zigmas

zigmas

Zigmo Vaišvilos triukai

“Neatspėjote, ponai komentatoriai, ir visiškai į tyrlaukius nuklydote didelė dalis Jūsų po šio elementaraus mano straipsnio, atsiskleidėte. Ačiū Jums, kad taip padarėte. Dar būtų nuoširdžiau ir įtikinamiau, jei visi rašytumėte savo vardus ir pavardes. Bent kaip dr. Jonas Ramanauskas daro. Tiesa, jis, neskaitęs mano gerokai senesnių straipsnių nei jo straipsniai, kaltina mane Konstitucijos nežinojimu. Daktare, neužsiciklinkite vienu vieninteliu klausimu, o aš neturiu laiko atsakinėti į kiekvieną Jūsų klausimą, o ir sekti kiekvieną vis labai panašų į ankstesnius Jūsų straipsnius…” [1].

Problema tame, kad ponas dr. Zigmas Vaišvila neteisingai aiškina LR Konstituciją, kitaip tariant sąmoningai nuklysta į dausas. Dar kitaip, jis aiškina Konstituciją taip, kaip Lietuvos priešams yra naudinga. O aiškina, kad dr. Jonas Ramanauskas jį kaltina Konstitucijos nežinojimu ir rekomenduoja neužsiciklinti vienu vieninteliu klausimu.

Tai čia yra toks pavyzdys:

“Beje, tie, kurie sako, kad LR Seimo rinkimų įstatymas, nustatantis rinkimus 71 vienmandatinėje rinkimų apygardoje ir 70 Seimo narių išrinkimą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pažeidžia LR Konstitucijos 55 straipsnį, nustatantį, kad Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu, turėtų atkreipti dėmesį, kad 1992-10-25 d. LR Seimo rinkimai nepažeidė mūsų Konstitucijos, nes pati Konstitucija buvo priimta tik 1992-10-25 d. Tai, kad vėliau vykusiuose Seimo rinkimuose vienmandačių ir daugiamandatės rinkimų apygardų buvimas pažeidžia LR Konstitucijos 55 straipsnio reikalavimą rinkti Seimo narius lygia rinkimų teise, tai yra visų nuo 1992 m. išrinktų LR Seimų nenoras organizuoti LR Seimo rinkimus pagal Konstitucijoje numatytą lygią rinkimų teisę. Lygi rinkimų teisė visiems kandidatams užtikrinama tik esant visoms rinkiminėms apygardoms vienmandatėmis arba vienai daugiamandatei. Esant mišriai rinkimų sistemai lygios rinkimų teisės užtikrinti neįmanoma.” [2].

Tai štai kaip čia gaunasi? Daugiamandačiai sąrašai yra nei lygus, nei tiesioginai ir prašau poną dr. Zigmą Vaišvilą neklaidinti visuomenės. Netiesioginai todėl, kad yra tarpe tarp renkamojo ir rinkėjo yra sąrašas. O nelygus todėl, kad renkamieji yra nevienodose pozicijose. Kitaip tariant kiekvienam sąraše norisi būti pirmu. Dar kitaip tariant renkamieji turi nelygias galimybes būti išrinktiems. Tai taip ir gaunasi, kad Jūs neteisingai aiškinate Konstituciją, kuria galimai žinote. Jeigu nesuprantate, kaip čia yra, tai nors neklaidinkite visuomenės. Be to aiškindami partinius sąrašus praleidote konstitucinį žodį “tiesiogine” teise ir naudojate tik “lygia” teise.

Nereikia specialiai žodžio “nežinoti” maišyti su žodžiais “neteisingai aiškinti”.

O kad šis klausimas yra svarbus Lietuvai, tai parodo jau aštuoni antikonstitucinai neteisėti Seimo rinkimai. Be to savivaldybių rinkimai taip pat privalo būti vienmandačiai, o ne taip kaip yra dabar – daugiamandačiai.

Visi rinkimai privalo Lietuvoje  būti vienodi – taip kaip prezidento rinkimai.

 

 

Literatūra:

  1.  2018-03-15  Z.Vaišvila pratrūko : „Neringa Venckienė yra V.Landsbergio projektas“

Z.Vaišvila pratrūko : „Neringa Venckienė yra V.Landsbergio projektas“

  1. 2019-10-26 Zigmas Vaišvila. Staiga Seimo valdyba prarado atmintį https://www.ekspertai.eu/staiga-seimo-valdyba-prarado-atminti99934/?comm=1

 

  1. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2021-03-02

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));