skip to Main Content

VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PENSININKŲ

SĄJUNGA

 

____________________________________________________________________

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentei

Gerb. Daliai Grybauskaitei

S. Daukanto a. 3, Vilnius 01122

 

 

Pareiškimas

Dėl negražinimų pareigūnų ir karių pensijos dalies, nevykdymo viešojo administravimo

įstatymo nuostatų ir diskriminavimo.

2018-09-26 Nr.15

Vilnius

 

Gerb. Prezidente,

Š.m. lapkričio 3 d. mūsų Vidaus reikalų sistemos pensininkų sąjunga (toliau – VRSPS) mini 20 metų Jubiliejų, tačiau mes niekada nesitikėjome, kad į buvusius vidaus reikalų sistemos pareigūnus bus toks atsainus, niekšiškas požiūris iš Prezidentės, Vyriausybės, Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Mes nepavydime, kad aukšti vyrai ar moterys gaus kelių tūkstančių pensijas, kaip „aukštumos“, tačiau „žemumos“ šiuo metu gauna 90 – 120 Eur pareigūnų pensiją. Deja, jos nepadidintos nei 10 Eur nuo 2010 m., nors senatvės pensininkams jos jau kelis kartus padidėjo. Ar tai ne diskriminacija tarp šių žmonių grupių ? Skaudu tai, kad Prezidentė ir premjeras mūsų skundus, prašymus šiuo klausimu sugeba tik persiusti kitoms institucijoms, o šioms belieka tik atsirašyti. Matomai mūsų sąjungai ir atskiriems pareigūnams pensijų gavėjams teks prašytis pagalbos spaudoje, nes jie dar kažką sujudina.

Šiuo prašymu informuoju Jus, kad pareigūnų ir karių pensijų gavėjai, pastoviai kreipiasi į mūsų sajungą, primindami, kad jie atliko tarnybą pačiom sunkiausiom sąlygom, nes kovojant Lietuvai už nepriklausomybę, darbo diena buvo neribota, o ginti parlamentą buvo privalu, nes sąžinė taip mums įsakė. Didžioji dauguma buvusių pareigūnų nesveikina Vyriausybės ir Seimo su Lietuvos šimtmečiu, kurie nieko nepadarė dėl nesibaigiančio tyčiojimosi ir diskriminavimo iš  pareigūnų ir karių pensijų gavėjų, tai jų kuriama paradoksų šalis! Vyrauja biurokratizmas,nes Seimo narių,Vyriausybės ,Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tarnautojai veikla glumina buvusius pareigūnus, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno,tarnautojų kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Jie savo darbą labai prastai vykdo, net nesilaiko Konstitucijos reikalavimų, įstatymų ar kitų teisės aktų.Seimo komiteto vadovai ir Lietuvos Respublikos vyriausybė , Socialinės apsaugos ir darboministerijos tarnautojai piktnaužiauja savo veiksmais ar neveikia, kai jiems suteikti įgaliojimai naudojami ne pagal įstatymus bei kitus teisės aktus arba „savanaudiškais tikslais“ ar dėl kitokių asmeninių paskatų (naudojimosi tarnybine padėtimi, keršto, pavydo, karjerizmo, neteisėtų paslaugų teikimo ir t. t.), o gal ateina nerašyti nurodymai iš pačios pagrindinės aukštuomenės – „susilaikom, nėra pinigo“.

Mes pateiksim Jums tik keletą pvz.:

2015-09-03 su pareiškimu kreipėmės į tuo metu LRV premjerą A. Butkevičių „Dėl pareigūnų ir karių pensijų gavėjų dirbančiųjų, pratęsiant Laikinojo įstatymo 15 str. nuo 2012-01 iki 2013-12-31, negrąžinant pensijos dalies ir tęsiant šios kategorijos gavėjų diskriminavimą, nevykdant LR Konstitucinio Teismo sprendimų ir rengiant ir svarstant ignoravimas Vidaus reikalų sistemos pensininkų visuomenines organizacijas ir profesines sąjungas“.

2015-08-23 su prašymu „Dėl valstybinių pensijų teisinio reguliavimo“ kreipėmės į VR ministrą S. Skvernelį. Deja, abiem šiais raštais atsakymai buvo vienodi: „darysim, svarstysim“, o ant galo nėra lėšų. Galime pateikti ir 2016 m. pareiškimus ir prašymus ir kitiems Seimo komitetų pirmininkams, bet atsakymai vienodi.

2017-03-10 buvo kreiptasi į Seimo pirmininką, 2017-03-12 minėtas laiškas buvo adresuotas nagrinėjimui Biudžeto ir finansų komitetui ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui,atsakymo iki šiolei laukiama iš jų atsakymo.

2017-03-13 buvo kreiptąsi į Seimo pirmininką su pareiškimu dėl nusavintų pareigūnų ir karių pensijų gražinimo. 2017-03-20 lydraščiu minėtas pareiškimas adresuojamas Seimo Socialinių reikalų ir darbo bei Biudžeto ir finansų komitetams ir buvo supažindintas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynyboskomitetas, o atsakymo iš šių komitetų nebuvo sulaukta.Gal Seimo etikos komitetas sugebėtų ir privalėtų svarstyti dėl Seimo biudžeto ir finansų komiteto S.Jakeliūno, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas V.Bako, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkės R.Šalavičiūtės neveiksnumo, dėl nevykdymo Viešojo administravimo įstatymo ir Seimo valdybos sprendimo.

2018-01-26 mūsų prašymu KTGA kreipėsi į Seimo pirmininką. 2018-02-05 lydraščiu buvo persiustas nagrinėjimui Socialinių reikalų ir darbo komitetui ir iki šiolei laukiama atsakymo.

2018-02-24 mūsų prašymu KTGA kreipėsi į seimo pirmininką dėl nusavintų pensijų gražinimo ir nereagavimo į VRS prašymus. 2018-03-01 buvo lydraščiu adresuotas Socialinių reikalų ir darbo bei Biudžeto ir finansų komitetams ir buvo supažindintas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynyboskomitetas, o atsakymo iš šių komitetų nebuvo sulaukta..

2018-06-15 buvo kreiptąsi į Seimo pirmininką dėl gražinimo nusavintų pareigūnų ir karių pensijų grąžinimo. 2018-06-20 buvo lydraščiu persiųstas kreipimasis Lietuvos Vyriausybei  ir iki šiolei atsakymo nesulaukėme. Gal Seimo etikos komitetas sugebėtų apsvarstyti dėl Vyriausybės atsakomybės dėl nevykdymo Viešojo administravimo įstatymo ir Seimo valdybos sprendimo.

2018-06-11 buvo kreiptasi į Seimo pirmininką dėl nusavintų pensijų gražinimo.
 2018-06-25 lydraščiu persiųsta Seimo Socialinių reikalų ir darbo bei Biudžeto ir finansų komitetams, Seimo Žmogaus komiteto bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui ir atsakymo nesulaukėme. Atsakomybės niekas iš šių komitetų pirmininkų neprisiima ir aplamai šio Seimo atskiri valstiečių ir žaliųjų frakcijos seimūnai yra tiesiog neįgalūs, nes jie ir atsakyti į prašymus nesugeba.

2017-08-07 buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl nusavintų pensijų gražinimo. 2017-08-30 atsakyme nurodoma, kad neva yra sunkmetis  ir būsime informuoti mes vėliau.

2018-02-26 buvo kreiptas į Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija  dėl nusavintų pensijų gražinimo. 2018-03-19 buvo gautas atsakymas, kad pagal galimybes bus  pradėtas kompensavimas  pensijos nuo 2018 m.

2018-09-20 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakyme nurodyta, kad jau 2018 metais negražins ir gal būt 2022 metais ir tai jeigu bus pinigų. Atsakyme nėra nurodyta, kad tokį atsakymą galima skųsti, nes, matomai, bijoma atsakomybės. Daugybė niekalo ir niekšybės. Šie pensijų gavėjai mano, kad taip reikia vertinti šį valstybės Seimą ir Vyriausybę. Kas liečia pensijų grąžinimą, kam to vėjo iš anksto, vėl kad buldogai pakeltų kainas? Na jau ačiū, tuo labiau, kad joks grąžinimas nebuvo. Senuosiuose civiliniuose įstatymuose dėl pensijų išmokų, priskaičiavimų, nuskaičiavimų, premijų išmokėjimo ir dar trečias yra atvejis, senatis buvo netaikoma. Galvokit ponai, galvom, o ne puodynėm. Gana maitint pažadais. Pareigūnai iki dabar prisimena V. Lansbergio žodžius – „prisiekite, ginkite Lietuva, jūs gausite ir būsite aprūpinti, neapgauti ne kaip tarnaudami iš įsitikinimo, o už darbą“, o ką gavo – patyčias ir pažeminimą.

Šią pasaką seka pareigūnų ir karių pensijų gavėjai nuo 2010 m., nes laukti malonės yra sunku, kuri gali iš viso neateiti, o gyventi reikia dabar. Daug šneka ir žada, nes tai rodo, kad vadovauja, kelia dulkes, kad atrodytu jog kažkas vykdoma ir niekada nerasi kaltų.Pensijų didinimas buvo susietas su valstybės ekonomine padėtimi pirmąjį pusmetį. Rezultatai byloja, kad ekonominė padėtis gera (biudžeto surinkimo planas viršytas, BVP augimas teigiamas). Ko dar tūksta ponai? Žodžio laikymosi! Negi Valstiečių ir žaliųjų partija bei Premjeras pasuko eksprezidento a/a A. Brazausko pramintais melo keliais? Jeigu taip, tai šios partijos laukia Valinsko partijos likimas! Atimti ar apvogti per naktį sugebėjo greitai, o kaip gražinti tai mąsto dešimtimis metų mūsų valdžia bei Vyriausybė, ar dėl tokios šalies ateities tarnavom??? Gėda! Ne „sumažino“, o nusavino ir ne tik pensijas bet ir atlyginimus. Besikreipiantiems pareigūnų ir karių pensijų gavėjams į mūsų sąjunga yra keista, kai Vyriausybė teigia, kad negali rasti tų papildomų 29 mln. eurų, tačiau jei tie 167 tūkst. pensininkų, kurie jau anapus, būtų gyvi, jiems tektų pensijas kompensuoti. Taigi, kodėl vieniems nėra pinigų, o kitiems atsiranda? Už laivo “Independence” nuomą per 10 nuomos metų sumokėsime du kartus daugiau nei pirkome, o metams šis malonumas kainuoja 56 mln. Eur. Prokurorams, teisėjams, seimūnams atlyginimams kelti pinigų visada atsiranda, o šiai pareigūnų kastai – Ne.

Po ankstesnių Seimo rinkimų buvo kalbėta apie pensijų kompensavimą, „Sodra“ paskaičiavo bendrą sumą visiems pensininkams – daugiau kaip pusei milijono žmonių. Tik vėliau buvo pradėti tikslinti mirusių ir gyvų pensininkų skaičiai, kol vyko tikslinimas, numirė apie 190 tūkst. pensininkų. TuometSADM, Vyriausybei ir Seimui gimė makabriškas planas tų pinigų negrąžinti. Kalbos, kad nėra pinigų, ne kas kita, o melas, juk iš žmonių, jų neatsiklausus, buvo paimti pinigai ir pasakyta, kad mes juos paimame valstybės reikmėms. Vyriausybės ataskaitose kalbama apie rekordinius ekonominius šalies laimėjimus, tai kodėl tie rekordiniai laimėjimai nepasiekia eilinio žmogaus? Toks įspūdis, kad valdžia paskelbusi karą savo buvusiems pareigūnams ir kariams. Toks įspūdis, kad įstatymai priimami tam, kad būtų galima pareigūną ir karį gaunanti pensiją apgauti, apvogti. Juk Konstitucijoje parašyta, kad valdžia tarnauja žmogui, bet valdžia šios priedermės nevykdo, o gal Seimas, Vyriausybė,ministerijatik sau tarnauja, o visur “pudrina” jiems smegenis ir savo pažadais maitina. Ši kategorija žmonių itin gerai pastebi, kad Vyriausybė ir Seimas nemano, kad Žmogus ir Žmogus gaunatis pensija yra prioritetas. Prioritetas yra valdžios galios. Žmogus – ne tikslas, o priemonė toms valdžios galioms stiprinti. Kokio žmogaus požiūrio į valdžią tikėtis? Valdžiai pensijos gavėjas yra svetimkūnis, pilietis tapatina valdžią su valstybe, ir bet kokią valstybinę prievolę vertina taip, kad ji nesukurs gerovės, kitaip tariant, sukurs gerovę politinėms jėgoms laikytis valdžioje. Leiskite Jums priminti tik ką aplankiusio Lietuvą popiežiaus Pranciškaus pasakytus žodius: “Atsigręžkime į Žmogų…”. Juk šie žodžiai skirti kiekvienam iš mūsų, tiek valdžios atstovams (Prezidentei, premjerui, Seimo pirmininkui), tiek eiliniam žmogeliui. Kodėl slepiami pinigai ir jie taškomi tik neaiškiems tikslams. Jeigu valdžia su pensijos gavėjais nesąžiningai elgiasi, tai jis (Žmogus) savęs klausia, kodėl jis turėtų elgtis sąžiningai. Tiesa, 2017 metais Seime ir Vyriausybėje buvo svarstomas projektas dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų, kurios sumažintos 2010–2013 metais, kad jos būtų kompensuojamos etapais: 2017–2018 metais – po 10 proc. kompensuojamosios sumos; 2019–2022 metais – po 20 proc. kompensuojamosios sumos. Jei asmeniui apskaičiuota kompensuojamoji suma būtų mažesnė nei 100 eurų, ji būtų išmokama visa 2017 metais. Kompensuojamosios sumos būtų apskaičiuojamos ir pradedamos mokėti be atskiro asmens prašymo, o reikalingos lėšos būtų skiriamos iš valstybės biudžeto. Taigi, šis dokumentas jau dingo Seimo stačiuose ir Vyriausybė,Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijaužmiršo apie jį, nors projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų poreikis sudarytų apie 24 mln. Eur.

Jaunimas tai girdi ir mato, kad į statutinę tarnybą jokiu būdu negalima eiti, nes Seimas ir Vyriausybė nevykdo įsipareigojimų ir jiems rodo šios kategorijos pensijų gavėjams, kad pažadėtų socialinių garantijų atitarnavus jie ko gero nepamatys, o dar ir apvogs. Seimas ir Vyriausybė, kurios nemyli ir negerbia savo piliečių, neturi ateities ir tai rodo, kad jau milijonas emigravo ir netiki jų kuriamomis pasakomis. Kad KAM ir VRM sistemoje (FNTT, SST)žmonės jau nenori dirbti, o toliau bus dar blogiau. Kada bus atstatytas pries krizę sumažintas bazinis! Kodėl žemiausios grandies pensijų gavėjai visai pamiršti? Tai Vyriausybė ir Seimas išskyrė vieną pensijų gavėjų grupę – senatvės pensininkus (nevalstybiniai, bet vis tiek) ir pažemino pareigūnų ir karių pensijos gavėjus. Senatvės pensijos gavėjams kompensavo. Taip, kad būtent senatvės pensininkai –Žmonės, iš ju galima atimti, bet reikia ir gražinti. Gaunasi, jog kariai ir pareigūnų pensijų gavėjai – nežmonės, iš jų galima tik atimti ir nereikia gražint? O kas tikėjosi, kad Vyriausybė „per protingą terminą“ numatys kompensavimo tvarką, kas tikėjo 2015 m. vasarą to paties VRM ministro Skvernelio pažadais kompensuotiper2017-2020 metus – “raužkite morką”, o dabar jis užmiršo ir pensijų gavėjai maitinasi šiais pažadais. Kad blokuoti pensijų gražinimą tam „tvartinukai” ir organizavo mokytojų streikus, todėl pinigai kurie būtų skirti karių ir pareigūnų pensijų kompensavimui, dabar „nukeliavo“ pas mokytojus, į jų piniginesir įtariu, kad tai profesoriaus Moriarti „ėjimas“ žirgu. Žinoma, kad reikia mokytojams kelti atlyginimus, ypač prokurorams ir teisėjams. Tiesa, mūsų Vyriausybė įsipareigojo grąžinti atimtas pareigūnų ir karių pensijas, o kaip dabar supratau ,,kita”, – valstybė nusprendė jų negrąžinti? Tik pažadais maitinti juos. Tai kur mes brolyčiai gyvename ir kokiai valstybei tarnavome ir davėme priesaikas? Kurią valstybę reiktų ginti nepaisant to, kad esame pensininkai? Kad būtų kompensuotos pensijos ir atstatytas teisingumas, kurį dabar iškreipia išskirtinai saviems naudinga senatvės pensijos formulė. Dėl to sąžiningai mokesčius mokėjusio žmogaus senatvės pensija gaunasi labai maža, bet didelė savų, kurie šiuo metu gauna labai didelę algą. Gera idėja pilietinei akcijai – aptverkime Seimą spygliuota viela. Svarbiausia, kad ir dauguma seimūnų žinos už ką. O kažkada piliečiai, saugodami deputatus, tvėrė Seimą armatūros skydais. Tai ką, Lietuva ne teisinė, ne demokratinė valstybė? Pareigūnai ne Lietuvos piliečiai, jiems negalioja Konstitucija ir konstitucinio teismo sprendimai??? Kam jie tarnauja, jei pareigūnai ir kariai pensijų gavėjai, kurie gynė Aukščiausiąją Tarybą laikomi šiukšlėmis ir skaitytis su jais nereikia? Mat, pagal Seimo narį A.Sysą, kuri laiką rėkė, kad reikia gražinti, o dabar jau ne. Jie mano, kad reikia būti labai kiauliškos prigimties, kad kiltu klausimas gražinti ar ne. Visi pensininkai, nesvarbu ar buvę pareigūnai, ar gydytojai, ar gatvių valytojai – jie vykdė tai, ka jiems nustate valstybė, ir už tai valstybė jiems skyre pensijas, kurios be jokių išvedžiojimų privalo būti gražintos. Šios kategorijos pensijų gavėjai man teigia, kad nemanyk, kad “atradai Ameriką”, kad pensijų mažinimas neprieštaravo Konstitucijai. Kai atėmė pensijas apie tai nekalbėjo ir užmiršo Konstitucijos 23 str., o gal šie Vyriausybės ir Seimo nariai to negirdėjo? Kodėl valdžiagyviai neviešino, kad 2017 ir 2018 m biudžete yra lėšų, kaip ir buvo numatyta, o dabar tyli – laukia turbūt kol visi išmirs, gal ir jie nenori pabūt oriais senjorais, nuvykt į kokią kelionę ar sanatoriją sveikatą pataisyt, nes jie yra “kiaulės ir nereikia apie juos  kalbėti ir ginti jų teisės”, taip kalba kai kurie Seimo nariai. O tai kaip LR Konstitucija???

Šalies piliečiai juk negali būti skirstomi ir diskriminuojami. O ką buvę pareigūnai ir kariai pensijų gavėjai jau ne Žmonės, jie neturi šeimų, jie gali gyventi ir nevalgę, ar jie ir jų šeimos nariai maitinami valstybės sąskaita? Pasityčiojimas, kaip beje, ir viskas Lietuvoje. Minėti pensijų gavėjai prisimena V. Lansbergio ir 1991 metais jo, kaip Aukščiausiosios Tarybos pirmininko, duotus pažadus KAM ir VRM pareigūnams dėl jų turimų socialinių garantijų kur dabar jis? Oi, atsiprašau, pajūryje, savo viloje ant žemės sklypo Melnragėje gyvena. O kai dalį pareigūnų ir karių  pensijas atiminėjo, tada kiek pamenu, pasibaigus krizei, pažadai atimtąją dalį gražinti liejosi per kraštus. Atiminėti visada lengviau, negu gražinti – matyt, laukiama, kol visi buvę kariai ir pareigūnai, gaunantys valstybines karių ir pareigūnų pensijas, išmirs, tada problema išsispręs pati savaime. Kaip sakė vienas savo laiku gerai žinomas asmuo – „nėra žmogaus – nėra problemos“, ar ne taip, gerbiamieji? Nes pagrindinis militaristinių klanų (vietinių statytinių) tai militarizaciją vietoj žmonių gėroves kūrimo, visa propagandinė jų retorika nukreipta tik melo ir falsifikato propagandai o avinai – vergai, tai jau sukramto ir stovi savo bandose tyliai ir oriai. Socdemonai paliko 9 milijardų skylę biudžete, krizę ir padidintus isipareigojimus. Visas pasaulis pripažįsta, kad virtuoziškai buvo suvaldyta krizė Lietuvoje, tik ne visiems dundukams, nesugebantiems suprasti kitų kalbų. Gali būti pažeistas Konstitucijos lygiateisiškumo principas? Tai jei sumažintą senatvės pensijų dalį gražina, o pareigūnams tai atsisako gražinti, tai koks čia lygiateisiškumas? Jie sako gal kiek atvirkščiai, o kai atėmė, buvo užmiršę šį principą taikyti ir gaunasi išvis jokios teisybės ir logikos, o papraščiausiai yra tyčiojamasis ir diskriminuojami šios kategorijos pensijų gavėjai. Kai kurie Seimo nariai (ypač
 A. Butkevičius) rėkia žmonėms, kad pensijos yra grąžintos, bet nemeluokit ponai, kad paprastam pensininkui gražinot. Vyras nelaiku mirė – pinigėliai nuplaukė, o kai atiminėjo, tai neklausė, o kai reikėjo atiduoti… Va ir nebėr. Taip, kad “Pažadėjo – patiešijo, negražino – sugriešijo”, o gal jiems, kaip visada mažai. Gėda. O ką daryti mūsų visuomeninei institucijai, kai girdi tai, o gal juos nukreipti į Seimą ir Vyriausybę, ar organizuoti 1000 pareigūnų ir karių pensijų gavėjų pareiškimų rašymą valstybės vadovams?

Tiesa, 2017 metų pradžioje pagal kelių parlamentarų siūlymą, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos, sumažintos 2010–2013 metais, būtų kompensuojamos tik iš dalies ir tai būtų daroma etapais: 2018–2019 metais – po 10 proc. kompensuojamosios sumos; 2020–2022 metais – po 20 proc. kompensuojamosios sumos. Jei asmeniui apskaičiuota kompensuojamoji suma būtų mažesnė nei 100 eurų, ji būtų išmokama visa 2018 metais. Kompensuojamosios sumos būtų apskaičiuojamos ir pradedamos mokėti be atskiro asmens prašymo, o reikalingos lėšos būtų skiriamos iš valstybės biudžeto. Projekto aiškinamajame rašte pažymima, kad jo „įgyvendinimas pareikalaus nemažų valstybės biudžeto lėšų“. Vyriausybės išvadą dėl šių pataisų rengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pagal išvados projektą Seimui turėtų būti pasiūlyta pataisų nesvarstyti, nes joms įgyvendinti artimiausiais metais nebus finansinių galimybių. Kartu pažymima, kad siekiant nepažeisti konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo, būtų tikslinga kompensuoti ir kitų sumažintų socialinių išmokų praradimus, o visiems jiems kompensuoti, preliminariais skaičiavimais, reikėtų per 29 mln. Eur., tai jie jau užmiršo, kad jie atėmė pensijas ir nesilaikė šių principų, o gal jau atminties problema šiai ministerijai ir Vyriausybei. Tačiau, mano nuomone, viena svarbiausių orumo nebuvimo priežasčių – situacija, kai žmonės moka mokesčius, o pasiteiravę, kodėl gauna prastas paslaugas, iš valstybės išgirsta, jog tai valstybės pinigai ir nereikėtų čia kišti nosies. Bet tai yra visiška nesąmonė, nes tai nėra valstybės pinigai, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, o valstybė, tai mes visi. Bet valstybė labai prastai atsiskaito su mokesčių mokėtojais ir tai yra didžiulė visų Lietuvos valdžių problema. O mokesčių mokėtojus žeidžia ir neprideda orumo, traktavimas, jog pinigai, kuriuos valstybė paėmė mokesčių pavidalu, jau priklauso valstybei. Turime dvigubus teisinius ir etinius standartus: kas leidžiama valdžiai, draudžiama žmonėms. Todėl Žmogus jaučiasi ne kaip šalies šeimininkas, kuris už viską sumoka, kaip pastumdėlis elgeta. Banali šiai situacijai frazė – pensijų negrąžinti, nes dar ne visi pensininkai išmirė. Per keturius metus „nusavinta“ nemažai pinigų. Klausimas – kaip ir kur jie panaudoti. Politikai pamiršo, kad pareigūnai sunkiu laikotarpiu buvo pirmieji, kurie saugojo valstybęAukščiausiają tarybą. Ir nekaltas čia Skvernelis, tiesiog jam paliko tokį palikimą, kad vėliau būtų galima jį kaltinti – va, neapgynė pareigūnų interesų. Nežinau, ar sulauksime 2020-2022 m., bet žinau vieną – politikai jau senai sužlugdė policiją ir padarė tai tikslingai. Čia dėl „lygybės“?

S. Skvernelis irgi pamiršo, ką žadėjo. Kažkokia nesamonė, parlamentaras savo sprendimą motyvuoja tuo, kad negali rezultatyviai vykdyti savo, kaip išrinkto Lietuvos parlamento nario, pažadų rinkėjams. Visgi šis dviejų metų darbo Seime laikotarpis atskleidė ydingus valdančiųjų darbo principus, užgesinančius bet kokias viltis vykdyti sutarimu grįstą Lietuvos ekonomikos kūrimo procesą. Pasak šių pensijų gavėjų nuomonę, nuo pirmųjų darbo dienų Seime valdantieji demonstravo nenorą ieškoti sutarimo dėl svarbiausių darbų valstybei. Prieš pat Seimo rinkimus daugelio puoselėtos viltys, jog priklausomybė konkrečiai partijai ar frakcijai netaps stabdžiu priimti visuomenei naudingiausius sprendimus, visiškai nepasiteisino.Šiandien matant valstiečių murdymąsi politiniuose skandaluose, kai sąmoningai ignoruojami demokratiniai parlamentinės veiklos principai, konstruktyvus darbas nėra įmanomas. Nėra nuosekliai vykdoma itin griežtos parlamentinės priežiūros ir kontrolės funkciją seimo komitetų. Kodėl mūsų sąjunga turi kentėti nuo antplūdžio pareigūnų ir karių pensijų gavėjų, kurie negauna iš savo valstybinių institucijų aiškios informacijos, kada bus nutrauktas jų diskriminavimas ir grąžintos nusavintos pensijos dalis. Mūsų sąjunga yra visuomeninė institucija ir todėl mes, negalime priimti ir aptarnauti visus norinčius gyventojus ir suteikti teisines konsultacijas. Iš esamų teisinių dokumentų Seime, Vyriausybėje, ministerijose galima susidaryti vaizdą, kad šiuo klausimu tik kalbama, o nieko nedaroma ir tik žadama. Minėtos kategorijos pensijų gavėjai prašo mūsų kreiptis į europines ir pasaulines organizacijas dėl jų diskriminacijos apraiškų panaikinimo ir grąžinimo pensijos nepriemokos. Manome, kad jų pretenzijos yra teisingos. Pareigūnų ir karių pensijų gavėjai teigia, kad nėra jokio realaus kompensavimo mechanizmo ir Seimas nesiremia konstitucine teisėtų lūkesčių apsauga. Minėta pensijų gavėjų kategorija teigia, kad Seimui nieko nereiškia konstitucinė teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsauga ir riboja vienų asmenų teises labiau nei kitų, sukuriant disbalansą tarp atskirų asmenų grupių, kas konkrečiu atveju buvo padaryta? Valstybė turi imtis visų įmanomų priemonių ekonomikos krizei įveikti ir lėšų, būtinų pensijoms mokėti ir grąžinti paimtas pensijas ir dėl to, turi būti išnaudojamos visos vidines ir išorines galimybes. Negali būti atliekamas pensijų grąžinimas vienai socialinei grupei, o kitai ne, o tai yra vadinama diskriminacija, nes yra pažeidžiama Konstitucijoje įtvirtintą asmens ir visuomenės interesų pusiausvyrą, t. y. konstitucinį lygiateisiškumo, proporcingumo principai (Konstitucinio teismo 2002-11-25, 2003-07-04, 2003-12-03, 2004-12-13, 2008-12-24 nutarimai, 2010-04-20 sprendimas). Įstatymo leidėjas, kurdamas pensijų grąžinimo įstatymo projektą, kuris turi atitikti teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, jis turi būti būtinas minėtiems tikslams pasiekti ir neturi varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, o ypač Konstitucinis lygiateisiškumo principas.

Konstitucinio teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas konstituciniai teisinės valstybės, teisingumo, proporcingumo, lygiateisiškumo, taip pat socialinio solidarumo imperatyvai “interalia” reiškia, kad ekonomikos, finansų krizės naštą tolygiai ir proporcingai turėtų dalytis visa visuomenė t.y. senatvės ir valstybinių pensijų gavėjai, o ne atskirai (Konstitucinio teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas). Pareigūnų ir karių pensijų gavėjai prisimena, kad kartojosi 1998-ųjų pensijų mažinimo istorija. Vėl pasikartojo 2010 m. sausio 1 dieną, nes buvo priimtas Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas visiems pensininkams valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija buvo perskaičiuota ir sumažinta, o dirbantiems pensininkams nurėžta du kartus – pagal atskirus Laikinojo įstatymo straipsnius. Dėka ne Seimo, o pensininkų, kurie kreipėsi į Konstitucinį teismą ir todėl dirbantiems pensininkams neproporcingai sumažinta pensijos dalis praėjusių metų Konstitucinio Teismo sprendimu pripažinta prieštaraujančia aukščiausiam Lietuvos įstatymui. Visiems pensininkams pensijos buvo sumažintos pagal jos dydį, tačiau dirbantiems pensininkams buvo sumažinta daug labiau. Konstitucinis Teismas pasisakė, kad negalima taip grubiai mažinti, kad tai turi vykti proporcingai, nesvarbu, tu dirbi ar ne, nustatyta, jog buvo pažeistas proporcingumo principas. Pensijos vienareikšmiškai turėjo būti mažinamos proporcingai, tai yra adekvačiai visiems, o ne vieniems daugiau, kitiems – mažiau. Konstitucinis Teismas aiškiai pasisakė, kad mažinant pensijas iš karto turėjo būti numatytas mechanizmas. Buvusi A. Butkevičiaus Vyriausybė, gavusi konstitucinį išaiškinimą, vis tiek neparengė projekto dėl kompensavimo, o dabartinė valdžia tik pažadais maitina pareigūnų ir karių pensijų gavėjus, o mes juk esame demokratinė ir teisinė valstybė. Už atvirą Konstitucijos ne tik pažeidimą, bet ir ignoravimą turėtų asmeniškai atsakyti buvusi konservatorių Vyriausybė. Deja, teisės aktuose nenumatyta, kaip ta atsakomybė turėtų atrodyti, kaip Vyriausybė ją prisiimtų.Tačiau A. Butkevičiaus Vyriausybė tik žadėjo grąžinti pareigūnams ir kariams sumažintas pensijos dalį ir liko tik pažadai. Dabartiniai Seimo nariai ir Vyriausybė žadėjo ir šie pažadai liko nors jau senai praėjo 100 dienų ir jau seniai baigėsi krizė. Pareigūnų ir karių pensijų gavėjams labiausiai skaudu, kad tie, kurie tai padarė, lieka švarūs. Kitaip tariant, tai puikiausias, akivaizdžiausias pavyzdys, kaip išlipti iš balos sausam. Reikėtų įstatymiškai nustatyti, kaip už tokias kolektyvines klaidas turėtų būti atsakoma. Panašūs dalykai vyksta ne tik Seime, Vyriausybėje, bet ir ministerijoje. Pridirbama, o paskui kaltų nėra.Taip pat apmaudu, kad tyli Seimas, Vyriausybė, Prezidentė. Projektai guli stalčiuose, kuo ilgiau bus tempiama, tuo labiau bus kaltinamas šis Seimas, Vyriausybė, ministrai.

Nebuvo kompensuoti praradimai pareigūnų ir karių pensijų gavėjų, kurie, gaudami valstybinę pensiją, krizės laikotarpiu nedirbo ir neturėjo draudžiamųjų pajamų dėl įvairių objektyvių priežasčių – vieni dėl sveikatos, kiti nespėjo integruotis į visuomenę, todėl valstybinė pensija jiems buvo vienintelis pragyvenimo šaltinis ir savo dydžiu neretai nedaug skyrėsi nuo valstybinės socialinio draudimo pensijos arba buvo net mažesnė. Pareigūnų ir karių pensijų gavėjams valstybinės pensijos buvo sumažintos trimis pagrindais:

  1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. pagal Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) 4 straipsnio nuostatas – taikant nustatytą koeficientą, pensijos sumažintos visiems pareigūnų ir karių pensijų gavėjams (taip vadinamas 20 proc. mažinimas), nepriklausomai, ar jie dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų, ar nedirbo;

  2. Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. pagal Laikinojo įstatymo 5 straipsnio nuostatas – dar kartą pensijos buvo sumažintos   pareigūnų  ir karių pensijų gavėjams, kurie, gaudami valstybinę pensiją, dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų.

  3. Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. taikant Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą pensijos dydžio ribojimą 1,3 (buvo 1,5).

Mūsų sąjungą tikisi Seimo, Vyriausybės,LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro supratingumo, kad bus priimtas įstatymas, numatantis 2018 m., na 2019 m., visiškai kompensuoti 2010–2013 metais taikytą pareigūnų ir karių pensijų nusavinimą (mažinimą).

Tiesa, per 2017 metus Seimo Socialinių reikalų komitetas nesugebėjo nors raštu atsakyti mums ir kitiems, ar tai nevykdymas viešojo administravimo įstatymo nuostatų, gal laikas surengti Seimo etikos komisijos tyrimą, kodėl jie nevykdo šio įstatymo nuostatų ir taikyti atatinkamas poveikio priemones.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad valstybinės pensijos perskaičiavimas ir sumažinimas pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nėra pateisinamas ir dėl to neišmokėta valstybinės pensijos dalis pareigūnų ir karių pensijų gavėjams turi būti grąžinta.

Mes priversti pakartotinai kreiptis į Jūs, kad būtų apgintos mūsų teisės į gerą viešąjį administravimą Seimo komitetuose, Vyriausybėje, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, kuriose pasigedome supratimo, nes jose nebuvo užtikrinama mūsų vidaus reikalų sistemos pensininkų teisės ir interesai, o jas tinkamai nevykdo ten dirbantys valstybės tarnautojai, įtariama, dėl vadovų nenoro tai vykdyti arba tai uždrausta iš aukščiau.

Mūsų šitas skundas yra dėl Vyriausybės, Seimo ir komiteto vadovų, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piktnaudžiavimo, biurokratizmo apraiškų pasireiškimo, mūsų  atžvilgiu, ko sekoje buvo pažeidžiamos mūsų, kaip vidaus reikalų sistemos pensininkų teisės ir interesai viešojo administravimo srityje.

Minėtų institucijų vadovai nesiorientuoja teisės dalykuose ir viršija savo įgaliojimus ir užsiimama biurokratizmu ir piknaudžavimu savo tarnybine padėtimi ir rašymu neobjektyvių atsakymų arba iš vis ignoruojama atsakyti mums ir taip yra pažeidžiamos mūsų teisės ir interesai, taip pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo nuostatų reikalavimus, o mus diskriminuojant.

Vadovaudamasis tuo, kas buvo išdėstyta mūsų skunde, taip pat Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 8,17 str.2 p.,21,25 str., Lisabonos sutartimi, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijomis, Konstitucija ir LR Viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“  taisyklėms bei kitais teisės aktų normų reikalavimais mes prašome mūsų skundą dėl biurokratizmo ir diskriminavimo išnagrinėti Vyriausybėje, Seimo komitetuose, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir įpareigoti priimti konkrečius ir realius sprendimus dėl pareigūnų ir karių pensijų padidinimo ir grąžinimo, bet neatidėlioti, kai Jūsų valdžioje jau nebus.

Apie priimtą sprendimą, Gerb. Prezidente maloniai prašau informuoti mūsų sąjungą elektroniniu būdu, siekiant taupyti valstybės lėšas .

 

Pagarbiai.

 

L.e.p. pirmininkas Romualdas Mickevičius

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));