Teismas bijo valdžios – nors „žaliasis valstietis” Petras Nevulis sulaužė kaimynui kaulus ir vos nepasiuntė jo į kalėjimą, atsakomybės išvengė

1veberio

1veberio


Alvydas VEBERIS 

ŽALIOJI VALDŽIA IR TEISINGUMO MAFIJA 

 

Galiu atversti dešimtis ar net šimtus bylų, kur teismų nutartys sveiku protu nesuvokiamos. Beveik visos sukurptos  pagal vieną ir tą patį kurpalį. Teisieji neranda TIESOS, o nusikaltėliai bujoja. 

Žiūriu paskutines teismo nutartis ir skundus gautus iš Panevėžio r. ūkininko Vlado Deksnio. Šį valstietį, atvažiavęs į jo kaimynystėje esančią valdą, sulaužė šonkaulius, suspardė ir paliko  be sąmonės gulėti jo valdoje,  šiandieninis Seimo narys Petras Nevulis. Tuo metu jis irgi buvo didelis ,,ponas“. Atstovavo Panevėžio raj. Tarybai, buvo jos narys ir kandidatas į Seimo narius su Lietuvos  valstiečių ir žaliųjų sąjungos politine partija. 

 

1veberio

nuotr. Panevėžio apygardos  teismo salėje (valstietis V.Deksnys ir ,,ponas“ P.Nevulis)

Kas įdomiausia, pajutęs kraujo kvapą ir tolimesnes pasekmes, apsukrusis ,,ponas‘‘ P.Nevulis aplenkė į ligoninę su greitąja nuvežtą V.Deksnį ir pirmas melagingai suskubo parašyti pareiškimą, kad jį ,,nuskriaudė‘‘ kaimynas. ,,Ponui“ į pagalbą suskubo policija, medikai, prokuratūra, teismai. Per daugiau kaip dviejų metų laikotarpį visgi Panevėžio apylinkės teismo sovietinis teisėjas K.Venckus (atleistas), talkinant prokurorei Sigitai Bieliauskaitei  nuteisė ne šio įvykio kaltininką P.Nevulį, bet nuskriaustąjį V.Deksnį.

 

Nevulis12

 Seimo narys P.Nevulis (šalia „skaidruolo” Povilo Urbšio)

 

nuotr. Ar bekasdamas  duobę kitiems  Seimo narys P.Nevulis, pats į ją neįkrito? Privatus seklys Z.Laureckas užfiksavo jo atsilankymą Fondo patalpose, prašant, kad nebūtų paviešinti jo nusikalstami veiksmai, sulaužant šonkaulius kaimynui V.Deksniui ir bandant straipsnio autorių papirkti. 

Matydamas neteisybę V.Deksnys tuoj pat kreipėsi į Panevėžio apygardos prokuratūrą, kad būtų panaikintas ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu ir pradėtas įvykio kaltininkui  P.Nevuliui. Tačiau nuosekliai skundus rašant visoms teisinėms institucijoms, V.Deksnio skundai buvo ignoruojami. Juos ignoravo ir atmetė  Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė Sigita Bieliauskaitė, vyr. prokuroro pavaduotoja Regina Tamelienė, Panevėžio m. apylinkės teismo teisėja Odeta Gruodienė, Panevėžio apygardos teismo teisėjas Pranas Šimkus (atleistas). Mafinė sistema dengė vieni kitus. Atrodytų padėtis be išeities. Tačiau nėra nieko uždengta, kas nebūtų atidengta. Nagrinėjant nekaltai nuteisto V.Deksnio bylą, Panevėžio apygardos teismo kolegija, prieštaraujant Panevėžio apygardos prokurorei Gailutei Vilkienei, Sigitai Bieliauskaitei, Pauliui Jasiukaičiui, (primigtinai pareikalavus nuteistajam V.Deksniui ir jo gynėjui Dariui Staškevičiui) priėmė nutartį, paskirti teismo medicinos ekspertizę, pavedant ją atlikti Valstybinio teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus teismo medicinos ekspertui gydytojui radiologui. 

Ekspertų kolegijos išvadoje, kurią pasirašė VTM tarnybos Vilniaus skyriaus teismo medicinos ekspertė Jolanta Majauskaitė – Čobot, gydytojas ortopedas traumatologas Vytautas Rimkus, teismo medicinos ekspertas Mindaugas Paliulis,  Panevėžio ,,teisingumo“ vykdytojų grandinė subliuško. Išvadoje pažymėta, kad patikrinus ,,Panevėžio BMR diagnostika‘‘  2015-06-03 medicinos dokumentų išrašą/siuntimą ir aprašymą, padarytą Panevėžio teismo medicinos specialisto G.Serbentos, bei P.Nevulio VŠĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos P.Nevulio sveikatos istoriją,  buvo neginčijamai nustatyta ir surašyta išvada, kad P.Nevuliui jokių traumavimo požymių nenustatyta, kuriais jis kaltino V.Deksnį.  Seimo narys P.Nevulis,   nuo pat melagingo pareiškimo surašymo pradžios t.y. 2015 m. gegužės mėn., Panevėžio AVPK Panevėžio policijos komisariatui iki teismo nutarčių priėmimo pabaigos  2018-04-16,   nuteisiant V.Deksnį įkalino bausme, davė melagingus parodymus, klaidino tyrėjus, prokurorus, teisėjus, tam pasitelkęs net Panevėžio medicinos specialistą G.Serbentą. 

Po šių medicinos specialistų išvadų, Panevėžio apygardos teismo kolegijai, susidedančiai iš teisėjų Danutės Švitinienės, Valdo Meidaus, Algirdo Gaspučio, nebeliko nieko kito, kaip V.Deksnį išteisinti, panaikinant jam teistumą ir P.Nevulio užsiprašytas sumas jo moralinei ir materialinei žalai. P.Nevulis liko parklupdytas. Skųsti šio teismo nuosprendžio  nebedrįso. Sužinojęs, kad visa ši istorija bus paviešinta, bandė analogišku būdu apkaltinti mane. Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas. Esu pasirašęs, kad neturiu teisės apie tai kalbėti, todėl kol kas susilaikysiu. 

Aš, P.Nevulio ir V.Deksnio bylos nagrinėjime, dalyvavau visuose teismo posėdžiuose. Nuo pat pirmo teismo posėdžio aiškiai matėsi šališkas bylos nagrinėjimas ir mafinės karusėlės dengimas vieniems kitus. Ne veltui savo laiku Aukščiausiojo teismo pirmininkas G. Kryževičius iš televizijos ekranų, išvadinęs vieną doriausią LR parlamentarę, Kauno apygardos teisėją N.Venckienę teisinės ir politinės valdžios ,,pūliniu“ pridūrė, kad teisingumo vykdytojų stuburas ant tiek tvirtas, kad niekas jo nepajėgus perlaužti. Ar tikrai? Ar ne per daug sau leidžia tokie ,,teisėjai“ paminę teisingumą ir ,,demokratinės ir teisinės“ Valstybės pamatus? Kaip matome iš šios bylos, net ir labai stengiantis dengti vieniems kitus, TIESA anksčiau ar vėliau išlenda į paviršių. Šioje byloje akivaizdžiai stuburas perlaužtas. Pasirodo ne visi ,,pūliniai“, nors teisinio nihilizmo šalyje, nuskriaustiesiems tenka įdėti daug pastangų ir lėšų,  kad įveikti ,,teisingumo“ vykdytojų rezgamas pinkles. 

Tik melo dėka, apkaltinęs valstietį V.Deksnį,  P.Nevulis pateko į LR Seimą, pagal Lietuvos  valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės partijos sąrašą. 

Šis procesas nesibaigė.  Panevėžio apygardos teismas išteisinęs V.Deksnį, visiškai nepasisakė P.Nevulio atžvilgiu. Kodėl? Juk jis ne tik melo dėka pateko į Seimą, bet sugriovė V.Deksnio verslą, sugadino jo sveikatą, apgaudinėjo visą teisinę sistemą, padarytos didžiulės valstybei išlaidos. 

Šiuo metu V.Deksnys dėl tokių teismų ,,darbo“ yra padavęs  skundą Panevėžio apygardos prokuratūrai, kad visgi būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas P.Nevulio atžvilgiu. Skaitytojus supažinsime, kaip bus atliekamas tyrimas. Ar vėl mafija dengs Seimo narį, o ne paprastą Lietuvos pilietį? Kokia bausmė bus paskirta šiam aferistui? Juk valstybės tarnautojui privalo būti griežtesnė ir didesnė. O gal, kaip įprasta teismų praktikoje,  ,,poną“ išsuks nuo atsakomybės?

 Petras1

nuotr. net reklaminiame plakate melas: ,,Pažįstu Petrą, kaip darbštų, dorą…,“ reiktų pratęsti… ,,…mokantį meluoti, apgaudinėti, kaimynams laužyti kaulus, nuodyti gamtą“. Gal tokiems Seime ir vieta? Juk daugelis jų, įsistatę kiaulės akis, meluoja ir neraudonuoja. Ausys taip pat nekruta.

Aš informavau apie suktus P.Nevulio poelgius, valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės partijos frakcijos seniūną seimo narį R.Karbauskį, teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkę seimo narę A.Širinskienę bei  kitus Seimo narius.  Kol kas tyla, tarsi visi būtų vandens į burną prisisėmę.   Apie P.Nevulio ir teismų vingrybes esu parašęs daugelį straipsnių, supažindinęs skaitytojus, Seimo narius. Turint tokią informaciją apie Seimo narį, kuri patvirtinta įsigaliojusia  Panevėžio apygardos teismo nutartimi 2018 m. balandžio 16 d. B.b. Nr. 1 A-1-350/2018, tokius nusikaltėlius, kaip P.Nevulis  turėtų tą pačią dieną, be jokių procedūrų vyti lauk iš Seimo. Jie ne tik nepadeda ir nesprendžia piliečių  problemų, bet atvirai tyčiojasi iš jų, laužydami jiems kaulus, o kaip atsakingas asmuo už gamtos apsaugą, nuodija ją. 

 

nuodai

nuotr. cheminėmis medžiagomis nupurkštos P.Nevulio valdos, naikinant piktžoles. Nuodai patenka į čia pat esančius atvirus vandenis.

 

Jie  daro gėdą ne tik sau, valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinei partijai, bet visai Valstybei. Tokių bylų ir patyčių iš piliečių ,,teisinėje“ Lietuvos Valstybėje   nors vežimu vežk. 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));