Vytauto Landsbergio antikonstituciniai blūdai

papajaunas

papajaunas

 

 

 

Vytauto Landsbergio antikonstituciniai blūdai

 

 papajaunas

 

 

 

Lietuvių kalbos žodynas žodį blūdas taip aiškina: 1. paklydimas, kreivatikystė. 2. kliedėjimas, klajojimas; kvailiojimas. Taip išsiaiškinome žodžio “blūdas” reikšmę.

 

Tai kiekvienas žmogus gali suklysti, pakvailioti. Problemėlė atsiranda tada, kai žmonės užsispiria dėl savo blūdo. Patarlė sako: Klysti yra žmogiška, o užsispirti dėl klaidos gali tik kvailys. 

 

Ir dar yra labai svarbu suprasti, kai blūdas tęsiasi ilgai, neribotą laiką, kai tą blūdą blūdina daug žmonių ir sąmoningai, tai blūdas įgauna ir kitą reikšmę, sąmoningą piktybinį veikimą prieš kažką ir gali tapti propagandos rūšimi.

 

O jeigu tie blūdai dar yra ir apie Valstybės teisinius demokratinius pagrindus, Konstituciją, tai blūdai ar blūdijimai pavirsta kova prieš Valstybę, jos teisinius pagrindus, Konstituciją. Trumpai tariant tokie blūdai yra nukreipti prieš Valstybę ir jos piliečius. Kaip matome žodžio reikšmei labai daro įtaką tiek blūdijimo trukmė ir blūdijimo aplinkybės.  Kitaip tariant kontekstas.

 

Tai belieka išsiaiškinti ir Vytauto Landsbergio antikonstitucinius blūdus, kurie tęsiasi labai ilgai ir už kuriuos savo parašu jis yra atsakingas.

 

Fundamentalus faktas yra tas, kad partinių sąrašų rinkimai, kitaip tariant daugiamandačiai rinkimai, patys savaime ar mišrioje sistemoje, yra agresyviai antikonstituciniai, nes juose yra įgyvendinama NELYGI ir NETIESIOGINĖ rinkimų teisė.  Kitaip tariant partinių sąrašų rinkimai fundamentaliai prieštarauja vienam iš svarbiausių teisės principų – visi prieš įstatymą yra lygūs. Kiekvienas sąraše turi skirtingas,  kitaip tariant nelygias galimybes  būti išrinktu, o tai reiškia, kad ir rinkėjo balsas yra nelygiavertis renkamojo atžvilgiu.  

 

Tuo tarpu LR Konstitucija visais atvejais, Seimo, Prezidento ir savivaldybių rinkimų klausimais nustato ir tuo pačiu įpareigoja, kad rinkimai Lietuvoje vyktų pagal LYGIĄ ir TIESIOGINĘ rinkimų teisę. Taip turime lygiai priešingą, necivilizuotą, mafijinę , kgbistinę, komunistinę rinkimų sistemą iki šiol ir naikinamus Valstybės teisinius demokratinius pagrindus. Tik prezidento rinkimai tenkina konstitucinius reikalavimus, nes vyksta pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę, kur kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą ir balsuoja tiesiogiai už asmenį. Kitaip tariant Lietuvoje turime tik vieną legitimią, pagal Konstituciją renkamą valdžią – PREZIDENTĄ.

 

Net Gabrielius Landsbergis tai žino ir supranta nelygių ir netiesioginių “rinkimų” naudą, nes grįždamas iš Europarlamento į Lietuvos politiką pareikalavo nereitinguojamos pirmos vietos TS-LKD sąraše. Net ir Vytautas Landsbergis yra pasinaudojęs sąrašų teikiamomis privilegijomis patekti į Seimą. Vadinasi supranta tas privilegijas, kurias suteikia nelygi ir netiesioginė rinkimų antiteisė. Praktiškai rinkimų nelieka, lieka tik balsavimai. Sąrašiniai rinkimai suteikia privilegijas patekti į valdžią organizuotoms gaujoms, mafijai, kgb ir kompartijai. Todėl Lietuvoje tokie “rinkimai” užima tokią “garbingą” antikonstitucinę poziciją. Labai patogu Lietuvos naikintojams.

 

Taigi partinių sąrašų, arba kitokiu pavadinimu sąrašų rinkimai reiškia, kad

 

iš Lietuvos piliečių yra pilnumoje atimta konstitucinė lygių ir tiesioginių rinkimų teisė,

 

kitaip tariant Lietuvos piliečiai paversti beteisiais, balsuoti leidžiama už aprobuotus ir aprobuotojus. Ne aprobuoti į sąrašus nepatenka. Demokratijos parodija, hibridinis variantas. 

 

Svarbu suprasti, kad visuomenė, kurioje nėra civilizuotos rinkimų teisės, visuomenė iš kurios yra ATIMTA konstitucinė lygių ir tiesioginių rinkimų teisė yra vergų visuomenė (gojai) be teisės rinkti savo valdžią Konstitucijoje numatytu būdu, tai yra taip kaip pati Tauta, LR piliečiai nusprendė priimdama 1992-10-25 Konstituciją.

 

Reikia žinoti, kad iš LR piliečių tą konstitucinę lygią ir tiesioginę rinkimų teisę atėmė 1992-07-09 LR signatarai su Vytauto Landsbergio parašu LR Seimo rinkimų įstatyme [5]. Taigi po 1990-03-11 Nepriklausomybės Akto paskelbimo LR piliečiai 1992-07-09 neteko pačių pagrindinių konstitucinių teisių rinkti savo valdžią taip, kaip numatė jų priimta Konstitucija, tuo laiku galiojęs Laikinasis Pagrindinis Įstatymas [5].

 

Na lygiai taip pat, kaip tik ką 2019 vasarą matėme “rinkimus” į Maskvos dūmą, kuriuose tik aprobuotiesiems buvo leidžiama kandidatuoti. Taip kaip Sovietų Sąjungoje. Be aprobavimo į partinius sąrašus nepatenkama, o Maskvoje tokie neaprobuotieji neregistruojami rinkimams.

 

Matome faktą, Vytauto Landsbergio straipsnį [1] “Rinkimų reforma”.  Straipsnis yra nusipelnęs to, kad jį pilnai pacituoti:

 

Seimas negana pažemintas. Seimo pirmininkas iš pradžių ketino, siūlėsi atkurti įstaigos prestižą, bet Seimas nenori. Tik pirmininką dar paliko.

 

Parlamentas – ne vieta debatams, – aiškina Maskva. O mūs tauta pasisako, nes taip mano, kad demokratija Lietuvoje veikia prastai. Turėjom apklausą. Signalas, kad reikia ką nors daryti.

 

Demokratija, tai atstovaujamoji valdžia. Jos veikimą reikia ir nesunku pagerinti. Priimant pamatinę nuostatą, kad kuo smulkesnė mišrainė, tuo lengviau joje darbuotis kiaurasamčiu (duršlioku), vertėtų rinkiminę kartelę dar nuleisti.

 

Geriausia nūnai būtų įsivesti 2,5 proc. rinkiminį barjerą partijoms ir 3 proc. koalicijoms. Kuo daugiau liaudies tarnų iš pačios liaudies! 

 

Taigi barjerai ir kartelės. Kai olimpiečiai (net ir dopingiečiai vienoj kaimynų deržavoj) neperšoka kartelės, ją privalu nuleisti. Tada laimėsim! Visuotinis laimėjimas, visuotinės dalybos.

 

Jeigu sakytų kas, kad smulkioji mišrainė – susigriovimas savo rankomis, tai juk visai nesunku pasitikrinti. Iš anksto, dar iki rinkimų. Gal tauta kaip tik pritartų, pravedus referendumą, kad partijoms – 2,5 procento? Į 100 proc. sutilptų net 40 partijų, visos pasimaitintų iš biudžeto papo.

 

Pasitarkite, kultūra ir finansai. Pamąstyk, Lietuvos Seime, juk tavo galioj paleisti referendumą. Be didelių galvos skausmų, nedelsiant.

 

 

Straipsnio [1] analizė

 

Apie kokį Seimo prestižą iš viso galima kalbėti, kai jo sudėtis yra pilnai antikonstitucinė, nes suformuota pagal NELYGIĄ ir NETIESIOGINĘ “rinkimų” teisę, galimai pagal mafijos, kgb ar kompartijos instrukcijas užsikonspiruoti ir išlikti valdžioje kaip buvus.

 

To pasaulis dar nėra matęs, kad jau išrinktas Seimo narys dar kartą dalyvauja tuose pačiuose rinkimuose į tą patį Seimą, kad dar kartą būtų išrinktas tam, kad neišrinktas patektų į Seimą. Tai aukščiausia panieka Konstitucijai, sveikam protui, Valstybei ir jos piliečiams [8, 9].

 

Ne be reikalo V.Landsbergis teisingai teigia, kad “O mūs tauta pasisako, nes taip mano, kad demokratija Lietuvoje veikia prastai.”.

 

Tiksliau demokratijos iš viso nėra, nes nelegitimi Seimo sudėtis tai parodo. Demokratijoje teisė, Konstitucija galioja, kuriai prisiekiama. Dar labiau visų savivaldybių tarybų nariai yra antikonstituciškai ten patekę, gaujomis. Partijos tai tik tokios, kurios gerbia Lietuvos Konstituciją, o gaujos ją visą laiką niekina. Dar tokios partijos Lietuvoje neaptikau, kuri gerbtų Konstituciją.

 

Prof. Vytautas Landsbergis sarkastiškai kalbėdamas apie antikonstitucines rinkimų “karteles” partinėms gaujoms visgi aiškiai išreiškia mintį už tai ką turime, t.y. 5 procentus partijoms, ir aiškiai išreiškia panieką Tautai, būktai kuriai atstovauja, kad nebūtų: “Kuo daugiau liaudies tarnų iš pačios liaudies!”.

 

Taigi aiškiai matome, kad Vytautas Landsbergis  yra tyčia savo parašu prisidėjęs prie to 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatymo, kuriuo yra pilnai atimta konstitucinė lygi ir tiesioginė rinkimų teisė iš LR piliečių. Tai praktinis ilgalaikis neapykantos demonstravimas Tautai, LR piliečiams juos paverčiant beteisiais vergais (galimai gojais). Tai niekaip nepaneigiamas faktas. Idiotiškasis Seimo rinkimų įstatymas su “kartelėmis” vis dar galioja.

 

Toliau V.Landsbergis šaržuodamas, kitaip sakant tyčiodamasis, visgi pasako gilią mintį “Visuotinis laimėjimas, visuotinės dalybos.”, kad negali būti visuotinių dalybų, o tik tiems “pateptiesiems” galimai iš tų užslaptintųjų mafijinių struktūrų. Gi visiems po daug neužteks. Ir tą mintį patvirtina teiginiu “visos pasimaitintų iš biudžeto papo.

 

O juk malonu partinėms gaujoms Seime “visoms pasimaitinti iš biudžeto papo”, tai yra patiems nusprendus sau APVOGTI valstybę tiek, kad pačios gaujos galėtų jau dabar gyventi Prezidento Gitano Nausėdos populiarinamoje “gerovės” valstybėje. 

 

Beje Prezidentas G.Nausėda taip pat palaikydamas “karteles” parodo savo paniekinamą požiūrį į LR Konstitucijoje įtvirtintas lygią ir tiesioginę rinkimų teises. Tai kaip matome prof. V.Landsbergis yra susirūpinęs, kad ir jo partija, tiksliau gauja (nes niekina Konstituciją) galėtų daugiau pačiulpti iš to biudžeto papo. Tai toks  mąstymas atrodo, kaip kūdikio besimaitinančio iš papo, o ne Valstybės veikėjo.

 

O jeigu iš tikro samprotauti apie Seimo galias, tai tų galių iš viso nėra, nes antikonstitucinė Seimo sudėtis iš viso negali priimti jokių teisėtų sprendimų išskyrus vieną….. paklusti Konstitucijai ir Seimo rinkimų įstatyme įgyvendinti lygią ir tiesioginę rinkimų teisę : vienas rinkėjas – vienas balsas. Tai Europos teise, LR Konstitucija, LR KT 2015-10-20 išaiškinimu, Laikinuoju Pagrindiniu Įstatymu ir sveiku protu paremta nuostata.

 

Jau ne kartą esu rašęs apie Lietuvos signatarų antikonstitucinius blūdus, sapaliojimus [2, 3]. Bet pasirodo to aiškiai nepakanka.  Čia turime reikalą neabejotinai su visai kito lygio signataru, LTSR – LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininku profesoriumi Vytautu Landsbergiu, vis dar TS-LKD garbės pirmininku, praktiškai buvusiu atsikuriančios Lietuvos valstybės vadovu. Tai pats aukščiausias lygmuo ir niekas tokio unikalaus titulo (LTSR-LR AT pirmininkas) niekada neturėjo, taigi aukščiausias įvertinimas. Nereiktų  šio titulo nusipurtyti ir siekti būti paskelbtu LR prezidentu. Tų prezidentų dar bus, o tokio titulo niekas neturės. Taigi išimtinė garbė pagal darbus.

 

Ilgalaikė tyla iš V.Landsbergio ir signatarų pusės įrodo, kad tokiu būdu V.Landsbergis didžiuojasi, kad yra iš LR piliečių atimta konstitucinė lygių ir tiesioginių rinkimų teisė dar net ir tyčiojasi. Taip tikrai taip ir padarė signatarai ir V.Landsbergis 1992-07-09 priimdami Seimo rinkimų įstatymą, kuriame įtvirtino NELYGIĄ ir NETIESIOGINĘ rinkimų antiteisę, kaip yra naudinga mafijoms, kgb ir įvairiais pavadinimais užsikonspiravusiai kompartijai. Tai taip pat tiesioginė ir ilgalaikė V.Landsbergio kova prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus.

 

 

Išvada:

 

Ilgalaikis konstitucinės lygios ir tiesioginės rinkimų teisės atėmimas iš Tautos ir LR piliečių įrodo, kad V.Landsbergis ir Signatarai ypatingai nekenčia Lietuvos piliečių ir Lietuvos valstybės, laiko juos beteisiais vergais (galimai gojais) nevertais rinkti savo valdžią pagal LR Konstitucijoje įtvirtintus teisės principus. Tokia pati išvada yra taikytina ir visiems septynių Seimų seimūnams. Tokių būdu antiteisė, ilgalaikė antikonstitucinė veikla (neveikimas) pavirsta NEAPYKANTA Lietuvos valstybei, jos teisiniams demokratiniams pagrindams įtvirtintiems Konstitucijoje.

 

Kaip tokią išvadą suprasti?

 

Atrodo, kad viską galima atleisti už patį nuostabiausia 1990-03-11 Nepriklausomybės aktą, šventenybę, kaip ir 1918 vasario 16-os Nepriklausomybės aktą. Pagalvokime apie Valstybės atkūrimo procesą TSRS žlugimo fone.

Dar LTSR AT priėmė Valstybinės lietuvių kalbos įstatymą, kad pakelti savo galimybes išlikti valdžioje. Dar LTSR AT priėmė  ir Trispalvę, net komunistai, dalyvaujant dr. A.Juozaičiui, iškėlė Trispalvę Gedimino bokšte. Juk dar nepamiršome, kaip komunistai per pirmą Sąjūdžio suvažiavimą atidavė Lietuvos tikintiesiems net KATEDRĄ, kurią buvo pasivogę. Ir visa tai kad išlikti valdžioje. Matėme ir dalyvavome šimtatūkstantiniuose mitinguose ir kalbėjome apie NEPRIKLAUSOMYBĘ. Taigi jau nebuvo kur tai valdžiai dėtis, kaip tą valdžią išlaikyti? Teko skelbti Nepriklausomybę, kad nebūti nušluotiems nuo valdžios.

Taip jau LTSR-LR AT 1990-03-11 buvo paskelbta NEPRIKLAUSOMYBĖ,  o kad valdžią išlaikyti, tai 1992-07-09 buvo priimtas NELYGIĄ ir NETIESIOGINĘ rinkimų teisę (priešingai Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui ir vėliau 1992-10-25 LR Konstitucijai) Seimo rinkimų įstatymas, nesuderintas su LR Konstitucija.

Internete teko matyti, kaip Rusijos prezidentas V.V. Putinas aiškino jaunuolių grupei apie kgbistinį metodą, kad „tai ko negali sustabdyti reikia užvaldyti. Teko internete girdėti aiškinant, kad tas metodas „tai ko negali sustabdyti reikia užvaldytikylą iš pačių jėgos struktūrų, kgb gelmių. Taigi vieniems 1990-03-11 Nepriklausomybės Aktas yra šventenybė, Lietuvos valstybės atkūrimo teisinis pagrindas, o kitiems viso labo tik aktas (kaip kalba, vėliava, himnas, Konstitucija) tik priemonė užgrobti valdžią ir turtus, kitaip tariant užvaldyti. Kitaip tariant tas užvaldymas yra dar vadinamas iniciatyvos perėmimu [7].

 

Matydamas, kaip įnirtingai neveikimu ir aršia propaganda yra siekiama išlaikyti antikonstitucinę valdžią suformuotą pagal nelygią ir netiesioginę „rinkimų“ teisę, priešingą LR Konstitucijai, darytina dar viena išvada: Lietuvos laisvė nelaisvėje. Lietuvos laisvę yra užgrobusi kgb, užsikonspiravusi kompartija ir mafija. Jiems visiems yra naudinga nelygi ir netiesioginė „rinkimų“ teisė, todėl ir matome tą aukščiausiuoju lygiu išreikštą panieką Konstitucinėms vertybėms.

 

Prisiminkime prof. Vytauto Landsbergio svarbią kalbą [6].

 

Yra išlikusi TSRS liaudies deputatų suvažiavimo Maskvoje, 1989 m. gegužės 31 d., deputato LTSR Valstybinės konservatorijos profesoriaus Vytauto Landsbergio kalba [6, 7]. Šioje kalboje nuo (1:35 – 2:04) min, oficialiai video išverstoje, tai V.Landsbergis nuo Lietuvos siūlo: „Galvodami, kaip išvengti kolizijos su pasenusia Brežnevo sąjungine konstitucija ir nereikalingos politinės įtampos, mes siūlome suvažiavimui padaryti šiandieninės TSRS konstitucijos 74 straipsnio pataisą, kad šis straipsnis skambėtų taip: „TSRS įstatymai galioja sąjunginių respublikų teritorijoje po to, kai juos priima ir įregistruoja sąjunginės respublikos Aukščiausioji Taryba.“

 

Kas yra dar svarbu Tautai ir LR piliečiams, kad prof. Vytautas Landsbergis varo antikonstitucinę propagandą dviejų pilietybių klausimu [12]. Profesionaliai ilgą laiką blūdija. Tai reiškia, kad neapykanta Tautai yra aukščiau už konstitucines vertybes. 

 

Kai kam gali atrodyti, kad jau viskas yra taip blogai. Tai tikrai taip nėra. Jokių kritinių pastabų negaliu pareikšti prof. Vytautui Landsbergiui kaip M.K. Čiurlionio kūrybos žinovui ar kaip poezijos genijui: Jonas šviežio neišvaro niekas mūsų nepagaili suvarysim Jonui peilį.    (http://www.landsbergis.lt/articles/view/1433/33) ar jo nuomonei apie nūdienos aktualijas [4]: „Viena svarbiausių nūdienos užduočių – tai santykių gerinimas su šūdu.

 

Literatūra:

 

 1. 2019-12-02 Vytauto Landsbergio, TS-LKD garbės pirmininko straipsnis „Vytautas Landsbergis. Rinkimų reforma

(https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/vytautas-landsbergis-rinkimu-reforma.d?id=82931453).

 1. 2016-09-19 straipsnis „Politikos liūto blūdai(http://www.ekspertai.eu/politikos-liuto-bludai/).
 2. 2019-11-11 straipsnis „Zigmo Vaišvilos antikonstituciniai svaičiojimai
  (http://www.ekspertai.eu/zigmo-vaisvilos-antikonstituciniai-svaiciojimai100063/).
 3. 2019-10-31 straipsnis „Gabrielius Landsbergis kiaulių garde, ką jis ten veikia?” (http://www.ekspertai.eu/gabrielius-landsbergis-kiauliu-gardeka-jis-ten-veikia99978/).
 4. 2019-07-08 straipsnis „Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena” (http://www.ekspertai.eu/liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/).
 5. TSRS liaudies deputatų suvažiavimas Maskvoje, 1989 m. gegužės 31 d. (archyvinė medžiaga). (https://www.youtube.com/watch?v=ZND5YLMtIhg). Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) publikuota 2012-10-12.
 6. 2008 06 07 Žinių radijo laida “Rolandas Paulauskas – Apie sąjūdį po 20 metų” (https://www.youtube.com/watch?v=VS9KghEpCZg).
 7. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo(http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/).
 8. 2017-03-11 straipsnis “OKUPUOTA NEPRIKLAUSOMYBĖ” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).
 9. 2019-11-21 straipsnis “Rungtynės su kartelėmis prieš Lietuvą(http://www.ekspertai.eu/rungtynes-su-kartelemis-pries-lietuva/).
 10. 2018-08-30 straipsnis: “Nijolė Sadūnaitė: Niekas nepasikeitė – tiesos monopolį tebeturi KGB” (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/nijole-sadunaite-niekas-nepasikeite-tiesos-monopoli-tebeturi-kgb).
 11. 2017-05-22 straipsnis “Šizofrenija Lietuvos teisėje? (http://www.ekspertai.eu/sizofrenija-lietuvos-teiseje92401).

 

 

 

Pagarbiai   dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

 

2019-12-23

Facebook komentarai
});}(jQuery));