Ž.Razminas : „Bombos susprogdinimą užsakė ir apmokėjo V.Landsbergio patarėjas A.Tučkus“

Razminas

Razminas

AVE VITA , MORITURS TE SALUTAT!

 

 

Razminas

R.Janutienės 2011m. Balandžio 11d.laidoje „Patriotai“ iš kelių valandų reportažo buvo parodyta tik keliolika minučių, kurioje buvo pateiktas vaizdo ir garso montažas, kurį parengė „KOMSAMOLKĖS“- L. ryto TV. pagal JAV-NATO-ES okupantų dūdelę šokančių VSD-ešnikų scenarijų. Tam, kad apkvailinti Lietuvos žmones ir suformuojant išankstinę neigiamą jų nuomonę mano atžvilgiu prieš artėjančią surežisuotą politinio susidorojimo egzekuciją (teismo procesą) kuri įvyks Balandžio 25d. 8v. Klaipėdos apygardos teisme H.Manto 26.

 

 

 

Po reportažo, internetinėje erdvėje pasipylė aibės komentarų kuriuose mano ir Lietuvos nepriklausomybės, tautinių vertybių bei socialinio teisingumo priešai ne tik, kad nesitvėrė džiaugsmu, bet ir kartu su samdomais FB provokatoriais ar šiaip kvailiais, dar papildomai pylė į ugnį žibalo. Specialiai nutariau kurį laiką į tai nereaguoti, o tik stebėti visa tai iš šalies. Pasirodė, kad kai kurie mano draugai ir šalininkai yra idėjiškai labai pažeidžiami, labai lengvai užkibantys antys ant sisteminės „žiniasklaidos“ kabliuko. Kai kurie „seni vilkai“ net patikėjo šia aršia Sorošo samdoma žurnalistine prostitute, JAV-NATO-ES okupacijos ir liberal-kapitalizmo garbintoja, bei vietinio iškrypėliško, išnaudotojų „elito“ atstove ir suabejojo mano nuoširdumu…Nejaugi jūs ant tiek naivūs ir tikite, kad okupacinio režimo „žiniasklaida“ gali būti nepriklausoma ir oponuoti okupacinei sistemai?

 

 

 

Šis reportažas buvo daromas Šiauliuose 2016 m. rudenį ar žiemos pradžioje. R.Janutienė kreipėsi į mane prašydama informacijos apie Bražuolės tilto ir kitus sprogdinimus, kad būtų galima pričiupti V.Landzbergį, nes ji žinojo, jog aš su juo turiu nemažai nesuvestų sąskaitų. Aš prašiau tiesioginio eterio, bet man buvo atsakyta. Teko sutikti nes nebuvo iš ko rinktis.

 

JAV-NATO-ES okupantai ir vietinis“ elitas“ paniškai bijantis tiesos žodžio yra įsakęs savo sarginiams šunims iš VSD, kad šie kartu su jiems pavaldžios „žiniasklaidos“ (TV ir spaudos) savininkais akylai stebėtų, kad į viešą tiesioginį eterį ,ar spaudos puslapius nepatektų, reportažai su antisisteminės opozicijos atstovais.Į tv laidas šiandiena yra kviečiami tik „savi opozicionieriai“-provokatoriai, ,susikompromitavę politikieriai, ar psichinę negalę turintys marginaliniai veikėjai, kurie pateikiami kaip opozicija sistemai. Tokiu būdu visuomenei Suformuojama nuomonė, jog tikroji opozicija tai tik grupelė su vėjo malūnais kovojančių nevykėlių. 

 

Ši mano išpažintis yra sąmoningas politinis aktas, savotiškas ugnies nukreipimas į save, tam kad atkreipti Lietuvos ir viso Pasaulio dėmesį į saujelę litvakų KGB-CŽV-MOSAD dėka uzurpavusių Lietuvos valdžią, kurie vykdydami okupantų nubrėžtus, bei savo savanaudiškus tikslus, be jokių skrupulų naudoja terorą prieš savo piliečius ir politinius oponentus.

 

Atėjo laikas įvardinti pagrindinius Lietuvoje įvykdytų teroristinių aktų užsakovus ir vykdytojus, kurie viešai terorizmu kaltina kitas valstybes, bet veidmainiškai nutyli apie savo vykdomus nusikaltimus!

 

Privalome išsivaduoti iš baimės ir melo grandinių patys ir padėti tai padaryti kitiems, kad nusiplovę savo nuodėmes, bei taptume nepažeidžiamais ir įgiję tautos pasitikėjimą galėtume pakviesti juos stoti į Lietuvos Išsivadavimo kovą su pavergėjais ir išnaudotojais.

 

Apie savo „žygdarbius“ aš jau senai esu informavęs visus savo bendražygius ir kolegas tiek dešiniuosius, tiek ir kairiuosius. Man buvo siūloma neviešinti šių reikalų, atseit jau viskas užsimiršo…O aš esu įsitikinęs, kad viešinti būtina! Ir būtina todėl, kad:

 

1) galutinai ir negrįžtamai nutraukti visus saitus su praeitimi ir su šiuo okupaciniu režimu ir nebūčiau pažeidžiamas ar įtakojamas kolaboracionistinių specialiųjų tarnybų;

 

2) būčiau visiškai atviras prieš Lietuvos žmones;

 

3) suduoti smūgį JAV-NATO-ES okupacinio režimo samdiniams-kolaborantams, priešakyje su V.Landzbergiu – TEROTISTU Nr.1 !

 

 

 

R.Janutienei išdėsčiau 1990m.Spalio 5d. Įvykdytą Kryžkalnio paminklo susprogdinimo vykdytojus ir užsakovus.

 

Vykdytojai:

 

1. V.Šustauskas ; (Kauno LLL sk. vad.)

 

2. Ž.Razminas; (Šiaulių LLL sk. vad.,Šiaulių r. KAD komendantas ir Šiaulių m.LŠS VII P.Plechavičiaus rinktinės įkūrėjas, bei pirmasis vadas);

 

3. J.Griguola (Šiaulių r. KAD komendanto pvd.);

 

4. V.Rinkevičius (Garliava, Lenkijoje baigęs teroristinių kursus paruošimą,KAD gen. Direktoriaus A.Butkevičiaus ir KAD II-jo sk viršininko L.Bumbulio šnipelis asmeniškai pristatytas man įtakoti ir sekti,apie mėn. gyveno pas mane bute);

 

5. Rekašius (Garliava, provokatorius, po sprogdinimo viešai prisipažinęs dirbęs KGB, V.Rinkevičiaus žmogus);

 

6. „Agurkas“ (Garliava V.Rinkevičiaus žmogus).

 

„Užsakovas „ ,(tiksliau tarpininkas?) A.Tučkus (V.Landzbergio patarėjas, buvęs LLL narys, už paminklą V.Šustauskui pažadėjęs 1000$,bet kadangi paminklas nebuvo galutinai susprogdintas sumokėjo tik 500$,o kitus atidavė Parlamento apsaugos tarnybos vadui Skučui…)

 

 

 

O dabar pamėginkime kartu atsakyti į šiuos klausimus:

 

– Ar V.Landzbergio „šešėlis“ A.Tučkus buvo savarankiška figūra ir galėjo veikti ”Papūnio“ neįtakojamas?

 

-Ar galėjo apie šį sprogdinimą nežinoti A.Butkevičius kai jo šnipelis V.Rinkevičius visą mėnesį gyveno pas mane namie ir pastoviai su Audriumi bei L,Bumbuliu palaikė ryšį, teikė jiems informaciją?

 

Manau, kad net pirmokas nesunkiai atsakytų į šiuos klausimus, bet tik ne mūsų VSD, prokuratūra ir teismai.

 

Šiame epizode aš buvau tik eilinis vykdytojas, bet nepaisant to po šešių metų , t.y. 1996.02, areštavo ir į Lukiškes uždarė mane tik vieną, kur teko praleisti pusę metų. Oficialus kaltinimas buvo pateiktas dėl Kryžkalnio paminklo sprogdinimo, bet iš tikro tai buvo tik „elito“ kerštas už jiems nepalankią mano politinę veiklą.

 

Tais pačiais metais V.Šustauskas išleido savo atsiminimų knygą „Laisvė ir kraujas“ kurioje aprašė šį įvykį ir įvardijo „užsakovą – tarpininką“, bei „sponsorių“ A.Tučkų…

 

 

 

Mano žiniomis visų politinio pobūdžio sprogdinimų vykdytojai ir užsakovai valstybės tarnyboms yra žinomi. 

 

Užsakovai nebaudžiami nes jie tebėra įtakingi „Lietuvos“ veikėjai, tiksliau JAV-ES okupantų protektorato REZIDENTAI, o už kurių nugaros stovi NATO okupacinė kariuomenė kuri saugo jų prisivogtus turtus, bei gina juos nuo lietuvių tautos keršto.

 

O vykdytojai nebaudžiami nes jie yra režimo ramstis. Dalis jų yra užverbuoti spec. tarnybų, bailiai ir tinginiai išsilakstė ir atsiribojo nuo politikos ir viso pasaulio, o tie, kurie susivokė, kad buvo apgauti ir bandė, ar bando ieškoti teisybės, bei stoti su jais į nelygią kovą(kaip aš ir kiti),tai juos persekioja, sodina į kalėjimus, o kai kuriuos ir žudo.

 

 

 

Štai keletas iš jų:

 

1.Remigijus Kuršas (savanoris Kaunas, pakaunės įvykių dalyvis, buvo įkalintas, pabėgo iš areštinės, rastas išmestas iš ketvirto aukšto);

 

2.Kornelijus Rudauskas (savanoris Rumšiškės, pakaunės įvykių dalyvis,buvo įkalintas Provėniškiese 2m.?,iš įkalinimo vietos užsuko pas mane ir siūlė pakartoti pakaunės įvykius,t.y. Užimanti Trakų pilį ir iškelti reikalavimus valdžiai.Tai buvo neišmintingas ir savižudiškas planas ir aš prie to neprisidėjau.Po susitikimo praėjus kelioms savaitėms K.Rudauskas su savo keturiais bendražygiais buvo rasti su kostiumais ir kaklaraiščiais nuskendę Nemune.Versija-brakonieriavo ir paskendo. );

 

3.Rolandas Banionis (savanoris Babtai);

 

4.Remigijus Kazakaitis (savanoris);

 

5.Skyrmantas Ruplys (savanoris);

 

6.Edmundas Simonavičius (savanoris);

 

7.Juras Abromavičius (savanoris,VSD,Kaunas);

 

8. Algis Buitkus (LLL,LŠS,VSD Plungė,pradėjo karą prieš korumpuotus ir parsidavusius VSD pareigūnus,bei vietinius banditinio elito atstovus);

 

9.Vytautas Pociūnas (VSD pulkininkas nužudytas Baltarusijoje).

 

 

 

Yra ir dar kitas savanorių,bei šaulių sąrašas,kurie dalyvavo sprogdinimuose,jų pavardes gerai žino VSD pareigūnai ir V.Landzbergis,bet nepaisant to jiems buvo leista ir toliau dirbti KAM struktūrose bei mylėti “papūnią“,bei išeiti į užtarnautą gerai apmokamą poilsį,o vienas iš jų dar ir dar dirba Šiaulių m. LŠS Vadu ir plūsta begaline meile žydeliui V.Landzbergiui,JAV-NATO okupantams,ES pederastams ir jų vakarietiškoms liberal-tolerastinėms “vertybėms“!

 

 

 

Niekaip negaliu suprasti šių žmonių su kuriais kartu kovojome prieš sovietinius okupantus,buvome pasiruošę bet kam,net savo gyvybes paaukojimui,TSRS kariuomenei išėjus,jūs už pareigas,už antpečius,už pinigus be šūvio atidavėte savo Tėvynę Lietuvą kitiems,dar baisesniems JAV-NATO-ES okupantams,leidote plėšti ir išnaudoti savo brolius,o tai reiškia jog tapote lietuvių tautos ir Lietuvos piliečių genocido bendrininkais!

 

 

 

Buvome jauni ir energingi,aplink žydėjo sodai,o pavasario ore sklandė saldus laisvės kvapas,nuo kurio apsvaigę regėjome savo vaizduotėje susikurtos Naujos,teisingesnės bei lietuviškesnės tėvynės vaizdinius ir naiviai tikėjome,kad ir Landzbergio-Brazausko klika mato ir siekia to paties.Deja realybė buvo visiškai kitokia…

 

Dauguma sprogdinimuose dalyvavusių jaunuolių (tame tarpe ir aš) buvo aklai įsitikinę,jog visa tai ką darėme buvo neišvengiamai būtina dėl Lietuvos Nepriklausomybės užtikrinimo.Juk net Bchagat Singchas Indijos legenda,kovotojas už nepriklausomybę ir socialinį teisingumą yra pasakęs:

 

-“Kas tai prievarta ar ne prievarta? “Kai kas nors naudoja prievartą (terorą) tam, kad išnaudoti ir prievartauti tautą,tai ir yra prievarta! Bet kada kas kovoja už savo gyvenimą ir savo teises,tai jau ne prievarta,o savigyna!”

 

Skaudžiausia yra tai,kad tiek V.Landzbergis,tiek ir A.Brazauskas mus visus šlykščiausiu būdu apgavo,pasinaudojo mūsų nuoširdžiu naivumu.Jie gudriai sužaidė,vienas „nacionalizmo“,o kitas „socializmo“korta,nors nei vienas iš šių veikėjų niekuomet nebuvo nei nacionalistu,nei tikru komunistu ar socialistu.Jie buvo patys tikriausi savanaudžiai (vienas iš jų dar tebėra),kurie už asmeninę ir grupinę naudą pasiruošę bet kam,net ir lietuvių tautos išnaudojimui,pavergimui ar visiškam sunaikinimui. Kaip pasirodė,kad visa ta jų „kova“ buvo ne už Lietuvos Nepriklausomybę,socialinį teisingumą ir tautos gerovę,o už JAV-NATO-ES okupantų interesus ir saujelės,kolaborantų savivaliavimą,besaikį išnaudojimą,bei tautos genocidą!Šioje Kovo 11 respublikoje,JAV kolonijoje yra gera gyventi tik saujalei išrinktųjų žydukų,pederastų ir savanaudžių ir ji nieko bendro neturi nei su lietuvių tauta,nei su nepriklausomybe!

 

Dauguma sprogdinimų vykdytojai buvome tik šių valdžioje sėdinčių nusikaltėlių marionetėmis ir mūsų padaryti nuostoliai yra minimalūs palyginus su tų valdžioje tebesėdinčių, užsakovų padarytais nusikaltimais,dėl ko Lietuva prarado savo nepriklausomybę,visus iki tol sukauptus valstybės turtus,buvo sunaikinti visi pragyvenimo šaltiniai,žmonės paversti vergais,o vietoje užzombintos ir baigiamos išnaikinti tautos pradedamas masiškas pigesnių vergų importas iš Kinijos,Vietnamo ir kt.šalių.

 

Kokia bus okupuotos Lietuvos „elito“, parsidavusios teisėsaugos ir Pasaulio opinijos reakcija į šį pareiškimą?Ar bus nubausti visų šių nusikaltimų organizatoriai?Labai abejoju,nes tai būtų ne tik jų pačių,bet ir pačios liberal-kapitalistinės sistemos savižudybė…

 

 

 

2008m.mėginau iškelti baudžiamą bylą euro parlamentarui vyriausiam konservatorių „rabinui“ V.Landzbergiui,E.Zingeriui ir V. Abramikienei už tai,kad 2008.08.02 Ariogaloje masinio renginio metu V.Landzbergis per mikrofoną pakvietė stadione buvusius kelis tūkstančius įkaušusių žmonių jėga susidoroti su keliolika jam neįtikusių,taikiai nusiteikusių, politinės mažumos atstovų.V.Landzbergis tuomet per mikrofoną ištarė šiuos žodžius:

 

-“…Man sakė,kad renginys išvalytas.Čia neturi būti apsimetusių fašistukų su „hogenkroicais“kurie sugebėjo prisitrinti prie eisenos…Partizanai,jūs kažkada kovojote už laisvę.Nueikite dabar ir tegul jie dingsta,kad net kulnai rūktų!“

 

Po šių žodžių keli šimtai landzberginių fanatikų pakilo ir mus atakavo.Nukentėjo 12 žmonių kurie parašė pareiškimą Raseinių prokuratūrai.

 

Tai buvo akivaizdus žmonių kiršinimas ir kvietimas susidoroti,t.y buvo padaryta nusikalstama veika numatyta b/k 170str.Prokurorai sakė,kad byla garantuotai bus iškelta,bet po liudininkų apklausos byla buvo numarinta…

 

Tiesa,laisvė,socialinis teisingumas bei demokratija veikia tik nepriklausomoje šalyje – okupacijos ir liberal-kapitalistinės diktatūros sąlygomis tai neimanoma!

 

Todėl vienintelė mūsų tautos išlikimo ir gerovės sukūrimo sąlyga yra VISUOTINĖ,NESMURTINĖ IŠSIVADOJAMUOJI KOVA!

 

 

 

 

 

LIETUVIAI,PILIEČIAI,NESISTEMINIŲ PARTIJŲ VADOVAI,ŠAULIAI,SAVANORIA,KARIUOMENĖS KARININKAI IR KAREIVIAI!

 

Dar ne visa lietuvių tauta sunaikinta,ar išvaryta į užsienį,dar mes galime susigrąžinti savo valstybę ir jos nepriklausomybę į savo rankas,į lietuvių tautos rankas.Tam tereikia tik atsisakyti tarnauti JAV-NATO-ES okupantams ir vietiniams jų padlaižiams!Kiekvieni metai,kiekvienas mėnuo,kiekviena diena praleist liberal-kapitalistiniams junge yra kaip vinys į mūsų tautos ir valstybės karstą!Geriau žūti kovoje stovint,nei būti pasmerktam lėtai vergiškai mirčiai!

 

Pilnai suvokiu,kad manęs laukia ilgi įkalinimo metai,o gal net ir mirtis,bet aš vis tiek renkuosi šį kovos kelią,nes visi kiti jau išmėginti ir bevaisiai (o ypač parlamentinis).Renkuosi kovą be teroro,be ginklų ir sprogmenų,be keršto ir neapykantos.Renkuosi nesmurtinio pasipriešinimo,pilietinio susitaikymo,vienybės ir meilės kovą vardan pergalės prieš JAV-NATO-ES liberal-kapitalistinę okupaciją ir vietinių parazitų išnaudojimą!Aš galutinai ir negrįžtamai nusprendžiau savo sveikatą,laisvę ir net gyvybę padėti ant lietuvių tautos,Lietuvos piliečių ir Lietuvos Nepriklausomybės aukuro ,kaip jūsų pasitikėjimo garantą.Nuo šiol mano laisvė ir gyvybė yra jūsų rankose!Tai pat jūsų rankose yra ir Lietuvos laisvė,Lietuvių tautos išlikimas,gerovė bei jūsų pačių ir jūsų palikuonių likimai.Atminkite,kad kiekvieno Lietuvos piliečio,o ypač kariškio pareiga ginti savo tautą ir savo valstybės nepriklausomybę nuo okupantų šiandiena niokojančių mūsų žemę ir išnaudotojų,o ne bailiai slapstytis ar jiems parsiduoti!Ši kova yra jūsų ir niekas kitas už jus nepriklausomybės,gerovės,ir socialinio teisingumo jums nepadovanos!

 

 

 

JUNKITĖS Į LIETUVOS IŠSIVADAVIMO SĄJUNGĄ IR KARTU STOKIME Į NESMURTINIO PASIPRIEŠINIMO KOVĄ PRIŠ SVETIMŠALIUS IR VIETINIUS PAVERGĖJUS,IŠNAUDOTOJUS,BEI TAUTOS NAIKINTOJUS!

 

 

 

LIETUVOS IŠSIVADAVIMO SĄJUNGA Žilvinas Razminas Mob: 862253835

 

 

 

P.S. R.Janutienei pateikta informacija yra tik mažytė dalelė to ką aš turiu ir kas yra išsiuntinėta į įvairias Lietuvos iružsienio,vietas ir visa tai bus paviešinta jai mane kas nunuodys (toks atvejis jau buvo vasario 28d.tuomet pasisekė,išgyvenau),ras paskendusį „bebrakonieriaujant“,ar „pasikorusį“ kalėjimo kameroje,kai atlikinėsiu man skirtą 10m.laisvės atėmimo bausmę…

 

P.S. R.Janutienei pateikta informacija yra tik mažytė dalelė to ką aš turiu ir kas yra išsiuntinėta į įvairias Lietuvos iružsienio,vietas ir visa tai bus paviešinta jai mane kas nunuodys (toks atvejis jau buvo vasario 28d.tuomet pasisekė,išgyvenau),ras paskendusį „bebrakonieriaujant“,ar „pasikorusį“ kalėjimo kameroje,kai atlikinėsiu man skirtą 10m.laisvės atėmimo bausmę…

Facebook komentarai
});}(jQuery));