Vytautas Radžvilas : „Apskritai pati prielaida, kad Lietuva yra ,,tikra“ valstybė, tik ,,nukrypusi“ ar ,,tolstanti“ nuo vakarietiškos liberalios demokratinės santvarkos standarto, yra iš esmės klaidinga“


Lietuvos opozicija: padėties ir perspektyvų apžvalga

2015-12-29
Autorius: Vytautas Radžvilas
 

26324217

Sumanymas rašyti šią apžvalgą brendo pamažu, ne vienerius metus stebint slogų ir, svarbiausia, nesikeičiantį opozicijos veiklos vaizdą. Žvelgiant iš laiko nuotolio lengvai pastebimas vis tas pats, monotoniškai besikartojantis šios veiklos ciklas. Sąstingio ir vegetavimo tarpsnį, kai vyksta retos ir bejėgiškos pasipriešinimo akcijos, prieš eilinius rinkimus keičia pagyvėjimo ir sukrutimo laikotarpis, kai prasideda karštligiška, tuščių vilčių varoma veikla, o po eilinės nesėkmės ir ją lydinčio nusivylimo grįžtama į pradinę apatijos ir imituojamo aktyvumo būklę. Tai tęsiasi jau du dešimtmečius, o jokio mėginimo valingai ištrūkti iš šios aklavietės nematyti. Ir tai stebina. Kad ir kaip žiauriai tai skambėtų, tenka rėžti iš peties ir pasakyti: net daugelis gyvūnų sugeba prisitaikyti prie aplinkos ir prireikus keičia elgesio įpročius. Tačiau Lietuvos opozicija net nemėgina aiškintis nepabaigiamų nesėkmių priežasčių ir, užuot ieškojusi naujų ir efektyvesnių veikimo būdų, stebisi ir piktinasi, kad visuomenė jos neremia. Monotoniškai kartojami tie patys jokio rezultato neduodantys veiksmai savaime kelia įspūdį, kad pati opozicinė veikla yra tik žaidimas, nes ji virsta ištisa grynai simbolinių akcijų grandine. Tam tikruose kontekstuose simbolinės akcijos yra naudingos ir būtinos. Tačiau be saiko jomis piktnaudžiaujant jos virsta tikslu sau – ,,postmoderniais performansais“, kokiais esant tenka laikyti rutiniškomis ceremonijomis tampančius kaspinėlių kabinimus, piešimus kreidelėmis, susikabinimus už rankų ir kitus realaus politinio turinio ir prasmės neturinčius veiksmus. Blogiausia, kad šitaip tokių akcijų dalyviams skiepijamas įsitikinimas, kad tokie veiksmai yra „tikra“ opozicinė politinė veikla.

http://www.pressing.name/failai/lietuvos_opozicija_apzvalga.pdf

Lietuvos opozicija: padėties ir perspektyvų apžvalga

Facebook komentarai
});}(jQuery));