skip to Main Content
Deimantes

 

ŽEIT tyrimas dėl Deimantės Kedytės?

 

 

Labai įspūdinga, labai šaunu, nes galimai (?) Žurnalistų Etikos Inspektoriaus Tarnyba (ŽEIT) pradėjo tyrimą [1] dėl Deimantės Kedytės ir siekia nustatyti ar teiginiai „Deimantė Kedytė mirusi dar 2014m. <…>“, „<…> mergaitės nėra gyvųjų tarpe“, „Mergaitė jau seniai mirusi“, „<…> mergaitė buvo nužudyta <…>“  yra teisingi, tikri.

 

Deimantes

Labai svarbi ir nuo 2012-05-17 dienos žmogiškai svarbi visai Lietuvai tema, nors ir atitraukianti dėmesį nuo kitų labai svarbių Lietuvai problemų. Tačiau jeigu neišspręsi nors šios vienos problemos, tai nesuprasi kas valdo Lietuvą, nes būtent Lietuvos valdžia veikė prieš nuskriaustą liudininkę D.Kedytę ją pradangindami. O ką tai realiai reiškia norėtųsi žinoti? Akivaizdu ir logiška, kad norint nustatyti, ar aukščiau paminėti teiginiai yra teisingi, tikri, tai reikia iš tikro sužinoti ar Deimantė Kedytė iš tikro yra mirusi, gyva ar nužudyta. Klausimas yra ypatingai aktualus, nes žinome, kad nei prezidentė Dalia Grybauskaitė to nežino, nei Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis to nežino taip pat. 2018-01-13 iš Seimo tribūnos mūsų garbinga disidentė sesė Nijolė Felicija Sadūnaitė pasakė ir paklausė [2]: „Gerbiama Prezidentė man pasakė: „Niekada nežinojau ir nežinau, kur yra Deimantė Kedytė“.

Kas žino!?“

 

Lietuvos žmonės prie LR prezidentūros jau 79 kartą klausia Lietuvos valdžios „Ar dar gyva Deimantė“. Niekas piliečiams neatsako, gal Lietuvos valdžia visa yra išstipusi? Žmonėmis jų pavadinti negalima. To klausė ir Deimantė: Ar Jūs žmonės ar ne žmonės? Žmonių Lietuvos valdžioje neaptikta, nors jie ir turi žmogaus pavidalą.

 

Todėl niekada negalima pamiršti, kad banditiškai grobiant Deimantę Lietuvos valdžios olimpe puikavosi prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkė Irena Degutienė, Ministras pirmininkas Andrius Kubilius ir Policijos generalinis komisaras, dabartinis Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.  

 

Kaip čia yra, kad ŽEIT nesikreipia į šiuos asmenis sužinoti ar tie aukščiau paminėti teiginiai yra teisingi? Gal nesupranta ką daro? O gal labai gerai supranta ką daro, nes siekia „užkimšti“ spaudai burną, kad niekas neprisimintų ir nedrįstų klausti apie Lietuvos valdžios banditišką elgesį Deimantės atžvilgių ir dabar jau daugybės atiminėjamų iš šeimų vaikų, kurių pagrindinė teisė pagal tą patį įstatymą turėti tėvą ir motiną, įstatymo 7-ą straipsnį „7 straipsnis. Vaiko teisė turėti tėvus

Kiekvienas vaikas turi prigimtinę teisę turėti tėvą ir motiną.“

 

O kai vaiką atima iš šeimos ar šioji teisė nėra pažeidžiama? Akivaizdu.

 

Patarimas ŽEIT‘ui

 

Klausimas dėl ŽEIT norimų sužinoti teiginių tikrumo turi būti sprendžiamas tik teisme. Kodėl? Ogi todėl, kad Lietuvos valdžia, net 2018-01-13 viešai Laisvės premijos laureatės N.Sadūnaitės paklausta [2] iš Seimo tribūnos dar vis neatsakė į užduotus klausimus, neatsakė LR piliečiams, kurie to pačio klausia jau 79 kartus per 6 su puse metų. Tai tik teismas gali pareikalauti iš Lietuvos valdžios parodyti gyvą, besimokančią, nesužalotą, su neištrinta atmintimi mergaitę, kurią atpažintų N.F.Sadūnaitė, seneliai Kedžiai ir pagal galimybę N.Venckienė. Taigi tik teismas, kaip atskira valdžios šaka, turėtų teisę išreikalauti iš Vyriausybės parodyti Deimantę Kedytę.

 

Problema, manau tokia, kad joks teismas Lietuvoje to padaryti neišdrįs. O jeigu kartais ir atsirastų toks drąsus teismas, tai Lietuvos valdžia ant tokio teismo reikalavimo giliai, labai giliai nusispjautų? Kodėl taip manau? Todėl, kad Lietuvos valdžia NEVYKDO net tarptautinių teismų sprendimų, kaip antai EŽTT sprendimų ir JTŽTK sprendimų,  o taip pat nevykdo net LR KT išaiškinimų apie tai, kas yra lygi rinkimų teisė. Todėl tikėtis, kad įvykdytų LR teismo sprendimą, tiesiog būtų labai naivu tikėtis. O gal įvykdytų ŽEIT prašymą, nes ŽEIT nori žinoti, ar tie teiginiai, kurie pradžioje pacituoti, yra teisingi, tikri?

 

Taigi patarimas ŽEIT, kreipkitės į Lietuvos valdžią, Seimą, Vyriausybę arba net į pačią nieko apie tai nežinančią prezidentę Dalią Grybauskaitę. Gal ką nors jau sužinojo? O jeigu ir ten nesužinosite, tuomet skaitykite mano straipsnį [3] „Seimo smarvėms“. O jeigu ŽEIT dar norėtų sužinoti ir platesnes aplinkybes, kuriose malonėja gyventi, tai nepatingėkite, pastudijuokite šiuos straipsnius [5,6].

 

Kaip turėtų būti aiškinamasi teisme? Teismas privalėtų išreikalauti iš Lietuvos valdžios institucijos patikimus, labai aiškius įrodymus apie tai ar aukščiau paminėti teiginiai gali būti Lietuvos valdžios paneigti, nes būtent Lietuvos valdžios institucijų suderintais, suplanuotais iš anksto veiksmais buvo neįtikėtinai žiauriai, tiesiog banditiškai Deimantė Kedytė, kaip pagrindinė nukentėjusi liudytoja, 2012-05-17 buvo pagrobta.

 

Kaip matome Lietuvos valdžia banditiškai pagrobusi Deimantę Kedytę nežino apie ją nieko. O pasirodo, kad ne valdžios asmenys apie tai žino. Taigi jokia paslaptis. Ir apie tai yra informuotas LR Seimas ir visa valdžia [3]. Šio straipsnio [3] skirsnyje „Ar dar gyva“ yra duotas atsakymas asmenų, kurie žino ar dar gyva Deimantė. Neverta kartotis, straipsnis yra viešas ir apie jį yra informuota Lietuvos valdžia.

 

Klausimas labai paprastas, ar ŽEIT neskaitė šio straipsnio [3], tai kodėl skaito kitus Laisvo laikraščio straipsnius ir net pacituoja? Ar tai reiškia turi kryptingą tikslą persekioti Aurimą Drižių? Tai pažvelkime į kitus Laisvam laikraštyje atspausdintus straipsnius tuo klausimu [5].

 

Išvada: ŽEIT ne tuo adresu kreipiasi, kad sužinoti, ar teiginiai „Deimantė Kedytė mirusi dar 2014m. <…>“, „<…> mergaitės nėra gyvųjų tarpe“, „Mergaitė jau seniai mirusi“, „<…> mergaitė buvo nužudyta <…>“  yra teisingi, tikri.

Juk iš esmės apie tai jau 2018-01-13 klausė iš Seimo tribūnos Laisvės premijos lauriatė N.F.Sadūnaitė [2]. Ar apie tai ŽEIT nieko nežino? Gal ne Lietuvoje jau gyvena?

 

 

 

Literatūra:

 

1. 2018-12-13 straipsnis „Žurnalistų  etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė pradėjo domėtis, kur dingo Deimantė Kedytė“

(https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7831:zurnalistu-etikos-inspektore-grazina-ramanauskaite-pradejo-dometis-kur-dingo-deimante-kedyte&catid=31&Itemid=101).

2. 2018-01-18 straipsnis „Visa N. Sadūnaitės kalba” (http://www.ekspertai.eu/visa-nsadunaites-kalba/).

3. 2018-03-26 straipsnis “Seimo smarvėms” (http://www.ekspertai.eu/seimo-smarvems95245/).

4. 2018-07-01 “VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS”

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/VnyvTygtoo).

5. 2018-11-18 straipsnis “JAV Helsinkio komisijoje dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo pliusai ir minusai (I)”

(https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7643:jav-helsinkio-komisijoje-dr-vytauto-matuleviciaus-liudijimo-pliusai-ir-minusai-i&catid=31&Itemid=101), (http://www.ekspertai.eu/jav-helsinkio-komisijoje-drvytauto-matuleviciaus-liudijimo-pliusai-ir-minusaii97006/).

6. 2018-11-20 straipsnis “JAV Helsinkio komisijoje dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo pliusai ir minusai (II)” (http://www.ekspertai.eu/jav-helsinkio-komisijoje-drvytauto-matuleviciaus-liudijimo-pliusai-ir-minusaiii97016/).

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2018-12-17

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));