Zigmas Vaišvila jau išmetė arba „suspendavo“ bent pusę savo vadovaujamos LVT narių „dėl neteisingos nuomonės“

Zigmutis

Zigmutis

Zigmas Vaišvila jau išmetė arba „suspendavo“ bent pusę savo vadovaujamos LVT narių „dėl neteisingos nuomonės“

 

Aurimas Drižius

 

 

Zigmutis

Dabar tokio veikėjo, kaip signataras Zigmas Vaišvila veikla ir pastangos „kovoti su sistema“ man kelia tik juoką, nors dar visai neseniai juo tikėjau ir maniau, kad tai žmogus, kuriam rūpi, kokioje valstybėje gyvename.

 

Pernai rudenį kartu su kitais žmonėmis, nukentėjusiais nuo lietuviškos mafijos, kuri kažkodėl vadina save „teisėsauga“, įsteigėme visuomeninę tarybą „Lietuvos visuomenės taryba“ (LVT), kuriuos tikslas buvo reformuoti vadinamuosius „teismus“, siūlant Seimui įvairias iniciatyvas.

 

Pradžia buvo graži, nes visus žmones skaudino ta pati problema – Dalios Grybauskaitės vadovaujamos mafijos siautėjimas ir suvokimas, kad pavieniui nieko nepakeisime, reikia vienytis.

 

LVT valdyba, į kurią buvau išrinktas ir aš, išsirinko savo pirmininką  Zigmą Vaišvilą – jis, kaip signataras, turėjo garsinti LVT veiklą. Nors iš pradžių buvo manoma, kad jokio pirmininko mums nereikia, nes tai neišvengiamai sukelia kažkieno nepasitenkinimą. Tačiau kadangi visuomeninei organizacijai reikėjo formalaus vadovo, juo tapo Z.Vaišvila.

 

Sumanymas buvo padėti gintis žmonėms nuo teismuose sėdinčių nusikaltėlių, pasirūpinti jiems gynyba. Po kelių mėnesių valdybos narys Kęstutis Eiva atsivedė į posėdį genijų teisininką Stanislovą Tomą, daugkartinį profesorių ir šiaip tiesiog žmogų – genijų. S.Tomas pasiūlė paprastą įdėją – per LVT surinkti bent 1000 pensininkų, kurie „susimęstų“ po 50 eurų, ir S.Tomas juos atstovautų Jungtinių tautų Žmogaus teisių komitete, siekiant prisiteisti iš valdžios 600 eurų pensiją, nes dabartinė neva yra žeminanti pensininkų orumo ir neatitinkanti visokių chartijų, kurių pavadinimais lengvai žongliruoja vunderkindas.

 

Idėja labai patiko Z.Vaišvilai – jis pasiūlė balsuoti už tai, kad pritarti S.Tomo projektui ir tam, kad LVT dalyvautų šiame procese.

 

Tiesa, vienas valdybos narys Zenonas Andriulėnas suabejojo, ar tai realu, ir paklausė, ar kokie nors užsienio komitetai gali spręsti Lietuvos pensininkų pensijų dydį. „Svarbiausia pradėti, o paskui, jeigu teismas atmes skundą, tai sakysime, kad teismas korumpuotas, – atsakė genijus, suskaičiavęs, kad tokiu būdu į jo kišenę įplauks 50 tūkst. eurų honoraras, kurį jis pažadėjo dalintis – 10 proc. turėjo atitekti Audiui Nakui ir „ekspertai. Eu“ už „viešinimą“ (matyt, tai paaiškina, kodėl šiame portale neliko kitų temų, tik Stanislovas Tomas). LVT valdyba balsavo už šį projektą.

 

Kitame posėdyje teliko aptarti tik technines smulkmenas – kaip organizuoti pinigų nusiurbimą iš pensininkų, ir pan. tada kai kuriems valdybos nariams kilo klausimų dėl genijaus sumanymo, ir apskritai – dėl šios idėjos teisėtumo. Triukšmą pakėlusi advokatė Aldona Jankevičienė buvo išvaryta už durų, S.Tomui garsiai šaukiant : „Lauk iš čia“. Visą tai matė ir neprieštaravo garbusis „signataras“.

 

Tada kitas LVT narys Jonas Mažintas, senas Z.Vaišvilos draugas, davė interviu „Laisvam laikraščiui“, kuriame pasidalino savo nuogąstavimais apie tai, kad LVT bus tik įrankis apvogti pensininkus, o Ostaopas benderis vėl prapuls panamose arba Andoroje, kur jis ir reziduoja. Tai sukėlė Zigmo Vaišvilos įniršį – jis išsikvietė mane ir J.Mažintą „pasiaiškinti“.

 

Z.Vaišvila priekaištavo, kad „Laisvas laikraštis“ parašė netiesą – neva VVT niekada nepritarė S.Tomo sumanymams. Nors specialiai suradau to posėdžio garso įrašą, kuriame visa LVT valdyva balsavo ir pritarė S.Tomo sumanymui, gavau Z.Vaišvilos ir LVT nutarimą „dėl „Laisvame laikraštyje“ paskelbtos tikrovės neatitinkančios informacijos“. Nors ta informacija pilnai ir visiškai atitiko tikrovę, galiausiai A.Jankevičienė, Z.Andriulėnas, Jonas Mažintas buvo Vaišvilos išgrūsti iš LVT „už grubų įstatų pažeidimą“. Mane LVT „susprendavo“, nors irgi neaišku, kodėl, niekas nebandė manęs paklausti.

 

Žodžiu, pirmą kartą gyvenime atsidūriau visuomeninėje organizacijoje ir pamačiau, kaip jos pirmininkas Zigmas Vaišvila valo  šią organizaciją nuo žmonių, kurie turi savo nuomonę.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hik7GoyXMHc&t=172s

 

2019 m. sausio 25 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kaip aš tapau konservatorių partijos nariu“. Dalyvauja Audrius Nakas ir Stanislovas Tomas.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=clpiNGyrakA&feature=youtu.be

 

Zenonas Jurgelevičius : Toks „teisingumas” būtų juokingas – jeigu nebūtų apgailėtinas. Po pono Vaišvilos ir pono Jakelaičio melo LVT steigiamąjame suvažiavime (žr. paildomai prisegtus failus), kad LVT nebus vienvaldžio pirmininko – toks „karaliaus ir jo kariaunos” „teisingumas visiškai diskredituoja LVT. Teisėje egzistuoja teisinė nuostata, kad: „Niekas negali būti teisėju savo paties byloje“. Todėl teismų ir teisėjų pakeitimas nusikaltėlių taryba yra labai įdomus reiškinys – tik vargu ar praktiškai įgyvendinamas (nors posovietinėje Lietuvoje viskas įmanoma).

 

 

Buvo dar nemažai kitų, kuriuo Z.Vaišvila išmetė arba „suspendavo“. Atrodo, kad ta LVT  daugiau nieko ir neveiki, tik mėto savo narius. Z.Vaišvilą palaiko būrelis pensininkų, kuriems jis parūpina leidimus į Seime vykstančias savo spaudos konferencijas. „Jeigu balsuosime prieš jį, nebepateksime į Seimą“, – tokia šių žmonių nuomonė.

  

Dovilė Karlonaitė <dovile.karlonaite@gmail.com>

Atsakymas į šių metų kovo 22 dienos pranešimą dėl mano pašalinimo iš LVT narių.

Būtų įdomu sužinoti, dėl kokių priežasčių? Jeigu tai dėl komentaro, kad „Zigmuko valdyba” yra neadekvati, tuomet man didelė garbė būti šalia tokių žmonių, kaip Jonas Mažintas ir Kazys Serbenta. Ir tai dar kartą įrodo, kad reikia imtis ryžtingų žingsnių, kad išsaugoti LVT.
Neabejoju, kad artimiausias LVT narių susirinkimas tinkamai įvertins ankstesniame mano komentare minėtą vorą su voratinkliais.

Lietuvos Visuomenės Tarybos steigėja ir narė

 

Visa tai vainikuoja neseniai išplatintas advokatės  A.Jankevičienės komentaras

 

 

 

Visiems Lietuvos visuomenės tarybos nariams
 Dėl valdybos narių pašalinimo neteisėtumo.
Kadangi  Zenonas Andrulėnas, Kazys Serbenta ir Jonas Mažintas
visuotiniame LVT susirinkime buvo išrinkti valdybas nariais, taigi
juos atšaukti ar pašalinti gali tik visuotinis susirinkimas-LVT įstatų
15.5 str., 41 str. Įstatų 43 str. dėl LVT nario narystės sustabdymo arba pašalinimo gali
būti taikomas tik tiems nariams, kurie nėra valdybos nariai..
Taigi, gerbiamieji valdybos nariai, balsavę už kitaminčių,
nesutinkančių su Z.Vaišvilos -vienintele teisinga nuomone , ar
skaitėte įstatus?  Neteisėtas veikimas teisinių pasekmių nesukuria..
Tokie neteisėti Zigmo Vaišvilos ir jo „apsauginių” veiksmai
patvirtina, kad visuomeninė organizacija buvo užgrobta neteisėtais,
nesąžiningais veiksmais ir yra susidorojama su bet kokios kitos
nuomonės šalininkais, nesiaiškinant, netaikant jokių kitų priemonių,
išskyrus šalinimą.Taigi , visi neišdrįsę kritikuoti vaduku
pasiskelbusio Z.Vaišvilos , žinokit, kad galite būti pašalinti už bet
kokį žodį , komentarą, kaip kad jau yra pašalinta moteris, parašiusi
komentarą, nesutikdama su Z.Vaišvilos nuomone.
O juk organizacija buvo įsteigta kaip visuomeninė organizacija , tai
yra kolektyvinis veikimas tarimosi būdu, o  ne partija, kur dažnai
įtvirtinama vienvaldystė.
Steigėjo ir LVT iniciatoriaus , įdėjusio daugiausiai darbo į svetainės
kūrimą ir kt-Aleksandro Valento įgaliojimų sustabdymas yra ta pati
susidorojimo tąsa, kai asmuo, atėjęs į jau sukurtą
organizaciją,-Z.Vaišvila ,  ima šalinti tos organizacijos iniciatorius
ir kūrėjus .
Tokie veiksmai patvirtina, kad aš buvau visiškai  teisi ,
atsisakydama tolimesnio dalyvavimo .fašistiniais metodais valdomoje
organizacijoje . Dar kartą primenu, kad pagal įstatų  32 punktą
valdybos pirmininkas nėra valdymo organas.Pagal 37 str.kolegialus
valdymo organas yra valdyba.
Todėl neteisėti Z.Vaišvilos veiksmai turi būti iškelti visuotiniame
susirinkime .Taip pat  išspręstas klausimas dėl jo sugebėjimo suvokti
savo veiksmus ir toliau eiti valdybos pirmininko pareigas. Priešingu
atveju-ši visuomeninė organizacija  bus visiškai sukompromituota, o
nariai neturės aplamai jokių teisių, išskyrus -mokėti mokesčius .

Aldona Birutė Jankevičienė

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));