Žmonių grupė siūlo delansbergizuoti Lietuvos Respubliką

norvaisas

norvaisas

Vadovaujantis teisės viršenybe, sąžine, dora ir žmonių valia, 2022 m. gruodžio 26 d. buvo įkurta ir paskelbta visam pasauliui Suvereni Nepriklausoma Lietuvos Valstybė iniciatyvinė žmonių grupė, susidedanti iš 11 žmonių. Dėl saugumo jų duomenys yra įslaptinti, o grupės narių balsais  Valstybės pirmininku išrinktas Alfonsas Norvaišas.

Vėliau buvo nutarta pirmininką paskelbti prezidentu, ir š.m. kovo 1 dieną 100 procentų balsų pritarimu A. Norvaišas buvo išrinktas Prezidentu.

Kad viskas, kas čia rašoma, teigiama ir skelbiama, yra oficialu ir teisėta, įrodome žemiau pateikiamais dokumentais, valstybės herbu, parašais ir antspaudu.

 

LIETUVOS PERKROVIMAS-2022 ĮVYKDYTAS: 2022 METŲ GRUODŽIO 26 DIENĄ ĮREGISTRUOTA SUVERENI NEPRIKLAUSOMA LIETUVOS VALSTYBĖ

2022 gruodžio 26 d. buvo įregistruota ir paskelbta visam pasauliui Suvereni Nepriklausoma Lietuvos Valstybė.

 

Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės Iniciatyvinės žmonių grupės

 

PROTOKOLAS Nr. 1

2022 metų gruodžio 10 diena

 

Mes, Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės iniciatyvinė žmonių grupė, kurią sudaro 11 (vienuolikos narių), vadovaujantis 1991-02-09 referendumu, t. y., TAUTOS VALIA,  1938-05-12 galiojančia Lietuvos Konstitucija, Teisės viršenybe, 1990-03-11 d. suklastotais V.Lansbergio ir L.Sabučio dokumentais, atsižvelgiant į sunkią ekonominę valstybės padėtį bei karo ir nesantaikos kurstymą Lietuvoje (aukščiausių valdžios sluoksnių politikai), v i e n i n g a  i   s u t a r i a m e, kad  yra būtinas konstitucinis Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės valdymas formuojant 13 žmonių Vyriausybę.

 

Todėl  n u t a r ė m e:

 1. Apie formuojamą 13 žmonių vyriausybę viešai pranešti visam pasauliui;
 2. Atsiliepimų dėl formuojamos vyriausybės iš Lietuvos žmonių laukti 30 kalendorinių dienų (iki 2023-01-10d.) facebook paskyroje Šlovė Lietuvai, elektroniniu paštu lttauta@gmail.com bei kitomis ryšio priemonėmis;
 3. 2023-01-13 dieną dėl vyriausybės formavimo su Lietuvos žmonėmis surengti gyvas diskusijas įvairiose Lietuvos vietose;
 4. Siūloma iki 2023-01-13 dienos Lietuvos žmonėms suteikti galimybę siūlyti kandidatus į 13 ministerijų: Teisingumo; Vidaus reikalų; Sveikatos; Mokslo ir Švietimo; Ekonomikos ir Finansų; Energetikos; Socialinės apsaugos ir darbo; Kultūros; Susisiekimo; Žemės ūkio ir ūkio; Užsienio reikalų; Krašto apsaugos, Aplinkos.
 5. Vyriausybės ministrų pavardžių neviešinti;
 6. Žmonių Iniciatyvinės grupės pirmininku patvirtinti Alfonsą Norvaišą, gim.1974-06-30.
 7. Sudėtinė šio protokolo dalis yra 1990-03-11 d. suklastoti 3 (trys) Vytauto Landsbergio ir Liudviko Sabučio pasirašyti dokumentai. Juos pamatyti galite svetainėse www.snlv.lt ir www.snlv.ch

 

 

 

Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės Iniciatyvinės žmonių grupės

PROTOKOLAS Nr. 2,

2022 metų gruodžio 13 diena

Mes, Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės iniciatyvinė žmonių grupė, kurią sudaro 11 (vienuolika narių), vadovaujantis 1991-02-09 referendumu – TAUTOS VALIA, 1938-05-12 galiojančia Lietuvos Konstitucija, Teisės viršenybe, 1990-03-11 suklastotais V.Landsbergio ir L.Sabučio dokumentais, atsižvelgiant į sunkią ekonominę valstybės padėtį bei karo ir nesantaikos kurstymą Lietuvoje (aukščiausi valdžios sluoksniai/politikai), v i e n i n g a i  s u t a r i a m e, kad yra būtinas Suverenios Nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas – PREZIDENTAS.

Todėl  n u t a r ė m e:

 1. Paskelbti Visuotinį Suverenios Nepriklausomos Lietuvos valstybės žmonių surašymą, tokią žinią paskelbti viešai ir šiuo klausimu sudaryti 5 žmonių komisiją;
 2. Sudaryti Laikinąją Vyriausiąją rinkimų komisiją iš 7 žmonių Prezidento rinkimams organizuoti;
 3. Apie PREZIDENTO RINKIMUS viešai pranešti įvairiomis ryšio priemonėmis ir pasiūlyti Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės žmonėms siūlyti prezidento kandidatūras iki 2022-12-30 d., o prezidento rinkimus organizuoti 2023 metų sausio 13 dieną, ir būtinai apie tai pranešti visam pasauliui bei JT;
 4. Lietuvos valstybės iniciatyvinė žmonių grupė valstybės PREZIDENTU siūlo Alfonsą Norvaišą.

Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės iniciatyvinė žmonių grupė

Pirmininkas:

Alfonsas Norvaišas

Furka str.42, 3984 Fiesch, Šveicarija

 

 

 

KREIPIMASIS Į PASAULIO TAUTAS

DĖL SUVERENIOS  NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS

VALSTYBINGUMO PRIPAŽININIMO IR SUTARČIŲ PASIRAŠYMO

2022 metų gruodžio 26 diena, Šveicarija

1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba išsirenka pirmininku Kniaudiškio 54-osios rinkiminės apygardos deputatą Vytautą Landsbergį (dokumento Nr. I-4).

Tą pačią dieną išrinktasis Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V.Landsbergis pradeda pasirašinėti nutarimus ir įstatymus, tačiau pažymime, kad jis įstatymus pasirašinėja jau ne kaip teisėtai išrinktas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, o kaip Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas.

Kažkokiu būdu per vieną akimirką jis iš Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko tapo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku. Tokiu poelgiu be teisėtų ir teisinių rinkimų ir žmonių valios išreiškimo jis pakeitė ne tik savo asmeninį kaip vadovo statusą, bet ir politinę šalies sistemą bei visą šalies statusą.

Tuo pačiu laiku Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas kartu su Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sekretoriumi Liudviku Sabučiu toliau klastojo įstatymus ir su neteisėtai prisiskirtomis kiekvienam iš jų įvardintomis pareigybėmis pasirašė įstatymą Nr. I-13, kuriuo įgalino veikti Lietuvos 1938 metų gegužės 12 dienos Konstituciją, taip pat visai netrukus pasirašė įstatymą Nr.I-14 dėl šios Lietuvos 1938 metų gegužės 12 dienos Konstitucijos galiojimo sustabdymo.

Tokiu būdu be Lietuvos žmonių žinios buvo suklastoti dokumentai, prisiimta sau vienvaldiška teisė manipuliuoti visos Valstybės aukščiausiuoju žmonių Teisių dokumentu (Konstitucija, kuri yra priimama arba atšaukiama tik visuotinio žmonių referendumo būdu), ir apgaulės būdu įvestas Lietuvos Respublikos Pagrindinis laikinasis įstatymas, kurio 2 straipsnyje sakoma, kad Valstybinę valdžią Lietuvoje vykdo Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Teismas.

Tai yra, valdžią, kuri priklauso Lietuvos Liaudžiai (DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO 2 str.), vykdo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis ir Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sekretorius L. Sabutis.

Kyla klausimas: kada V. Landsbergis ir L. Sabutis buvo išrinkti žmonių būti Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku ir sekretoriumi, ir kada jiems buvo suteikti tokie įgaliojimai?

Tokiu būdu atsiranda faktas, kad nusikalstama veika tyčia 1990-03-11 d. V. Landsbergis ir L. Sabutis, neturėdami Lietuvos Žmonių – Tautos sutikimo, veikė jų vardu ir todėl, iš anksto susitarę ir nusikalstamai bendrininkauti stambiu mastu, sukčiaudami Žmonių pasitikėjimu 1990-03-11 dieną išleido antikonstitucinį raštą, pavadintą Įstatymu Nr.I-11, kuriuo LTSR pavadino Lietuvos Respublika, t. y., savavališkai įvykdė Suverenios Lietuvos Valstybinį perversmą.

Minėta nusikaltėlių grupė, vadovaudamasi nurodytų suklastotų dokumentų pagrindu, savo grupę įregistravo Vašingtone kaip korporaciją pavadinimu „Lietuva“ ir iki šiol ji veikia Lietuvos žmonių vardu, nors jokių oficialių ir rinkiminiais parašais patvirtintų Lietuvos žmonių įgaliojimų neturi.

Priešingai, 1991-02-09 d. Lietuvos žmonės referendume išreiškė savo valią tik už suverenią ir nepriklausomą Lietuvos valstybę be jokių sąjungininkų.

Todėl, remiantis aukščiau išdėstytu ir vadovaujantis teisės viršenybe, prašome:

 1. Pripažinti niekiniais ir negaliojančiais V.Landsbergio ir L.Sabučio 1990-03-11 parašais suklastotus dokumentus:

– įstatymą Nr. I-11, kuriuo jie vadovaudamiesi LTSR pervardino į Lietuvos Respublika, t. y., įvykdė

Suverenios Lietuvos valstybinį perversmą;

– įstatymą Nr. I-13, kuriuo įgalino veikti Lietuvos 1938 metų gegužės 12 dienos Konstituciją;

– įstatymą Nr. I-14 dėl Lietuvos 1938 metų gegužės 12 dienos Konstitucijos galiojimo sustabdymo.

 1. Pripažinti Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės Suverenumą ir nepriklausomybę bei pasirašyti Tarptautinio politinio ir ekonominio bendradarbiavimo sutartis.

Siekiant skaidriai kurti tikrą laisvą ir nepriklausomą valstybę, jos pirmininkas Alfonsas Norvaišas organizuoja nuotolinius susitikimus per zoom programą. Prie pokalbių gali prisijungti kiekvienas doras, sąžiningas ir padorus pilietis bei išsakyti savo nuomonę ir pageidavimus. Prisijungimo būdai ir laikas nurodyti svetainėse www.snlv.lt ir www.snlv.ch

Mūsų vaizdo konferencijas galite stebėti svetainėje www.snlv.ch/galerija

Prašome visų Lietuvos piliečių dalintis šia informacija bei išsakyti savo nuomonę ir aktualius pageidavimus.

Kontaktai: el. paštas: lttauta@gmail.com  Alfonsas Norvaišas

 

 

2023 m. kovo 1 dieną, žmonių sprendimu surinkus 100 procentų balsų „Taip“ ir nė vieno „Prieš“, Pirmininkas Alfonsas Norvaišas buvo išrinktas ir paskelbtas Lietuvos Valstybės Prezidentu.

Prezidentas ir jo komanda be perstojo skelbia tiesą apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, dėl to amerikonai-teroristai ištrynė iš youtube kanalo mūsų įkeltą informaciją, kuria dalinomės su  Lietuvos žmonėmis. Tačiau mes nenusileisime piderastams ir toliau skleisime tiesą visais įmanomais būdais ir pastangomis, kiek tik galėsime.

Buvome paskelbę informaciją apie PSO (Pasaulio sveikatos organizacija), kuri nori atimti iš žmonių teisę oriai ir garbingai gyventi. Negana to, jau dabar esate vadinami „namų ūkiais“, „gyvulių ūkiais“, o atėmus teisę vadintis žmogumi ir pavertus į gyvulį ar daiktą, bus lengva jumis atsikratyti be vargo kai tik prireiks arba tiesiog utilizuoti. Mes, kaip adekvati valstybė, atsiskiriame nuo PSO ir įvardijame ją kaip veikiančią Pyderų Sadistų Organizaciją.

PRANEŠIMAS

Lietuvos valstybės naujienų sekėjams, visiems, žiūrintiems mūsų laidas!

Sklaidos kanaluose ir tiems, kam rūpi mūsų tikslai ir generuojamos idėjos, nuoširdžiai kviečiame prisidėti prie valstybės veiklos jos pradiniame kūrimosi etape ir paremti ją piniginėmis lėšomis, kad galėtume reklamuoti įsikūrusią Suverenią Nepriklausomą Lietuvos valstybę alternatyviojoje žiniasklaidoje bei užsienio informacinėse priemonėse.

Pinigines perlaidas iki šimto eurų traktuosime kaip gautą paramą, o sumas, viršijančias vieną šimtą eurų, sugrąžinsime visiems parėmusiems, kai tik Valstybės banko sąskaitoje atsiras lėšų.

2023.03.28 d. sprendimu patvirtinta, kad už parama bus mokama pagal tokius kriterijus:

 1. Nuo 100 € Iki 10000 € išmokamos metinės 8% palūkanos.
 2. Nuo 10000 € iki 100000 € išmokamos metinės 10% palūkanos.
 3. Nuo 100000 € išmokamos metinės 12 % palūkanos.

NUOŠIRDUS AČIŪ VISIEMS, KURIE PRISIDEDA PRIE MŪSŲ DARBŲ.

 

* * * * * * * *

Suverenios Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Pranešimas

2022 metais gruodžio 26 dieną buvo įkurta Suvereni Nepriklausoma Lietuvos valstybė (SNLV). Nuo tos akimirkos ją subūrę aktyvistai pradėjo dirbti Lietuvos žmonių labui ir kviečia visus norinčius prisijungti. Vos pradėjusi savo veiklą Suvereni Nepriklausoma Lietuvos valstybė sparčiai plečiasi, todėl nelik nuošalyje.

Žmonėms gresia išnykimas, todėl šį straipsnį siūlome būtinai perskaityti ir pasidalinti su kitais per savo kontaktus. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir „parsidavėlių iškrypėlių“ valdžios visame pasaulyje nori panaikinti žmogaus teises ir orumą, paversti juos beverčiu daiktu, sulyginant jų statusą su gyvulio statusu, kad nekiltų kliūčių galimai įteisinti zoofiliją, nes apie tai gavome informacijos iš vieno pilietiško lietuvio. Tą informaciją viešai paskelbė ir Švedija.

Jei iki šiol buvote namų ūkio gyventojas, tai vėliau, sulyginus su gyvūnais, su jumis galės pasielgti taip pat kaip su gyvūnu, kurį esant reikalui ar tapus nenaudingu, bus galima be vargo utilizuoti. Atvira ir skaudi tiesa žeidžia, bet ji tokia yra.

Suverenios Nepriklausomos Lietuvos valstybės Prezidentas, kaip normalios valstybės galva, nori paraginti visus judėjimus, kurie tikrai nori pagelbėti lietuviams, o ne vien tik gauti paramą, ateiti kuo skubiau į mūsų komandą ir kurti Lietuvos Valstybę kartu.

„Žmonėms noriu pasakyti: žinokite, kurie judėjimai neina kartu su Lietuvos Valstybe – jie yra tik melžėjai, viliojantys jūsų pinigus. Nesupykite, kad taip drastiškai tiesiai šviesiai sakau, bet taip yra. Čia dar buvo priekaištų, kad aš esą pasiskelbiau Prezidentu, tai noriu pasakyti, kad ne pasiskelbiau pats, o mane žmonės juo išrinko ir paskelbė. Taigi, kaip bebūtų keista, esu pirmasis istorijoje žmogus, išrinktas 100 procentų balsavusių „Už“, ir nė vieno „Prieš“. Todėl nedrįskite abejoti mano pareigomis. O kad jūsų tame sąraše nebuvo, aš nesu kaltas – kitame balsavime galėsite laisvai dalyvauti ir būti išrinkti.

Beje, šiose pareigose esu laikinai ir man tokios garbės nereikia, nes yra svarbesnis tikslas – sukurti Suverenią Nepriklausomą Lietuvos Valstybę, ir kai tą padarysime su Dievo bei žmonių pagalba, šį postą perleisiu jums, pavyduoliai, – dėl tos garbės galės muštis, kas tik panorės.

O dabar, kaip Valstybės galva, noriu pakviesti visus Lietuvos Valstybės žmones nuo 18 iki 50 metų vyrus ir moteris, merginas ir vaikinus registruotis, kurie galite ir norite palaikyti taiką Lietuvos teritorijoje. Mums dabar labai svarbu sukurti taikos palaikymui karo policiją, mažiausiai reikia 300 tūkstančių pareigūnų. Šiuo tikslu yra priimtas sprendimas visiems mokėti atlyginimą nuo 2000 eurų ne popieriuje, bet „į rankas“.

Todėl kviečiu registruotis visus, galinčius vykdyti šią funkciją – nesvarbu, esi dirbantis, ar laisvas nuo darbų. Kai susirinks pakankamai žmonių, pranešime, nuo kada pradedame darbus. Tie, kurie turite teisę su savimi turėti ginklą, taip pat registruodamiesi informuokite“, – kreipimesi į lietuvius sakė SNLV prezidentas Alfonsas Norvaišas. Registruotis reikia el. paštu lietuvatauta@gmail.com

Planuojama išleisti laikraštį, kad kuo daugiau žmonių išgirstų apie šią iniciatyvą. Primename, kad pervedus 100 ir daugiau eurų SNLV kūrimuisi, visos pervestos sumos vėliau bus sugrąžintos, o dėl palūkanų nuspręsime atidavimo dieną. Prezidentas taip pat ragina žmones prisidėti prie Lietuvos Valstybės kūrimo kitomis kuo įvairesnėmis formomis, nes kūrimosi stadijoje mums labai trūksta įvairių sričių specialistų. Todėl norime paraginti sąžiningus ir dorus piliečius ateiti į mūsų komandą ir nors po valandą kas mėnesį padirbėti Lietuvos valstybės kūrime ir valdyme.

Prie mūsų prisijungti galima per svetainę: www.snlv.lt arba www.snlv.ch, be to, susisiekti galima ir el.paštu lttauta@gmail.com Dar kartą primenu visiems Lietuvos Valstybės žmonėms, kad tik mes visi kartu susitelkę galime įveikti blogį. Tik reikia kuo plačiau pasidalinti informacija su kitais per turimus savo kontaktus, – sakė Prezidentas A.Norvaišas.

Išsamiau apie kuriamą Lietuvos Valstybės Komitetą

Šiandien norime skirti daugiau laiko išaiškinant žmonėms, kokį komitetą NSLV kuria. Laikas parodė, kad tokios organizacinės struktūros, pagal kurias sukurtos partijos, yra visiškai neįgalios. Jos yra piramidinės ir griežtai centralizuotos, todėl jau pačioje struktūroje užkoduotas organizacijos narių neveiklumas. Pavyzdžiui, eiliniai nariai ir net skyriai negali nieko savarankiškai daryti, nes galų gale neturi ir negali turėti savo žinioje lėšų veiklai apmokėti.

Be to, bet kurią jų iniciatyvą gesina organizacijos vadovybė, nes joje, jei ne iš karto, tai per gana trumpą laikotarpį susitelkia tokie asmenys, kurie stengiasi vadais išlikti visą laiką. Tai gana ryškiai pastebima ir tautinėmis-patriotinėmis besiskelbiančiose partijose. Kita vertus, tokios organizacijos vadovybę galima labai nesunkiai paveikti ar net papirkti. Suinteresuotiesiems jos neveiklumu taip pat labai nesunku į vadovybę infiltruoti ir ardomuosius elementus. Kaip tik tokį akivaizdų reiškinį ir turime.

Tokia pati situacija Lietuvos respublikoje yra su visais kitais susivienijimais, kurie pagal statusą yra tiek viešosios įstaigos, tiek įvairios asociacijos. Dauguma jų susikuria neva dirbti žmonių naudai, o iš tikrųjų jų tikslas akivaizdžiai matomas – įsisavinti gaunamus iš įvairių fondų pinigus, patekti į seimą ar kitaip nieko neveikiant ir pataikaujant valdžiai gauti kažkokių pajamų iš įvairiausių niekam nereikalingų projektų. Tokia situacija labai liūdina.

 

Žinome daug visokių judėjimų ir organizacijų, kurie tik apsimeta ir imituoja, kad rūpinasi žmonių gerove ir ateitimi. Manau, tą akivaizdžiai mato daugelis, o jei yra kitaip manančių, tuomet parodykite, ką nuveikėte nesavanaudiškai. NSLV aktyvas išsiaiškins ir jei tai tiesa, padės jums klestėti.

Šiai dienai jau yra sukurta strategija, kaip išvengti tokių neigiamų dalykų.

Siūloma įkurti komitetus visoje Lietuvoje, jos rajonuose, t.y., tam tikrą struktūrą. Tai daroma labai paprastai. Komitetas turi parengti programos projektą, nes siūlant žmonėms burtis turi būti aiškiai išdėstyta, pasakyta, vardan ko buriamasi, ir kokį veiksmą norima atlikti. Todėl komiteto darbas rekomenduojamas toks:

 1. Vadovaudamiesi teisės viršenybe sąžine ir dora kurti planus, kaip pagerinti žmonių gyvenimą mūsų Valstybėje.
 2. Kiekviename rajone žmonių lūkesčiai ir poreikiai yra skirtingi, todėl teisingiausia būtų, kad kiekvienas rajonas numatytų savo poreikį atitinkančius sprendimus ir pasiūlymus.
 3. Visi Rajonų komitetų pirmininkai parengtų bendrą projektą ir pateiktų vyriausybei jį apsvarstyti.
 4. Vyriausybė, suderinusi su prezidentu ir Tauta, priimtų visus tenkinantį sprendimą ir jį palaiminus pradėtų įgyvendinti.
 5. Komitetų pirmininkai būtų lengvai keičiami naujais, jei žmonės pradės skųstis jų vadovavimo ar paslaugų kokybe.
 6. Kiekvieno rajono komitetas įgaliojamas rūpintis savo rajono žmonių gerove ir tokiu būdu vyriausybė matys tikslią Lietuvos valstybės situaciją.
 7. Kiekvienoje partijoje ar organizacijoje yra pavienių dorų ir sąžiningų žmonių, kurie iš esmės jau yra NSLV bendraminčiai, tik jie to nežino. Jie galėtų tapti Savarankiškos Lietuvos valstybės idėjos skleidėjais savo aplinkoje. Yra organizacijų, kurių veikla neprieštarauja Nepriklausomos Lietuvos Valstybės idėjai. Kai kurios jau turi respublikoje sukūrusios bent jau minimalią struktūrą. Komitetas nori ieškoti ryšių su jomis ir kviečia veikti kartu, kad tas struktūras efektyviau panaudoti bendram labui, neeikvojant papildomų organizacinių resursų. Susikooperavus galima būtų įkurti pastoviai veikiančias būstines ar postus su nuolat budinčiu žmogumi ir atitinkama biuro technika, skirta bendram naudojimui. Kartu tie postai išliktų organizacijų-partnerių atstovybėmis rajonų/miestų centruose.

Dirbant po vienu stogu yra daug patogiau bendrauti, tartis, derinti ir koordinuoti visus veiksmus.

Per šiuos postus būtų galima rinkti parašus organizuojant referendumus ar peticijas, platinti laikraščius ar informacinę literatūrą, teikti konsultacijas nevyriausybinėms organizacijoms ir kai kurias paslaugas visuomenininkams bei gyventojams. Tai palengvintų patalpų ir struktūros išlaikymą.

 

 1. Per 33 nepriklausomybės metus atsiskleidė daugybė demokratijos trūkumų, atvedusių prie visuotinio chaoso respublikoje. Daugelis tiesiog nesusigaudo, kas čia vyksta. Pamažu įsigalėjo vartotojiška neoliberalizmo ideologija. Kapitalistinės santvarkos variklis – pelnas bet kuria kaina, po šūkiu „dirbk-pirk-mirk“. Dorovinės ir bendražmogiškos vertybės yra ignoruojamos arba tiesiog niekinamos. Atstatyti žmonių vertybinei orientacijai reikia laiko ir rimtos pilietinio švietimo programos. Šiam tikslui reikia pedagogikos specialistų, kurie skubiai paruoštų savišvietos ir dorovinio švietimo metodiką, jos įgyvendinimo būdus. Pirmasis etapas – laikraščio ir specialiosios literatūros leidyba. Tam darbui reikia kviesti rimtus žurnalistus, redaktorius, patyrusius pedagogus ir žmones pasišventusius ir sugebančius dirbti tokį darbą.

Parengė: SNLV aktyvas.

 

 

 

 

 

 

 

Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės Iniciatyvinės žmonių grupės

PROTOKOLAS Nr. 3,

2023 metų sausio 16 diena

DĖL VALSTYBĖS PAVADINIMO TRUMPINIO

Mes, Suverenios Nepriklausomos Lietuvos valstybės iniciatyvinė žmonių grupė, susidedanti iš 11 (vienuolikos) narių, besivadovaujantys 1991-02-09 referendumu – TAUTOS VALIA, 19938-05-12 d. galiojančia  Lietuvos Konstitucija, Teisės viršenybe, Dangiškąja Konstitucija, v i e n i n g a i  s u t a r i a m e, –  Suverenios Nepriklausomos Lietuvos valstybės pavadinimą įvardinti trumpiniu – Lietuvos valstybė ir jį naudoti visuose oficialiuose dokumentuose.

Todėl  n u t a r i a m e:

Suverenią Nepriklausomą Lietuvos valstybę vadinti „Lietuvos valstybė“ ir apie tai pranešti visam pasauliui.

Pasirašo:

Iniciatyvinės grupės pirmininkas

Alfonsas Norvaišas

 

* * * * * * * *

LIETUVOS VALSTYBĖ FORMUOJA VYRIAUSYBĘ IR IEŠKO TINKAMŲ KANDIDATŲ.

 

Jei manai, kad esi tinkamas atsakingoms pareigoms, atsiųsk savo gyvenimo aprašymą el. paštu: lttauta@gmail.com

 

Mūsų tikslas – sukurti laimingą valstybę, dar geresnę negu Šveicarija.

Naujos struktūros šalį valdys liaudis (tauta) ir ministrai su prezidentu.

 

Mūsų svarbiausi siekiai ir prioritetai:

 

 1. Nustatyti valstybės tarnautojų (mokytojų, policininkų, gaisrininkų ir kitų panašių pareigybių ar asmenų, pagal jų turimas  kvalifikacines kategorijas) atlyginimo dydį nuo 3000 €.
 2. Nustatyti užtarnauto poilsio/senatvės pensijų dydį nuo 1000 €.
 3. Nustatyti ir žymiai paankstinti senatvės pensijinį amžių nuo 55 metų.
 4. Nacionalizuoti energetikos, dujų, vandens tiekimo, elektros tiekimo įmones ir visus veikiančius komercinius bankus.
 5. Nustatyti atitinkamas pinigų sumas ir užtikrinti prieinamą būsto finansavimą visiems dirbantiems ir stabilias pajamas gaunantiems žmonėms.
 6. Įkurti Lietuvos Valstybinį banką, be teisės imti atvirus, papildomus ar paslėptus mokesčius už naudojimąsi jūsų pinigais.
 7. Skatinti kurtis ir plėstis privačius verslus, suteikiant jiems garantuotą Valstybės paramą su tikslingu panaudojimu.
 8. Nustatyti prekių gabenimą be muito mokesčių į ir iš visų šalių, mokant tik pardavimo procentą.
 9. Peržiūrėti ir pakeisti esamą neadekvačią mokesčių sistemą nauja, kuri bus palanki šaliai ir jos gyventojams.
 10. Suformuoti naujas medicinos ir švietimo sistemas, teikti ir užtikrinti svarbiausias būtinas gydymo ir mokymosi paslaugas Lietuvos valstybės  piliečiams nemokamai.

 

Pasirašo:

SNLV Pirmininkas Alfonsas Norvaišas

 

 

 

 

SUVERENI  NEPRIKLAUSOMA  LIETUVOS  VALSTYBĖ

2023 m. kovo 1 d., Lietuva

Šiuo Dekretu Suverenios Nepriklausomos Lietuvos Valstybės (toliau – Lietuvos) žmonėms pranešu:

Nuo 2023 metų kovo mėnesio 1 dienos visoje Lietuvos valstybės teritorijoje uždraudžiu taip vadinamos „Lietuvos Respublikos” vyriausybės veiklą, kaip svetimos užsienio valstybės agento juridinį darinį, vykdantį neteisėtą valstybės valdymo funkciją Lietuvos valstybės teritorijoje, kas neatitinka Konstitucijoje apibrėžtų valstybės valdymo principų.

Pagrindas: juridinis darinys – komercinė įmonė „Lietuvos Respublikos vyriausybė“, kodas – 111105555, įregistruota JAV 1997 metais, kuri vėliau buvo pervadinta į „Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliariją“ yra tarptautiniame įmonių registre „Dun and Bradstreet“ ir traktuojama kaip pelno siekianti organizacija (angliškai – Company, vokiškai – firma), tuo pačiu kodu įregistruota ir Valstybės Įmonės „Registrų Centre“ siekiant sumėtyti pėdsakus, – pagal savo statusą yra juridinis asmuo, o tai visiškai neatitinka Valstybės institucijai Konstitucijoje keliamų reikalavimų ir rodo jos neteisėtą, kaip užsienio valstybės įkurto agento, veiklą Lietuvos valstybės teritorijoje.

 

Pastaba. Lietuvos valstybės piliečių dalyvavimas neteisėtos užsienio valstybės struktūriniame darinyje, jo veikloje, pavyzdžiui, kariniuose veiksmuose prieš kitą šalį arba rinkimuose po šūkiu: „ateikite į Nacionalinę protesto akciją – rinkimus“ yra dar vienas nevykęs mėginimas pratęsti supuvusios sistemos agoniją Lietuvos žmonių sąskaita, ko Suvereni Valstybė niekaip ir niekada jokiomis sąlygomis ir aplinkybėmis negali toleruoti. Tokia piliečių ir šių neteisėtų struktūrų veika, padarius žalą Valstybei ir jos žmonėms, bus atitinkamai įstatymiškai įvertinta.

 

Lietuvos Valstybės Prezidentas

Alfonsas Norvaišas                                                                        A.V.

Facebook komentarai
});}(jQuery));