Vytautas Sirvydis : „Ką daryti, kaip pareigūnai jus „pasiima”

Vytautas Sirvydis

 

Pastaruoju metu pastebiu labai ydingą praktiką, kada ikiteisminio tyrimo pareigūnai (dažniau iš tų įstaigų, kurių pavadinimai baigiasi rade „T”, bet būna kartais ir iš policijos) šaukiamus apklausai asmenis „pasiima” (leksika ne mano, čia patys pareigūnai tokią leksiką vartoja teisme apklausinėjami apie tokius įvykius) nežymėtu tarnybų automobiliu ir, faktiškai sulaikę, pristato į ikiteisminio tyrimo įstaigą. Tokio „pavėžėjimo” metu automobilyje neprocesine tvarka dargi paaiškinama, ką toks asmuo turėtų sakyti apklausoje, ir kas jam bus, jeigu nesakys apklausoje to, kas reikalinga ikiteisminio tyrimo pareigūnams pagal jų pasirinktą versiją. Matyti, kad tokie pareigūnai nėra nė girdėję EŽTT bylos Venskutė prieš Lietuvą (2012 m. gruodžio 11 d. sprendimas, pareiškimo Nr. 10645/08): „72. Teisė į laisvę „demokratinėje visuomenėje” Konvencijos prasme yra pernelyg svarbi, kad asmuo prarastų Konvencijos apsaugą tik dėl tos priežasties, kad jis jos atsisako, kad būtų sulaikytas. Sulaikymas gali pažeisti 5 straipsnį net ir tuomet, kai asmuo su tuo sutinka (žr. De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, 1971-06-18, § 65, Series A no. 12; Osypenko v. Ukraine, no. 4634/04. § 48, 2010-11-09). 73. Šioje byloje šalys ginčija tai, ar 2005 m. gegužės 25 d. apie 10 val. 30 min. pareiškėja su į jos darbo vietą atvykusiais VSAT pareigūnais išvyko savo noru ar dėl pareigūnų panaudotos psichinės prievartos. Šiame kontekste Teismas pažymi, kad civilinėje byloje pareiškėjos „Fortas” restorane dirbantys kolegos paliudijo, kad „pareiškėja buvo sulaikyta”, „pareiškėja buvo greitai išvežta”, pareigūnai „parodė tam tikrus pažymėjimus” ir „pareikalavo, kad pareiškėja vyktų kartu su jais” ir „pareigūnai išsivedė pareiškėją kartu su jais”. …Teismas konstatuoja, kad tai patvirtina pareiškėjos teiginius, kad buvo tam tikri prievartos elementai, kurie paveikė jos laisvę ir kad ji buvo sulaikyta jau darbo vietoje. Be to, tai patvirtina faktas, kad kai pareiškėja buvo atvežta į VSAT patalpas, tyrėjai apklausė ją apie sukčiavimą draudime. Tai patvirtino ir VSAT Vilniaus rinktinės vadovas (žr. 22 punktą pirmiau). Šio fakto neneigė Vyriausybė, ir būtų naivu manyti, jog iki „oficialaus” sulaikymo 15 val. tą dieną pareiškėja būtų galėjusi laisvai išvykti iš VSAT patalpų, ypač atsižvelgiant į tai, kad prieš dvi dienas buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas …” Tokia pareigūnų iniciatyva šioje konkrečioje Venskutės byloje Lietuvai kainavo 9500 Eur. Šis postas skirtas visų pirma pareigūnams – baikite reindžeriauti, jeigu turite pagrindo sulaikymui, tai tą darykite bent jau tinkamai procesiškai įformindami, nes vėliau tokia jūsų iniciatyva neabejotinai atsisuks prieš jus pačius, ir man jau yra tekę ginti pareigūnus dėl tokio jų reindžeriavimo „pavėžėjant” bei automobilyje užduodant klausimus apie vykstantį ikiteisminį tyrimą. Patikėkit, tiesioginė vadovybė, kuri iš jūsų reikalavo tokio siautėjimo, iš karto nusiplaus rankas. Asmenims, kuriuos, Putino leksika tariant, šie „mandagūs žmonės” kviečia pasivažinėti nežymėtu automobliu, irgi yra patarimas – atsisakyti tokios ekskursijos, jeigu tai įmanoma, šaukti, kitaip atkreipti visuomenės dėmesį ir patarti tokiems „mandagiems žmonėms” atsiųsti tinkamos formos šaukimą apklausai, kuriame būtinai būtų nurodytas šaukiamojo procesinis statusas.

Facebook komentarai
});}(jQuery));