ner-22

ner-22

2021-03-10. ALVYDAS VEBERIS. ŽMONĖS JŪS, AR NE ŽMONĖS?

 

 

Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių.“

 

 

Daugeliui, Rezonansinės pedofilijos bylos – žudikės  dalyvių,  iki šio ausyse spengia mažos mergaitės-aukos Deimantės žodžiai: ,,ŽMONĖS JŪS, AR NE ŽMONĖS?“

Devyneri metai, kai ši byla niekaip nesibaigia. Visos šios bylos aukos,- tų įvykių liudininkai, mergaitės globėja Neringa Venckienė tebetampomi po teismus.

Tenka konstatuoti, kad vykstant šalyje teisiniui nihilizmui sunku nepritarti Deimantės ištartiems žodžiams. Galima suabejoti ir tuo, ar   tai žmonės, kurie privalo vykdyti teisingumą, ar gyvi, korumpuoti vaikščiojantys juodais apsiaustais lavonai, dirbantys už Judo sidabrinius.

ner-22.jpg

Šiandieniniame Panevėžio apygardos teisme, toliau buvo nagrinėjama Rezonancinė pedofilijos byla-žudikė. Teismo kolegijos sudėtis nepakitusi. Posėdžiui pirmininkauja teisėjas V.Meidus,  jos  sudėtyje teisėja  Jolanta Raščiuvienė bei Valdas Ciesiūnas. Sekretoriauja Rima Pačešiūnienė. Teismo posėdis, kad teisėjai nepervargtų,  truko vos 3 valandas.  Buvo pateikiami prašymai bei daroma N.Venckienės apklausa.  Nieko naujo išgirsti nepavyko. Nagrinėjant bylą, bandoma ieškoti nors kokių priekabių, kad  galima  būtų apkaltinti buvusią apygardos teisėją, parlamentarę Neringą Venckienę.

 

Galima įtarti, kad  už aukos apkaltinimą,  teismui pažadėtas nemažas atlygis. Ateitis parodys.  Šios bylos ankstesni, galimai nusikaltėliai,- prokurorai, teisėjai, policijos pareigūnai, vaikų teisių specialistės… paaukštinti pareigose!  Juk jie įžūliai melavo! Visą tą melą demaskavo N.Venckienės sūnus Karolis, pateikęs visuomenei, taip akylai slėptą, video įrašą. Per klaidą prokuroras D.Jakutis, jį perdavė aukai N.Venckienei. To pasekoje, kasdamas duobę kitam, pats įkrito.

 

Šios dienos posėdyje atskirais fragmentais buvo parodytas šis video įrašas. Jame matosi, kaip  panaudojant įžūlų, barbarišką  smurtą, buvo  išplėšta mergaitė iš saugių globėjos N.Venckienės namų.  Teisėjas V.Meidus, po video peržiūros, nepamiršo pakomentuoti, kad mes (teismas) sudėliosime akcentus taip, ką mes matėm, o ne taip, kaip parodyta, ar jūs matėt!!! Paklausius tokių komentarų nenuostabu, kad teismuose teisieji apkaltinami, o nusikaltėliai lieka nenubausti. Anot visos respublikos teismų, advokatas  G.Černiauskas irgi tik aplinkybių auka. Juk visi teismai pripažino, kad jis mergaitės ,,nenešė“.

cern1

cern1

nuotr. teisėjai akli, nors visas pasaulis matė, kaip įsirėžęs G.Černiauskas tempia klykiančią mergaitę.

 

Per savo gyvenimą,  aš asmeniškai dalyvaudamas ir padėdamas apginti kitų piliečių teises teismuose,  esu patyręs daug  neteisybės dėl policijos pareigūnų, prokurorų ar  teisėjų klastos ir melo. Daugeliu atvejų, esu teisėtai pasipiktinęs jų ,,darbu“.  Turbūt būtų naivu galvoti, kad aš savo straipsniais  padedu pateisinti Neringą Venckienę. Doras žmogus negali suplakti visus į vieną krūvą.  Jei dauguma šios grandies teisingumo vykdytojų korumpuoti, tai dar nereiškia, kad Neringą Venckienę galima priskirti prie jų būrio. Sistemoje dirba ir padorūs, sąžiningi, garbingi  policijos pareigūnai, teisėjai ar prokurorai. Bėda ta, kad jų mažuma.

 

Apie tuos ,,veikėjus“ šioje byloje, kurie slepia pedofilijos nusikaltimus, to pasakyti negalima. Jie yra nusikaltimų bendrai.

Šios dienos posėdyje atskirais fragmentais buvo parodytas video įrašas. Jame matosi, kaip  panaudojant įžūlų, barbarišką  smurtą, buvo  išplėšta mergaitė iš saugių globėjos N.Venckienės namų.

 

 

Prašant apklausti svarbius liudininkus, kaip ieškovę ir auką, nukentėjusią nuosavo biologinės motinos Deimantę, Petrą Jonušą (galimai pačių tarnybų inspiruotą) užbarikadavusį duris Kedžių name ir  kitus, teismas negeba  rasti ir nesivargina dėl kaltinamosios N.Venckienės gynėjo Svirinavičaus Daniaus prašymų. Prašymai ignoruojami. Tačiau lengvai patenkinami prokuroro D.Jakučio ar L.Stankūnaitės advokatės N.Grubliauskienės prašymai, kurie   nieko bendro neturi  su pateiktais kaltinimais. Vieni iš tokių liudininkų,- Stankūnai.

 

Jie bemeluodami patys save demaskavo. Negelbėjo net prokuroro D.Jakučio konsultacija, kurią jis suteikė  prieš teismo posėdį, labame ryte. Gal buvo dar neišsimiegoję?

Kauno apygardos prokuroras Darius Jakutis užduodamas kaltinamajai klausimus ,,nuvažiuoja‘‘  į tokias lankas, kad gėda net klausytis jo paistalų, visiškai nesietinų su pateiktais kaltinimais. Apie juos nenorėčiau išsiplėsti.

Šiame teismo posėdyje L.Stankūnaitės ir jos dukros Deimantės advokatė N.Grubliauskienė nepamiršo pateikti dar vieno prašymo 2316,96 eur sumai turtinei žalai, už advokato G.Černiausko teiktas paslaugas. Galima spėti, kad ta  suma už treniravimąsi su jo sūnumi, kaip teks nešti grobiamą Deimantę!

klanas2

klanas2

Pažymėtina, kad pateikti teismui dokumentai neįskaitomi, nesimato nei sumų, nei kam jie buvo išrašyti. Kita, neturtinei žalai atlyginti 70 000 eur suma, nepakito.

Skaitytojui noriu priminti, kad pradžioje LR prokurorai – ,,proto bokštai‘‘ N.Venckienei sukurpė apie 60 kaltinimų! Vėliau JAV teismui pateikė truputį sumažintą skaičių, tik 39.  Galiausiai liko menkaverčiai keturi, kuriuose vien vaizdo įrašas patvirtina, kad N.Venckienė nepadarė jokio nusikaltimo, gelbėdama mergaitę nuo atėjusių pareigūnų smurtu išplėšti mergaitę.

 

Sekantis teismo posėdis numatytas tik balandžio 23 d. 9 val ryto. Teismas vyks nuotoliniu būdu. Bus pradėtos baigiamosios kalbos.

 

Likę  kaltinimai būtent pagal šį įrašą. Pažiūrėkite.  Jūsų akys jums nemeluos. Spręskite patys,  kas šioje byloje nusikaltėliai, o kas aukos.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ff_pmbC3Oy8

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));