Protokolas surašytas dėl to, kad A.Veberis nesiūlė susitarti ar duoti kyšio?

valdas-Ciesinas

valdas-Ciesinas

Alvydas VEBERIS

 

ŽMOGIŠKASIS FAKTORIUS

 

,,Jūs, teisėjai, ar sprendžiate teisingai? Ar teisingai teisiate žmones? Ne, jūs darote nedorybes širdyje, jūsų rankos smurtą sėja. Nedorėliai klysta nuo pat kūdikystės, nuo pat gimimo jie klaidžioja ir meluoja.Teisusis džiaugsis, matydamas atpildą, nedorėlio krauju plausis sau kojas. Tada žmonės sakys: „Tikrai, atpildą gauna teisusis! Tikrai yra Dievas, teisėjas žemėje!” (Ps 58: 2-12)

Psalmės 57 skyrius

 

valdas Ciesinas

Panevėžio apygardos teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas  tik devintame teismo posėdyje už uždarų durų (rašytine tvarka), kad nebūtų galima gintis ir teisėjo veidas viešumoje nepasirodytų,  priėmė nutartį Lietuvos respublikos vardu, kad mano skundas, dėl paskirtos administracinės baudos 30 eurų, atmestas. 

Gal tokie  teisėjai mano,  kad Labdaros-paramos fondo ,,Biblijos studijos“ steigėjas A.Veberis neturi ką veikti ir, kuris pardavęs bei  Fondui panaudojęs savo asmeninį turtą (dalį namo, kainuojantį dešimtis tūkstančių eurų.  Valstybinėje Panevėžio mokesčių inspekcijoje pateiktose Fondo deklaracijose tai matosi) pristigo 30 eurų?  Būtų gerai, kad į tokius teisėjus, kaip  nutarčių pasirašinėtojai Česlovas Kulikauskas, Kęstutis Venckus, Valdas Ciesiūnas ir visą eilę kitų, galėčiau kreiptis: ,,gerbiamas teisėjau“. Deja… tai tegul daro apsimetėliai. Pagarbą reikia užsitarnauti. 

 

5

nuotr. Panevėžio apygardos teisėjas Valdas Ciesiūnas. Jei už uždarų durų – paslapčia Teismo vardu rašomos vienasmenės nutartys, tai dar nereiškia, kad tautos išlaikytiniai, turintys vykdyti teisingumą,  nebus paviešinti.  

 

Šią sumą specialiai nemokėjau, norėdamas parodyti dar ir dar kartą visuomenei, koks kontingentas vykdo teisingumą. Šiuo klausimu diskutuojant   su buvusiu Europarlamentaru prof. Aloyzu Sakalu, jis man  patarė, kad  Lietuvoje teisybę ieškoti galima tik vienu būdu – viešinant išlaikytinių darbus. Sakė, kad šiame korupcijos liūne įklimpusiems teisingumo vykdytojams, kito kelio tiesiog nėra. Ar A.Sakalas nepadarė  sau ir jo akredituotai   padėjėjai  Onutei Kuprienei meškos paslaugos, kai TV laidos ,,Paskutinė instancija“  išviešino  ,,Pikeliškių“ globos namus? Tuomet ir baigėsi šių namų   egzistavimas.  Baigėsi   teisingumo vykdytojų (prokurorų, teisėjų, advokatų) orgijos ir visam laikui buvo užvertos šių namų durys. Tik tuomet globotiniai viešai išdrįso kalbėti apie jų kankinimo būdus. 

 Grįžtant prie man paskirtos administracinės baudos, reikia pasakyti, kad  Valstybė išlaikytiniams (policijos pareigūnams, teisėjams, jų raštininkams, advokatams…) už šią paskirtą man 30 eurų baudos sumą, išmokėjo dešimtis tūkstančių eurų, kad mane nubaustų, o išlaikytiniai nepritrūktų darbo.  Juk ,,turtinga“ praskolinta Valstybė, kai ,,proto bokštai“ mėto lėšas kairėn ir dešinėn.  Ši aprašoma byla paprasta, kaip trys kapeikos.  Prisireikė  septynių mėnesių ir net  9 teismo posėdžių jai išnagrinėti!!! Tai nebuvo policijos atstovo bylos nagrinėjime, tai jie susirgo, tai atostogos, tai nepristatyti reikiami dokumentai, tai nepasiruošę atsakyti į klausimus…  Kokioje šalyje dar galima sutikti tokių ,,išminčių‘‘!!!  Tai kiek senačių ir laiko sulauks Šiaulių narkobaronų bylos išnagrinėjimas? Ten kaltinimams pateikti net 84 bylų tomai ( Jau Panevėžio apygardos  teisme nagrinėjama ketvirti metai ir galo nematyti! ).  Ar pensininkui teisėjui Pranui Šimkui užteks kantrybės bylą pabaigti? O gal perims bylą jaunesnis teisėjas? Ir vėl viskas nuo pradžios.  Kaip toje pasakoje: ,,gyveno senelis ir senelė, jie turėjo trobelę. Viens š…, kits bez… kol trobelė subyrėjo”. Ir vėl viskas iš pradžios. Ar tokiais tempais galima teisėjams algas mokėti ir  leisti, kad vis jas pasididintų, nes kitaip neišgyvena? Geriausiu atveju, vykdant tokį teisingumą,  išlaikytinius  vyti žąsų ar avių ganyt ir tai,- neliks nei avių, nei žąsų.  Pasakys, kad vilkai ar lapės suėdė.

 

 

nuotr. Panevėžio apylinkės teisėjas Česlovas Kulikauskas pasitiki komisarais, kurie ne tik girti traiško žmones, bet vykdo pačius sunkiausius nusikaltimus

Aš prašiau Panevėžio apylinkės teisėjo Č.Kulikausko, kad už tokį ,,mentų”  ,,nepriekaištingą” darbą suskaičiuotų išlaidas ir jas  išlaikytų iš tų pareigūnų, kurie žiaumodami kramtoškes baudžia jiems neįtikančius, kad užsidėti jų darbo įvertinimui pliusiuką ir parodyti visuomenei, kad jie labai reikalingi. O gal protokolas surašytas dėl to, kad A.Veberis nesiūlė susitarti ar duoti kyšio? Tokia forma – vieša paslaptis. 

 Tokios nutartys pasitarnauja jų kolegoms – policijos pareigūnams ar ne dėl to, kad  patys  teisėjai bijo, kad nepapultų su kvapeliu ar kitu nusižengimu į jų rankas? Tuomet jiems patiems  bus prikirpta uodega.  Kad apsisaugoti nuo nemalonumų, tiek Č.Kulikauskas teismo posėdžio metu pareiškė, tiek pasislėpęs kabinete V.Ciesiūnas parašė,  kad jie pasitiki pareigūnais. Kad pagrįsti tokį jų pasitikėjimą pasiūliau Č.Kulikauskui apsilankyti Panevėžio apygardos teisme. Jis visiškai greta. Ten trečius metus savo ,,pasitikėjimą” įrodinėja Šiaulių AVPK ONTT komisarai, visos respublikos mastu kontroliavę narkotikų verslą, reketavę žmones, klastoję dokumentus… ir  priveda narkotikų naudotojus prie mirties. Komisarų bylą nagrinėjantis  teisėjas Pranas Šimkus užklausė kaltinamojo Pociaus, kodėl jie privalėdami vykdyti teisingumą, patys daro nusikaltimus?  Šis pasimuistęs atsakė, kad kiti daro didesnius nusikaltimus, kai suveikia žmogiškasis faktorius. Susidaro toks įspūdis, kad  tik gimę žmonės  pasmerkti daryti nusikaltimus, nes gimsta su ,,žmogiškuoju faktoriu”.  

  Be abejonės ,,teisingiems” teisėjams tiesos sakymas ne rodiklis. Todėl be jokių įkalčių pasitikėdamas ,,mentais” tiek vienas, tiek kitas teisėjas mano skundą atmetė ir nutartį parašė už uždarų durų, kurios skųsti nebegalima. 

Noriu skaitytojui priminti, kad ,,mentė” R.Milaknė, vairuojant kelių patruliui A.Zopeliui, neatitinkantį automobilį vykdyti nusižengimų prevenciją,  surašė man administracinio nusižengimo protokolą. Neva padariau nusižengimą, nes  jie pastebėjo mano rankoje telefoną. Įtarė, kad juo kalbėjau.

mentai12

nuotr. Kelių patrulė R.Milaknė ir vairuotojas A.Zopelis nepakelia užpakalių nuo sėdynių. Teko surašytą protokolą iš jų automobilio pačiam pasiimti. 

  Mano automobilyje pokalbiams įrengta laisvų rankų įranga, kad ne tik netrukdomai galima būtų kalbėti, bet ir mažiau kenktų sveikatai telefono aparato laikymas prie ausies.  Jiems tokie parodymai nė motais. Nepadėjo nei tel. išklotinė. Teismui ,,mentai”  nepateikė jokių mano administracinio nusižengimo įrodymų. Man pačiam sustojus stovėjimo aikštelėje, po kurio laiko iš paskos privažiavo ir paprašė dokumentų  kelių patrulė R. Milaknė, pareikšdama, kad kalbėjau telefonu. Nežiūrint to, kad aš parodžiau  laisvų rankų įrangą, ji neprisistatė ir kažką gromuliavo burnoje (teisme sakė, kad kramtoškę. Gal nuslopinti alkoholio kvapui?  Juk ne retai policininkai traiško girti gatvėse praeivius!)Taip pat  nepasidomėjo nei tel. indentifikacijos numeriais, jo marke, neturėjo jokių įrodymui padarytų nuotraukų ar video medžiagos (dirbo visiškai su darbui neparuoštu automobiliu, kur policijos žurnale turėjo būti įrašai apie tokio automobilio eksploatavimą, tačiau jokių įrašų nebuvo),  pokalbio negirdėjo …  tik neva per didelį atstumą kitoje gatvėje mane įžvelgė kalbantį. 

Panevėžio apylinkės teismo teisėjo Č.Kulikausko nutartį perrašė apygardos teisėjas V.Ciesiūnas. Jis atkartoja: ,,netikėti policijos pareigūnų tarnybiniuose pranešimuose nurodytais duomenimis bei apylinkės teisme duotais jų parodymais, aukštesnysis teismas (vienas teisėjas V.Cisiūnas  pasislėpęs už uždarų durų, be liudininkų.  Jiems jau teismas!!! Net Stalino laikais sprendimus priminėdavo ,,troikos”)  neturi pagrindo.

Šiam teisėjui, esant tuose pačiuose rūmuose, kur nagrinėjama Šiaulių eks. komisarų-narkobaronų byla, greta  teismo salės durys. Galėtų pasidomėti savo ,,kolegų’’ vykdančių teisingumą ,,nepriekaištingu” darbu ir kuo jis pasitiki. Kolegos yra kolegos.  Geriau po juodos sutanos apsiaustais, pasikabinus ant kaklo  metalo grandines, susireikšminusiems  nematyti TIESOS ir palaikyti savo kolegas.  Argi varnai gali varnams kapoti akis?  Teisingai yra Kryževičius pastebėjęs, kad ,,pūlinių” stuburą niekas negali sulaužyti. Jis gerai suaugęs. Tačiau net pasauliniai pavyzdžiai, o ne tik korumpuotos Lietuvos atspindžiai, rodo visai ką kitą.  

Patys korumpuočiausi Saudo Arabijos turčiai (200 milijardierių, princai, politikai)

šiandien sėdi ne pelėsiais apaugusiuose, apleistuose kalėjimuose,  bet    kalėjimu jiems tapo prabanga spindintis sostinės Rijade stovintis penkių žvaigždučių viešbutis „Ritz-Carlton“, kuris primena didingus rūmus, kurie  tapo paslapčių, gandų ir politinių belaisvių centru Saudo Arabijoje.

 

Svarbiausia, kad 95 procentai jų, nori grąžinti visus prisigrobtus  turtus, kad tik galėtų mėgautis laisve. Tik 5 procentai dar bandys įrodinėti savo ,,nekaltumą’’. 

Ar neatsitiks tas pats mūsiškiui ,,elitui” už visas žmonių padarytas skriaudas? Teisingumo veikėjai išsisuka nuo savo ,,kolegų” vykdomo ,,teisingumo”, bet nuo Dievo bausmės neteko girdėti, kad kas išsisuktų. Vieni jų miršta prašmatniuose kalėjimuose, kiti kartuvėse, Lenkijos ,,elito” kūnai ištaškyti ore, kai kurie  praranda amą  ir nustoja  kalbėti (mūsų buvusi premjerė), kiti prieš laiką ilsisi  nuo ligų jau po žeme (viena jų, aktyvioji Ūso ir Stankūnaitės užtarėja, buvusi prokurorė Loreta Kraujutaitienė ir begalė kitų). Turbūt Panevėžio, Šiaulių teisėjai dar  nepamiršo savo kolegų iš tolimų kurortų sugrįžusių metaliniuose  karstuose? Jiems kažkodėl nepadėjo nei korumpuotai gauti pinigai, nei jų ,,teisingai” sprendžiamos bylos. Tokiomis nutartimis ,,pūliniai” baigia uždusinti ne tik savo kolegas teisingai sprendžiančius bylas, kurių vienetai  (viena jų, teisėja N.Venckienė), bet ir   visą Lietuvą. 

Administarcinio nusižengimo baudą sumokėsiu, ne dėl to, kad gaila keletos eurų, bet todėl, kad ,,teisingumas” jų protu jau pasiektas. V.Ciesiūno neskundžiama nutartis paskelbta.  Vargšams ,,teisingumo vykdytojams” išleidus iš Valstybės dešimtis  tūkstančius eurų, gal šie vargani mano 30 eurų padės Lietuvai pakilti iš dugno? Gal  ,,mentams” nebereikės basiems trypčioti prie Seimo rūmų maldaujant algų pakėlimo ir skųstis, kad neišgyvena milijoninės vertės namuose, važinėdami prašmatniais limuzinais, o atostogas leidžia prašmatniuose Tailando ir kitų šalių kurortuose,  iš kurių grįžta metaliniuose karstuose?  Gaila, kad jų nepritekliaus iš jų veidų  nesimato. Aptukusiais pilvais ir taukais apvarvėjusiais veidais vos kojas pavelka. Ar ne todėl vieną narkomaną, (kurį prie narkotikų vartojimo, patys priveda)  gaudo  net 3000 tūkstančiai išlaikytinių?

P.S. Reiškiu pagarbą ir gilią užuojautą sąžiningiems prokurorams, teisėjams, policijos darbuotojams, kuriems tenka dirbti tokių ,,kolegų” tarpe. Tik jūsų dėka žmonės turi viltį ieškoti Tiesos.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));