Z.Vaišvilos vadovaujama Lietuvos visuomenės taryba išsivalė nuo tautos priešų

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2019 m. balandžio 11 d. Vilnius

Lietuvos Visuomenės Tarybos (toliau tekste – LVT) valdyba š.m. balandžio 9 d. posėdyje dėl LVT įstatų šiurkščių pažeidimų pašalino iš LVT narių Valdybos narius Aurimą Drižių (dėl sąmoningai „Laisvame laikraštyje“ tęsiamo žinomai melagingos informacijos skelbimo, kad LVT tariamai vykdo taip vadinamą Stanislovo Tomo projektą, šios informacijos nepaneigimo ir nedalyvavimo Valdybos veikloje) ir Zenoną Jurgelevičių (dėl šiurkščių etikos pažeidimų ir nedalyvavimo Valdybos veikloje), tenkino Stanislovo Tomo prašymą dėl jo atsistatydinimo iš LVT narių.

Š.m. balandžio 9 d. posėdyje LVT Valdyba po Aleksandro Valento paaiškinimų dėl domeno „Lietuvos Visuomenės Taryba“ panaikino Aleksandro Valento narystės organizacijoje sustabdymą, priimtą š.m. kovo 22 d. LVT Valdybos nutarimu.

Buvęs LVT narys ir Valdybos narys Zenonas Andrulėnas (pašalintas iš LVT narių š.m. kovo 6 d.),  buvo kviestas atvykti į š.m. balandžio 9 d. LVT posėdį dėl jo savavališkai perimto Lietuvos Visuomenės Tarybos dokumentų ir turto perdavimo, tačiau ir į šį posėdį neatvyko.

Zenonas Andrulėnas iki šiol neperdavė LVT Valdybai kandidatų į LVT narius užpildytų anketų su žmonių asmens duomenimis, kitų LVT dokumentų, LVT kasos dokumentų ir lėšų, FB ‚Lietuvos Visuomenės Taryba“ paskyros valdymo. Apie tai papildomai pranešta prokuratūrai.

Pranešame, kad galimai Zenono Andrulėno ir Jono Mažinto, kurie nėra nei LVT Valdybos nariai, nei LVT nariai, 2019-04-12 d. anonimiškai sušauktas renginys, pavadintas LVT narių susirinkimu, neturi nieko bendro su LVT veikla ir yra neteisėtas ir galimai nusikalstamas LVT vardo ir juridinio asmens naudojimas, dėl ko LVT Valdyba 2019-04-09 posėdyje nutarė kreiptis į prokuratūrą.

Primename, kad buvęs LVT Valdybos narys ir buvęs LVT narys Zenonas Andrulėnas, viešai skelbiantis savo nepritarimą taip vadinamam Stanislovo Tomo pensininkų gynimo projektui, savavališkai ir piktnaudžiaudamas LVT Valdybos nario įgaliojimais LVT vardu užsakė ir valdė domeną www.pensininkas.eu.

LVT Valdyba nuoširdžiai siūlo visiems neturėti jokių reikalų su šiuo provokatoriumi – Zenonu Andrulėnu.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba

Aš pono Vaišvilos ir jo „palaikymo komandos“ projektuose nedalyvauju nuo tada, kai ponas Vaišvila viešai apsimelavo LVT steigiamajame suvažiavime – kurio metu jis teigė, jog LVT valdyboje nebus vienvaldžio pirmininko – o vėliau pats tapo tuo vienvaldžiu diktatoriumi. Todėl aš vienintelis iš LVT valdybos nepasirašiau – kuomet T. Jakelaitis važinėjo po Lietuvą ir rinko valdybos narių parašus, kad ponas Vaišvila taptų LVT valdybos pirmininku.

Be to ponas Vaišvila ir jo palaikymo komanda po LVT steigiamojo suvažiavimo savavališkai atsisakė mano parengtų LVT siekiamų tikslų ir vertybių vertinimo sistemų: https://zmogausteiseslietuvoje.wordpress.com/…/zenonas…/ ir https://zmogausteiseslietuvoje.wordpress.com/…/apie…/ . Tuo tikslu (dar prieš LVTsteigiamąjį suvažiavimą) ponas Vaišvila ir jo „palaikymo komanda“ man trukdė ruošti (trumpino, spręsdami balsų dauguma) mano ruoštus LVT įstatus (tuomet aš dar nesupratau jų slapta siekiamų tikslų), o po steigiamojo LVT suvažiavimo (prieš teisiškai įregistruodami) jie savavališka iš esmės suklastojo tame suvažiavime priimtą įstatų tekstą.

Besidomintiems kas vyksta LVT – įkeliu nuorodą į mano viešą LVT vadovų veiklos kritiką ir pono Vaišvilos patarėjo D. Glazkov diskusiją su manimi po šią kritika
https://www.facebook.com/zenona…/posts/1987431781334905

Facebook komentarai
});}(jQuery));