VSD prisimelavo – Dariui Jauniškiui ir Alvydui Šiupariui keliama baudžiamoji byla

VSD prisimelavo – Dariui Jauniškiui ir Alvydui Šiupariui keliama baudžiamoji byla

2018-04-04 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir buvusio Seimo nario Audriaus Nako spaudos konferencijos Seime pranešimas spaudai „Teismas: prokuratūra turi pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos saugumo vadovų veiklos“.

Vykdant teisėjo Stasio Punio priimtą Vilniaus apygardos teismo nutartį, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Šelmienė panaikino Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro Redo Savicko nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl LR VSD vadovo Dariaus Jauniškio ir AOTD prie LR KAM buvusio vadovo Alvydo Šiupario piktnaudžiavimo tarnyba įrašant Zigmą Vaišvilą ir Audrių Naką į Lietuvos 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą ir tuo juos apšmeižiant. 

Teisėja V. Šelmienė patvirtino teisėjo St. Punio nuomonę, kad prokuroro R. Savicko nutarime yra akivaizdus prieštaravimas tarp to, kad viešai paskelbtoje informacijoje apie grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui nurodyti Z. Vaišvila ir A. Nakas, ir to, kad LR VSD raštu patvirtino, jog Zigmas Vaišvila ir Audrius Nakas jokios grėsmės nekelia.

Teismo nuomonė vienareikšmiška ir aiški. Todėl Generalinė prokuratūra neturi pasirinkimo – ikiteisminis tyrimas dėl Lietuvos specialiųjų tarnybų vadovų savavaldžiavimo, piktnaudžiavimo ir Z. Vaišvilos bei A. Nako apšmeižimo pradėtinas. Pranešėjų nuomone, ši situacija atskleidė ne tik viešą paslaptį – neaukštą profesinį Lietuvos specialiųjų tarnybų ir jų vadovų lygį – bet ir kur kas labiau neraminantį dalyką, kad Lietuvos specialiosios tarnybos naudojamos ne pagal paskirtį, o susidorojimui su politiniais oponentais. Būtent tai ir yra esminis pavojus demokratine save skelbiančiai Lietuvos valstybei. Ikiteisminis tyrimas turėtų ne tik įvertinti D. Jauniškio ir A. Šiupario atsakomybę, bet ir nustatyti, kieno iniciatyva ar nurodymu Z. Vaišvila ir A. Nakas oficialiai ir žinomai melagingai buvo paskelbti grėsmėmis Lietuvos nacionaliniam saugumui, kas organizavo masinį ir vienpusį šios žinios paskelbimą. 

Pranešėjai, susirūpinę tikromis grėsmėmis Lietuvos nacionaliniam saugumui ir jų išaiškinimu bei neutralizavimu, papildomai kreipėsi į Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį. Z. Vaišvila gavo Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro Martyno Jovaišos 2018-03-29 raštą Nr. 17.2-1819, kuriuo siūloma kreiptis į Seimą ar Seimo kontrolierius dėl to, kad Lietuvos specialiųjų tarnybų vadovai neatlieka tarnybos pareigų, t.y. netiria nustatyto fakto, jog Lietuvos valstybei vadovauja Rusijos Federacijos valstybės paslaptimi iki šiol tebesanti Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė,.

Nesutikdamas su prokuroro M. Jovaios nuomone, Z. Vaišvila 2018-04-03 raštu kreipėsi į Generalinį prokurorą E. Pašilį, kad šis užtikrintų Baudžiamojo proceso kodekse prokuratūrai nustatytos pareigos vykdymą – gavus pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, pradėti jį arba motyvuotai atsisakyti tai daryti. Pranešėjų nuomone, atsirašinėjimas šiuo klausimu yra ne tik neteisėtas, bet ir pavojingas valstybei. Pranešėjai nuoširdžiai kviečia prokuratūrą nenusileisti iki neprofesionalaus LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovų lygio. Jei Lietuvos specialiosios tarnybos Rusijos grėsmę vertina kaip didžiausią grėsmę Lietuvos valstybei, tai šios didžiausios Lietuvai grėsmės – Rusijos Federacijos – valstybės paslapties buvimas Lietuvos Respublikos Prezidentu turi būti ištirtas ir įvertintas, o rezultatai – pateikti Tautos atstovybei Seimui. Tuo labiau, kad Prezidentė D. Grybauskaitė slepia ir klastoja savo biografijos faktus net oficialioje Lietuvos Prezidentės biografijoje.

Toks D. Jauniškio, A. Šiupario ir R. Baltrėno tarnybos pareigų neatlikimas, lyginant su buvusio LR VSD vadovo Mečio Laurinkaus veikimu inicijuojant apkaltą Seime Lietuvos Prezidentui Rolandui Paksui, pranešėjų nuomone, yra akivaizdžiai nusikalstamas.

Zigmas Vaišvila į Generalinę prokuratūrą dėl šių D. Jauniškio, A. Šiupario ir R. Baltrėno nusikalstamų veikų (tarnybinių pareigų neatlikimo) ištyrimo kreipėsi 2018-03-26 d. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));