Žemė grobiama valdininkams paverčiant ją „rekreacine zona“

Krekenavos

Krekenavos

Žemė grobiama  valdininkams paverčiant ją „rekreacine zona“

 

Panevėžio rajono savivaldybė nusavino kažkokiam valdininkui patikusį Danutės Garbaliauskaitės tėvams priklausiusį žemės sklypą – pavertė jį „rekreacinę zona“, ir paskaičiavo moteriai simbolinę kompensaciją.

 

 

Krekenavos

 

„Tas valstybinis tarnautojas, pavadinkim „misteriu x” kuriam patiko mano tėvų žemės sklypas 9 ha, esantis šalia 11 ha užtvankos, ar gali būti Panevėžio rajono tuomet meras Alfredas Pekeliūnas? , – klausia moteris, – taii savivaldos iniciatyva sklypas per teismą pripažintas „rekreacine zona” ir priskaičiuota simbolinė kompensacija“.

 

„Vaikščiodama po Panevėžio kontoras žemės nuosavybės reikalais ir pasitaikė paskaityti savivaldybės sprendimų protokolus, – laiške redakcijai rašo panevėžietė Danutė Garbaliauskaitė, – aptikau įdomią informaciją: gal Jūsų darbe pravers tas Algimantas Kavaliauskas, dirbdamas žemėtvarkoje ir tuomet Panevėžio rajono mero Alfredo Pekeliūno valdybos nutarimu  asmeninio namo statybai gavo neprocentinę paskolą 20 tūkstančių litų.

Įdomu, ar visiems norintiems statyti sau namą buvo tuomet skiriamos neprocentinės paskolos? Kokiam terminui? Ar Algimantas Kavaliauskas pasistatęs namą jau grąžina paskolą“.

 

Vėliau A. Pekeliūnas išrinktas seimūnu ir apsijuokė visos Lietuvos akivaizdoje savo menku išprusimu.

Bet užteko gabumų, intelekto apskelbti mano žemės sklypą „rekreacine zona”. O kas iš specialistų nusprendė, kad tas sklypas „rekreacinis”. Kur protokolas tų „sprendėjų”. Gavau tik išrašą pasirašytą to pačio Alfredo Pekeliūno, apskrities viršininko Rimanto Sankausko (įdomu kur jis dabar viršininkauja?) ir žinoma Algimanto Kavaliausko. Nežinau kas padavė ieškinį į teismą dėl pripažinimo to žemės sklypo „rekreacinė zona”. Galimai dabar kai Lietuvoje keičiama lengvai paskirtis žemei, paaiškės ir suinteresuotieji. Manau, kad be Lietuvos NŽT negalės to padaryti…

 

Tema pamąstymui tautiečiui, „Laisvo laikraščio” skaitytojui, Krekenavos seniūnijos gyventojams ir asmeniškai Povilui Urbšiui, tuomet jis buvo Panevėžio STT vadovas (o gal aš klystu – tuomet labai atsiprašau)…Aš tais laikais kreipiausi į Panevėžio STT raštu, gavau atsakymą „Bce 3aKOHHo”.

Kauno STT pareigūnai buvo nuoširdesni, jiems pagailo manęs, patarė neieškoti Lietuvoje teisybės…“.

 

Nacionalinei žemės tarnybai. Panevėžio skyrius Danutė Garbaliauskaitė

Smilgos g. 4-40 Kėdainiai

Atsakymas į raštus

2019 03 05 Nr. 235SD265 (14.23.104)

Nr. 23SD2058 (14.23.104)

Gavau 2019 03 08

PRAŠYMAS

Prašau grąžinti mano Tėvų žemę išgrobstyta nesąžiningų žemėtvarkos darbuotojų. Jau rašiau apie pažeistas mano teises ir Valstybės įstatymus, LR Konstitucija.

Tuomet žemėtvarkoje atsakingose pareigose dirbo Algimantas Kavaliauskas. Kas gali paneigti, kad jis neaprūpino svetima žeme savo giminę. O tai, interesų konfliktas. Dokumentuose labai dažnai pasitaiko Kavaliauskų pavardė.

Net ir Šiauliuose tarp teisėjų yra Kavaliauskas.

Be teismo sprendimų, patyliukais valstybės vardu tarnautojai, vykdžiusieji žemės grąžinimo – negrąžinimo darbus – savivaliavo.

Teismai buvo vėliau, kai reikėjo atimti iš mūsų žemės sklypą, paskelbtą „rekreacine zona”.

Rašydami man raštus, nekonkretinat t. y. nepridedat prie raštų to sklypo plano.

Teismai sprendė klausimą atimti 9 ha žemės taip vadinamos „rekreacine zona”. Matomai kažkokiam valstybės tarnautojui patiko tas žemės sklypas prie pat 11 ha užtvankos.

Prašau nepainioti dviejų skirtingų dalykų. Tėvų žemės buvo 80,98 ha tame sklype tvenkinys 0,98 ha. Tarp šeimos narių žemė buvo padalinta ir trečioji dalis atsisakė imti žemę natūra – paėmė vertybiniais popieriais.

Taigi liko 54 ha man su broliu mūsų dalis. Vertybiniais popieriais kompensuotos žemės 27 ha užtektų padengti ar užskaityti „rekreacine zona” 9 ha ir dar liktų.

Bet vykdžiusieji „teisingumą” pirmiausia išgrobstė svetimą žemę, o vėliau galvojo ką gi daryti, kaip pateisinti savo nusikalstamą veiklą.

Prašau prie raštų dėti sklypų planus (dėl aiškumo)apie ką eina kalba. Konkrečiai.

Tuo metu, kai buvo grobiama mano tėvų žemė aš prašiau suteikti informaciją kas gi apsivagia. Dirbusios žemėtvarkoje Glinskienė, Valikonienė, Bandžinskienė ir kt., kurių jau neatsimenu pavardžių, atsisakė motyvuodamos, kad tai valstybės paslaptis.

Gal ir taip, gal ir buvo toks nurodymas, slėpti apsivogusius.

Tiems Kavaliauskams (iš jūsų atsiųstų raštų sužinojau) nereikėjo mano sutikimo – grobti svetimą žemę. Gerai žinojo, kad dar kartą apvagia tremtinius. Valstybės vardu įteisino nusikalstamą žemgrobystę, o dabar praėjus keletui metų, stengiasi įteisinti spekuliaciją. Neteisėtai įgytas turtas netampa nuosavybe. Vagis ir po 100 metų
tos šeimos – klano vagis. Net ir Afrikoj bus laikomas vagiu. Niekur nepabėgs, pasaulis sumažėjo. Jie sidabriniais savo problemų neišspręs.

Niekas niekada neparašė kodėl negalima gražinti užgrobta žemę. j mano prašymus atsakoma raštu numeriais ir datomis.

Kas konkrečiai (sprendėjų pavardes) sprendė negrąžinti žemę pažeidžiant LR Konstituciją.

Sprendėjų pavardes iš protokolo ir priežastys, dėl kurių privalau imti „kompensaciją”. Gal tie „sprendėjai” asmeniškai suinteresuoti užgrobtą pardavinėti.

Kodėl tokie skirtumai: kompensacijos suma žiauriai skiriasi nuo sumos už kurią man siūloma „išsipirkti”. Akivaizdi spekuliacija prisidengus įstatymais. Neparašėt kokiais metais įteisinta nuosavybė žemgrobiams, remiantis kokiu įstatymu.

Argi ne spekuliacija už 4,5 ha priskaityti kompensaciją 7205 Lt ir pardavinėti sklypą 0,7 ha už 9100 Lt.

Koks įstatymas pateisina užgrobtą žemę pardavinėti – spekuliuoti? Prašau, konkrečiai.

Vietoje to, kad pripažinti klaidas ir stengtis jas taisyti, dabar valstybės tarnautojai ir NŽT stengiasi giliau paslėpti padarytus nusikaltimus.

Taip dar labiau supriešinama tauta.

Tie žemgrobiai neturi jokios teisės pardavinėti mūsų žemę. Ypač Kavaliauskų klano nariai. Žinojo, kad imdami svetimą daro nusikaltimą pagal LR konstitucija ir pagal 10 Dievo įsakumų: „Negeisk svetimo”. Klano žmonės netiki Dievu, o Leninas labai jau seniai iš Lukiškių aikštės išvarytas.

Man įdomu ar Jus gerbiama ponia Vida Balčiūniene duodat paskaityti mano raštus – protestus žemgrobiams?

Prašau grąžinti žemę natūra, pagal planą (t. y. Tėvų žemes ploto ribose). Atimta buvo be sutikimo, žinios mano, paslapčia ir be teismo, apie kurį Jūs rašote. Teismas ne tą klausimą sprendė. Nedangstykit žemgrobių.

2019 03 25

Facebook komentarai
});}(jQuery));