„Patriarcho” V.Landsbergio tėvas G.Landsbergis-Žemkalnis perdavė KGB pabėgusių į Australiją nacių duomenis

zemkalnis

zemkalnis

Lietuvos „patriarcho” Vytauto Landsbergio, kuris pralaimėjo visus rinkimus, kuriuose dalyvavo (primename, kad V.Landsbergis vienintelį kartą pats dalyvavo prezidento rinkimuose 1997 m., ir savo rinkiminei kampanijai skyrė daugiausiai lėšų – kiek daugiau nei 2,4 mln. litų (beveik 700 tūkst. eurų). Tiesa, į antrąjį rinkimų turą jis galiausiai nepateko, ten pateko V.Adamkus ir A.Paulauskas.
https://www.youtube.com/watch?v=iQtKo8e2F50&t=1s
Nuo to laiko Landsbergis savo kandidatūros tiesioginiuose rinkimuose nekėlė, o visur buvo renkamas pagal konservatorių sąrašą), ir vis tiek prievartauja Seimą paskelbti jį „valstybės vadovu”, tėvas Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis sugebėjo būti dvigubu agentu.
Tai atskleidė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. Ji taip pakomentavo didžiojo „anūko” Gabrieliaus Landsbergio raginimą pakeisti valdžią Rusijoje: „Žinoma, kad tai bandymas kištis į mūsų šalies reikalus ir bandymas sugriauti santykių tarp dviejų šalių likučius. Žinoma, tai ir bandymas įsiteikti savo šeimininkams už Atlanto. Ponas Landsbergis yra kilęs iš Lietuvos, šalies, kurioje pažeidinėjamos pagrindinės žmogaus teisės, jis , matyt, pamiršo, kad Rusijoje prezidentą renka tauta. Ir jo nuomonė čia nieko nereiškia. Matyt, kad tai patologinė neapykanta mūsų šaliai tiesiog užtemdo akis. Tačiau reikia žinoti, kas tie žmonės, kurie daro tokius pareiškimus? Tai sako žmonės, kurie rusofobiją matyt tiesiog paveldėja. Galiu daug papasakoti apie Landsbergių režimą, nes ten visa dinastija. tačiau paminėsiu tik kelis faktus. Vytauto Landsbergio tėvas Landsbergis-Žemkalnis 1941 m. tapo komunalinių reikalų ministru Lietuvos vyriausybėje, vadovaujamoje Ambrazevičiaus, kuri bendradarbiavo su naciais. Žemkalnis tiesiogiai dalyvavo kuriant konclagerius žydams visoje Lietuvoje, įskaitant ir Kauną. Būtent Kaune, 9-ame forte naciai 1941 m. sušaudė 9 tūkst. Lietuvos žydų, įskaitant ir 4200 vaikų. Žemkalnis bendradarbiavo su nacių gestapu, ir po karo pabėgo į Australiją. Landsbergis-Žemkalnis gavo teisę grįžti į Lietuvos TSR 1959 m., kai sovietų saugumo organams perdavė informaciją apie kitus pabėgusius nacius. Toks kailio kaitaliojimas yra būdingas visai Landsbergių giminei. Pvz., konservatorijos profesorius Vytautas Landsbergis aktyviai bendradarbiavo su Sovietų sąjungos spec. tarnybomis ir su jų rekomendacija buvo paskirtas lyderiu inteligentų sąjūdžiui, kuris turėjo remti „perestroiką”…žinote, kaip jiems tai nepatinka, kai pradedi apie tai kalbėti”.

 

Visiškai teisingai – Žemkalnis buvo „ministeris“ nacių paskirtos vyriausybės okupuotoje Lietuvoje, vėliau pabėgo į Vakarus, atsidūrė Australijoje. Po to, kai Australijoje buvo demaskuotas sovietų žvalgybos tinklas, Žemkalnis 1959 m. iškilmingai grįžo į Lietuvą, kur laikraštis „Tiesa“ aprašė jaudinantį Vytauto susitikimą su tėvu.

 

2 1

 

3

4

Nuotraukose : Nacių kolaborantų ministro Žemkalnio pasirašytas „Miestų namų ir sklypų denacionalizavimo įstatymas“. Jo antras punktas skelbė : „nacionalizuoti žydų, svetimšalių ir kitų fizinių ir teisinių asmenų, aktyviai veikusių prieš lietuvių tautos interesus, sklypai ir trobesiai buvusiems savininkams negražinami“. Kaip žinia, tuo metu visi žydai jau buvo pakasti, ir niekas nesiaiškino, ar jie veikė „prieš lietuvių tautos interesus“.

 

Ir kas nutiko – sovietai nacių paskirtą ministrą ne pastatė prie sienos, kaip įprasta, tačiau gražino jam nuosavybę – namą Kauno centre, ir visaip kaip pagerbė.  Nors dauguma Lietuvos tremtinių tuo metų tik pradėjo grįžti iš tremties, tačiau negalėjo grįžti į gimtinę, turėjo glaustis kaimyniniuose rajonuose.

Ką jūms tai sako? Tai tiesiog faktai, kurių niekas neginčija. Tik Radžvilas nukerta, kad abejoti Landsbergiais – valstybės išdavystė.

Geriausiai Landsbergių vaidmenį Lietuvos istorijoje apibendrino signataras Audrius Butkevičius :  „visi šie prieš 30 metų vykę įvykiai, susiję su V.Landsbergiu, yra raktas suprasti tai, kas šiandien vyksta Lietuvoje“.

„Ir kai mes turime prezidentę, kuri prašo finansinių struktūrų tarpininkauti, paskiriant generalinį prokurorą, tai iš esmės mes kalbame apie milžinišką korupciją mūsų valstybėje, ir kad korupcijos suvaldymo mechanizmai neveikia, – sakė A.Butkevičius, – šie mechanizmai neveikia todėl, kad savo laiku mūsų pagrindiniai valstybės asmenys buvo suinteresuoti pasistatyti sau palankius asmenys į pagrindinius kovos su nusikalstamumu postus. Jiems buvo leista daryti, ką jie nori, kad tik jie nesiimtų veiklų, kurios nėra naudingos juos pastačiusiems valstybės vadovams. Visos šios betvarkės pradžia buvo tada, kai Vytautas Landsbergis neteisėtai uzurpavo Sąjūdžio pirmininko postą, o kiti Sąjūdžio tarybos nariai nutylėjo šį reikalą, nes nenorėjo nešti šiukšlių į viešumą. Ir visas tas bandymas sukurti asmens kultą, pagyvenusioms moterėlėms rėkaujant „Landsbergis“, ir visiems demonstruojant, kad be šito žmogaus neva Hanibalsonas nebūtų parėmęs Lietuvos nepriklausomybės, jau net nekalbant apie tai, kad neva be Landsbergio ji nebūtų paskelbta, mums yra juokingas. Tačiau kartu jis rodo, kaip buvo kuriamas labai negarbingas mitas, ir jis padeda įsitvirtinti ir tam absurdo jausmui, kuris vis labiau įsitvirtina jaunų žmonių gretose. Nes jie jau nebegali patikėti, kad kažkada šioje valstybėje viskas stos į savo vietas. Jeigu manęs paklausit, kokia milijono Lietuvos žmonių bėgimo iš Lietuvos priežastis, aš atsakysiu, kad tai absurdo jausmas ir nepasitikėjimas ir netikėjimas savo valstybe. Šitas absurdo jausmas ir yra pagrindinė Lietuvos nelaimė, kuri mums neleidžia vystytis toliau. Todėl mes bandome sudėlioti taškus vien tam, kad tai būtų pasakyta“.

A.Butkevičius prisiminė, kad dar prieš 30 metų vidurnaktį jis įsiveržė į Genzelio namus, klausdamas „ką jūs padarėte“ po to, kai V.Landsbergis buvo išrinktas Sąjūdžio pirmininku. „Tai buvo ne tik mano nuomonė, – sakė A.Butkevičius, – tuo metu aš buvau Tremtinių sąjungos pirmininku ir man kaip niekam kitam buvo labai gerai žinoma Landsbergių šeimos istorija. V.Landsbergio motina vokiečių okupacijos metais slėpusi raudonuosius partizanus, o jo tėvas bendradarbiavo su naciais, vėliau pabėgo į Australiją, ir vėliau dar sėkmingiau sugrįžęs iš Australijos tuo metu, kai rusų žvalgybos rezidentas anglosaksiškoje šalyje išdavė visą rusų šnipų tinklą Australijoje. Visa tai buvo puikiai žinoma, ir pas mane vos ne virtinėmis ėjo politiniai kaliniai, kurie pasakoja, kad jų net į Lietuvą iš tremties neįleisdavo, ir jie turėjo gyventi Kaliningrado srityje, o šitas Landsbergis, bendradarbiavęs su naciais, grįžta iš Australijos, ir atgauna iš sovietų visas šeimos turėtas vilas. Man tai buvo akivaizdus įrodymas, kad ši šeima yra valdoma ir greičiausiai šis žmogus bus valdomas. Tai tokia buvo mano žinia, kurią aš norėjau pranešti Genzeliui“.

A.Butkevičius mano, kad į valdžią pakliuvęs žmogus, kurio nugaroje įsegtas KGB kablys, visą gyvenimą bijo, kad tai bus atskleista. „Ir ta baimė išsilieja į jo asmeninius jausmus ir šnekas, ir kaip bebūtų gaila, į valstybinę politiką, – mano A.Butkevičius, – taip ir nutiko su Lietuvos valstybės politika Rusijos atžvilgiu istorija. Tam, kad neduok Dieve, kas nors nepagalvotų, kad čia yra KGB kvapelis, prasidėjo tuo metu visiškai neturinti prasmės konfrontacinė politika su Rusija. Vietoj to, kad mes būtume išnaudoję puikias galimybes, kurios Lietuva užsidirbo stipriai paremdama Rusiją 1991 m. pučo metu – tuo metu aš, būdamas Lietuvos ministru, galėjau užeiti į bet kokią Rusijos ministeriją, ir paspausti ministrams rankas. Iš Lietuvos rusų armija išėjo metai anksčiau nei iš Vokietijos. Tačiau tuo pačiu metu mes pradėjo labai kvailą konfrontacinę politiką Rusijos atžvilgiu. Nors NATO ir prašė, kad Lietuva įtakotų visuomenės nuomonę Rusijoje – net Maskvoje rinkosi šimtai tūkstančių žmonių paremti Lietuvą ir jos interesus. Šiandien, praėjus 28 metams, Lietuva patenka į didžiausių Rusijos priešų penketuką, turėdami labai abejotinas galimybes sulaukti pagalbos hibridinio karo su Rusija atveju.

Todėl aš ir sakau – ši vieno asmens problema buvo paversta Lietuvos valstybės problema . ir tas 1993 m. nevykęs bandymas jėga užimti valdžią, kurį šiaip ne taip mums pavyko užgesinti, ir vėliau, konservatoriams esant valdžioje, mums teko nuolat teismams ir prokuratūrai pataikauti. Ir būtent todėl mes iš teismo ir prokuratūros gauname atsisakymą pradėti tyrimus dėl šio žmogaus veiklos, nes tie žmonės yra pastatyti prezidentų ir ministrų. Ir visa tai vyko visus 28 metus. Ir prokuratūra žino, kad ji gali daryti bet ką, tačiau neturi duoti eigos tokiems tyrimams, kuriuos mes prašome pradėti. Ar būtų įmanomas toks dalykas, kad normalioje šalyje parlamentui pripažinus, kad pagrindinė partija turi teroristinės organizacijos požymių, teisme ir prokuratūroje nebūtų pradėtas tyrimas jos atžvilgiu. Juodžiausiasis SSR laikais spaudoje pasirodžiusi informacija buvo pagrindas pradėti tyrimą. O dabar mes turime pačių sprogdintojų liudijimus ir tai niekam neįdomu. O kodėl? Todėl, kad pradėsi tyrinėti, ir teismams ir prokuratūrai dings ta auksinė galimybė susilaukti valdžioje esančių ponų priedangos . Todėl mes vėl grįžtame prie tos milžiniško absurdo jausmo bangos, kai „Mažeikių nafta“ perparduodama kelis kartus, įrodinėjant, kad lietuviai tiek kvaili, kad jie tos gamyklos valdyti negali. Lygiai tas pats vyksta ir dabar – SGD laivas, pavadintas „Nepriklausomybe“, tampa klevo lapu pridengti įvairaus pobūdžio niekšybėms. Ir joms vadovauja tas pats Landsbergio patikėtinis, kuris liudininkų teigimu, organizavo įvairius teroro aktus Lietuvoje. Jo sūnus paskiriamas visos SGD terminalo struktūros vadovu. Ir už tą aferą visi Lietuvos žmonės moka milžiniškus pinigus. Ir tada žmonės arba bėga iš Lietuvos, netikėdama, kad kada nors čia kas nors pasikeis, o kiti nueina į gilią depresiją. 2010 m. išėjęs iš Lietuvos kalėjimo, aš pasakiau, kad „nereikia spardyti pastipusio šuns“. Ir, gerbiamieji, aš buvau neteisus. Šito šuns dvokas yra toks, kad iš Lietuvos žmonės bėga šimtais tūkstančių, ir mes praradome miestus. Toks mano matymas, kur gali atvesti mūsų neryžtingumas ir atsakomybės stoka. Bet tai, kad mes savo laiku nepaėmėme į rankas lazdos ir neišdaužėme šiam šuniui dantų, yra pati didžiausia mūsų atsakomybė prieš Lietuvos žmones.

Facebook komentarai
});}(jQuery));