Zigmo Vaišvilos antikonstituciniai svaičiojimai

 

 

Zigmo Vaišvilos antikonstituciniai svaičiojimai

 

Dėmesį atkreipė toks signataro Zigmo Vaišvilos pasisakymas [1]:

 

Beje, tie, kurie sako, kad LR Seimo rinkimų įstatymas, nustatantis rinkimus 71 vienmandatinėje rinkimų apygardoje ir 70 Seimo narių išrinkimą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pažeidžia LR Konstitucijos 55 straipsnį, nustatantį, kad Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu, turėtų atkreipti dėmesį, kad 1992-10-25 d. LR Seimo rinkimai nepažeidė mūsų Konstitucijos, nes pati Konstitucija buvo priimta tik 1992-10-25 d. 

Tai, kad vėliau vykusiuose Seimo rinkimuose vienmandačių ir daugiamandatės rinkimų apygardų buvimas pažeidžia LR Konstitucijos 55 straipsnio reikalavimą rinkti Seimo narius lygia rinkimų teise, tai yra visų nuo 1992 m. išrinktų LR Seimų nenoras organizuoti LR Seimo rinkimus pagal Konstitucijoje numatytą lygią rinkimų teisę. Lygi rinkimų teisė visiems kandidatams užtikrinama tik esant visoms rinkiminėms apygardoms vienmandatėmis arba vienai daugiamandatei. Esant mišriai rinkimų sistemai lygios rinkimų teisės užtikrinti neįmanoma.”

 

Visiškai aišku, kad Z.Vaišvila nesugebėdamas nurodyti šio straipsnio autoriaus pavardės apie mane rašo, kad esu “tie….. turėtų atkreipti dėmesį…” , nes būtent esu tas vienintelis, kaip tenka žinoti, kuris teigia, kad visų 7-nių Seimų sudėtys yra antikonstitucinės, Lietuvos valdžia yra nelegitimi, nors 1990-03-11 Nepriklausomybės Aktą paskelbė legitimi LTSR-LT Aukščiausioji Taryba. Kaip keistai atrodo, kad sovietinės okupacijos sąlygomis pavyko išrinkti legitimią AT, kuri paskelbė nuostabų 1990-03-11 Nepriklausomybės Aktą.

 

Zigmas Vaišvila teigia, kad “1992-10-25 d. LR Seimo rinkimai nepažeidė mūsų Konstitucijos, nes pati Konstitucija buvo priimta tik 1992-10-25 d.

Toks Z.Vaišvilos propagandinis teiginys parodo, kad to pirmojo 1992-10-25 Seimo sudėtis buvo legitimi. Esmė tame, kad po Nepriklausomybės Akto paskelbimo LR aukščiausias, pagrindinis įstatymas, kitaip tariant Konstitucija, vadinosi Laikinuoju Pagrindiniu įstatymu. Ne pavadinime esmė, o dokumento turinyje.  Šis klausimas dėl pirmojo 1992-10-25 Seimo sudėties nelegitimumo jau yra seniai 2016-08-22 išanalizuotas straipsnyje “Šnipšto demokratija – neteisėtai išrinktas 1992.10.25 Seimas” [2] ir padaryta tokia išvada: “Taigi jau 1992 metų spalio 25 dieną buvo suformuota, išrinkta pirma nelegitymi, neteisėta Lietuvos valdžia.”. 

 

Tam, kad sudaryti legitimumo įspūdį LR signatarai manipuliavo Laikinuoju pagrindiniu įstatymu ir prieš pat priimant antikonstitucinį 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatymą 1992-07-07 pakeitė Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 67 straipsnį taip: buvo „rinkėjas turi vieną balsą“, o tapo: „rinkėjo balsas yra lygiavertis kiekvieno kito turinčio teisę rinkti piliečio balsui.”. Tai ir čia turime vienaskaitą „piliečio balsui“.

 

Nepatiko čekistams turėti galimybę gauti VIENĄ BALSĄ, užsimanė daugiau…iki TRIJŲ. Taip atrodo signatarų manipuliacijos paaiškintos 2019-07-08 straipsnyje  “Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena”  [3].

 

Ar signatarai ir išliks tokie istorijoje? Nesigirdi balsų?

 

Ne kitaip atrodo ir kitas B3 grupės dalyvis, signataras Rolandas Paulauskas [4].

 

Dar didesnę žalą daro ir čekistinę propagandą atitinka signataro dr. Zigmo Vaišvilos toks paaiškinimas:

 

Tai, kad vėliau vykusiuose Seimo rinkimuose vienmandačių ir daugiamandatės rinkimų apygardų buvimas pažeidžia LR Konstitucijos 55 straipsnio reikalavimą rinkti Seimo narius lygia rinkimų teise, tai yra visų nuo 1992 m. išrinktų LR Seimų nenoras organizuoti LR Seimo rinkimus pagal Konstitucijoje numatytą lygią rinkimų teisę. Lygi rinkimų teisė visiems kandidatams užtikrinama tik esant visoms rinkiminėms apygardoms vienmandatėmis arba vienai daugiamandatei. Esant mišriai rinkimų sistemai lygios rinkimų teisės užtikrinti neįmanoma”.

 

Seimų sudėties antikonstitucingumą aiškina “Seimų nenoru” veikti pagal Konstituciją, kuriai prisiekia. Tačiau analizuodamas klausimą Z.Vaišvila apdairiai praleidžia konstitucinę nuostatą dėl Seimo narių tiesioginės rinkimų teisės.  O daugiamandatė apygarda, arba kitaip partijų sąrašiniai rinkimai yra ne tik konstitucinės lygios rinkimų teisės pažeidimas, tačiau kartu yra ir konstitucinės tiesioginės rinkimų teisės pažeidimas.

 

Todėl pono signataro dr. Zigmo Vaišvilos teigimas, kad daugiamandatė apygarda užtikrina lygią rinkimų teisę yra tik jo propagandinis antikonstitucinis svaičiojimas, nes daugiamandatiniai rinkimai yra konstitucinės lygios ir tiesioginės rinkimų teisių grubus pažeidimas. Kažkaip tai Z.Vaišvilos propaganda labai susišaukia su LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo propaganda. Gal toje pačioje organizacijoje tobulinosi?

 

Pirmiausiai daugiamandačiuose rinkimuose yra balsuojama netiesiogiai už Seimo narius, o tik per jų sąrašus. Antra, sąrašuose esantys kandidatai į Seimą nėra lygiavertėse, lygiose pozicijose. Kiekvienas nori būti sąraše pirmas. Net ir Gabrielius Landsbergis tai jau seniai suprato, todėl grįždamas iš Europarlamento užsisakė nereitinguojamą pirmą vietą savo partijos sąraše. O signatarui Z.Vaišvilai tai atrodo, kad visiškai lygu tarp pirmos ir paskutinės vietos sąraše? Propagandinis bankrotas, čekistinė propaganda. Ir kas jį taip skatina veikti? Gal tik šiuo klausimu Z.Vaišvila toks nesusipratėlis antikonstitucinis svaičiotojas?

 

Oooooo, tikrai ne.

 

Kalbėdamas apie LR Konstitucijos 92 straipsnį Zigmas Vaišvila [1] teigia:

 

Jei Ministras Pirmininkas S. Skvernelis norėjo vykdyti jo vadovaujamos pirmosios Vyriausybės programą, jis turėjo teisę negrąžinti jos įgaliojimų Prezidentui G. Nausėdai.”.

 

Skaitome LR Konstitucijos 92-o straipsnio 4-tą dalį: “Vyriausybė grąžina savo įgaliojimus Respublikos Prezidentui po Seimo rinkimų arba išrinkus Respublikos Prezidentą.” 

 

Labai aiškiai matome, kad pagal LR Konstitucijos 92-o straipsnio 4-tą dalį S.Skvernelis privalėjo grąžinti savo įgaliojimus išrinktam Respublikos Prezidentui. Tai nelabai jau koks konsultantas ponas signataras Zigmas Vaišvila. Prieš ką nors teigiant  apie Konstituciją, ją reikia atsiversti ir paskaityti, o ne iš “kavos tirščių” burti. LR Konstitucinis Teismas neturi galių pakeisti Konstituciją, kuri galioja tiesiogiai (6, 7 straipsniai) kaip aukščiausias įstatymas.

 

O gal vėl suklydo? Turėjome su Zigmu Vaišvila viešą diskusiją tuo klausimu ir anksčiau komentaruose po 2018-10-07 Zigmo Vaišvilos straipsniu „Kodėl mus lengva suskaldyti ir supriešinti” [5]. Pacituosiu tuos komentarus pagal komentarų numerius po straipsniu:

 

 1. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com (2018-10-07  19:30:37) (98.193.120.238) Parašė:

 

Z.Vaišvila teisingai sako: „Iškart ir atsakau. Todėl kad bijome tiesos.„.

Taip tikrai, Zigmas Vaišvila BIJO TIESOS. Tai nepaneigiamas faktas. Z.Vaišvila BIJO net ištarti žodelio, kad visi 7 Seimai yra ANTIKONSTITUCINIAI, nes iš esmės yra paneigtas LR Konstitucijos 55 str. įtvirtintas LYGIOS ir tiesioginės rinkimų teisės principas, kuris yra NEVYKDOMAS.

Ir tokį antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą priėmė SIGNATARAI, o pasirašė 1992-07-09 Vytautas Landsbergis.

Tačiau Seimo antikonstitucingumo, nelegitimumo klausimu visos partijos, visi seimūnai ir signatarai yra nepalaužiamos VIENYBĖS, o tai reiškia nepalaužiamai kaunasi prieš Lietuvos valstybę, teisę, demokratiją. Tai kaip galima būti su tokiais vieningu? Taigi Z.Vaišvila MELUOJA klausdamas: „Kodėl mus lengva suskaldyti ir supriešinti?” Jūsų antikonstitucinės, antivalstybinės, antidemokratinės vienybės tiesiog neįmanoma SUSKALDYTI. Klausiu, kas Jūs tokie esate? Atsakymas: Valstybės NIEKŠAI, naikintojai. Ar labai aiškiai pasakiau? Ir t.t. ir t.t.

 

 1. Zigmas Vaišvila (2018-10-07 20:06:58) (78.61.243.166) Parašė:

Ramanauskai, Ramanauskai, nežinau, tamsa Jonas, ar Algis. Bet veikimo kryptis užsiciklinusi. Apie Konstitucijos 55 str. dviprasmybę 2008- 2009 m. ne tik kalbėjau, bet ir masiškai savo susitikimuose mokyklose su moksleiviais juos egzaminavau šiuo pavyzdžiu.

Tačiau kalbėti, tamsta Ramanauskai, yra viena, o siūlyti išeitį yra kita. 1990 m. kovo 11 d. paskelbus Nepriklausomybės Aktą, taip pat neįmanoma buvo nubraukti visų įstatymų ir teisės aktų paprastu pasisakymu, kad per visą tarybų valdžios laikotarpį viskas buvo neteisėta. Tokiu atveju ir tamstos gimimas tikriausiai būtų neteisėtas, ar ne?

Priminsiu, kad po Kovo 11-osios Akto paskelbimo, Aukščiausioji Taryba atitinkamu aktu paskelbė, kad visi kiti teisės aktai (priimti TARYBŲ VALDŽIOS!) galioja tiek, kiek neprieštarauja Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui.

Tamsta Ramanauskai, žmonėms reikia gyventi ir net gimdyti, gyvenimas negali sustoti po kad ir mažo ar didžio teisės akto priėmimo. Tą gyvenimą kažkokie teisės aktai turi reguliuoti. Todėl nuoširdžiai sakau, kad nesuprantu jūsų aklo įniršio.

Siūlykite, ką daryti. Ir visų pirma, ne man, o Seimui. Pagarbiai, Zigmas Vaišvila

 

 1. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com (2018-10-07 22:34:53) (98.193.120.238) Parašė:

to „9. Zigmas Vaišvila (2018-10-07 20:06:58) (78.61.243.166) Parašė: Ramanauskai, Ramanauskai, nežinau, tamsa Jonas, ar Algis. Bet veikimo kryptis užsiciklinusi….”

Tamsta Zigmai Vaišvila, tai sakai, kad nežinai ar Jonas esu ar Algis? O ar matai kas yra parašyta? Gal skaityti nemoki? Ar kaip yra?

Ką reiškia veikimo kryptis užsiciklinusi? Ar tai reiškia, kad neužsiciklinus kaip Tamsta, galima ir toliau NIEKINTI Konstituciją, kuriai prisiekiama? Kaip galvoji? Man atrodo, kad tas kaltinimas dėl užsiciklinimo sklinda kaip iš kokio kgbisto. Reiškia, kad NEUŽSICIKLINK, tegu ir toliau būna Lietuvoje ANTIKONSTITUCINĖ, antidemokratinė ir NELEGITIMI valdžia. Gal nesupranti, kad valdžios nelegitimumas yra tas pagrindas, kas griauna Lietuvos valstybę? Tai okupanto valdžia buvo nelegitimi, tai ir dabar yra nelegitimi, kiek kitokiu būdu, tačiau antikonstituciškai.

Tamstai buvo nusiųsti dokumentai dar gerokai prieš 2016-10-09 rinkimus. Jokios reakcijos kaip iš Tavęs, taip iš Seimo, taip iš Vyriausybės, taip ir iš Tamstos kritikuojamos Prezidentės. NULIS. Tai kas Jūs tokie esate, kad naglai kaunatės prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus? Kas Jūs tokie esate….grušnikai, kgbistai, ar šiaip niekšeliai?

Kas Jūs tokie esate? A, teisingai… SIGNATARAI, valgote Valstybės pinigėlius… o apie Valstybės esmę….kažkaip per daug gėdingai pasireiškiate. Tamta Z.Vaišvila, sakai, kad net: „Apie Konstitucijos 55 str. dviprasmybę 2008- 2009 m. ne tik kalbėjau, bet ir masiškai savo susitikimuose mokyklose su moksleiviais juos egzaminavau šiuo pavyzdžiu.”.

Nėra dviprasmybės LR Konstitucijos 55 str., PRIVALOMA vykdyti LYGIĄ ir TIESIOGINĘ rinkimų tvarką. Tai ne mano žodžiai, tai išaiškina ir LR KT, net tris kartus išaiškina, kad debilai suvoktų? Nes kaip kitaip… o jie vis tiek nesuvokia? Kodėl, todėl, kad veikia prieš Lietuvos valstybę, jos teisinius ir demokratinius pagrindus. Jūs esate visi vienoje gaujoje, antikonstitucininkai.

Ponas Z.Vaišvila, nenaudok to labai prasto metodo nukreipti savo kalba ir į Nepriklausomybės aktą ar gimimą. Kalba eina apie LR konstitucinius pagrindus, valdžios legitimumą. Ar kur pasaulyje matei tokias nesąmones? Beje paminėjai ir Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą, tai berods jo 67 str. ir yra reikalavimas: vienas rinkėjas – vienas balsas. Taip kaip aiškina Europos teisė, LR KT, Konstitucija ir sveikas protas. Ar jo dar liko? Beje esu visiškai neįniršęs, man to įniršio nereikia.

Tačiau energingai siekti, kad Lietuvos valstybėje pagaliau būti LEGITIMI valdžia, tą privalau. Ne užsiciklinu, o PRIVALAU, nes matau kaip Valstybė yra griaužiama, naikinama. Signatarams reikia prievartos, kad paklustų LR Konstitucijai. Na kas čia per reikalai su Valstybe? Ar taip tamstos siekiate įsiamžinti? Tamstos klausiu ir visų kitų? Net pas moksleivius buvai nuvykęs, o į darželį kaip, ar nuvykote? Čia yra Valstybės pagrindų klausimas, ne pas moksleivius reikia eiti. Ponas Z.Vaišvila, sakote: „Siūlykite, ką daryti. Ir visų pirma, ne man, o Seimui.”.

Į Seimą prieš rinkimus kreipiausi 11 kartų, į visus be išimties Seimo narius, tik A.Nakas sureagavo ir suorganizavo Seime konferenciją. Pasiūliau paruoštus įstatymo projektus, tik ranką reikėjo pakelti. Niekas nereagavo, kaip ir tamsta, Zigmai Vašvila. Niekuo nuo jų nesiskiri. Į visas partijas kreipiausi, Prezidentūrą, Vyriausybę. Kas ten sėdi? Kokie NIEKŠAI ten sėdi? Viską jau buvo galima atstatyti jau praeituose rinkimuose. Tačiau kodėl tos partinės nusikaltėlių gaujos, Seimo nusikaltėliai, LR Prezidentė D.Grybauskaitė konstitucinė nusikaltėlė…. niekam neįdomu Valstybės teisiniai demokratiniai pagrindai.

Padariau visus darbus, kuriuos reikia, be jokio įniršio išstudijavau ir paskelbiau. Ir net tik paskelbiau viešai, tačiau kiekvieną Seimo narį individualiai emailais ir partijas informavau ir ne kartą. Klausiu visų, kas tokie esate? Kodėl tokiais NIEKŠAIS pavirtote… kaip ir pagrobdami sunaikinimui Deimantę. Kaip ji ten sakė: ar jūs žmonės, ar ne žmonės?

Matau, kad ne žmonės, o tik kokie nors grušninkai ir kgbistai kompartijos vadovaujami ir toliau ardote Lietuvos valstybę. Tamstos paskatinimui sureaguoti 2018-09-28 yra straipsnis „Ką reiškia Zigmo Vaišvilos mosikavimas rankomis?” (http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7290:ka-reiskia-zigmo-vaisvilos-mosikavimas-rankomis&catid=33&Itemid=141).

Taigi ką sakau…. nesu užsiciklinęs, LR Konstitucijos niekintojai yra UŽSICILINĘ ir nepaklūsta LR Konstitucijai, kuriai prisiekia. Kas per žmonės? Kam jiems ta priesaika reikalinga, jeigu neteisėtai į valdžią prasiskverbia? Žmonės be moralės, PAVOGĖ Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus. Lietuvos valdžioje VAGYS. Tai šiam komentarui tiek. Oi dar daug klausimų yra. Nebūkite užsiciklinę antikonstitucinei veiklai ir nereikės manęs kaltinti.

 

 1. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com (2018-10-08 14:34:51) (98.193.120.238) Parašė:

Tai matau, kad jokios reakcijos iš Z.Vaišvilos į 24-ą komentarą nėra. Ką gi, galima ir palaukti, nedega. Tai tuomet apsistokime prie kitos Z.Vaišvilos citatos: „Nors dirbtinai kuriamas mūsų supriešinimas ir diskusijų pakeitimas vienpusiais kaltinimais ir baigia susipainioti pats savyje, tačiau būtina atkreipti dėmesį į esminius dalykus.”

Labai gražus teiginys, tik belieka paklausti, kodėl Z.Vaišvila (kaip ir visi tie, kuriuos kritikuoja) „nusiplauna” rankas į patį ESMINĮ dalyką, atsikuriančios Lietuvos valstybės valdžios antikonstitucingumą, tiesiog „nusiplauna” ir viskas. Valdžios nelegitimumas, neteisėtumas jam visai nesvarbus.

O turėtų būti atvirkščiai pačiu svarbiausiu reikalu. Imkime Valstybės vertybių hierarchiją: Nepriklausomybės Aktas, Konstitucija ir po to valdžios legitimumas pagal Konstituciją ir t.t. Taigi matome, kad vertybių hierarchijos pačiame viršuje, trečia vertybė pagal svarbumą yra valdžios legitimumas. Kitaip ir būti negali, nes valdžios nelegitimumas suponuoja situaciją, kai joks nelegitimios valdžios sprendimas yra NELEGITIMUS, nes IŠ NETEISĖS TEISĖ NEATSIRANDA.

O va Z.Vaišvila ragindamas „atkreipti dėmesį į esminius dalykus” nuo jų kaip įmanydamas atsimušinėja, palieka situaciją tokią kokia yra ir dar „šoka į akis”, kad esu „užsiciklinęs„. Tai reiškia, kad turiu palikti ramybėje ANTIKONSTITUCININKUS.

O mažiausiai kas turi būti padaryta, tai jie visi turi būti įrašyti į Lietuvos istorija, kaip Lietuvos valstybės teisinių demokratinių pagrindų griovėjus, kaip Lietuvos griovėjus, pavergėjus. Ant galo rekomenduoju pastudijuoti 2016-09-11 straipsnį „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825).

 

 

 

Taigi prieš daugiau nei metus turėjome tokią aukščiau aprašytą trumpą diskusiją su Zigmu Vaišvila. O pasirodo, kad iš to Z.Vaišvila NIEKO NEPASIMOKĖ ir toliau kalba savo antikonstitucinius svaičiojimus, kuriuos aptarėme pradžioje [1].

 

Tai geriau dar pasiklausykime signataro dr. Z.Vaišvilos kremlinės propagandos [6,7]:

 

Nuo 4:01 minutės Zigmas Vaišvila sako: „Ukraina, kuri siunčia karius ir kurie naudoja ginklus ir šaudmenis prieš savo piliečius Donecko ir Lugansko sritį. ...”.

 

Klausimas paprastas ar SIGNATARAS Z.Vaišvila yra sveiko proto ar tik kgb-gru agentas?

 

Išvada: Signataras dr.Zigmas Vaišvila vykdo antikonstitucinę propagandą, svaičioja apie partinių sąrašų konstitucingumą, kai tie partiniai sąrašai netenkina Konstitucijoje įtvirtintos nei lygios, nei tiesioginės rinkimų teisės. Ko gero yra tam tikros priežastys tokį nedorą Lietuvai darbą daryti [8]. Geri darbai to neatsvers.  

 

Literatūra:

 

 1. 2019-10-26 Zigmo Vaišvilos straipsnis „Staiga Seimo valdyba prarado atmintį”  (http://www.ekspertai.eu/staiga-seimo-valdyba-prarado-atminti99934/).
 2. 2016-08-22 straipsnis „Šnipšto demokratija – neteisėtai išrinktas 1992.10.25 Seimas” (http://www.ekspertai.eu/snipsto-demokratija-neteisetai-isrinktas-1992-10-25-seimas/).
 3. 2019-07-08 straipsnis  “Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena”   (http://www.ekspertai.eu/liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/)
 4. 2016-09-19 straipsnis „Politikos liūto blūdai(http://www.ekspertai.eu/politikos-liuto-bludai/).
 5. 2018-10-07 Zigmo Vaišvilos straipsnis „Kodėl mus lengva suskaldyti ir supriešinti” (http://www.ekspertai.eu/kodel-mus-lengva-suskaldyti-ir-supriesinti/).
 6. 2019-06-12 video “Lietuva vykdo akivaizdžiai neteisėtus sandėrius 2019 06 12” (https://www.youtube.com/watch?v=MI8gv1J2VaQ ).
 7. 2019-06-13 straipsnis “Pasaulinė gėda: Lietuva vykdo akivaizdžiai neteisėtus sandėrius – tai kontrabandinė valstybė” (http://www.ekspertai.eu/pasauline-gedalietuva-vykdo-akivaizdziai-neteisetus-sanderius-tai-kontrabandine-valstybe98880/?comm=1).
 8. 2018-09-28 straipsnis “Ką reiškia Zigmo Vaišvilos mosikavimas rankomis?(http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7290:ka-reiskia-zigmo-vaisvilos-mosikavimas-rankomis&catid=33&Itemid=141).

 

Pagarbiai: dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2019-11-11

Facebook komentarai
});}(jQuery));