skip to Main Content

VU TSPMI pranešimas dėl tikrovės neatitinkančios informacijos viešojoje erdvėje

 5

 
Paskelbta: 2017-07-13 11:06 Autorius: ekspertai.eu

TSPMI%20misija 02
Reaguodami į pasirodžiusią informaciją apie tai, jog Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) administracija bando „susidoroti“ su prof. habil. dr. Vytautu Radžvilu, norėtume paaiškinti kontekstą.

Nuo pat Instituto įkūrimo jame dėstė ir mokėsi skirtingų pažiūrų žmonės – stengėmės, kad čia vietą rastų skirtingos ideologijos ir pasaulėvaizdžiai. Tikime akademine laisve ir visada kūrėme aplinką, kurioje ji galėtų skleistis. Tai galėtų patvirtinti ir ne vienas skirtingų pažiūrų Instituto studentas ar absolventas.

Prof. habil. dr. V. Radžvilas nuo pat savo darbo pradžios buvo svarbiu VU TSPMI bendruomenės nariu ir tam niekada netrukdė jo požiūris į visuomeninius reiškinius. Ši VU TSPMI nuostata – gerbti skirtingus požiūrius – yra pamatinė Instituto vertybė ir neatsiejama nuo akademinės laisvės.

VU TSPMI ypatingą dėmesį teikia studijų kokybei. Instituto programos Lietuvos ir užsienio ekspertų yra įvertintos aukščiausiais balais. Institute studijas renkasi geriausi Lietuvos mokyklų absolventai, kurie yra svarbi Instituto bendruomenės dalis. Tikime, kad gerą studijų kokybę galime užtikrinti tik įsiklausydami į jų, dėstytojų ir kitų bendruomenės narių nuomonę.

Europos studijų magistro programos studentai išsakė pastabas prof. habil. dr. V. Radžvilo dėstomam kursui. Remiantis VU galiojančia tvarka buvo sušauktas Europos studijų programos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo ir studentų atstovai, ir prof. habil. dr. V. Radžvilas. Studijų programos komitetas VU yra atsakingas už studijų programų kokybę. Komiteto susitikimai vyksta bent porą kartą per metus.

Kiekvienų mokslo metų pabaigoje yra peržiūrimi programų tinkleliai, atsižvelgiama į studentų vertinimus bei komentarus, komiteto narių ir dėstytojų, taip pat socialinių partnerių pastabas. Studijų programos komitetas nusprendė, kad studentų išsakytos pastabos ir argumentai suteikia pagrindą kursą iš privalomo grąžinti į pasirenkamą statusą (anksčiau kursas buvo pasirenkamas, praėjusiais metais padarytas privalomuoju).

Prof. habil. dr. V. Radžvilo kurso statusas pakeistas į pasirenkamąjį taip siekiant ne apriboti jo akademinę laisvę, o priešingai – atvertį jį norintiems įsigilinti į filosofiją kitų penkių magistro programų studentams.

VU TSPMI itin vertinamas etiškas bendruomenės narių elgesys, pagarba ir atsakomybė yra laikomos kertinėmis VU TSPMI vertybėmis – manome, kad studentų prašymo, skirto studijų programos komiteto vidiniam naudojimui, paviešinimas, studentų vardų ir pavardžių skelbimas prieštarauja šiems principams.  Ypač nemaloniai stebina „Pro Patria“ narių bei prof. habil. dr. V. Radžvilą „palaikančių“ asmenų puolimas prieš savo nuomonę išreiškusius studentus, kurį vakar matėme socialiniuose tinkluose.

Galiausiai, straipsnyje pateikti ir visiškai realybės neatitinkantys teiginiai, tokie kaip „nuo profesoriaus buvo slepiami dokumentai” – visus administracijos turimus dokumentus turėjo visi komiteto nariai (ką liudija ir tai, kad prašymas buvo paviešintas). Studentai savo nuomonę išsakė žodžiu, tą patį padarė ir Profesorius bei kiti komiteto nariai. Visi egzistuojantys dokumentai buvo išsiųsti komiteto nariams.

Manome, kad įprastinio akademinio proceso politizacija yra nepriimtina iš akademinės etikos perspektyvos, ji prieštarauja VU TSPMI vertybėms  ir rodo nepagarbą kitiems.

Šaltinistspmi.vu.lt

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));