Žemės sklypai Zarasų rajone ant ežero kranto atiminėjami teismų ir „raudono gaidžio“ pagalba

Tucienes

Tucienes

Žemės sklypai Zarasų rajone ant ežero kranto atiminėjami teismų ir „raudono gaidžio“ pagalba

 

Aurimas Drižius

Po to, kai ginče dėl žemės sklypo ant gražaus Ligajo ežero kranto Zarasų rajone Danutė Tučienė demaskavo Zarasų rajono teismą, kuris į savo nutartį ginče dėl šio sklypo padalinimo įrašė žinomai melagingus duomenis, tą pačią naktį į moters namą atlėkė „Molotovo“ kokteilis. Namas supleškėjo iki pamatų. Prieš tai jai buvo siūloma namą parduoti. Nesutikus, namas sudegintas, savininkė vos išsigelbėjo.

Tucienes

Buvusi mokytoja, sąjūdietė, parlamento gynėja Zarasų rajono gyventoja Danutė Tučienė Lietuvos valstybės dieną sutiko su juodu kaspinu perrišta Lietuvos vėliava tarp griuvėsių, kuriais virto liepos 6-osios naktį suliepsnoję jos namai. „Tądien savo širdyje laidojau valstybę, kurioje gali dėtis tokie baisūs dalykai“, – „Valstiečių laikraščiui“ vos tramdydama ašaras sakė moteris, gaisrą siejanti su byla dėl žemės ant ežero pakrantės.

D.Tučienė įsitikinusi, kad jos namo padegimas yra susijęs su žemės sklypo ant gražaus ežero kranto dalybomis. Po motinos mirties D.Tučienė buvusi motinos sklypą pasidalino su savo seserimi

„Vos spėjau išsigelbėti, – pasakojo D.Tučienė LL, – įtariamas padegimas, gaisrininkai rado degią medžiagą, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tą naktį dar iš vakaro buvo neramu – aš jaučiau, kad kažkas negerai, ilgai nesiguliau miegoti. O tas padegimas įvyko po vidurnakčio. Prieš tai mačiau automobilį, važinėjantį be šviesų, tačiau kadangi mano kiemas pravažiuojamas, o kaimynai audringi, tai labai ir nekreipiau dėmesio. Tačiau išgirdusi smūgį į duris, supratau, kad tai pas mane. Išbėgau į lauką, ir pamačiau du nubėgančius šešėlius. Paskui kambaryje išgirdau sprogimą ir pamačiau dūmus – ta namo pusė, kur aš gyvenau, liepsnojo kaip fakelas. Kita pusė, kuri nebuvo padegta, degė ne taip smarkiai. Gaisrininkai mano, kad tai buvo įsiveržimas pro verandą, tačiau kambarys buvo užrakintas, tai verandoje ir buvo gaisro židinys, ten rasta degaus skysčio. Kad tai buvo tyčinis padegimas, matė ir mano kaimynai, kurie pirmieji iškvietė gaisrinę pagalbą“.

Į klausimą, kas organizavo jos namo padegimą, D.Tučienė atsakė taip: „aš tai manau, kad tai susiję su sklypo dalybomis ir su tuo matininku, kuris net neturėjo licencijos, ir kuris darė kadastrinius matavimus seseriai. Tam matininkui parūpo tas sklypas, ir jis tą dieną apsilankė pas mano kaimynus, kurie jį slėpė nuo policijos, kai jis čia darė matavimus. To matininko bendras žadėjo man ir kaimynei nuimti galvas. Nuo to viskas ir prasidėjo – spaudimas, teismas ir galiausiai padegimas. Tas matininkas V.Rumba mane žadėjo palikti pliką basą, tačiau jis darė kadastrinius matavimus, neurėdamas licencijos, nes jis tik 2016 m. gavo tą licenziją. Tai, kad jis neturėjo 2015 m. licencijos, patvirtino ir NŽT savo raštu teismui. Tačiau mūsų žemėtvarkos skyrius kažkodėl patvirtino tokį padalinimą, ir iš karto buvo paskelbta, kad tas padalintas sklypas yra parduodamas. O Zarasų žemėtvarkos skyriaus vadovė man iš karto pasakė : tai nusipirkite tą sklypą, ką jums reiškia 35 tūkst. eurų? Tiesiog pasityčiojo, ir dabar turiu tokį rezultatą. Dabar jaučiuosi pakabinta tarp dangaus ir žemės, neturiu jokio būsto, meras šiek tiek padėjo“.

D.Tučienė papasakojo, kad jokio konflikto su seserimi dėl žemės padalinimo nebuvo. „Ji atvažiavo su matininku, kuris iš karto, dar net nematavęs žemės, pasiūlė man pasirašyti, – pasakojo D.Tučienė, – tačiau aš atsisakiau, pasakius, kad pasirašysiu tik tada, kai bus padaryti matavimai.  Atsisakiau pasirašyti ant tuščio lapo, ir jis man tada pasakė, kad aš dar pasigalėsiu. Nesitikėjau, kad viskas taip pakryps. Tas matininkas man pasirodė kaip koks plėšikas, o aš supratau, kad aš šiame žemės sklype nereikalinga“. 

„Dirbau mokytoja Vajasiškio pagrindinėje mokykloje  36 metus, aš su vyru gyvenome kartu su tėvais Aleksu ir Emilija Mazurais Uženiskių km, vedėme bendra ūkį,- LL papasakojo D.Tučinė, – džiaugėmės Nepriklausomybes atkūrimu ,ir ūkininkavom atgavus savo žemę. Brolis ir sesuo Aldona gyveno kitur, kuri reta karta apsilankydavo teviskėję, nebent atveždavo vaikus seneliams .Vienai teko dalia prižiūrėti sergančius abu tėvus, viena palaidojau teveli, vėliau vyra .. 2011 m mama man užrašė  žemę ir namu valda, neįtikėtina, turiu apmokėjimo kvitus, tačiau vėliau nei registro centre, nei pas notarą įrašu NERADOM. Įtartinai neradom net respublikinėse įstaigose.

 

 2015 kovo mėnesį, sunkiai sirgusi, mirė mano mama Emilija Mazuriene. Sesuo  Aldona, niekada nesirūpinusi sergančiais tėvais, nei laidotuvėmis ,nepasitarusi su manimi, staiga ėmė organizuoti sklypo matavimus, turto dalybas. Neprisistatę matininkai reikalavo parašo ant tuščiu blanku, nesutikus grasino „nuimti galva” ir net kaimynei ,mane palaikius, teko kviestis policija. Matininkas prisistatęs Vytautu (vėliau paaiškėjo Rumba) užtvirtino, kad dideli pinigai čia padarys tvarka. Matavimai vyko be mano sutikimo, seseriai juos užsakius. Netrukus buvau pakviesta i teismą -užvesta byla dėl sklypo atidalinimo iš bendrosios nuosavybes ir kadastriniu matavimu apmokėjimo, buvau apkaltinta sesers teisiu suvaržymu. Bandžiau gintis be advokato, jam po laidotuvių ir ilgo mamos slaugymo neturėjau pinigu -paaiškinau, kad regioniniam parke sklypas  nedalomas ,juolab kelio riba, kurio nėra ,kad kelia įtarimų matininko suinteresuotumas-apie tai buvai informavusi NZT Zarasu sk. vedėją Vida Kavaliauskiene.

 

  I antra posėdį negalėjau nuvykti, nes sugedo automobilis/33 km iki rajono centro/,apie tai priės diena pranešiau teisėjai L.Kuzmickienei .Deja, teismo neatidėjo, advokato vėlgi neturėjau ir buvau nuteista „už akių”. Toliau antstolio veiksmais sekė sąskaitų, asmeninio sklypo areštai, išmokų areštas, ką tik pradėtos gauti pensijos areštas. Pinigu užteko tik duonai. Protu nesuvokiamas turto padalijimas. O byla toliau nagrinėjo teisėjas V. Žukauskas- namas, keli seni nuvertėję aplūžę pastatėliai, dar  šieno daržinė ant prapučiamu akmens pamatu atiteko man, o už tariamo ” kelio” per kiemą sklype su gražia Lygajų ežero paežere,  tvartas būtinas gyvuliams, klėtis, šulinys seseriai Aldonai, kuri gyvena  mieste, kuri niekada neatvažiuoja net pasidomėt, kas vyksta buvusioj tėvų sodyboj, kuri neturi anei gyvulėlio, anei daržo lysvelės. Posėdžio metu savivaldybes atstovas  paaiškino, kad kelio nėra, kuris butu pagrindas sklypo dalyboms, Gražutes regioninio parko direktorius nepasirašė  ir liudijo, kad šitaip negalima dalinti Mazurų sklypo, nes bus pažeisti saugomu teritorijų įstatymai. Teisėjas neatsižvelgė ir i liudytoju motyvuotus parodymus, kad gyvuliai negali likti be tvarto ,o ūkininkės sodyba be šulinio -negirdėtas dalykas-be vandens.  Net NZT atstovas V.Cernov suabejojo tokiu padalinimo teisėtumu. Gi sesers liudytoja N.Biveiniene  teismui pateikė pažymą, kad D.Tučienė, t.y. aš, psichiškai nesveika, daužau kaimynu ,masinu langus, nesugyvenama .,kas man sukėlė dideli nerimą , teisėjas net nestabdė mano šmeižimą ir tyčiojamasi – juk toks matomas noras įtikinti teismą, kad aš pavojinga aplinkiniams. Kažkur girdėti žmogaus subukinimo atvejai. Keista, kad byloje aktyvus ir geranoriškas sesers naudai reiškėsi matininkas V. Rumba. Teisėjas neatsižvelgė i svaru argumentą ,kuri pateikėm su advokatu, kad sklypą matavo Vytautas Rumba, neturėdamas KVALIFIKACIJOS PAZYMEJIMO, apie TAI parašė pati NZT, kas net sukelia baudžiamąja atsakomybe. 

  Po keliu savaičių teismo nutartis-PATENKINTI sesers Aldonos Matuzevicienes ieškinį .Netekau žado.

   Nuvykome su liudininkais išklausyti teismo posėdžio eigos , neleidus, pasiėmėme diskeli, dar karta perklausėm, kas sukėlė daug sumaišties ir baimes. Mano liudytojai aiškinę tikrove atitinkančius faktus posėdyje, o nutartyje fiksuota tarsi liudytų ne man…

 Ta vakarą nuojauta kaustė mintis, kėlė neišpasakytą baimę, gerieji kaimynai patarė būti atsargiai. Ne karta mačius tiesiog, atrodo, be reikalo gan dažnai besilankanti matininką V. Rumba mūsų kaime ir ta  pavakare taip pat . Ir  kaimynu, liudijančių labai aršiai priės mane, sujudimą, prošal dažną važinėjimą, nemiegojau. Apie 11,30 dar pasikalbėjau su pazystama, kuri irgi patarė būt  akyla, o tuoj po pusiaunakčio išgirdau i duris stiprų bildesį. Pašokus pažiūrėjau pro koridoriaus langą ir pamačiau nubėgančius 2 vyrus link tvarto, neįžiūrėjau kas, jau buvo tamsu. Išgirdus mašinos ūžesį vėl puoliau atgal i kita kambarį, o čia jau sprogimas, dūmai, ugnis. Vos spėjau išbėgt i koridorių, kur niekaip  negalėjau atidaryt durų, tik pastvėrus dideli plaktuką atmušiau spyna…Jaučiau, kad labiau nei namą, reikėjo sunaikinti mane ir dokumentus…Nėr žmogaus, nėr problemų – ir dar VIENISA.

 

 Namas akimoju virto ugnies vulkanu. I kaimynu ir mano skambučius gaisrine atvyko po gero pusvalandžio, vos išgelbėjom šunį. Daugiau nieko, tik vėliau radau  vienintele knygute „Pas motule augau”, ja pasinaudodavau bendravime su vaikais mokykloje. Atvykę tyrėjai, priešgaisrines apsaugos specialistai įtarė padegimą,/sutapusi su diskelio iš teismo paėmimu/

  Iki šiol glaudžiuosi  svirnely, iš kurio sesuo gali iškeldinti, kai jai suteiktos įtartinai išimtines teises. Aplanke buvę mokiniai, jų tėvai, gerieji kaimynai, bendruomenes pirmininke G.Sarokina, kiti tiesiog pravažiuojantys, nes likau be jokio rūbo, dokumentu, anei euro, kuriuos buvau pasiėmusi už šieno gyvuliams paruosima. Iki šiandien, t.y. liepos 16 nemačiau seniūno, kad paklaustu, pasidomėtų ar ko nors kito iš daugybes valdininku..Mat, kas mes-mes tik rinkėjai. Tiesa, meras pažadėjo paramą, girdėjau 360 EUR su seseria perpus ..

 

  Stovėjau ryte prie rūkstančiu griuvėsiu su plazdančia mūsų vėliava perrista juodu kaspinu  Valstybes austanti rytą. Čia augau,mokiausi,36 metus savo žinias ir širdį dalinau augančiai kartai, kuri su džiaugsmu pasitiko Nepriklausomybes atgavimo Šventę. Čia mano tėvai, išgyvenę tremti ,vėl gavo teise dirbti savo žemelę, o kartu ir aš su vyru-vieninteliai tėvu pagalbininkai su Jų  viltimis i ramia senatve. Čia su meile, pagal galimybes viena ūkininkavau, auginau gyvulius, padedama, esant reikalui gerųjų kaimynu. Iš čia sekmadieniais skubėdavau i bažnytėle, lankydavau salia esančius teveliu kapelius- ką jiems dabar sakysiu..

 

  Kas tai padare? Galimai-sesuo?-negali buti ,kad pakeltu ranka tai nesuvokiama..Kaimynai, kurie važinėja kiemu  įvairiausia technika, ardydami siaura pravažiavimui keliuką, bet mes gi nesibarėm, tik jų keistas elgesys ir išgalvotas šmeižtas teisme?..Matininkas, kuris pažadėjo mane iš čia iškraustyti ir parodyti, ką reiškia jo dideli pinigai? ar tas antras, matininku prisistatęs ir pabėgęs nuo policijos, kai pagrasino net du kartus ,girdint kaimynei ir jai, NUIMT GALVAS? D.Riepšas, pasirašęs antras matininkas ant matavimu bylos. Ką reiškia NZT vedėjos V.Kavaliauskienes „nepamatymas” V.Rumbos nekvalifikuoto matavimo ir šitaip duotas neadekvatus leidimas tęsti matavimus ir po to jo gynimas .Ką reiškia jos, V.Kavaliauskienes, mūsų ,pasiskundusiu ZUM ministrui, apsaukimas nenormaliais, beteisiais pensininkais, kurie negali turėti lūkesčiu ir vilčių, kuriems visur tik atsakoma..Kodėl taip atkakliai teismas gynė būtent Aldona Matuzeviciene, nepalikęs net vilčių teisingumui kitos sesers atžvilgiu?. Kas dar už VISO SITO?  Kodėl neatvyko ZUM ministras , kovo 1 d pažadėjęs pats atvykti i Zarasus pasiaiškinti, kas gi ten vyksta su ūkininkų grupe, kodėl išreikštas nepasitikėjimas NZT prie ZUM Zarasu sk. vedėja Vida Kavaliauskiene? Tokios mintys su galimai, galimai …Gal nuo susikaupusiu minčių kamuolio gavosi išlydis ir virto ugnim? O jei  butu kitaip, jei bent kiek Lietuvoje valdininkams rūpėtu paprastas žmogus ,tikriausiai nebūtu šitos baisios nelaimes.

 

  Tik liepos 11d  teikėsi atvykti viceministras, turintis net  10 metu darbo patirti geodezijoj ir NZT vadovo Kuprio  vyr. patarėja Kvietkiene. Jautėm, kad atvyko mums „nuleisti garą”..ir  ginti koleges  vedėjos mundurą .Ir įtikinti, kad mes tikrai  nenormalus ir negalim turėt jokiu lūkesčiu. Jie, armija paruostu kabinetiniu žinovu ,geriau mato ir žino mušu beteisiu kasdieni gyvenimą, darbus ir godas, mūsų kelius, takelius, mūsų gyvenimo, darbu patirti.

 

  Anuomet trėmė iš Lietuvos, palikdami  namus ,palikdami mažutėlę vilti sugrįžt i juos.

  Dabar likau be šaukšto, rūbo, gyvenamo busto. Gal atims ir mano žemes valdos dali, gyvulius ,antstoliai tęs pradėtą draba.

  Ryškus ženklas KITIEMS ,ypač PENSININKAMS, VIENISIEMS, turintiems žemės valdas prie ežeru, upeliu, susidūrusiems konflikte su įtakingais svetimu žemiu „noretojais”.

 

  Mano tęvai, aš pati buvom aktyvus Sajudzio dalyviai, džiaugėmės Lietuvos Nepriklausomybes laikmečiu. Nuoširdžiai buvome ir esu Bažnyčios rėmėja. Visi ta žinojo ir žino.

 

 Širdim jaučiu, kad šitam PADEGIMUI pasirinkta neatsitiktinai  VALSTYBES-MINDAUGO KARUNAVIMO DIENA.

 

Padegimą tiria Zarasų kriminalinė policija. „Aš manau, kad visa tai vyksta tik todėl, kad mano sklypas yra prie didelio ir gražaus ežero, – pasakojo moteris, – tas sklypas matininkui parūpo, ir jis ėmė varyti mane iš jo barbariškais būdais“.

Visas ginčas dėl žemės sklypo padalinimo persikėlė į Zarasų rajono teismą. „Aš, mano advokatas ir liudininkai labai nustebo, kai teismas paskelbė, kad mano skundas atmetamas, – pasakojo D.Tučienė, – tada nuvažiavome į teismą, kad paimti posėdžio garso įrašo. Tada ir paaiškėjo, kad teismo sprendime parašyta visai kitaip, negu kalbėjo liudininkai. Teisme žmonės liudijo, kad abu savininkai gali naudotis turtu, kad name yra du įėjimai, o teismo nutartyje buvo parašyta priešingai – neva liudininkai sakė, kad abu savininkai negali naudotis turtu. Tada perklausėm to įrašo, ir tikrai visi įsitikinome, kad liudininkų parodymai teismo nutartyje pakeisti. Kitą naktį mane namas buvo padegtas. Šią bylą nagrinėjo Zarasų rajono apylinkės teismo teisėjas Rimvydas Žukauskas. Jam buvo pateikti visi dokumentai, kad regioninio parko direktorius nepasirašė minėtų kadastrinių matavimų, ir kad negalima taip skaidyti nuosavybės, kad viena sodyba padalinama į kelias nuosavybes. Zarasų savivaldybės kelių tarnybos viršininkas patvirtino, kad tokio kelio, einančio per mano sklypą, nėra, o matininkas jį padarė „valstybiniu keliu“. Todėl mano advokatas net neabejojo, kad negalima taip dalinti, ir skundas bus patenkintas. Tačiau įvyko kitaip – matininko ieškinys buvo patenkintas, o man dar priteista jam sumokėti. Priteista ežero pakrantė su keturiais pastatais ant ežero kranto, priedo dar sodybos pamatai. Kodėl teisėjas taip elgiasi? Mes taip supratome, kad čia iš tiesų sukasi dideli pinigai. Nes matininkas Rumba dar 2015 m. man pasakė, kai aš iškviečiau policiją, kad išvaryti jį iš savo nuosavybės „ jūs dar pamatysite, ką reiškia dideli pinigai“. Tačiau policininkai tik nusijuokė ir išvarė jį iš mano sodybos“..  

„Laisvas laikraštis“ paklausė ir matininko Vytauto Rumbos nuomonės:

– Kodėl skriaudžiate tokią ponią Tučienę? Kas ten įvyko?

– Kas ten įvyko? Labai paprastas dalykas – motinai mirus, sesės ėmė dalintis paveldėjimą. Taip, aš matavau tą žemės sklypą.

– Tačiau kodėl viena sklypo dalis liko prie ežero, o kita ne ir kodėl namas supleškėjo? Tiesą sakant, ponia Tučienė galvoja, kad šis gaisras yra jūsų rankų darbas?

– Na, jeigu jūs parašysite tokią nesąmonę į laikraštį, tai aš tiek jus, tiek ir Tučienę paduosiu į teismą už tokių nesąmonių rašymą.

– Ji reiškia savo nuomone – ji galvoja, kad tai jūsų darbas?

– Jeigu ji reiškia savo nuomonę, ir tai pradeda sklaidytis viešoje erdvėje, tai yra garbės ir orumo pažeidimas. Advokatai suras straipsnį.

– Ponia Tučienė taip ir sakė, kad jūs iš karto puolate grasinti?

– Aš negrasinu, tačiau elementariai atlikau savo darbą – pradžioje mano kolega, o paskui aš atlikome tuos matavimus. Ir tiek purvo ant mūsų buvo išpilta tiek iš Mazurienės, tiek ir Tučienės pusės, kad jau į tą pusę nebenoriu žiūrėti. 

– Tai jūs neturite jokio intereso Tučienės sklype? Nesakėte jai, kad „dideli pinigai viską gali“?

– Kokie pinigai ir interesai? Aš pamatavau sklypą, gavau pinigus, ir viso gero. O tos moteriškės tik skleidžia sąmokslus ir piketus, kažkoks debilizmas.

– Tačiau jūs turėjote sklypą padalinti taip, kaip nurodo įstatymai?

– Aš nieko nedalinau, tai teismas padalino. Aš atlikau darbą, vadovaudamasis įstatymais, gavau pinigus, ir nieko man įdomaus ten neliko. O Tučienė jums nesakė, kad vien tik tam, kad sutrukdyti mums darbus, ji paskambino policijai, ir pasakė, kad mes ją neva grasinome nužudyti?

– O taip, ji sakė, kad neva jai grasinote galvas nurauti?

– Matavome sklypą, ir atvažiavo policija – jie pasakė, kad mes kažką grasinome nužudyti. Ta Tučienė neadekvačiai elgiasi.

– Tai jūs nesiįvaizduojate, kas tą jos namą sudegino?

– Aš kitaip pasakysiu – jūs pasidomėkite, ar tai pačiai Jučienei nebuvo įdomu savo namą supleškinti, kad tik teisme galėtų pasakyti, kad namo ji nebeturi, ir negali seseriai perleisti vieno ar kito dalyko.

– Supratau, pati Tučienė sudegino savo namą?

– To nesakau, tačiau sąmokslo teoriją galima sukurti?

– Tai ne mano nuomonė, tik tokia mintis šovė į galvą. Šiuo klausimu aš neturiu nuomonės – padariau darbą, teisme manęs paklausė, kaip atlikau matavimus, ir viskas. O tai Marozienei kažkada padariau darbą, jai vėliau to darbo nebereikėjo, todėl dabar ji visiems aiškina, koks aš blogas.

–  

 

Gaisras su trenksmu

Šią istoriją aprašė ir „Valstiečių laikraštis“.

 

D.Tučienę pažįstantys zarasiškiai nustėro sužinoję, kad savo krašto patriotė jai brangią Valstybės dieną buvo palytėta piktos likimo rankos. „Danutė tądien ruošėsi į bažnyčią, jai svarbios valstybingumo šventės, o štai kaip atsitiko“, – dėl nelaimę patyrusios moters sielojosi jos draugai.

 

Pati D.Tučienė gerai mena kiekvieną to vakaro detalę, nes, sakė, jau įpratusi saugotis ir stebėti aplinką. „Susitvarkiau su savo gyvulėliais, pavedžiojau šunį ir parėjau namo. Vos užvėrus duris kieme prasidėjo sujudimas. Jau buvo tamsu, pamačiau, kaip prie pašto dėžutės privažiavo automobilis. Pamaniau, kad kaimynai. Bet toliau ta mašina be šviesų nuvažiavo vieškelio link ir sustojo. Išsigandusi paskambinau draugei ir pasakiau, kad aplink namus vyksta kažkas įtartino“, – „Valstiečių laikraščiui“ pasakojo Ūžėniškių kaime, dviejų galų mediniame name, akimirksniu virtusiu pelenų krūva, gyvenusi moteris.

 

Trenksmas į duris

 

Netrukus negera nuojauta pasitvirtino. Danutė išgirdo didžiulį trenksmą į duris. Pasižiūrėjusi pro langą, ji pamatė nuo namo per kiemą nubėgančius du žmones. Po to pasigirdo garsus sprogimas. „Įbėgusi į savo kambarį išvydau dūmus ir išgirdau ugnies traškesį. Puoliau prie kito namo galo durų, bet jos buvo užspaustos. Pastvėriau sunkų plaktuką, kurį naudoju rišdama karves, kelis kartus trenkiau į duris ir ištrūkau į lauką. Jeigu bent akimirką būčiau užtrukusi, nebūčiau likusi gyva“, – apie žaibo greičiu įsiplieskusį gaisrą pasakojo moteris.

 

Kaip stovi likusi zarasiškė įsitikinusi, kad buvo kėsintasi į jos gyvybę. Gaisrą ji sieja su jos tėvų sodybos sklypo ežero pakrantėje dalybomis. „Namo elektros instaliacija buvo tvarkinga, mano vyras buvo elektrikas. Kai bėgau iš liepsnojančio namo, degė šviesa“, – versiją, esą nelaimė galėjo nutikti dėl elektros gedimo, kategoriškai atmetė namų netekusi mokytoja.

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento paros įvykių suvestinėje nurodyta, kad dėl Ūžėniškių kaime įvykusio gaisro įtariamas padegimas. Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Eugenijus Andrejevas sakė, kad, be padegimo, tikrinamos ir kitos galimos gaisro priežastys. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato viršininkas Vitalis Kutkauskas „Valstiečių laikraštį“ informavo, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo. „Versijos dėl pasikėsinimo į gyvybę netiriame, nes dar neturime ekspertų išvadų, dėl ko kilo gaisras. Kai jos bus gautos, tyrėjas su prokuroru spręs, ką toliau tirti“, – aiškino V.Kutkauskas.

 

Seserų kova

 

„Valstiečių laikraštis“ šiemet balandį jau rašė apie grupės Zarasų rajono ūkininkų skundus dėl žemėtvarkininkų ir matininkų. Kovo pradžioje jie lankėsi Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM), kur žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui ir viceministrui Artūrui Bogdanovui išklojo savo istorijas apie vietos žemėtvarkininkų ir matininkų veiksmus. Jie taip pat įteikė raštą, kuriame išreiškė nepasitikėjimą Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) Zarasų skyriaus vedėja Vida Kavaliauskiene ir kai kuriais matininkais.

 

„Kone atvirai užgrobiamos savininkų žemės, jos nuomojamos žemvaldžiams ir visokiems „uabams“, panaikinami keliai į sodybas, tiesiami nauji per ūkininkų pasėlius, savavališkai keičiamos žemės sklypų ribos“, – rašte skundėsi zarasiškiai. Kai kuriems iš jų dėl to tenka aiškintis teismuose.

 

Tarp besiskundžiančių ūkininkų buvo ir D.Tučienė. Ilgus metus mokytoja dirbusi, o dabar ūkininkaujanti moteris pasakojo, kad bėdos užklupo, kai po motinos mirties prasidėjo žemės sklypo dalybos. Ji visą laiką gyveno kartu su tėvais, tvarkė sodybą, ilgai slaugė motiną, o dabar tėvų sodybos sklypas yra padalytas į dvi dalis. Tai po motinos mirties inicijavo D.Tučienės sesuo.

 

Anot jos, atskirtame sklype liko jos pastatai, kur laiko gyvulius, svirnas, vandens šaltinis. D.Tučienei nesutikus su tokiomis sklypo dalybomis, ginčas persikėlė į teismą. Danutė tikėjosi, kad teismas bus jos pusėje. Tačiau šiemet birželio pabaigoje paskelbta teismo nutartis jai buvo nepalanki.

 

„Teismo sprendimą tikrai skųsime. Dokumentai liudija, kad matininkas, kuris matavo sklypą, dirbo neturėdamas licencijos. Keista, kad žemės tarnyba palaimino tokius matavimus. Taip pat dalijant sklypą akivaizdžiai pažeisti regioninio parko ir saugomų teritorijų įstatymai. Sesers nekaltinu, kad ji teisiasi, manau, už jos kažkas stovi“, – kalbėjo D.Tučienė.

 

Prisiglaudė svirne

 

Taip jau sutapo, kad zarasiškės namas suliepsnojo po jos apsilankymo Zarasų rajono apylinkės teisme. Ištirti, ar tai turi kokių nors sąsajų su nelaime, teisėsaugininkų reikalas. „Liepos 5-ąją važiavau į teismą prašyti susipažinti su bylos dokumentais. Paprašiau diskelio, norėjau perklausyti mano liudininkų parodymų, nes jie pakraupo, kai išvydo teismo sprendimą. Liudininkai tikino, kad kalbėjo ne taip“, – sakė Danutė.

 

Moteris dabar dienas leidžia svirnelyje, o nakvoti ją išsiveža draugai, priglaudžia kaimynai. Ji baiminosi, kad ją norima iškrapštyti ir iš ūkinių pastatų. „Elektros tinklų darbuotojai prijungė elektrą, tačiau sakė, kad sulaukė perspėjimų to nedaryti. Paaiškinau, kad pastatai yra mano nuosavybė, teismo nutartis dar neįsigaliojusi, be to, ji bus skundžiama“, – pasakojo po nelaimės savitvardos nepraradusi mokytoja.

 

Piketavo prie savivaldybės

 

ŽŪM skundus dėl žemėtvarkininkų ir matininkų išlieję zarasiškiai dabar baiminasi, kad neimtų liepsnoti ir jų namai. Liepos 11 dieną į Zarasus buvo atvykęs žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas ir NŽT atstovai. „Jų laukėme keturis mėnesius. Kitą dieną po gaisro paskambinau į Žemės ūkio ministeriją ir pasakojau, kad viena po teismus tampoma ūkininkė jau neteko savo namų. Nežinau, gal po to paskubėjo atvažiuoti“, – sakė Valentina Mazūrienė, buvusi Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriaus vadovė.

 

Belaukdami svečių iš sostinės, zarasiškiai du mėnesius penktadieniais piketavo priešais Zarasų rajono savivaldybės administracinį pastatą. „Mes norėjome atkreipti žmonių dėmesį, kad būtų labai atidūs, kai susidurs su žemėtvarkininkais ir matininkais. Pasakojome jiems savo neįtikėtinas istorijas, kaip tenka kovoti dėl savo žemės, tampytis po teismus“, – pasakojo V.Mazūrienė.

 

„Valstiečių laikraščiui“ susisiekus su A.Bogdanovu, jis sakė, kad kaip tik dabar eina į susitikimą su Zarasų rajono gyventojais ir vietos žemėtvarkininkais. Paklaustas, kodėl taip ilgai ruošėsi į Zarasus išklausyti daug problemų dėl žemės turinčių žmonių, žemės ūkio viceministras teisinosi, kad išvyka buvo planuota ne kartą, tačiau vis nepavykdavo. „Pasistengsime šiandien kuo daugiau čia nuveikti“, – žadėjo A.Bogdanovas.

 

Po susitikimo su ŽŪM ir NŽT atstovais gyventojai nebuvo patenkinti. „Nė vienam iš mūsų nepaaiškėjo, kodėl iš žmonių atimama žemė, naikinami keliai. Po susitikimo supratome, kad buldozerio niekas nesustabdys. Greičiausiai liksime vieni prieš armiją valdininkų, kurie turi kvalifikuotus patarėjus, naudojasi prašmatniais valdiškais kompiuteriais, telefonais ir automobiliais. Jie turi visas galimybes, o mes nieko. Po gaisro pasidarė labai baugu. Kas žino, gal ir prieš kitus imsis priemonių. Daugelio iš mūsų žemės yra prie ežerų, upelių. Paprasti žmonės niekam nerūpi. Sudegus Danutės namui nė vienas valdininkas neatvažiavo ir nepasiūlė pagalbos“, – nusivylusi kalbėjo V.Mazūrienė.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));