Vyriausiosios rinkimų komisijos provokacijos

Jolanta Petkeviciene

 

Vyriausiosios rinkimų komisijos provokacijos

 

2021 m. spalio 8 d. Vilnius

 

Referendumo iniciatyvinė grupė dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnio pakeitimų (toliau – RIG) gavo VRK 2021-10-07 elektroninį laišką, kuriuo pranešta, kad vykstant 2021 m. spalio 10 d. Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimams, vadovaujantis LR savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 53 str. 1 d., 60 str., nuo 2021-10-09 d. 1.00 val. iki 2021-10-10 d. 20.00 val. draudžiama ir agitacija dėl referendumo. VRK dar ir pranešė, kad nuo 2021-10-09 d. 20.00 val. iki 2021 m. spalio 11 d. dėl saugumo priežasčių portale „Rinkėjo puslapis“ nebus leidžiama pasirašyti elektroniniu būdu už šią referendumo iniciatyvą.

RIG nedelsdama kreipėsi į VRK ir paaiškino, kad:

  1. VRK nurodyti teisės aktai draudžia agitaciją dėl referendumo, o referendumas šiuo metu nevyksta;
  2. vyksta tik iniciatyvos dėl referendumo parėmimas piliečių parašais, bet ne referendumas;
  3. VRK nurodyti teisės aktai nedraudžia rinkimų metu pasirašyti už iniciatyvos dėl referendumo parėmimą;
  4. pasirašymas dėl referendumo iniciatyvos parėmimo piliečių parašais nėra agitacija nei už referendumą, kuris nevyksta, nei už referendumo iniciatyvą;
  5. š.m. spalio 10 d. rinkimai vyks tik dvejose savivaldybėse, todėl referendumo iniciatyvos parėmimo  parašų rinkimas kitose savivaldybėse niekaip neįtakos šių rinkimų nurodytose savivaldybėse;
  6. VRK nenurodė, dėl kokio saugumo galimo pažeidimo portale „Rinkėjo puslapis“ nebus teikiamos viešosios elektroninės paslaugos išoriniams naudotojams, to nepagrindėte jokiu teisės aktu;
  7. el. pasirašymo už referendumo iniciatyvą nutraukimas pažeistų galiojančio 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021 nustatytas šios referendumo iniciatyvos rėmimo parašų rinkimo sąlygas, o teismo sprendimo, nesusijusio su bausmės atlikimu, nevykdymas užtraukia ir baudžiamąją atsakomybę (BK 245 str.);
  8. VRK nenurodė jokio teisės akto, kuris suteiktų VRK teisę rinkimų metu neteikti elektroninio pasirašymo dėl referendumo iniciatyvos rėmimo.

RIG pareikalavo, kad VRK tęstų elektroninio pasirašymo už referendumo iniciatyvą paslaugos teikimą ir perspėjo VRK, kad be teisinio pagrindo nutraukus galimybę piliečiams pasirašyti elektroniniu būdu už šią iniciatyvą, bus kreiptasi į teismą dėl žalos atlyginimo, o apie teismo sprendimo nevykdymą bus pranešta prokuratūrai. Atsakymo buvo pareikalauta iki š.m. spalio 8 d. 16 val.

VRK neatsakė. Todėl RIG pranešė VRK, kad VRK neatsakymas reiškia RIG argumentų pagrįstumo pripažinimą, priminė, kad nuo š.m. liepos 1 d. referendumo įstatymas negalioja. Todėl RIG pataria neagituoti už referendumo iniciatyvą, jos rėmimo parašus rinkti VRK nurodytu 50 m atstumu nuo įėjimo į rinkimų apylinkes, neagituoti nė už vieną kandidatą š.m. spalio 10 d. rinkimuose Kelmės ir Trakų rajonuose.

RIG primena, kad š.m. spalio 11 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) skelbs sprendimus dvejose bylose dėl referendumo iniciatyvų. Pirmiau bus skelbiamas sprendimas teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus teikimu atnaujintoje byloje, kurioje 2021-07-14 sprendimu LVAT įpareigojo VRK išduoti piliečių parašų rinkimo lapus ir suteikti prieigą elektroniniam pasirašymui dėl referendumo iniciatyvos sumažinti referendumo kartelę iki 100 000 piliečių parašų, nustatė parašų rinkimui 6 mėnesių terminą. Kitas LVAT sprendimas bus byloje dėl Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės dėl Konstitucijos 55 ir 59 straipsnių pakeitimo ir pirmalaikių Seimo rinkimų neregistravimo VRK.

Abu LVAT sprendimai, kurie bus skelbiami 2021 m. spalio 11 d., atsakys į klausimus dėl Lietuvos Konstitucijos ginamos piliečių teisės į referendumo iniciatyvą užtikrinimo ir procedūrų vykdymo nuo 2021-07-01 d., kada pagal Konstitucinio Teismo 2020-07-30 nutarimą buvo pripažinta, jog 2018-12-20 d. redakcijos nekonstitucinis Referendumo įstatymas prieštarauja Konstitucijai, o Seimas iki Konstitucinio teismo nustatyto 2021-07-01 d. termino nepriėmė konstitucinio referendumo įstatymo.

 

Tad, gerbiami Lietuvos piliečiai, nelūkuriuokime – tęskime pasirašymą dėl referendumo!

 

Pasirašymas elektroniniu būdu:

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

 

Referendumo banko sąskaita:

Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas SVARBU!!! Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

 

Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt, info@ltreferendumas.lt

Facebook komentarai
});}(jQuery));