Kiek dar bylų iškelsite Drižiui, kiek dar grasinimų gausiu aš už tiesos sakymą savo knygose, nes gelbėdama redaktorių Drižių neberašydavau tiesos – viską sudėjau į knygas.

Kodėl užpuolėte rašytoją R.Vanagaitę? Nemanau, kad be jūsų rankos, gerbiama prezidente, ir įtakos ji negali kalbėti ir papasakoti žmonėms archyvuose rastos tiesos. Jeigu jūs smerkiate ją, tai smerkite ir mane, eilinę lietuvę. Tiesos ašara turi pasiekti žmones, netgi tokius, kaip jūs, jūsų antrininkai V.Landsbergis. V.Adamkus ar kiti. Jiems vis trūksta faktų apie anuometinius fašizmo reidus Lietuvoje. Štai jie.

Buvęs Dainavos apygardos partizanų vadas A.Ramanauskas-Vanagas savo knygoje „Daugel krito sūnų” rašo, davęs nurodymą pietų srityse vykdyti vadinamąsias Baltramiejaus naktis, naudodamas prancūzų patirtį, kad tomis naktimis būtų nužudyta kuo daugiau su tarybų valdžia bendradarbiavusių žmonių. Tai žmogiška? Ar Dievas įsakė žudyti kitą nuomonę turinčiuosius, ar už tai pagarba Vanagui? Taigi pirmoji tokia naktis – 1947 m. lapkričio 10 dieną. Ji aprašyta Tauro apygardos partizanų suvestinėje. Žalgirio rinktinės partizanai užpuolė Pieviškių valsčiaus Opšrūtų kaimą. Nužudytas 31 žmogus: 8 vyrai, 9 moterys, 14 vaikų… Jie pagal Vanago įsakymą vykdė šturmus.

Visko neišvardinsi. Tik dar keletas minčių. 1949 m. buvo nužudyta keturiolikto vaiko besilaukianti Agota Bastienė vien už tai, kad jai buvo suteiktas motinos didvyrės vardas. 1948 m. Betygalos valsčiuje (Raseinių raj., Vižonių kaimas) buvo išžudyta Jankauskų šeima: vyriausiajam sūnui – 18 metų, jauniausiam – 2 metukai. Išliko gyva Elenutė. Egzekucijos metu jį buvo apglėbusi sesutę, o iš jos kūno chirurgai išėmė 8 automato kulkas. O žudė todėl, kad vyriausias sūnus delsė apsispręsti, kur jam eiti: pas banditus ar į tarybinę armiją…

Tai padarė ta pati Armonų banditų grupė, kuri į verdantį katilą įmetė mane, trijų metų mergaitę… Apie tai jau rašiau ir nesikartosiu. Esu dėkinga „stribams“ (liaudies gynėjams) ir rašau tiesą apie tuos dabartinius „didvyrius“, perkrikštytus partizanais vaduotojais. Armonų grupėje aktyviai darbavosi Juodžiai. Bet apie jų darbus byla užglušinta, žmonės ta tema nebylūs. Kodėl? Ateitis nežinoma, sako jie, artimieji net kapo gali nerasti, o ir mirtis gali paslaptingai atslinkti.

Mirtis dabar „legali“: tai širdis sveikiems sustoja, tai savižudybė, o jei nepavyko pribaigti – „psichuškėje“… Nepamirškime, kas pirmieji palieka šį, tiesą praradusį, pasaulį: Veselka, Lubys, Šliužas, Pociūnas, Kedys, Stulpinas ir kiti tiesos liudytojai Kedytės byloje. Nemirtingi lieka tik Landsbergis ir Adamkus bei kiti tautos pardavėjai. Pardavę Lietuvą jos žmones išvarę į savanorišką tremtį, jie dabar turi daug lėšų vaistams, kurie gydo liežuvius ir temdo sąžinę, padaro ją nejautrią.

O juk iš tikro Sąjūdžio nebuvo. Tai buvo perversmas, pasipinigavimas ir dykas lovio užgrobimas. Kam reikalingas Seimas, prezidentas? Jie tik žiūri, kas kokį rūbą įsigijo, kas raukšles išsilygino, ar visuose galuose tai padarė. O svarbiausia, – ar dar stovi tas asmeninis prietaisas, su nekaltomis mergelėmis pasiskaninti.

Daug vilčių dėta į nepriklausomybę. Deja, įvyko tik tautos kiršinimas, skaidymasis ir valdžios formavimas siaurai grupelei. 

Labai trumpai. Negalite savęs aukštinti visi vadindamiesi žodžiu „tremtinys“. Analizuok pats, kodėl tave trėmė, ar viską žinai, gal buvai artimas broliui, tėvui, gal pritarei jų darbams – žudant? Ne visi tremtiniai kalti, kai kurie buvo miškinių tiesiog išprovokuoti, išduoti ir atsidūrė ten. Žinoma, tų žmonių skausmo neištrinsi. Bet apie gyvulinius vagonus, kuriuos taip visi prisimena savęs gailėdamiesi, mes turime savo tiesą. Tada prabangių, ištaigingų vagonų ir nebuvo, po karo visi važinėjome tokiais.

Atsigręžkite į tuos, kurie apie tremtį kalba tikrą tiesą. Skaitykite Greičiaus, Digrio ir kitų knygas, rasite tiesą, kurią liudija dar gyvi žmonės. Neturite faktų? Aš per Seimo narį S.Kepenį perdaviau Arvydui Anušauskui tikrus faktus, už ką į tremtį važiavo „nekaltieji“. Kažkodėl net ačiū nesulaukiau.

O čia motinų skausmas – miškinių nužudytoms aukoms atminti.

Mama išėjo pas dievus sūnaus ieškot.

Išėjo ji skausmo keliu.

Deja, jos žingsniai ašaroms nukloti

Neleido džiaugtis net sūnaus kapu. ..

Daug motinų ir šiandien išeina pas dievus, tik ar jos ten susitiks su savo vaikais? Šiandien jų vaikų širdys ir sielos toli nuo tėvynės Lietuvos, ieško vergiškos duonos trupinio svetur. Susimąstyk, lietuvi, apie tai. kai Lietuvoje nekuriamos darbo vietos nei kaimuose, nei pramonė miestuose. Tik kurstoma karinė isterija, vyksta ginklų pirkimo vajus. Be to, Lietuvoje atgimsta fašizmas, kurstoma ksenofobija (ypač rusofobija ir antisemitizmas). Vyksta masinis žmonių išvarymas į Vakarus.

Tai didžiulės grėsmės visuomenei. Kodėl mes negalime kalbėti televizijoje? Kodėl paprastam žmogui nėra žodžio, laidos? Kodėl smerkiamas vienintelis „Laisvas laikraštis“, kad talpina nors keletą skriaudžiamo žmogaus minčių, nors keletą sakinių? Visa tai kainuoja redaktoriui „pasimėgauti“ jam keliamų bylų maratonu.

Kodėl uždraustos R.Vanagaitės, V.Petkevičiaus, G.Sapožnikovos, I.Diukovo, V.Starikovo ir kitų knygos? Nebijokite: tiesa tai ar ne – atsirinks skaitytojas. Pasmerks ar pritars tiesai. Kodėl teisiate Razminą. Lakstutį. Grabauską? Jie tikrai nepateiks didesnio melo ir skausmo už tą kurį mums siūlo iš ekranų jūsų laidos ir jūsų globojami spaudos leidiniai.

Šitas prierašas — kaimo žmonių ir motinų klubo narių. Neišsigąskite ponai, sėdintys valdžios kajutėse.

Tai pasiūlė darbo netekę tautiečiai iš Pakruojo, Šiaulių, Mažeikių ir Raseinių rajonų.

Pagarbiai

Birutė Dilpšienė

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));