Živilė Pinskuvienė : „Nepaprastoji padėtis reikalinga nuimti merus, užtildyti protestuojančius, įbauginti žmones

pinskuviene

pinskuviene

Nuimti merus
? Užtildyti protestuojančius
? Įbauginti žmones
Nepaprastoji padėtis ❗️❗️❗️
Sprendimas, apie kurį užsiminė ir pati VRM ministrė Agnė Bilotaitė, ir Viktoras Uspaskichas, ir kiti politikai.
Po vakarykščio gyventojų priėmimo pasidarė neramu! Žmonėms trūksta informacijos.
Bet kokiu klausimu atėjęs į Savivaldybę, žmogus vis sugrįžta prie to paties – kas bus, juk mes irgi arti pasienio?
Manau, kad tokių klausimų sulaukia ir Trakų, Vilniaus r. bei kitų savivaldybių, kaimyninių pasienio savivaldybių merai.
Siena, kuri dar nepastatyta, jau spėjo pabrangti dešimtis kartų. Nelegalūs migrantai, kurių tikėtasi kelių šimtų, o dabar jau kalbama apie dešimtis tūkstančių…
Tad ką gi vis dėlto reiškia NEPAPRASTOJI PADĖTIS ❓❓❓
✅ Tai – įstatymo punktų santrauka. ?
• Taigi, nepaprastoji padėtis yra ypatingas teisinis režimas valstybėje ar jos dalyje, leidžiantis taikyti laikinus naudojimosi fizinių asmenų teisėmis ir laisvėmis apribojimus ir laikinus juridinių asmenų veiklos apribojimus.
• Nepaprastosios padėties metu savivaldybės teritorijoje (savivaldybių teritorijose), kurioje (kuriose) nepaprastoji padėtis įvesta, gali būti įvestas tiesioginis valdymas, o kai būtina, sudarytos viešosios tvarkos apsaugos komendantūros.
• Nepaprastosios padėties metu galima asmenų pašto siuntų ir jų dokumentų apžiūra, pašto siuntų kontrolė ir paėmimas, susirašinėjimo ir kitokio susižinojimo slapta kontrolė gali būti atliekama ir techninės priemonės specialia tvarka panaudojamos be teismo sprendimo, jei nėra galimybės gauti teismo sprendimo įstatymų nustatyta tvarka.
• Siekiant pašalinti ekstremalios situacijos ar krizės padarinius ar užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką, komendantūros pareigūnai turi teisę bet kuriuo paros laiku įeiti į asmens būstą be jo sutikimo.
• Institucijos, atsakingos už ekstremalių situacijų ar krizės valdymą, vadovas, komendantai turi teisę panaudoti būstą komendantūros pareigūnams, asmenims, pasitraukusiems iš savo gyvenamųjų vietų, apgyvendinti užtikrinant šių būstų gyventojams galimybę toliau gyventi šiuose būstuose arba perkelti gyventojus į kitus gyventi tinkamus būstus.
• Ieškoti, gauti, skleisti informaciją apie ekstremalią situaciją ar krizę arba valstybės institucijų ir pareigūnų, komendantūrų veiksmus gali būti leidžiama tik atitinkamų valstybės institucijų vadovų sutikimu ar leidimu.
• Nepaprastosios padėties metu, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, gali būti apribota asmens teisė gauti valstybės institucijų turimą apie jį informaciją.
• Įvedus nepaprastąją padėtį visoje valstybės teritorijoje ar jos dalyje asmenys neturi teisės be specialaus leidimo pakeisti savo nuolatinės gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai pasitraukiama iš nepaprastosios padėties teritorijos arba šie asmenys evakuojami.
• Gali būti sustabdomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos, leidžiančios atvykti į Lietuvos Respubliką be vizų.
• Politinių partijų ir politinių organizacijų, visuomeninių organizacijų ar asociacijų, veikusių iki nepaprastosios padėties įvedimo, veikla gali būti ribojama arba sustabdoma.
• Nepaprastosios padėties metu asmenims gali būti draudžiama vienytis į politines partijas ir politines organizacijas, visuomenines organizacijas ar asociacijas.
• Susirinkimai viešose vietose, išskyrus organizuojamus valstybės institucijų ar pareigūnų ir komendantūrų, gali būti draudžiami siekiant apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių gyvybę ir sveikatą.
• Vyriausiasis komendantas ar komendantai pagal savo kompetenciją nepaprastosios padėties metu darbingiems asmenims gali nustatyti privalomuosius gelbėjimo darbus, siekiant evakuoti gyventojus, gelbėti juos bei turtą, ir šių darbų organizavimo tvarką. Jeigu komendantūros nėra steigiamos, privalomuosius darbus nepaprastosios padėties metu gali nustatyti savivaldybių administracijų direktoriai.
• Transporto priemonių (išskyrus specialios paskirties transporto priemones, šalinančias neigiamus padarinius teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis, ir turinčias specialius leidimus) judėjimo apribojimas;
• Komendanto valandos įvedimas;
• Draudimas be specialaus leidimo atvykti į teritoriją, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis, arba pakeisti nuolatinę gyvenamąją vietą;
• Užsieniečių buvimo ir tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją apribojimas, jų priežiūros bei vizų režimo sugriežtinimas;
• Ne ūkinės veiklos ir privačių suėjimų, į kuriuos susirenka daugiau nei 50 žmonių, ribojimas;
• Transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas;
• Mutatis mutandis vadovaujantis Karo padėties įstatyme nustatyta tvarka ir reikalavimais, laikinasis TURTO PAĖMIMAS IR (AR) TURTO REKVIZICIJA savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, siekiant užkirsti kelią itin pavojingiems ir sunkiems padariniams arba jiems likviduoti, žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui gelbėti. Ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys ir jų dalys, kurie priklauso teisę juos laikyti turintiems asmenims, gali būti laikinai paimami tik tada, kai turima informacijos, kad jie gali būti panaudoti nusikalstamoms veikoms.
O jei kažkam yra noro ir kantrybės – ir visas dokumentas:
Trumpai tariant, politikai SVARSTO.
Tiesa, kadangi sprendimą įvesti nepaprastąją padėtį visoje valstybės teritorijoje ar jos dalyje priima Seimas, o jo pirmininkė dabar mėgaujasi Danijos saulės spinduliais, labai tikėkimės, kad vis dėlto apsvarstys logiškai.
Nes aukščiau paminėti punktai Lietuvoje ramybės ir taikos tikrai neužtikrins.
Facebook komentarai
});}(jQuery));