skip to Main Content
uspaskichas-mockus-530x387

Širvintose susirinko darbiečiai

Penktadienį, liepos 14 d., Širvintose įvyko Darbo partijos Taryba, o susirinkusius pasveikino Darbo partijos pirmininkė Živilė Pinskuvienė.

 uspaskichas mockus

Pirmininkė taip pat priminė, kokiu pagrindu buvo sušaukta Taryba – 2017 m. liepos 5 d. buvo gautas 37 Darbo partijos Tarybos narių prašymas, vadovaujantis Darbo partijos Statuto 14.4 punktu prašyta organizuoti Darbo partijos Tarybos posėdį ir į jį pakviesti Viktorą Uspaskich, ką ir padarė Darbo partijos pirmininkė.

 

Tarybos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių (jų yra 92), tačiau Ž.Pinskuvienė informavo, kad 2017 m. liepos 14 d. posėdis laikomas neįvykusiu, nes jame nesusirinko Tarybos narių dauguma.

 

Nors Tarybos posėdis neįvyko, Ž. Pinskuvienė susirinkusiuosius kvietė diskusijai. Pirmoji savo pranešimą išdėstė partijos pirmininkė.

 

Pridedame pranešimą

 

Mieli partiečiai,

 

Su visa meile ir pagarba jums, šiandien norėčiau pasakyti: sveiki atvykę į neeilinį Darbo partijos tarybos posėdį, sveiki atvykę į Širvintas! Deja, šį kartą turiu pasakyti kiek kitaip: sveiki atvykę ar priverstinai atvežti į  kelių veikėjų surežisuotą spektakliuką, kuris iš mūsų tik atims šiek tiek gyvenimo laiko, bet nieko daugiau.

 

Kas tie veikėjai? Kol kas mačiau ir matau tik du iki šiol vietos gyvenime neradusius, bet be galo garbės ir karjeros ištroškusius piliečius, kurių vaizduotė temato vienintelį kelią išvengti bedarbystės – tai užimti (gal perimti) Darbo partijos pirmininko poziciją.

 

Matau Viktorą Fiodorovą, kuris jau kurį laiką įsivaizduoja užimsiąs šią poziciją ir, nenustebčiau, jau besikreipiantis pats į save gerbiamu partijos lyderiu.

 

Tik kas yra lyderis? Ar tas, kuris gėdingai prapylė rinkimus į Seimą vien todėl, kad neturėjo jokios rinkiminės strategijos, nesugebėjo suburti komandos ir apskritai – tingėjo dirbti. Ar jis galės atvesti Darbo partiją į Seimą, jei apie tai neturi žalio supratimo?

 

Matau ir Juozą Gaidamavičių, kuris tą pačią minutę, kai tik prarado Viktoro Uspaskich palaikymą, buvo išmestas iš koncerno „Vikonda“, tikėtina, ne dėl to, kad labai gerai tvarkėsi su savo pareigomis… Žmogus, kuris niekaip negali susitaikyti su statuso visuomenėje praradimu, žengia desperatiškus ir intrigomis permirkusius žinsgsnius tik tam, kad už ko nors „užsikabinti“.  Ar šis asmuo gali teisingai strateguoti partijos žingsnius? Juk būdamas Darbo partijos Kėdainių skyriaus, turėjusio stipriausią poziciją visoje Lietuvoje, rinkimų štabo vadovu, jis nepadarė nieko, kad DP kandidatė V. Baltraitienė, kuri rinkimų metu turėjo didžiulę pozicinę galią ir įtaką tiek Kėdainių rajone, tiek visoje respublikoje, sugebėtų laimėti rinkimus.

 

Šiandien čia, Širvintose, matau ir mūsų gerbiamą partijos įkūrėją Viktorą Uspaskich. Tikėtina, kad jis atvažiavo padėti tiems, kurie jo paprašė. Tai yra, padėti tuo, kad tų prašytojų rezgamos intrigos prieš mane įgautų svorio ir spindesio vien dėl jo buvimo šalia. 

 

Pagalba yra gerai, tačiau net Biblijoje parašyta, kad gerais darbais grįstas kelias kartais veda į pragarą.

 

Todėl drįsčiau abejoti, ar geras darbas yra nuversti mane, kaip Darbo partijos pirmininkę iš pareigų, kurias man demokratinių rinkimų metu patikėjo Darbo partijos nariai iš visos Lietuvos. Žinau, kad žmonės pasitikėjo manimi, nes matė mano stiprybę, atkaklumą ir veržlumą. Nes manė, kad būtent šių lyderio savybių reikia norint partijai pakilti iš dugno. Žmonės matė, kaip oponentai mane bandė gniuždyti, žlugdyti morališkai, bet mano stiprybė buvo didesnė už visus jų piktus kėslus.

 

Ne kiekvienas Fiodorovas ar Gaidamavičius sugebėtų antrą kartą laimėti tuos pačius rinkimus didžiule balsų persvara. Be to,  man niekada nereikėjo nereikėjo slėptis už Jūsų nugaros, gerbiamas Viktorai, ir naudoti Jus, kaip vandens patranką savo karjerai pramušti.

 

Tačiau šie du piliečiai Jumis sėkmingai naudojasi. Paslėpdami po Jūsų autoritetu savo labai neetiškus tikslus. O aš turiu tvirtą nuomonę, kad Darbo partijos lyderio pareigos yra skirtos ne tam, kad kai kuriuos, Jūsų vertinimu, neva gerus žmones, išgelbėtų nuo bedarbystės.

 

Norėčiau, jums Viktorai, palinkėti nebelipti dar vieną, eilinį kartą, ant to paties grėblio, kai su Jūsų vardu į aukštus partijos, o paskui – ir valstybės postus ateina jokių vadybininių kompetencijų neturintys žmonės. Dėl ko paskui visa partija turi kęsti didžiulę gėdą. Buvusių ministrų, tapusių pajuokos objektais, pavardžių neminėsiu. Bet nenorėčiau, kad toks likimas, koks ištiko kai kurias ministerijas, ištiktų ir mūsų partiją.

 

Gerbiamas Viktorai, skaičiau Jūsų knygą. Jaučiau, kad ji buvo rašyta iš širdies. Prisimenate, prieš metus čia pat, Širvintose, maloniai leidome laiką klausydamiesi Jūsų knygos pristatymo, į kurį suėjo didžiulis būrys Jūsų gerbėjų.

 

Širvintos kartu su Molėtais Seimo rinkimų metu buvo ta teritorija, kuri išlaikė rinkėjų pasitikėjimą. Tai lėmė, kad turime Darbo partijos Seimo narį Petrą Čimbarą. Tikriausiai pripažinsite, kad tai buvo pasiekta būtent tomis savybėmis, dėl kurių vėliau buvau išrinkta ir Darbo partijos pirmininke – stiprybe, atkaklumu ir veržlumu. Savybėmis, kurių, akivaizdu, pritrūko Jūsų taip remiamiems pasekėjams.

 

Viktorai, grįžtant prie Jūsų knygos, akivaizdu, kad tai, ką darote iš širdies – yra tikrasis Jūsų kelias. Tai ta veikla, su kuria galite padaryti žmonėms kur kas daugiau gero, nei pramušinėdamas kelią intrigantams į aukštus Darbo partijos postus.

 

Teigiate, kad gyvenate pagal visatos dėsnius. O juk visatoje yra griežta hierarchija. Todėl norėčiau šiandien mums visiems palinkėti, kad ir mūsų partijoje būtų tokia pat hierarchija – griežta ir aiški. Ir negali čia būti dviejų pirmininkų  – vieno garbės ir kito – negarbės. Kaip ir visatoje nėra dviejų kūrėjų.  Partijoje turi būti vienas aiškus lyderis, kurį, pasikartosiu, išrenka visi nariai demokratinių rinkimų metu. Net jei tai ir moteris. Lyderis su absoliučia atsakomybe ir aiškia vizija.

 

Todėl, gerbiamas Viktorai, leiskite ir mūsų partijai gyventi pagal Visatos dėsnius.

 

Diskusija vyksta toliau.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : GIEDRĖ RAIŠIENĖ, DARBO PARTIJA

 

Po Ž. Pinskuvienės vadovaujamo susitikimo V. Uspaskich pranešė grįžtantis į Darbo partiją

2017 m. liepos 5 d. gavus 37 Darbo partijos Tarybos narių prašymą, vadovaujantis Darbo partijos Statuto 14.4 punktu, prašyta organizuoti Darbo partijos Tarybos posėdį ir į jį diskusijai pakviesti Viktorą Uspaskich.  Į Tarybos posėdį Širvintose atvyko tik 27 iš 92 Darbo partijos Tarybos narių.

 

Kadangi buvo sprendžiami tik darbiečiams aktualūs klausimai, su Darbo partijos veikla nesusiję asmenys buvo išprašyti iš salės. Vienas iš jų – ir buvęs Darbo partijos Seimo narys Valdas Skarbalius.

 

Nesusirinkus kvorumui, Taryba jokių sprendimų, vadovaujantis Darbo partijos statutu, negalėjo priimti. Visgi, Darbo partijos pirmininkės Živilės Pinskuvienės iniciatyva diskusija įvyko. Ji ir buvo pirmoji, kuri pasisakymo metu kreipdamasi į Tarybos narius ir V. Uspaskich pabrėžė, kad tai, ką Viktoras daro ir akcentuoja savo knygoje ir yra tikrasis jo kelias, tai yra veikla, su kuria jis gali padaryti žmonėms kur kas daugiau gero, nei pramušinėdamas kelią intrigantams į aukštas Darbo partijos pozicijas.

 

Ž. Pinskuvienė savo kalboje rėmėsi V. Uspaskich knygos mintimis, kad visatoje yra griežta hierarchija ir palinkėjo, kad ir partijoje būtų tokia pat hierarchija – griežta ir aiški. Negali čia būti dviejų pirmininkų – vienas garbės ir kitas negarbės. 2015 m. gruodžio mėnesį partijos pirmininke išrinkus Ž. Pinskuviene buvo pakeistas partijos statutas.

 

Jame išliko Garbės pirmininko titulas, tačiau partijos valdyme gali dalyvauti tik asmenys, esantys partijos nariais. V. Uspaskich 2015 m. gruodžio mėnesį išstojo iš partijos, tačiau Garbės pirmininko statusą turi iki šiol.

 

O tęsdama savo mintį, Ž. Pinskuvienė V. Uspaskich priminė jo paties parašytas tezes, kad  visatoje nėra dviejų kūrėjų. Partijoje turi būti vienas aiškus lyderis, kurį išrenka visi nariai demokratinių rinkimų metu.  Lyderis su absoliučia atsakomybe ir aiškia vizija.  Todėl, vadovaudamasi V. Uspaskich deklaruojamomis tezėmis, pabrėžė, kad partija turėtų gyventi pagal Visatos principus. 

 

Po Darbo partijos pirmininkės pasisakymo, V. Uspaskich pareiškė, kad grįžta į partiją ir teigė parašęs Kėdainių skyriui prašymą į ją įstoti.

 

Šį prašymą turi apsvarstyti Darbo partijos Kėdainių skyriaus taryba, vadovaujama laikinai einančio pareigas Juozo Gaidamavičiaus. 

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : GIEDRĖ RAIŠIENĖ, DARBO PARTIJA

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));