Žurnalistika Lietuvoje – sunki nusikalstama veikla

Piesliakas

Piesliakas

Laikraščio leidybos veikla ir rašymas Lietuvoje – vis dar nusikaltimas (Angl.News papers and publishing – it is a crime in Lithuania, said Supreme Court of Lithuania)

Kristina Sulikienė

 

Piesliakas

2017 10 24 Lietuvos Aukščiausiasis teismas trijų teisėjų kolegijos vaidmenyje (Pikelis, Fedosiukas, Piesliakas – nuotraukoje viršuje), priėmė istorinį sprendimą: nors tas pats teismas dar 2015 10 01 panaikino cenzūrą, ir nustatė, jog rašymas yra savaime teisėta veikla, po dviejų metų LAT pasisuko nauji vėjai, ir buvo nutarta, jog rašymas, kaip ir laikraščio leidyba vis tik yra nusikaltimas.

Aurimas Drižius yra persekiojamas ne dėl to, kad apšmeižė Alvydą Sadecką – bet dėl to, jog aprašinėjo bylų procesą, ir cituodavo Sadecko pareikštus ieškinius prieš jį. Todėl Sadeckas įsuko naujas teismų karuseles, ir nutarė, jog rašymas apie viešai vykstančias bylas – tai veika nusikalstama. Didelė dalis teisėjų tam pritarė, dalis – ne. Pagarba teisėjui Rainiui, kuris pasipriešino nesąmonėms, ir išteisino Drižiuų. Tačiau kas iš to – visos kitos instancijos jį nuteisė. Nes laikraščio leidyba – veika nusikalstama. Koks Sapnų ir šešėlių kodekso straipsnis  – neklauskite. Aš nežinau. 

Nors mūsų valdžia giriasi netgi pasauliniuose kongresuose, kaip Lietuvoje veikia demokratija, žodžio laisvė, o jau Rusija tai ten iš viso nėra ką lygintis jai su mūsų demokratinėmis laisvėmis, ypač žodžio laisvės srityje, realybėje yra kiek kitaip.

Aurimas Drižius yra nuteistas laisvės atėmimo bausme. Tai nėra kažkokia pasaka, ar balandžio pirmosios pokštas. Demokratinėje šalyje žinomo laikraščio redaktorius nuteistas LAISVĖS ATĖMIMO BAUSME už rašymą.

Rusijai labai toli iki Lietuvos cenzūros, ir žodžio laisvės neigimo. Ten bent veikia saugumo ideologinis skyrius, kuris paskambina į laikraštį, ir paaiškina nerašyti vienomis ar kitokiomis temomis, dėl nacionalinių interesų. Ir laikraščiai dažniausiai klauso saugumo organų. Man skundėsi Baltarusijos žurnalistė, dėl jų kraštuose esančios „cenzūros“ – tai geranoriškų saugumo skambučių žurnalistams. Atsakiau jai, kad tokia sistema būtų kaip tik labai demokratiška – bent žinotume, kam nelipti ant kokios nuospaudos. O dabar parašai apie kokią atominę energetiką, ir žiūrėk, jau tau pora baudžiamųjų bylų dėl Stankūnaitės persekiojimo, viešinant viešą valstybės įstaigos sprendimą dėl globos pratęsimo. 

Taip ir su Drižiumi yra – jis siekė sužinoti Mažeikių naftos prichvatizavimo peripetijas, vietoj to, kad būtų atsakyta, kokiu būdu šis objektas buvo perleistas Rusijos įmonei, jam buvo prikelta krūvos baudžiamųjų bylų.

Bet Mažeikių naftos peripetijos juk niekur nedingo – juk šitą objektą valdantys lenkai Lietuvą dabar nubaudavo 28 mln. eurų, dėl tos nelaimingos išardytos geležinkelio linijos. 

Tai reikėjo mąstyti ir neatidavinėti strateginių objektų. O dabar kaip kokie idiotai dar baudą mokėsime, ir ne tik – dar ir geležinkelį atstatinėsime. Kad lenkų įmonė vėl turėtų pelną. Ir galėtų vežioti naftos produktus trumpesniu keliu. Pirma prakala strateginį objektą velnias žino kam, – vėliau ardo bėgius. Labai kvailas mąstymas, ir kvaila strategija. O kad laikraščiai tylėtų – prikelia krūvas baudžiamųjų bylų, ir turi etatinį nukentėjusį. Kurį šiaip jau reikėtų ištirti, ką jis ten pridirbo su ta Mažeikių nafta, ir kodėl toks amžinai įsižeidęs, jeigu tik kas kalba apie tą naftą, ir įstatymų keitimą, išbraukiant iš jų projektų reikalavimą atitikties Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo reikalavimams…Pas Rainį teisme viskas buvo aišku, kad dalyvavo ir tiesiogiai Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, nes Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas yra šio komiteto darbinis įstatymas. Bet…Rainys tėra vienas, o korumpuotų teisėjų yra žymiai daugiau. 

Aurimo Drižiaus, nė karto neteisto už jokias kišenvagystes, vagystes, turto prievartavimą, ar piktnaudžiavimą kuo nors –  visa ikišiolinė veikla yra teismo nutartyje traktuojama kaip nusikalstama. „Tęsdamas nusikalstamą veiką – straipsnių rašymą…“Tai yra neeilinis idiotizmas demokratinėje valstybėje, nes net sovietas nebuvo tiek išprotėjęs ir leido nuomonių pliuralizmą, tiesa, kontroliuodamas per ideologinį skyrių. Bet ir tame skyriuje juk dirbo lietuviai…Mano tėvelis anais laikais pasisakė per Laisvosios Europos radiją, ir jį citavo Suomijoje. Ir nieko jam nebuvo. Mano tėvas paviešino tai, jog skaitomi Tarybų sąjungoje laiškai, todėl laiškas iš Suomijos keliauja lėčiau negu LDK laikais žygūnas į Kijevą. Tai jį citavo laisvojoje Europoje, o sovietai ką galėjo padaryti – tik neleisti į užsienį: negalėjo tėtis nuvažiuoti į Londoną, kažkokį tarptautinį konkursą, ir į Italiją, į konferenciją. Taip baudė sovietas, per KGB. O dabar baudžia laisvės atėmimo bausmėmis. Nes demokratija. Nuomonių laisvė yra – galėsi ją reikšti iš kolonijos, kur sėdi krūvos sistemos kontroliuojamų kalinių, kurie turi savo „ekosistemą“, atsiprašau – „subkultūrą, ir patys valdo pataisos namus. 

Mano tėvai atkūrė „Lietuvos žinias“, ir dar esant Lietuvai TSR, buvo redaktoriai, ir rašė drąsius straipsnius. Ir mano tėvų niekas nepasodino, nesušaudė. Kodėl dabar laisvoje Lietuvoje negalima rašyti tai, ką manai, ir kodėl Aurimas Drižius turi kaip į darbą vaikščioti į teismus, samdytis krūvas teisininkų, ir galiausiai pats tapti teisininku – nes jau šitokią praktiką turi, kad pats tuoj galės teikti teisines paslaugas.

O gal ir teikia, nes į redakciją kreipiasi labai daug nukentėjusių žmonių, Aurimas Drižius važiuoja į kalėjimus, gelbėja neteisėtai įkalintuosius.

Persekiojamas Panevėžio regiono atstovas Alvydas Vėberis – kaltinamas senukų gelbėjimu (tai pasirodo yra nusikalstama veika).

Kad laikraštis nebūtų toks efektyvus, bus bandoma įkalinti ir kalinių ir vargšų gynėją Alvydą Vėberį, kuris kaltinamas, jog rašo straipsnius, tiksliau, ne, prokuratūra sugalvojo apkaltinti, kad gelbėjo nuo bado mirties senolę, o vėliau ja pasirūpino, nuveždamas į jaukius globos namus. Tai, pasirodo yra nusikaltimas – reikėjo ją palikti numirti bute, panašiame į tvartą – vanduo buvo užsuktas, visiška nešvara, šaldytuve nebuvo iš viso ką valgyti, socialiniai darbuotojai nesilankydavo. Vietoj to, kad globos namai ir A. Vėberis tiesiog pasišnekėtų, kiek pastarasis gali skirti – prisidėti prie senolės nukaršinimo – ir jis tikrai manau prisidėtų – jam iškelta baudžiamoji byla, neva sukčiavimas, o senolė kurstoma norėti grįžti į šaltus neprižiūrimus namus, ir ten laukti bado mirties. Jai yra 90 metų, ir jai labai gerai yra globos namuose. Taigi, LL yra persekiojamas per baudžiamąsias bylas Alvydas Vėberis – vienintelis žurnalistas, kuris rašo apie Šiaulių policijos narkomafiją, kurios baudžiamoji byla vykdoma Panevėžio teisme.  Šiuo metu yra Ispanijoje sugauti tėvas ir brolis Vaitkevičiai, jiems sukurpus nužudymo veiką dėl dviejų jaunuolių: vienas dingo, kitas kuris buvo įtariamas šiojo nužudymu kartu su Vaikevičiaisi – Ispanijoje nužudytas. Byla darosi dar įdomesnė, nes šie žmonės yra pagrindiniai liudytojai narkomafijos byloje. Kad Vebėris nerašytų  apie šią bylą – bus bandoma jį nutildyti baudžiamosios bylos būdu.

Grįžkime prie LL vyr. Redaktoriaus Aurimo Drižiaus. 

Teisėjai Alvydas Pikelis, Olegas Fedosiuk, ir garsusis vadovėlių autorius Vytautas Piesliakas nutarė, jog Aurimas Drižius turėjo žinoti, jog Alvydas Sadeckas niekaip net per savo deklaruotas akcijas, niekada nebuvo susijęs su bendrovė, kurios pavadinimą bijau skelbti, nes neduok Dieve, dar ir mane užsodins.

Po LAT sprendimo- kad negalima teisti dėl teismo sprendimo nevykdymo, A. Sadeckas pradėjo padavinėti į teismą Aurimą Drižių pagal šmeižto veiką.

Nurodydamas, jog jis niekaip niekada nebuvo susijęs su ta įmone, apie kurios prichvatizacijos afioras rašė netgi garsioji Janutienė.

Ogi ir garsiąją Janutienę bandoma užčiaupti paprastuoju būdu – jai irgi iškelta baudžiamoji byla dėl žurnalistinės veikos. Ne, kaltinime nebus rašoma, jog teisiama už žurnalistiką – bus teigiama, jog šmeižtas.

Aurimas Drižius jau ne vieną kartą nuteistas realia laisvės atėmimo bausme. Šiuo metu turi galiojančius du „srokus“. Dar jam yra grasinama nuteisti dėl Audi mašinos negerbimo.

Ir dar krūvos civilinių bylų. Tačiau Magnolija tarptautiniame teismų kongrese, į kurį neįsileido Vienos sutarties dalyvės Rusijos, pareiškė, jog Lietuvoje yra viskas tiesiog fantastiškai.

Kaip fantastiškai funkcionuoja laisva žiniasklaida, matome iš Aurimo Drižiaus bylų.

Jeigu dar pridėtume baudžiamąsias bylas Kabailai, ir bandymus nuteisti Juozą Ivanauską, (apie savo bylas patylėsiu, nes nebesuskaičiuoju, kiek jų buvo – tik tiesiog aš subaladodavau tuos jų bandymus su taikliomis teisinėmis priemonėmis) – vaizdialis, pasakytų Viktoras, tikrai yra nekoks. 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));