VRK nepaaiškino teismui, kodėl nesudaro tinkamų sąlygų  pasirašyti už referendumo iniciatyvą

RIG logo Spalvotas 1

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS

PRANEŠIMAS SPAUDAI

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt

 

VRK nepaaiškino teismui, kodėl nesudaro tinkamų sąlygų  pasirašyti už referendumo iniciatyvą

 

2022 m. sausio 26 d. Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-07-14 sprendimu, vykdoma piliečių referendumo iniciatyva dėl referendumo inicijavimo kartelės sumažinimo iki 100000 piliečių parašų. 

Š.m. sausio 26 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo bylą pagal piliečių referendumo iniciatyvinės grupės skundą atsakovui VRK dėl tinkamų sąlygų nesudaryto piliečiams pasirašyti už referendumo iniciatyvą elektroniniu būdu ir užsienyje. 

Lietuvos diplomatinės tarnybos atsisakė sudaryti sąlygas Lietuvos piliečiams pasirašyti už šią referendumo iniciatyvą ir gauti parašų rinkimo lapus. VRK teismui nepaaiškino, kodėl  VRK nepriima sprendimo dėl to, kodėl diplomatinės tarnybos šios politinės kampanijos nevykdo (pasiskelbė esančios „neutralios“), nors kitas VRK įregistruotas politines kampanijas aptarnauja.

Ginčas teisme vyko ir dėl netinkamo pasirašymo elektroniniu būdu pasirašymo už šios referendumo iniciatyvos parėmimą – pasirašymo metu VRK vykdomą agitaciją piliečiams persigalvoti ir nepasirašyti, neleidimo referendumo iniciatyvinei grupei kontroliuoti šį pasirašymą.

Kelmės ir Trakų rajonų merų rinkimų metu be teismo leidimo 2021 m. spalio mėnesį 6 dienas VRK buvo atjungusi elektroninio pasirašymo sistemą. Teisme VRK nepaaiškino, kaip merų rinkimų dviejuose rajonuose popieriniai balsavimo biuleteniai gali sukelti grėsmę šiai VRK elektroninei sistemai. Todėl teismo paprašyta šias 6 dienas neįskaičiuoti į teismo nustatytą 6 mėnesių parašų rinkimo terminą.

VRK aiškinimai buvo nenuseklūs – tai buvo aiškinama, kad VRK turi teisę elgtis taip, kaip ji pati nusprendžia, tai buvo aiškinama, kad ši referendumo iniciatyva vykdoma tik pagal teismo sprendimus.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendimą šioje byloje skelbs š.m. vasario 23 d.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo š.m. sausio 20 d. sprendimu nustatyta, kad šiai referendumo iniciatyvai teismo nustatytas 6 mėnesių parašų rinkimo terminas skaičiuojamas nuo 2021 m. spalio 20 d., kada Lietuvos vyriausiojo teismo išplėstinė teisėjų kolegija paskelbė nutartį, kuria paliko galioti 2021-07-14 d. šio teismo sprendimą.

Tad šiuo metu pasirašyti už šią referendumo inciatyvą galima iki 2022-04-20 d. imtinai.

 

Dėl lapų pasirašymui kreipkitės į atstovus, kurių koordinatės skelbiamos www.ltreferendumas.lt

Pasirašyti galite ir elektroniniu būdu:

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti .

 

Referendumo banko sąskaita:

Gavėjas: Referendumas

Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.

SVARBU!!!
Aukotojas, vykdydamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. 

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; 

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

Facebook komentarai
});}(jQuery));